Terug naar de zoekresultaten

Foto's


Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

mr. René van Beurden

mr. René van Beurden

Advocaat, arbiter
Talen : Engels, Nederlands

 • Categorieën

 • Dagvoorzitters
 • Filosofie, Religie & Spiritualiteit
  • Ethiek
 • Mens & Samenleving
  • Recht & Maatschappij
 • Inzetbaarheid

 • Dagvoorzitter
 • Onderwerpen

 • Privacy
 • Geheimhouding en vertrouwelijkheid
 • Alternatieve rechtspraak
 • Elektronische rechtspraak

Met enige afstand, maar altijd betrokken bij de mens achter de zaak. René zoekt naar verbinding die meer oplevert dan alleen het resultaat. Verbinding op hoofdlijnen. Verbinding tussen mensen. Verbinding van ideeën. De vertrekpunten kunnen variëren, maar in het oog van de storm kan gezamenlijk koers worden bepaald en iedereen kan meedoen.

Lees meer

Tijdens zijn eigen studie stond hij voor de klas en daarmee vrijwillig bloot aan de kritische benadering van zijn leerlingen, die hij probeerde op weg te helpen. Nu is hij alweer 18 jaar advocaat en leggen zijn cliënten, wederpartijen en rechters hem onder het vergrootglas.

Voor een advocaat geldt dat ieder pleidooi in iedere zaak een nieuw thema behelst, dat alleen goed naar voren gebracht kan worden wanneer hij het dossier beheerst. Pleidooien zijn als spreekbeurten waarbij het er om gaat uit de vaak grote hoeveelheid telkens nieuwe informatie de kern te halen en de belangrijkste punten zo goed als mogelijk naar voren te brengen. Alles in de wetenschap dat er ten minste altijd één spreker in de zaal is die dat zal proberen te ontkrachten. Neutraal in de zaak en partijdig voor cliënt, maar nooit eenzijdig.

Even zo goed zijn er ook vele situaties waarin met de juiste begeleiding en oog voor de belangen van alle betrokken partijen, schijnbaar onoverbrugbare tegenstelingen toch overbrugd kunnen worden. De kans daarop is het grootst wanneer communicatie zo waar-achtig mogelijk is. Vaak ontstijgt dat het dossier. Dat is waar René naar zoekt, altijd met respect en met een knipoog waar het kan.

Wat zijn de krachten waar rekening mee gehouden moet worden? Wat is daar de oorsprong van? Wat is het in het oog lopende doel? En wat is het (werkelijke) doel dat daarachter ligt?

Met enige afstand, maar altijd betrokken bij de mens achter de zaak. René zoekt naar verbinding die meer oplevert dan alleen het resultaat. Verbinding op hoofdlijnen. Verbinding tussen mensen. Verbinding van ideeën. De vertrekpunten kunnen variëren, maar in het oog van de storm kan gezamenlijk koers worden bepaald en iedereen kan meedoen.

Samenvatting inklappen

Friends Indeed

Anne Legeland

Het was werkelijk een hele bijzondere middag en ik dank je hartelijk voor de inzet en input.

En ik meende wat ik zei: je gaf structuur en cachet aan de bijeenkomst.

Dat tilde de bijeenkomst naar een heel prettig niveau.

De gasten voelden zich zeer verzorgd en Juliette en de film kreeg de aandacht die zij verdiende!