Terug naar de zoekresultaten

Foto's


Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

mr. drs. Sander Terphuis

mr. drs. Sander Terphuis

Perzische vluchteling met oer-Hollandse naam
Talen : Nederlands, Engels, Fries, Perzisch

 • Categorieën

 • Bestuur & Politiek
 • Mens & Samenleving
 • Motivatie & Inspiratie
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Onderwerpen

 • Over de betekenis van vrijheid
 • Over de waarde van mensenrechten
 • Over het leven van een vluchtelingen
 • Over polarisatie versus tolerantie
 • Over de Perzische poëzie en cultuur

Sander Terphuis ontvluchtte op zijn achttiende alleen zijn vaderland Iran. Het verlangen naar de vrijheid was zeer sterk. Hij wilde architect zijn van zijn eigen leven. In Nederland bouwde Sander een nieuw leven op. Hij greep dankbaar alle kansen aan om in vrijheid zijn dromen waar te maken. Sander wordt binnen een mum van tijd oer-Hollands: hij trouwt een Friezin, werkt bij de overheid, wordt politiek actief en verandert zijn naam in Sander Terphuis.

In maart 2015 verscheen zijn autobiografie onder de veelzeggende titel ‘De worstelaar’. Daarin vertelt Sander Terphuis over zijn leven in Iran, zijn vlucht naar de vrijheid en over zijn liefde voor Nederland. Sander is van geboorte slechtziend. Ondanks zijn visuele beperking gaat hij graag uitdagingen aan. Het leven van Sander kenmerkt zich door gedrevenheid, optimisme en veerkracht. En zijn motto is bergen beklimmen, drempels overwinnen en dromen najagen.

Inmiddels heeft Sander Terphuis op vele podia gestaan om lezingen te verzorgen voor een divers publiek. Hij weet het publiek te raken door abstracte thema's concreet en tastbaar te maken. Op 5 mei 2015 sprak Sander op uitnodiging van het Nationaal Comité 4 en 5 mei op het Malieveld in Den Haag over de betekenis van de vrijheid. En op 5 mei 2016 sprak Sander op de Grote markt in Leeuwarden.

Lees meer

Sander Terphuis ontvluchtte op zijn achttiende alleen zijn vaderland Iran. Het verlangen naar de vrijheid was zeer sterk. Hij wilde architect zijn van zijn eigen leven. In Nederland bouwde Sander een nieuw leven op. Hij greep dankbaar alle kansen aan om in vrijheid zijn dromen waar te maken. Sander wordt binnen een mum van tijd oer-Hollands: hij trouwt een Friezin, werkt bij de overheid, wordt politiek actief en verandert zijn naam in Sander Terphuis.

In zijn vaderland deed Sander Terphuis aan worstelen, waarin hij landskampioen werd. Tijdens de wereldspelen in 1990 voor gehandicapten in Nederland vraagt hij asiel aan en komt in Friesland terecht. Sander Terphuis heeft rechten en filosofie gestuurd aan de Universiteit Utrecht. Hij werkte onder andere als beleidsambtenaar bij de Directie Migratiebeleid van het Ministerie van Justitie en als staatsrechtjurist bij de Staatscommissie Grondwet. Daarnaast is Sander geruime tijd politiek actief. Zo stond hij als kandidaat-Europarlementariër op de kandidatenlijst voor de PvdA bij de Europese verkiezingen van 2014.

In maart 2015 verscheen zijn autobiografie onder de veelzeggende titel ‘De worstelaar’. Daarin vertelt Sander Terphuis over zijn leven in Iran, zijn vlucht naar de vrijheid en over zijn liefde voor Nederland. Sander is van geboorte slechtziend. Ondanks zijn visuele beperking gaat hij graag uitdagingen aan. Het leven van Sander kenmerkt zich door gedrevenheid, optimisme en veerkracht. En zijn motto is bergen beklimmen, drempels overwinnen en dromen najagen.

Inmiddels heeft Sander Terphuis op vele podia gestaan om lezingen te verzorgen voor een divers publiek. Hij weet het publiek te raken door abstracte thema's concreet en tastbaar te maken. Op 5 mei 2015 sprak Sander op uitnodiging van het Nationaal Comité 4 en 5 mei op het Malieveld in Den Haag over de betekenis van de vrijheid. En op 5 mei 2016 sprak Sander op de Grote markt in Leeuwarden.

Samenvatting inklappen
Cover van De worstelaar

De worstelaar

Bestellen
Bijzonder levensverhaal van een Iraanse vluchteling met een Nederlandse naam Het levensverhaal van de Iraanse Ahmad Qeleich Khany is even imponerend als nederig makend: na een lastige jeugd als zeer slechtziende en bang voor het immer strenger wordende regime van ayatollah Khomeini, besluit hij op achttienjarige leeftijd zijn vaderland te ontvluchten. Zijn plan is even gevaarlijk als briljant: zó goed worden in worstelen dat hij wordt uitgezonden naar de Wereldspelen voor gehandicapten in Nederland. Na een gevaarlijke vlucht uit het Olympisch dorp vraagt hij politiek asiel aan. De Perzische vluchteling wordt binnen een mum van tijd oer-Hollands: hij trouwt een Friezin, werkt bij de overheid, wordt politiek actief en verandert zijn naam in Sander Terphuis. De worstelaar is een verhaal van gedrevenheid, optimisme en veerkracht, van het wennen aan het Hollandse weer, de taal, de gordijnen openlaten, van je thuis voelen en bovenal van het leven in vrijheid. Sander Terphuis werd in 1972 als Ahmad Qeleich Khany geboren in Teheran en vluchtte op zijn achttiende naar Nederland, waar hij landelijke bekendheid kreeg door zijn succesvolle actie tegen de strafbaarstelling van illegalen, die het kabinet-Rutte ii wilde invoeren. ‘In 1990 worstelt de jonge, zeer slechtziende Iraniër Ahmad Qeleich Khany zich letterlijk naar de vrijheid. In 1995 verandert hij in immigrant Sander Terphuis. Hij is een overlever, een knokker.’ de Volkskrant ‘Sander Terphuis is het bewijs dat liefde alles overbrugt. Een Iraanse, bijna blinde worstelaar die Nederlander wordt - het zou een prachtig sprookje zijn, maar is dus echt gebeurd.’ Toine Heijmans, de Volkskrant ‘Weinig vluchtelingen zijn in Nederland zo geestdriftig geïntegreerd als Sander Terphuis. Een bijzonder levensverhaal van een Iraanse vluchteling met een Nederlandse naam.’ Thijs Broer, NRC Handelsblad ‘Het levensverhaal van de bijna blinde Perzische worstelaar die hier politicus werd, is even wonderlijk als hoopgevend.’ Mischa Cohen, Vrij Nederland ‘Een moderne versie van de Nederlandse lijfspreuk “Je Maintiendrai”. Deze gedreven dromer houdt zich stand in een nieuw land, in een nieuwe cultuur en in de Nederlandse politiek.’ Thomas Erdbrink, The New York Times ‘Hoe Nederlands kan een mens zijn? Sander Terphuis, het nieuwe geweten van de PvdA, een vluchteling die knokt voor mensenrechten.’ Algemeen Dagblad

Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid

Emma Johnson

"Vanwege de sluiting van de noodopvang Heumensoord hebben wij op 5 april een bijeenkomst georganiseerd in de bibliotheek de Marienburg als dank aan de vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de asielzoekers bij deze noodopvang. Als spreker voor deze bijeenkomst hebben wij de heer Terphuis uitgenodigd.

De heer Terphuis vertelt met verve over zijn ervaringen met het vluchtelingenbestaan. Met enthousiasme en humor weet hij ondertussen gevoelige kwesties aan te snijden. Hij schroomt er niet voor zijn mening over vluchtelingenbeleid te geven, wat enkel voor hem pleit. Een bevlogen spreker met kennis van zaken."


Stichting BMP

Saskia Moerbeek

"Als stichting BMP hebben we de heer Terphuis in verschillende omstandigheden meegemaakt, Hij is een van de geïnterviewden van het vluchtelingen Oral History project Ongekend Bijzonder en heeft in het kader van dit project op meerdere momenten opgetreden. Zo heeft hij bijvoorbeeld op 15 april jl. in het Museon te Den Haag de Haagse interviews van Ongekend Bijzonder officieel overgedragen aan de directeur van het Haags gemeentearchief, de heer Charles Noordam.

Ter gelegenheid van deze overhandiging, die werd bijgewoond door ruim 150 personen, heeft de heer Terpstra op persoonlijke en bevlogen wijze verteld wat het begrip ‘vrijheid’ voor hem betekent en hoe belangrijk het is om de levensverhalen van (ex) vluchtelingen te bewaren voor nader onderzoek en voor het nageslacht.

Hij wist zijn publiek twintig minuten te boeien met zijn verhaal en het officiële moment van overdracht tot een moment te maken waarin mensen zich de persoonlijke betekenis van al die verhalen realiseerden."


Dockinga Collega

Tineke Everaarts

"Op donderdag 24 maart heeft de heer Sander Terphuis meerdere toespraken gehouden voor onze leerlingen van zowel de onderbouw als de bovenbouw van de afdelingen Havo, Atheneum en Gymnasium.

Omdat onze samenleving te maken heeft met een grote toename van vluchtelingen vinden wij het onze taak als school om onze leerlingen zo goed mogelijk te informeren omtrent deze problematiek. Aangezien de gemeente, waarbinnen onze school is gevestigd, van plan is om na de zomervakantie van 2017 een asielzoekerscentrum naast onze school te bouwen zullen vluchtelingen ook daadwerkelijk deel gaan nemen aan de belevingswereld van onze leerlingen. Omdat hier in het verleden ook een asielzoekerscentrum heeft gestaan en onze leerlingen hier voor meerdere problemen hebben gezorgd hebben wij gemeend om zo vroeg mogelijk te beginnen met het vormen en informeren van onze leerlingen.

Op donderdag 24 maart hebben wij als start een grote informatiedag georganiseerd waarbij wij meerdere sprekers en gastdocenten hebben uitgenodigd, waaronder de heer Sander Terphuis.

Voorafgaand aan deze toespraak heb ik met Sander een goed en openhartig gesprek gehad omtrent de inhoud van deze toespraak ten opzichte van de doelgroep (12- tot 19/20 –jarigen). Hij heeft zich vooral gericht op ‘het recht van vrijheid’. Ook zouden de leerlingen in de gelegenheid gesteld worden om vragen te stellen.

De heer Sander Terphuis heeft twee toespraken gehouden voor een zeer jong publiek. Beide keren hebben onze leerlingen ademloos zitten luisteren naar het verhaal van een ’18-jarige’ gevluchte Iraniër en de problemen van een asielzoeker gezien vanuit de positie van de vluchteling. De leerlingen konden zich uitstekend verplaatsen in zijn verhaal gezien de vragen die zij na afloop hebben gesteld en waarop de heer Sander Terphuis eerlijke antwoorden formuleerde. Zijn manier van ‘vertellen’ en de aansluiting die hij vond bij onze leerlingen werd ook door mijn aanwezige collega’s als zeer doeltreffend beschouwd.

Ook voor leerlingen van een middelbare school is de heer Sander Terphuis een goede gesprekspartner."


Centre for European Continental Philosophy | Radboud Universiteit Nijmegen

Tim Houwen

"Op 15 april heeft de werkgroep ‘Democratisch laboratorium’ van het Centre for European Continental Philosophy (Radboud Universiteit) een eendaagse conferentie georganiseerd over migratie als democratisch probleem. Als spreker voor de conferentie hebben we de heer Terphuis uitgenodigd om een getuigenis te houden.

De heer Terphuis heeft een indrukwekkend verhaal verteld over zijn persoonlijke ervaringen als vluchteling. Ook wist hij, mede vanuit zijn eigen ervaringen, scherp te verwoorden hoe het vluchtelingen- en integratiebeleid in Nederland er uit zou moeten zien. Hij toonde zich daarin een tegendraadse denker en een verrijking voor het democratisch debat."