This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers

Aanmelden bij Speakers Academy

Wij danken je zeer voor je belangstelling in Speakers Academy® en voor je verzoek om je inspirerende en activerende bijdragen te willen delen.

Speakers Academy® verwelkomt graag inspirerende sprekers die wij aan onze klanten kunnen verbinden op actuele onderwerpen en die open staan voor een vruchtbare en duurzame samenwerking met onze organisatie.

Wij ontvangen wekelijks ca. 15 tot 20 verzoeken van kandidaatsprekers voor een samenwerking met onze organisatie. Omdat wij niet alle sprekers kunnen toelaten, hebben wij voorwaarden voor toelating opgesteld. Twee belangrijke voorwaarden voor ons zijn:

  • Er is belangstelling bij onze klanten voor de onderwerpen waar je over spreekt, dat wil zeggen er moet een commerciële markt voor zijn;
  • Je bent een professioneel spreker, met andere woorden je verzorgt al geruime tijd commerciële lezingen of andere soortgelijke werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld dagvoorzitterschappen.

Nadat wij je informatie hebben ontvangen, worden je gegevens doorgegeven aan het sales team van Speakers Academy®. Zij komen wekelijks bijeen om alle nieuwe aanmeldingen te bespreken.

Wij streven ernaar om je binnen 2 weken een antwoord te geven.

Wij vertrouwen er op je voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht je nog vragen hebben, stuur dan een e-mail naar speakers@speakersacademy.com

 

Aanmelden bij Speakers Academy