Terug naar de zoekresultaten

Foto's


Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

Peter ten Hoopen

Peter ten Hoopen

Corporate culture consultant
Talen : Engels, Nederlands

 • Categorieën

 • Bestuur & Politiek
 • Communicatie & PR
 • Filosofie, Religie & Spiritualiteit
  • Spiritualiteit
 • Leiderschap & Strategie
 • Management
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Consultant/Trainer
 • Onderwerpen

 • Values based management
 • Executive coach
 • Communicatie
 • Geluk in zaken
 • De Chakra’s van Leiderschap
 • Verlicht leiderschap
 • Creativiteit, waar haal je het vandaan?
 • Mannen zijn liever onder elkaar
 • Alle onderwerpen
Peter ten Hoopen heeft een rijk gevarieerde levensloop, met een paar krachtige constanten. Eén daarvan is het schrijven: vanaf zijn twintigste heeft hij zich gemanifesteerd als schrijver – als journalist, copywriter en auteur van een tiental, voornamelijk literaire werken. Zijn journalistieke werk omvatte het schrijven van reportages, interviews en essays voor dagbladen en opiniebladen, het opnemen van etnische muziek in Azië voor Amerikaanse platenmaatschappijen, en fotografie in alle
Lees meer
Peter ten Hoopen heeft een rijk gevarieerde levensloop, met een paar krachtige constanten. Eén daarvan is het schrijven: vanaf zijn twintigste heeft hij zich gemanifesteerd als schrijver – als journalist, copywriter en auteur van een tiental, voornamelijk literaire werken. Zijn journalistieke werk omvatte het schrijven van reportages, interviews en essays voor dagbladen en opiniebladen, het opnemen van etnische muziek in Azië voor Amerikaanse platenmaatschappijen, en fotografie in alle werelddelen. Een andere constante is reizen: hij bracht 15 jaar buiten Nederland door en zag 60 landen. Maar wellicht de belangrijkste constante is zijn persoonlijke strategie: een gerichtheid op werk dat hij met hart en ziel kan doen. In 2005 verscheen van zijn hand de gids `Geluk in zaken’ voor wie geluk in zakelijke omgevingen zoekt. Na als communicatieadviseur vele jaren te hebben gewerkt voor de buitenkant van bedrijven kreeg hij in de jaren ’90 steeds meer belangstelling voor de binnenkant van organisaties, met als kernthema: wat maakt organisaties succesvol? Zijn overtuiging is, dat organisaties in veel opzichten net zijn als mensen, en dat zij ook op dezelfde wijze ‘gelukkig’ worden – namelijk door zichzelf te zijn en alleen te doen wat ze met hart en ziel kunnen doen. De laatste jaren werkt hij als consultant op het gebied van corporate culture en corporate personality. Na drie jaar als adviseur verbonden te zijn geweest aan de Baak, Management Centrum VNO-NCW, werkt hij sinds 2006 als zelfstandig consultant, in associatie met Trompenaars Hampden-Turner, een van ’s werelds leidende advies-bedrijven op het gebied van corporate culture. Spreken over diversiteit komt bij hem voort uit passie voor het omgaan met cultuurverschillen, een passie gevoed door werk op alle continenten, en intieme kennismaking met een grote variëteit aan bedrijfsculturen. Begin 2006 verscheen zijn nieuwe boek `De verlichte leider’, waarin hij onderzoekt welk soort leiderschap we verlicht zouden kunnen noemen, en hoe het in onszelf tot ontwikkeling te brengen. Verlicht is in Peter ten Hoopens ogen de leider die alle aspecten van de eigen persoonlijkheid in haar of zijn leven weet te integreren, zich bewust is van de diepe verbondenheid met anderen, en daaruit handelt. In `De verlichte leider’ introduceert Ten Hoopen een nieuwe manier om te kijken naar aspecten van persoonlijkheid geïnspireerd door de leer van de chakra’s, en de Chakra Test, een bijzonder instrument voor het in kaart brengen van bewustzijnsniveaus. De via het web af te nemen Chakra Test wordt ingezet bij executive coaching, en bij het in kaart brengen van de verhouding van mensen tot de organisatie. Deelnemers aan een conference of seminar dienen tevoren de test doen en op de dag zelf horen ze wat ze daarvan over zichzelf kunnen leren. Peter ten Hoopen is als spreker, coach of consultant inzetbaar met betrekking tot de volgende onderwerpen. Values based management. Waarom steeds meer organisaties in de wereld hun ontwikkeling baseren op een paar kernthema’s die uitdrukking geven aan de waarden die leven bij management en werknemers. De gouden vondst van collectieve passie. Introductie van de Seven Levels of Consciousness en de Seven Levels of Corporate Consciousness van Richard Barrett, en wijzen om waarden in kaart te brengen en in te zetten bij corporate transformation en uitlijning naar de waarden. Met mogelijkheid van miniworkshop voor in kaart brengen van de Seven Levels van de deelnemers en hun organisaties. Voor veel mensen een eye-opener, voor sommigen spannend, voor anderen geruststellend. Veel stof voor napraten aan de bar, vooral bij groep uit één bedrijf. Leiderschap: van macht naar bezieling. Over achterhaalde en nieuwe manieren om een organisatie tot bloei te brengen. Als bestuurders beweren ‘onze mensen zijn ons belangrijkste kapitaal’, dan hebben zij de zakelijke plicht om op dat kapitaal een zo goed mogelijk rendement te maken. Maar zijn ze daarvoor geëquipeerd? Stelling: de meeste bestuurders en managers werken nog met een leiderschaps-model uit de jaren vijftig en de duistere jaren daar voor. Vernieuwing is vooral te verwachten van rijpere leiders die na jaren van verblind doorkarren eindelijk tot verlichting komen, en jonge leiders die gezien hebben hoe scheef het kan gaan en vastbesloten zijn om het zelf beter te doen. Diversiteit: van probleem tot voordeel.  Steeds meer organisaties krijgen op indringende wijze te maken met diversiteit. De neiging bestaat nog steeds om dit vooral als een nadeel te zijn, een probleem om op te lossen, een uitdaging voor het leiderschap. Peter ten Hoopen laat zien dat de tijd is gekomen om diversiteit te zien als een verrijking, en geeft aan hoe organisatgies er hun voordeel mee kunnen doen. Mannen zijn liever onder elkaar. Waarom hebben vrouwen het zo moeilijk om het plafond te doorbreken of los te komen van de kleverige vloer? Omdat mannen de macht niet met hen willen delen? Nee, omdat mannen liever onder elkaar zijn. En wel hierom... Een relaas over de nog immer onderschatte rol van seksualiteit en zeven fundamentele angsten van mannen ten aanzien van vrouwen. Voor gemengd gezelschap of, bij voorkeur voor (overwegend) vrouwelijk gezelschap. Hoe hoger opgeleid hoe beter. Opwinding verzekerd. Creativiteit, waar haal je het vandaan? Steeds meer bedrijven zijn voor hun bloei of zelfs voortbestaan afhankelijk van creativiteit. Maar hebben ze een managementstijl die creativiteit stimuleert? Of één die creativiteit probeert af te dwingen? Wat moet je doen om organisaties werkelijk creatief te maken? Verlicht leiderschap. Gedachtengoed vervat in `De verlichte leider’. Met bijzondere aandacht voor de redenen waarom een meer verlichte kijk op leiderschap zo dringend gewenst is, en voor de omslag in het denken die nodig is willen we in de komende tijd optimaal gebruik maken van de menselijke energie in onze organisaties. De Chakra’s van Leiderschap. Leer jezelf beter kennen door meteen chakratest (liefst door deelnemers vooraf af te nemen) naar persoonlijkheidsaspecten te kijken volgens een methode geïnspireerd op de chakraleer. Geluk in zaken. Gedachtengoed vervat in `Geluk in zaken’. Wat moet je doen om werkelijk succes te bereiken. De basics van zelfmanagement, met als kernwoorden authenticiteit en integriteit, loyaliteit en passie. Bespreking van het nuchter zakelijke voordeel van het ‘Joy Now’-model boven het populaire ‘Going for the Big One’-model. Communicatie. De tijd van imago’s is voorbij. Nu komt de tijd van identiteit. Communicatie is daarin niet meer een verkoopinstrument, maar het levenswater dat een aantrekkelijke identiteit voor de buitenwereld zichtbaar maakt. Met als je het goed doet even veel werking binnen als buiten. Stelling: steek twee keer zoveel in versterking van je organisatie als in communicatie, dan haal je twee keer zoveel uit je communicatiebudget. Executive coach. Coaching op het vermogen beter om te gaan met de eigen angsten van desintegratie en verlies van greep, gevoelens van eenzaamheid, overmatig beroep op wilskracht in de beroepsuitoefening, versterking van hartkracht en vertrouwen in intuïtie, leren omgaan met nieuwe gevoelens van verbondenheid en het onstilbare verlangen naar de eigen hoogste vorm. Bij wie hiervoor open staat worden deze zeven aspecten gekoppeld aan de Chakras van Leiderschap, met periodieke inzet van de web-based Chakra Test. Bij anderen wordt gesproken over zeven energieniveaus, die bij voorkeur alle vrij moeten zijn om zich goed te kunnen ontwikkelen. Retreats. In Zuid-Portugal en Zuid-India, met aandacht voor lichaam, ziel en geest. Uitwaaien aan ruige kust, verstilling vinden op heuveltoppen, terugkeer bij de bron, vinden van nieuwe perspectieven. Zelfverkenning rond thema’s als integriteit en authenticiteit, het verlangen naar vrede met de eigen identiteit, gedrag als ware uiting van de persoonlijkheid, ontwikkeling van the greater you that is just dying to be born. Nieuwe kracht opdoen door even alle stekkers eruit te trekken en onder begeleiding van de auteur van `Geluk in zaken’ en `De verlichte leider’ te werken aan jezelf en het gebruik van je talenten. Geen standaard programma’s, alleen custom made.
Samenvatting inklappen

Column ACADEMY® Magazine najaar 2008

Hoe maak je mensen in het bedrijfsleven creatiever?

Lees publicatie
Cover van De verlichte leider

De verlichte leider

Titel:
 
De verlichte leider
Subtitel:
 
Met de zeven chakra's van Leiderschap
Auteur:
 
Peter ten Hoopen
Uitgeverij:
 
Business-Contact
Uitvoering:
 
Ingenaaid
ISBN:
 
978-90-470-0191-1

Verlicht leiderschap behelst eerst en vooral bewustwording. Daar is niets zweverigs aan want het enige dat er gebeurt, is dat je je beter gewaar wordt van wat er gaande is - buiten en binnen. Verlicht is de leider die alle aspecten van de eigen persoonlijkheid in haar of zijn leven weet te integreren, zich bewust is van de diepe verbondenheid met anderen, en van daaruit handelt. Teh Hoopen belicht deze aspecten met een metafoor afkomstig uit de yogaleer: de Chakra's van Leiderschap, zeven energiekernen die de ontwikkeling van de persoonlijkheid kunnen stimuleren of remmen. Dit boek, en de website chakraktest.org, helpen om een helder beeld te krijgen van je eigen leiderschapsstijl, en van je potentieel om een rol van wezenlijke waarde te kunnen spelen. En passant geeft Ten Hoopen inspirerende ideeen, suggesties en tips voor het verlichte leven - met voldoende relativering om ons en hemzelf met beide benen op de grond te houden. Ptere Ten Hoopen is adviseur bij De Baak Managementcentrum VNO-NCW. Hij publiceerde eerder romans en literaire non-fictie, en in 2003 het opzienbarende 'Geluk in zaken', over bezieling, waarheid en waarden in het bedrijfsleven.
Cover van Geluk in zaken

Geluk in zaken

Titel:
 
Geluk in zaken
Subtitel:
 
Met de 25 Wetten van Geluk
Auteur:
 
Peter ten Hoopen
Uitgeverij:
 
Business-Contact
Uitvoering:
 
Ingenaaid
ISBN:
 
978-90-254-1613-3

Hoe word je gelukkig in een zakelijke omgeving? En hoe worden organisaties gelukkig, ofwel succesvol? In Geluk in zaken stelt Peter ten Hoopen, mede-oprichter van een succesvol reclamebureau, dat het antwoord voor mensen en organisaties gelijk is: jezelf zijn. Doen waarin je gelooft, kiezen voor werk dat je met heel je hart kunt doen. Die keuze lijkt een luxe, maar is in feite eerste voorwaarde voor succes. want werk dat je met liefde doet, doe je veel beter. Dat geldt voor mensen, en het geldt ook voor organisaties. 'Geluk in zaken' is geschreven voor ieder met belangstelling voor de rol van de mens in het bedrijfsleven en van het bedrijfsleven in de samenleving. Het is een praktische leidraad voor managers die toe zijn aan geluk en werkelijk succes, en een vernieuwende bijdrage aan het denken over leiderschap in de eenentwintigste eeuw.
Cover van Oh, wat zijn we creatief!

Oh, wat zijn we creatief!

Titel:
 
Oh, wat zijn we creatief!
Subtitel:
 
Het grote creativiteitsonderzoek bij ondernemend Nederland
Auteur:
 
Peter ten Hoopen
Uitgeverij:
 
Business-Contact
Uitvoering:
 
Ingenaaid
ISBN:
 
978-90-470-0117-1

De auteurs van dit boek, tevens de initiatiefnemers van Het Grote Creativiteitsonderzoek, zijn op de grootste bedrijfsparadox van deze eeuw gestuit: bedrijven schreeuwen meer dan ooit om creativiteit en innovatie. Tegelijkertijd doen ze er alles aan om de creativiteit van hun medewerkers te blokkeren. Hoe kan dat? Wiens schuld is dat? En wat kunnen we doen om de creativiteit en innovatie weer aan te zwengelen? Welke rol speelt seksualiteit daarin, wat brengt je in "flow" en wat schopt je eruit? Staat een hoger salaris garant voor meer creativiteit of moeten we het heel ergens anders zoeken? Dit zijn allemaal vragen die in Het Grote Creativiteitsonderzoek, en dus in dit boek, worden gewogen, geanalyseerd en becommentarieerd. Wijze woorden worden gesproken, menig beentje wordt gelicht. Alles vanuit het verlangen naar helderheid: hoe krijg je organisaties creatiever? Oh, wat zijn we creatief! is enerzijds een ode aan de creativiteit, anderzijds een alarmkreet.
Voor iedereen die slimmer, creatiever, spannender wil zijn dan de rest, en voor iedereen die wil weten waarom zijn ondergeschikten nooit een goed idee hebben, is dit boekje een confronterende opfriscursus.

Het eerste grote creativiteitsonderzoek in Nederland.

Peter ten Hoopen, senior consultant bij Trompenaars Hampden–Turner, adviseert bedrijven wereldwijd op het terrein van nationale en organisatiecultuur, leiderschap en creativiteit. Hij publiceerde in 2003 Geluk in zaken, gevolgd door De verlichte leider, dat dit jaar in sterk uitgebreide versie bij uitgeverij Wiley wordt uitgegeven als The Enlightened Leader, met Fons Trompenaars als coauteur. Marleen Janssen Groesbeek is coördinator Nieuwstafel Ondernemen & Beleggen bij Het Financieele Dagblad. Ze studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam en publiceerde in 2007 met Mieke Bello en Peter de Bruin een boek over leiderschap, Wie is de baas? Daarnaast heeft ze diverse boeken op haar naam staan over maatschappelijk verantwoord ondernemen.