Terug naar de zoekresultaten

Foto's

© Speakers Academy - Walter Kallenbach

© Speakers Academy - Walter kallenbach

© Speakers Academy - Walter Kallenbach


Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

Pedro De Bruyckere

© Speakers Academy - Walter Kallenbach

Pedro De Bruyckere

Mythbuster over onderwijs! Deskundige op het gebied van jongeren en onderwijs.
Talen : Engels, Nederlands

 • Categorieën

 • Communicatie & PR
 • Management
  • HRM
 • ICT & Social Media
  • Nieuwe Media
  • Web 2.0
 • Mens & Samenleving
  • Jongeren
 • Alle categorieën
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Onderwerpen

 • ICT en jongeren
 • Onderwijs aan GenY
 • Jongeren als nieuwe werknemer
 • Communiceren naar jongeren
 • Authenticiteit en de huidige generatie jongeren
 • 50 jaar jongerencultuur
 • Jongerencultuur en diversiteit

Pedro De Bruyckere is onderzoeker en pedagoog aan de Arteveldehogeschool in Gent en verdiept zich al jaren in de leefwereld van jongeren en is een zelfverklaarde verslaafde aan populaire cultuur.

Als spreker streeft hij er steeds naar om moeilijke theorieën zo helder mogelijk te verklaren en te vertalen naar de praktijk aan de hand van ontelbare voorbeelden. Hierover sprak hij de voorbije jaren bij onder andere KBC, Rabobank, en verschillende universiteiten, hogescholen en secundaire (middelbare) scholen in Vlaanderen en Nederland. Hij sprak ook bij de Gouden Apenstaart uitreiking 2011, Europese conferenties in oa Firenze in 2014 en won in 2011 de prijs voor de beste lezing over onderwijs op "Noordhoff: Kunst van het inspireren". In 2013 werd Pedro De Bruyckere door Vrij Nederland omgeschreven als een van de beste Onderwijsvernieuwers in Nederland.

Lees meer

Pedro De Bruyckere is onderzoeker en pedagoog aan de Arteveldehogeschool in Gent en verdiept zich al jaren in de leefwereld van jongeren en is een zelfverklaarde verslaafde aan populaire cultuur.

Als spreker streeft hij er steeds naar om moeilijke theorieën zo helder mogelijk te verklaren en te vertalen naar de praktijk aan de hand van ontelbare voorbeelden. Hierover sprak hij de voorbije jaren bij onder andere KBC, Rabobank, en verschillende universiteiten, hogescholen en secundaire (middelbare) scholen in Vlaanderen en Nederland. Hij sprak ook bij de Gouden Apenstaart uitreiking 2011, Europese conferenties in oa Firenze in 2014 en won in 2011 de prijs voor de beste lezing over onderwijs op "Noordhoff: Kunst van het inspireren". In 2013 werd Pedro De Bruyckere door Vrij Nederland omgeschreven als een van de beste Onderwijsvernieuwers in Nederland.

Deze omschrijving heeft hij mede te danken aan het boek uit 2013 dat De Bruyckere samen schreef met Casper Hulshof, psycholoog en docent onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht: 'Jongens zijn slimmer dan meisjes, en andere mythes over het onderwijs'. In deze regelrechte bestseller gaan de twee auteurs de hardnekkige clichés over leren, technologie in de klas, neurologie en onderwijs te lijf. Een nieuwe versie van dit boek wordt momenteel wereldwijd verkocht onder de titel ‘Urban Myths About Learning and Education bij Academic Press.

Samen met Bert Smit schreef hij 'Is het nu generatie X, Y of Einstein?' (2009, Wolters/plantyn) en ‘De jeugd is tegenwoordig’ (LannooCampus, 2011, ondertussen 6de druk), waarin mythes over de nieuwe generatie jongeren worden ontkracht. In hun toegankelijke en spitse stijl hangen Pedro De Bruyckere en Bert Smits een herkenbaar beeld op van de jongere van nu. Alles wat werknemers, leerkrachten en ouders moeten weten over de nieuwe generatie jongeren, compleet met tips en aanbevelingen.

In 2015 verscheen hun laatste boek ‘Ik was 10 in 2015’. In dit boek bekijken ze de belangrijkste tendensen die een invloed zullen hebben op de levens van kinderen en jongeren. Zo beantwoorden ze de vragen die de volwassenen hebben over hun toekomst. Een opvoedingshandleiding voor de toekomst.

Ook schreef Pedro in 2013 met Linda Duits het boek 'Meisjes kijken', waarin zij onder andere beschrijven of het klopt wat voor beeld de media van meisjes in de puberteit schetst.

In zijn lezingen doorprikt Pedro De Bruyckere enkele hardnekkige mythes en verklaart hij de belangrijkste tendensen omtrent onderwijs en jongeren. Hij schetst een genuanceerd en soms grappig beeld waarin je vaak je zoon of dochter, je leerling, klant of werknemer zult herkennen.

Samenvatting inklappen

Pedro de Bruyckere - Amateurschap brengt het onderwijs veel goeds

'Ik kijk wat klopt en breng nuance aan. Dat is de rode draad in alles dat ik doe.'
Lees publicatie

Column ACADEMY® Magazine voorjaar 2016

Wanneer kan je een expert geloven?
Lees publicatie

Technology in Education: What Teachers Should Know

by Pedro De Bruyckere, Paul A. Kirschner, and Casper D. Hulshof
Lees publicatie

Column ACADEMY® Magazine 2015-2016

Vragen over de toekomst van onze kinderen
Lees publicatie

Artikel ACADEMY® Magazine Winter 2015

Over leren bestaan er veel broodje aapverhalen
Lees publicatie

Column ACADEMY® Magazine 2014

Wat als houten plankjes beter blijken dan tablets?
Lees publicatie

Interview Vrij Nederland, december 2013

De beste onderwijsvernieuwers
Lees publicatie
Cover van Ik was 10 in 2015

Ik was 10 in 2015

De wereld lijkt constant in verandering en dit maakt de taak van ouders, opvoeders en leerkrachten zeker niet eenvoudiger. Waar ouders er vroeger vanuit konden gaan dat hun kinderen het beter zouden hebben dan zijzelf, is dat vandaag niet zo vanzelfsprekend meer. "Waarschijnlijk moeten onze kinderen het met minder doen", is een veelgehoorde vrees. Wat moeten onze kinderen studeren als sommige banen binnenkort door robots vervangen worden? Waar zullen onze kinderen leven? Welke nieuwe uitdagingen komen op hun pad? Pedagogen Pedro De Bruyckere en Bert Smits hebben geen glazen bol, maar bekijken wel de belangrijkste tendensen die een invloed zullen hebben op de levens van kinderen en jongeren. Zo beantwoorden ze de vragen die de volwassenen hebben over hun toekomst. Een opvoedingshandleiding voor de toekomst.
Cover van Wat we kinderen echt kunnen leren

Wat we kinderen echt kunnen leren

Bestellen
De voortdurende evolutie van pedagogische en onderwijskundige wetenschappen zorgt voor een overaanbod aan nieuwe inzichten en mogelijke toepassingen. Dat maakt het voor ouders, onderwijsprofessionals en beleidsmakers moeilijk om te bepalen welke conclusies ze moeten trekken en welk advies te volgen. Alle adviezen lijken gebaseerd op onderzoek, maar de resultaten spreken elkaar vaak tegen. In dit boek toont bestsellerauteur Daniel T. Willingham hoe je feit van fictie kunt onderscheiden. Hij beschrijft wat goede wetenschap is, hoe je die kunt herkennen en waarom we vaak zo goedgelovig zijn voor slecht onderbouwde en foute claims. Wat we kinderen echt kunnen leren biedt een praktische methode om bewust te leren omgaan met onderwijsonderzoek en -voorschriften. Zo kun je als ouder of onderwijsprofessional door de bomen het bos weer zien.
Cover van Jongens Zijn Slimmer Dan Meisjes

Jongens Zijn Slimmer Dan Meisjes

Bestellen

Dit boek neemt alle indianenverhalen over onderwijs onder de loep en weerlegt ze stuk voor stuk op basis van recent onderzoek.

Onderwijs is als het weer: iedereen praat erover, iedereen denkt er veel over te weten. We hebben er allemaal een mening over omdat we allemaal betrokken zijn.

Jongens zijn slimmer dan meisjes gaat de hardnekkige clichés over leren, technologie in de klas, neurologie en onderwijsbeleid te lijf! Zo sneuvelen in dit boek onder andere leerstijlen, blijken jongens niet beter in wiskunde en blijken baby's niet slimmer te worden van klassieke muziek.
 

Cover van De jeugd is tegenwoordig

De jeugd is tegenwoordig

Feit. De nieuwe jongeren zijn anders. Maar zijn ze slimmer en sneller?

Bestellen

Of zijn ze liever lui dan moe? Zijn ze traditioneler of net weer niet? De jeugd is tegenwoordig geeft je een herkenbaar en correct beeld van de jongeren van nu. In hun toegankelijke en spitse stijl, onderzoeken jongerenexperts Pedro De Bruyckere en Bert Smits de meest hardnekkige mythes over jongeren om ze nadien te nuanceren of zelfs radicaal ontmaskeren. Bovendien kom je te weten hoe je het best omgaat met jongeren thuis, in de klas en op het werk. Kortom, een inspirerend boek voor iedereen die wil kennismaken met de nieuwe generatie jongeren.

Cover van Is het nu Generatie X, Y of Einstein?

Is het nu Generatie X, Y of Einstein?

Jongeren ‘leren’ vandaag de dag razendsnel langs allerlei kanalen: radio, tv, tijdschriften/ weekbladen, internet, games, gsm, iPod, …

Ook in hun gezin en vooral in interactie met leeftijdsgenoten krijgen zij veel hapklare informatie aangeboden. Jongeren leven in een multimediale maatschappij en leren daar bijna spontaan mee om te gaan. Maar ze doen dat op een heel andere manier dan ‘hun ouders en leerkrachten’, op een manier “die meer gemeen heeft met Einstein (creatief, multidisciplinair) dan met Newton (rationeel, logisch, lineair)”.

En dan is er nog de school… de plek bij uitstek bedoeld voor informatieverwerven en -verwerken. Omdat de leerkracht daar een centrale rol speelt in het leren van de jongeren, ligt de bal in zijn kamp. Hoe kan die leerkracht, die nog net probeert zijn bord en krijt te upgraden tot een smartboard, de concurrentie met al die andere, vaak hypersnelle, levensechte en aantrekkelijke informatiekanonnen nog wel aangaan? Wat hebben leerkrachten nodig aan inzichten om voor deze generatie jongeren – de Generatie Einstein - goed onderwijs te maken? Wat betekent die typering voor hun rol als leerkracht en de manier waarop zij hun lesactiviteiten inrichten?

De auteurs van dit boek analyseren de kenmerken van de Generatie Einstein op een positief-kritische manier en ze geven dan aan wat dit voor de leerkrachten en voor hun lesactiviteiten kan betekenen. Ze besluiten: “Als schrijvers van dit boek willen we iets bekennen, we geloven in deze jongeren. We hebben geprobeerd doorheen dit verhaal genuanceerd positief te zijn."

Scalda

Arold Versluys MSc.

"Nogmaals dank voor je presentatie. Fijn dat je op de manier zoals je gedaan hebt , in hebt kunnen spelen "op mijn wensen. Was een perfecte inleiding op een voor ons verder goed verlopen studiedag.  De extra effort die je er in hebt gestoken werd en wordt door ons zeer op prijs gesteld!"


Hanzehogeschool Groningen

Jeanet Schuring

Graag kom ik nog even terug op de Decanendag bij de Hanzehogeschool. We zien er met veel voldoening op terug.

Inmiddels hebben we de evaluaties verwerkt en hieruit blijkt dat de deelnemers erg tevreden waren over jouw keynote! Een aantal citaten uit de evaluatieformulieren:

- Uitermate goede keynote speaker

- Zeer boeiende spreker

- Pedro was top

- Interessante lezing van Pedro

- Inspirerende eerste spreker (Pedro), goed verhaal, goede presentatie;

- Boeiend, met name Pedro

- Leuke key note

- Interessant en vlot gebracht; nieuwe inzichten gekregen


Carmel College Salland

Johan Supèr 17-08-2015

Op maandag 17 augustus jl. hebben wij het genoegen gehad om Pedro de Bruyckere te verwelkomen tijdens de opening van het schooljaar 2015-2016 van het Carmel College Salland. Docenten, onderwijsondersteuners en schoolleiders hebben met veel plezier naar de presentatie van Pedro de Bruyckere geluisterd. Inhoudelijk een zeer sterk verhaal met de titel ‘De kracht van Inspiratie’. Zijn luchtige manier van vertellen werd als zeer positief ervaren. Bovendien is wat hij vertelt concreet en had vrijwel iedereen het gevoel hier kan ik wat mee. Pedro de Bruyckere is het gelukt om alle aanwezigen aan te spreken en te boeien.

Tevens gaf Pedro de Bruyckere een helder antwoord op de vragen die na afloop van de presentatie gesteld werden. Pedro de Bruyckere is wat mij betreft een aanrader voor een bijeenkomst voor betrokkenen bij het onderwijs, en wie is dat niet.


KBC

Ingrid Creten

"Onze samenwerking met Pedro is zeer positief verlopen. Wij zochten een spreker over 'Generation Y en leren' en hebben een super spreker gevonden. We hebben Pedro leren kennen als een professional die veel belang hecht aan een goede voorbereiding. Hierdoor kon hij ook de garantie bieden dat zijn lezing beantwoordde aan onze verwachtingen. Hij beschikt over een zeer uitgebreide kennis die hij op een enthousiaste en inspirerende wijze kan overbrengen. Een aanrader!"


VDAB

Ruben Bellens

“Als spreker heb ik Pedro al 3 of 4 maal aan het werk gezien… boeiend, onderhoudend… telkens weer. En authentiek! “


Sigmund

Guy Ooms

“Pedro is a great performer. He has the talent to present content in an entertaining way without losing debt.”

De invloed van technologie op het denken over 'jeugd'
De invloed van technologie op het denken over 'jeugd'
TEDx Amsterdam
TEDx Amsterdam
Ook getest op mensen
Ook getest op mensen
Noordhoff Uitgevers Seminar
Noordhoff Uitgevers Seminar
Pedro de Bruyckere - De Kunst van het Inspireren
Pedro de Bruyckere - De Kunst van het Inspireren
Pedro De Bruyckere- De Toekomst van Onderwijs
Pedro De Bruyckere- De Toekomst van Onderwijs