This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers
© Walter Kallenbach
Koninklijke landmacht | Commandant der Strijdkrachten

Generaal (BD) Tom Middendorp

In zijn werk ervoer Tom Middendorp hoe klimaatverandering nu al een risicovermenigvuldiger is. Voor hem is het duidelijk dat klimaatverandering ook een kwestie van nationale veiligheid is en dat de veiligheidssector een rol te spelen heeft als het gaat om mitigatie- en aanpassingsinspanningen.

Talen:
Inzetbaarheid:
Keynote Speaker
Inzetbaarheid:
Keynote Speaker,

Onderwerpen

1. Klimaat & Veiligheid

Aan de hand van diverse voorbeelden laat Tom zien wat het ontwrichtende effect is van klimaatverandering op fragiele regio’s en wat de impact is op onze veiligheid. Denk daarbij aan nieuwe vormen van geopolitieke competitie, lokale en regionale conflicten, migratiestromen en extremisme). Hij kan daarbij tevens ingaan op de veranderende rol van regionale organisaties als de EU en de NAVO en een inspirerende doorkijk geven naar oplossingsrichtingen.

2. De veiligheid van supply chains

Heel beeldend geeft Tom een indringende inzage in de wijze waarop klimaatverandering en de toenemende grondstoffenschaarste de gehele waardenketen van bedrijven beïnvloed. De afhankelijkheden van buitenlandse leveranciers veranderen in kwetsbaarheden voor landen en bedrijven. De competitie rond grondstoffen groeit, aanvoerketens worden verstoord door pandemieën en klimaatverandering, en afhankelijkheden worden misbruikt als geopolitieke machtsinstrumenten. Tom toont die kwetsbaarheden, maar toont ook handelingsperspectieven voor organisaties en bedrijven om hun weerbaarheid te vergroten en toekomstbestendig te worden.

3. Energietransitie

We moeten allemaal naar net-Zero, maar hoe? Organisaties, bedrijven en overheden worstelen met deze complexe opgave. De doelstellingen zijn ambitieus en worden vertaald in bindende wet- en regelgeving. Er ligt een enorme verander-opgave waarbij energiestelsel moeten veranderen in meer hybride systems-of-systems, waarin iedere burger en ieder bedrijf zowel een leverancier als afnemer van energie is. Tom geeft een inspirerende inkijk in die uitdaging en hoe we die vorm kunnen geven.

4. Duurzaamheid & Innovatie

Onze huidige (industriele) manieren van produceren zijn op termijn niet houdbaar vanwege de toenemende grondstofschaarste en hebben een grote impact op onze ecologische omgeving. De vraag is dus hoe we onze footprint en onze afhankelijkheden kunnen verkleinen, en meer zelfvoorzienend kunnen worden. Innovatie vervult daarbij een sleutelrol, waarbij disruptieve innovaties vaak uit onverwachte hoeken komen en tot compleet nieuwe kansen kunnen leiden. Aan de hand van enkele aansprekende voorbeelden laat Tom zien hoe we deze omslag vorm kunnen geven.

Bij al deze onderwerpen kan Tom ook ingaan op aspecten als Strategisch leiderschap, Crisis management en Verandermanagement.

Videos

Blogs & publicaties

31 januari 2023

“Niet alleen oorlog vormt bedreiging voor wereldvrede, klimaat ook”

“De ontwrichtende impact van het steeds sneller veranderende klimaat gaat wereldwijd tot grote tekorten leiden”, zegt de generaal b.d. Het maakt...

Enthousiast over Tom Middendorp?

Offerte opvragen