Terug naar de zoekresultaten

Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

em. prof. dr. Wim Veen

Wim Veen

em. prof. dr. Wim Veen

Hoogleraar educatie en technologie
Talen : Nederlands, Frans, Duits, Engels

 • Categorieën

 • ICT & Social Media
 • Mens & Samenleving
  • Jongeren
  • Onderwijs
 • Wetenschap
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Onderwerpen

 • ICT in het onderwijs
 • E-learning
 • De 'homo zappiens' generatie

Wim Veen is hoogleraar educatie en technologie aan de TU Delft, Sectie Systeemkunde van de Faculteit Techniek, Bestuur en Management. Hij ontwikkelt met een interdisciplinair team van medewerkers onorthodoxe leerconcepten en leeromgevingen voor de publieke en private sector. Zijn onderzoek betreft de ontwikkeling van nieuwe concepten voor leren en opleiden.

Bedrijven hebben veel geïnvesteerd in e-learning. Toch vinden werknemers leren maar niet motiverend. Dat komt omdat het leerproces op het scherm hetzelfde is gebleven als voorheen. De aandacht voor nieuwe leervormen staat daarom nu hoog op de agenda. Leren en opleiden in organisaties ontwikkelt zich van individuele en cursorische trainingen naar nieuwe online omgevingen. Leren op de werkplek wordt informeel, zelfsturend en direct gekoppeld aan het dagelijks werk. Het leren wordt ook just-in-time en just-for-me waarbij ‘communities of practice’ al dan niet in games of simulaties georganiseerd, opkomen en weer verdwijnen. Kennis wordt niet langer ‘gemanaged’ met behulp van databases vol documenten maar kennisontwikkeling wordt gefaciliteerd, de werkondernemers vormen gezamenlijk het sociaal kapitaal van de onderneming.

Lees meer

Wim Veen is hoogleraar educatie en technologie aan de TU Delft, Sectie Systeemkunde van de Faculteit Techniek, Bestuur en Management. Hij ontwikkelt met een interdisciplinair team van medewerkers onorthodoxe leerconcepten en leeromgevingen voor de publieke en private sector. Zijn onderzoek betreft de ontwikkeling van nieuwe concepten voor leren en opleiden.

Bedrijven hebben veel geïnvesteerd in e-learning. Toch vinden werknemers leren maar niet motiverend. Dat komt omdat het leerproces op het scherm hetzelfde is gebleven als voorheen. De aandacht voor nieuwe leervormen staat daarom nu hoog op de agenda. Leren en opleiden in organisaties ontwikkelt zich van individuele en cursorische trainingen naar nieuwe online omgevingen. Leren op de werkplek wordt informeel, zelfsturend en direct gekoppeld aan het dagelijks werk. Het leren wordt ook just-in-time en just-for-me waarbij ‘communities of practice’ al dan niet in games of simulaties georganiseerd, opkomen en weer verdwijnen. Kennis wordt niet langer ‘gemanaged’ met behulp van databases vol documenten maar kennisontwikkeling wordt gefaciliteerd, de werkondernemers vormen gezamenlijk het sociaal kapitaal van de onderneming.

Door de instroom van steeds meer jongeren in het bedrijfsleven is Wim Veen geïnteresseerd in de cultuur van jongeren die opgroeien met informatie en communicatie technologie. Hij gebruikt de term Homo Zappiens voor de jongeren die opgroeien met een muis in de hand en een computer als eerste venster op de wereld. Hij heeft een positieve kijk op deze generatie en ziet deze generatie als richtinggevend voor toekomstige scenario’s voor leren en werken, zowel organisatorisch, didactisch als inhoudelijk.

Ook onderwijsinstellingen zien hun studenten veranderen. Het ontwerp van activerende vormen van onderwijs, gericht op motivatie, talent en passie, betekent dat de vertrouwde werkprocessen en organisatie van een school moeten worden aangepast. Wim Veen biedt zicht op de richting waarin onderwijs zich in de komende tijd zal ontwikkelen en welke consequenties dat heeft voor de stakeholders, zoals docenten, ouders, uitgevers en andere toeleveranciers.

Wim Veen werkte voorheen als didacticus in de leraarsopleiding van de universiteit van Utrecht, waar hij in 1986 een onderzoeksgroep oprichtte op het gebied van educatieve toepassingen van ICT. Hij werkte in een groot aantal nationale en internationale projecten die zich richtten op het gebruik van nieuwe technologieën in het onderwijs. Hij redigeerde een aantal boeken en publiceerde vele artikelen over het gebruik van ICT in het onderwijs. Zijn laatste boek is ‘Homo Zappiens, leren, leven en werken in een digitaal tijdperk.’ Hij is een veel gevraagd spreker op binnen- en buitenlandse conferenties.

Samenvatting inklappen

Column ACADEMY® Magazine, voorjaar 2009

Homo Zappiens; opgroeien, werken en leven in een digitaal tijdperk
Lees publicatie
Cover van Homo Zappiens

Homo Zappiens

Bestellen
Heeft u ook kinderen die hun huiswerk maken met oordopjes in, MSN aan en hun mobieltje stand-by? Of zijn er jonge medewerkers in uw organisatie die met afgrijzen vaststellen dat zij op hun werkplek geen toegang hebben tot YouTube of µTorrent? Werkt u bij de overheid en heeft u collega's op de afdeling die het liefst al hun werkervaringen met de rest van de wereld delen via hun blog, terwijl u vindt dat het om informatie gaat die (nog) niet naar buiten zou mogen? Herkenbaar? Weet dan dat u te maken heeft met homo zappiens, een generatie die geen wereld kent zonder internet, GPS, Xbox of iPod. Jongeren die gewend zijn hun virtuele bestaan als een logische uitbreiding van hun fysieke realiteit te beschouwen. Zij hebben een andere kijk op hiërarchie, lossen problemen op door kennis te delen en functioneren in verschillende virtuele gemeenschappen waar zij flexibel in- en uitstappen. Wim Veen introduceerde het begrip homo zappiens in Nederland en laat in dit boek zien dat in bijna alle sectoren van onze samenleving jonge homo zappiens binnendringen. Zij zijn een inspiratiebron voor oudere generaties waardoor dingen werkelijk kunnen gaan veranderen. Op het ogenblik dat gevestigde sociaal-economische systemen ernstige gebreken vertonen, lijkt deze nieuwe generatie zich al te hebben voorbereid op nieuwe organisatievormen, bedrijfsmodellen en alternatieve vormen van waardecreatie. Op basis van concrete voorbeelden beschrijft de auteur voor de sectoren onderwijs, overheid en bedrijfsleven de veranderingen in nieuwe vormen van leren, nieuwe manieren van werken en organiseren en nieuwe verhoudingen tussen overheid en burger. Wim Veen is hoogleraar Educatie & Technologie aan de TU Delft. Zijn onderzoek richt zich op nieuwe leerconcepten en strategieën, zowel in het bedrijfsleven als in het reguliere onderwijs.
Wim Veen | Speaker at Speakers Academy® | Over het onderwijs van de toekomst
Wim Veen | Speaker at Speakers Academy® | Over het onderwijs van de toekomst