Terug naar de zoekresultaten

Foto's

© Speakers Academy® - Walter Kallenbach

© Speakers Academy® - Walter Kallenbach

© Speakers Academy® - Walter Kallenbach

© TU/e

©Stork Image Library Corbino

© Cees van de Ven


Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

prof. dr. ir. Mathieu Weggeman

© Speakers Academy® - Walter Kallenbach

prof. dr. ir. Mathieu Weggeman

Hoogleraar Organisatiekunde
Taal : Nederlands

 • Categorieën

 • Management
  • HRM
  • Kennis Management
 • Innovatie & Creativiteit
  • Innovatie
 • Leiderschap & Strategie
 • Wetenschap
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Consultant/Trainer
 • Onderwerpen

 • Leidinggeven aan professionals? Niet doen!
 • Leiderschap in moderne organisaties
 • Generatieverschillen in organisaties
 • Zonder innovatie, geen toekomst!
 • Hoe slimmer, hoe eerder dom! (over kennismanagement en de steeds snellere veroudering van vakdeskundigheid)
 • Terug naar de Rijnlandse werkcultuur, (contra het Anglo-Amerikaanse business model)
 • De esthetische organisatie (over het belang van de schoonheid van werkprocessen)
 • Provocatief adviseren

Mathieu Weggeman is hoogleraar Organisatiekunde, in het bijzonder Innovatie Management aan de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit in Eindhoven. Mathieu heeft als focus voor zijn onderzoek gekozen voor het begrijpen en verklaren van innovatieprocessen in technologie-, kennisintensieve en culturele organisaties. Zijn bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het leidinggeven aan professionals, strategieformulering, het realiseren van collectieve ambitie in teams en organisaties en de werkwijzen en het waardensystemen van de nieuwe generatie.

Lees meer

Mathieu Weggeman is hoogleraar Organisatiekunde, in het bijzonder Innovatie Management aan de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit in Eindhoven. Mathieu heeft als focus voor zijn onderzoek gekozen voor het begrijpen en verklaren van innovatieprocessen in technologie-, kennisintensieve en culturele organisaties. Zijn bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het leidinggeven aan professionals, strategieformulering, het realiseren van collectieve ambitie in teams en organisaties en de werkwijzen en het waardensystemen van de nieuwe generatie.

Samen met zijn promovendi verricht hij onder meer onderzoek naar flow en team flow bij professionals, naar de motieven die professionals hebben om kennis te creëren en te delen, naar de kenmerken van het (pré) fuzzy front end van innovatieprocessen, naar de rol van lef, humor en kunst in organisaties en naar de invloed van esthetiek van werkprocessen op de affectieve binding van professionals en in het verlengde daarvan op de kennisproductiviteit van de organisatie.

Naast zijn werkzaamheden aan de TU/e voert Mathieu Weggeman een eigen adviespraktijk als adviseur. In die praktijk houdt hij zich onder meer bezig met het ontwerpen van de inrichting en besturing van kennisintensieve organisaties, het faciliteren van een innovatievriendelijke samenwerkingscultuur, de conditionering van context-afhankelijke zelfsturing, het - al dan niet - leidinggeven aan professionals en het stimuleren van de esthetiek van werkprocessen.

Voor zijn bijdragen aan de vakliteratuur ontving Mathieu Weggeman in 2001 de oeuvreprijs van de Orde van Organisatiedeskundigen (OOA) en in 2005 werd hij door collega’s gekozen in de top-10 van de meest invloedrijke Nederlandse adviseurs. In 2008 wint zijn boek “Leiding geven aan professionals? Niet doen!” de Managementboek van het Jaar Prijs en wordt genomineerd voor de Gids prijs 2008 voor het beste HRM-boek. Dit boek werd in 2014 vertaald in het Engels met de titel “Leading professionals? Don’t!, A continental European perspective”.

In het verleden heeft Mathieu Weggeman gewerkt voor de Raad van Bestuur van Philips, leerde hij het vak ondermeer van meesters als C.K. Prahalad en Sumantra Ghoshal. Verder was hij partner bij Twynstra Gudde Management consultants en Chef Innovatie bij de Baak Managementcentrum VNO-NCW. Mathieu Weggeman is toezichthouder bij Buurtzorg Nederland, bij de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en bij het Gouverneur Kremerscentrum van het Maastrichts Universitair Medisch Centrum. Hij is lid van de Raad van Commissarissen van Brainport Development en van woningcoöperatie Sint Trudo, beide in Eindhoven.

Mathieu Weggeman houdt ook lezingen over zijn werk. De humor die daarbij regelmatig aan de orde is, is niet representatief voor zijn werk maar moet gezien worden als een didactisch hulpmiddel.

Samenvatting inklappen

Mathieu Weggeman - Regeldruk

Ondanks alle goede bedoelingen leiden we in het onderwijs, in de zorg en in het bedrijfsleven nog steeds aan een ongezonde regeldruk die ons ook nog eens 2,5 miljard per jaar kost en de arbeidstevredenheid en de productiviteit van dokters, leraren, ingenieurs en andere professionals ernstig belemmert. Waarom hebben we die hoge regeldruk?
Lees publicatie

Artikel ACADEMY® Magazine 2017

Lees publicatie

Column ACADEMY® Magazine voorjaar 2016

Jongeren versus protestgeneratie: waardenstrijd in alle hevigheid losgebarsten
Lees publicatie

Interview ACADEMY® Magazine 2015-2016

Managers genieten van professionals, zoals ouders van hun kinderen
Lees publicatie

Artikel ACADEMY® Magazine najaar 2008

Nederland overleeft dankzij het Rijnlandse businessmodel

Lees publicatie
Cover van Leidinggeven aan professionals? Niet doen! - Over kenniswerkers, vakmanschap en innovatie

Leidinggeven aan professionals? Niet doen! - Over kenniswerkers, vakmanschap en innovatie

Titel: Leidinggeven aan professionals? Niet doen!
Over kenniswerkers, vakmanschap en innovatie
Auteur: M. Weggeman
Uitgeverij: Scriptum Management, Schiedam
Uitvoering: 302 pagina's gebonden
ISBN: 978-90-559-4352-4
 

Het gaat in 'Leidinggeven aan professionals? Niet doen!' over dienend leiderschap, over de kenmerken en eigenaardigheden van professionals, over hun belangrijkste productiefactor: kennis, over een van hun moeilijkste taken: innoveren en over vakmanschap, meesterschap en altijd maar blijven leren. Mathieu Weggeman heeft inmiddels veel boeken en artikelen geschreven over leidinggeven aan professionals, het verzilveren van creativiteit, innovatie en kennismanagement. Dit boek is de accolade.
Dit boek is verkozen tot Managementboek van het jaar.
Cover van Provocatief adviseren - Organisaties mooier maken

Provocatief adviseren - Organisaties mooier maken

Titel: Provocatief adviseren
Organisaties mooier maken
Auteur: M. Weggeman
Uitgeverij: Scriptum Management, Schiedam
Uitvoering: 228 pagina's gebonden
ISBN: 978-90-559-4321-0
   

Waar is de 'homo ludens' die met liefde voor zijn vak mooie dingen maakt? Het is tijd voor een radicaal perspectief op adviseren en organiseren. Daarom in dit boek alle aandacht voor de geheimen van adviseren, voor de kunst van het literair adviseren, voor de schoonheid van de esthetische organisatie, voor het belang van collectieve flow en voor het experimenteren met oosters organiseren.
Cover van Kennismanagement: de praktijk

Kennismanagement: de praktijk

Titel: Kennismanagement: de praktijk 
Auteur: M. Weggeman
Uitgeverij:  Scriptum Management, Schiedam
Uitvoering:  244 pagina's gebonden
ISBN:  978-90-559-4180-3
   
 

Het succesvolle boek 'Kennismanagement' van Mathieu Weggeman heeft voor velen gediend als een eerste inleidende boek over het onderwerp. Na lezing van dat boek restte echter bij velen de vraag: en wat betekent dit in de praktijk? Een vervolg was dan ook onontkoombaar en in 'Kennismanagement: de praktijk' beschrijft Weggeman onder andere door middel van ongeveer 75 korte beschrijvingen praktische toepassingen van kennismanagement.
Cover van Management by Surprise

Management by Surprise

Titel: Management by Surprise
Amusante anekdoten en lichtvoetige metaforen uit de wereld van management en organisatie
Auteur: M. Weggeman
Uitgeverij: Scriptum Management, Schiedam
Uitvoering: 99 pagina's gebonden
ISBN: 978-90-559-4115-5
   

Ergens in het boekje 'Management by surprise' schrijft auteur Mathieu Weggeman: "Het is nogal een solist, zelfs samenwerken doet hij in z'n eentje". Uit dit soort uitspraken bestaat dit goed verzorgde werkje. Een boekje vol humor en citaten, over en voor managers. Een werkje ook waarin de auteur managers een spiegel voorhoudt en interessant-doenerij op een waardige wijze bespot. Het relativeert en wijst leidinggevers erop dat "managen geen echt vak is". Met Weggeman valt er te lachen om managers en hun "flitsende managementtechnieken". Op al die technieken vormt dit werk een parodie en al lezend komt de hoog gestegen manager weer met beide voeten op aarde. De mopjes zijn origineel, de komische voorvallen komen echt uit de praktijk, kortom, een werkje dat niet mag ontbreken in de bibliotheken van bedrijven, studenten en anderen die soms dubbel liggen om al die managementonzin. Waarschijnlijk heeft Mathieu Weggeman het beste managementconcept voor handen: 'management by HWMH' (Oftewel: 'Hoe Waait Mijn Hoedje'). Aanbevolen! (Biblion recensie, R.J. Blom.)
Cover van Ondernemen binnen de onderneming

Ondernemen binnen de onderneming

Titel: Ondernemen binnen de onderneming
Essenties van organisaties
Auteur: M. Weggeman, R. Kor, G. Wijnen
Uitgeverij: Samson, Alphen aan den Rijn
Uitvoering: 275 pagina's gebonden
ISBN: 978-90-140-7076-6
   

Doelen stellen, organiseren en realiseren. Deze driedeling is van toepassing op elke organisatie, op welk niveau dan ook, van welk type dan ook, in welke markt of omgeving dan ook, profit of non-profit. Deze drie processen vormen de essentie van elke organisatie. Ze komen in dit boek uitgebreid aan de orde.
Ondernemen is echt niet alleen een activiteit die exclusief is voorbehouden aan de topmanagers in het bedrijfsleven: het is een opgave voor íedereen in élke organisatie. Op elk niveau willen mensen immers dingen gedaan krijgen door en voor mensen. Organisaties zijn daarbij de speelvelden voor ondernemende mensen: samen spelen zij het spel waarbij voor interne ondernemers vrijheid in verbondenheid de aantrekkelijke regel lijkt te zijn. Ondernemen is bij uitstek een menselijke activiteit.
Ondernemen binnen de onderneming is het standaardwerk over organiseren. Het geeft u blijvende en actuele opvattingen over organisaties en verschaft een overzicht van en inzicht in nieuwe ontwikkelingen, zoals flexibilisering, informatisering, zelfsturing en vergroting van de kennisintensiteit.
Cover van Essenties van organiseren, managen en veranderen

Essenties van organiseren, managen en veranderen

Titel: Essenties van organiseren, managen en veranderen
Auteurs: M.Weggeman, R.Kor, G. Wijnen, L. de Caluwé
Uitgeverij: Scriptum
Uitvoering: 183 pagina's gebonden
ISBN: 978-90-559-4247-3
   

In dit boek staan de essenties van organiseren, managen en veranderen voorop. De erin opgenomen handreikingen en terzijdes zijn bedoeld voor managers (m/v) van grote of kleine organisaties uit de overheid en het bedrijfsleven.
Cover van Waarom zouden we doodgaan

Waarom zouden we doodgaan

Titel: Waarom zouden we doodgaan?
Over de zin en onzin van ons bestaan en wat daarna komt
Auteur: M.Weggeman
Uitgeverij: Uitgeverij Prometheus
Uitvoering: Paperback, 226 pagina’s
ISBN: 978-90-446-1371-1
   

We gaan allemaal dood. Het is de enige echte zekerheid waarover je als mens beschikt: je houdt vroeg of laat op te bestaan. Maar waarom is dat eigenlijk?
Ieder mens is uniek en dus onvervangbaar. Bovendien houden mensen van elkaar, maken ze samen plezier en doen ze dingen waar ook anderen blij mee zijn. Het is toch zonde als je er dan op een gegeven moment niet meer bent? Bovendien is doodgaan helemaal niet logisch. Eerst anderen enthousiast maken met je aanwezigheid en leren over jezelf na te denken, en dan ineens verdwijnen. En altijd te vroeg. Dus waarom zouden we doodgaan? En wat gebeurt er daarna?
Mogelijke antwoorden op deze vragen worden in 'Waarom zouden we doodgaan?' vrijmoedig verkend, zonder dat het zware kost wordt. Met humor en oprechte verwondering nodigt Mathieu Weggeman de lezer uit te reflecteren op zijn of haar eigen verhouding tot de eindigheid. Daarom had de titel van het boek net zo goed kunnen zijn: 'Waarom zouden we leven? En wat te doen in de tussentijd?'

2 tips van prof. dr. ir. Mathieu Weggeman
2 tips van prof. dr. ir. Mathieu Weggeman
Bohica gedrag
Bohica gedrag
Collectieve ambitie
Collectieve ambitie