Terug naar de zoekresultaten

Foto's


Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

prof. dr. Paul Cliteur

prof. dr. Paul Cliteur

God houdt niet van vrijzinnigheid
Talen : Engels, Nederlands

 • Categorieën

 • Bestuur & Politiek
  • Politiek - Overheid
 • Media & Journalistiek
  • Columnisten
 • Filosofie, Religie & Spiritualiteit
  • Filosofie
  • Religie
 • Geschiedenis
 • Alle categorieën
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Onderwerpen

 • De multiculturele samenleving
 • Hedendaags terrorisme
 • Nederlandse identiteit en de democratische rechtsstaat
 • Politiek-ambtelijke betrekkingen
 • Grote filosofen
 • Geloof, ongeloof en secularisatie
 • Dierenrechten en mensenrechten
Prof. dr. Paul Cliteur studeerde rechten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is tegenwoordig als hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap verbonden aan de Universiteit Leiden. Daarvóór was hij ook hoogleraar filosofie aan de Technische Universiteit Delft. Hij is bij het grote publiek voornamelijk bekend van zijn artikelen in dag- en weekbladen en van zijn tv-columns in het programma Buitenhof. Cliteur is ook
Lees meer
Prof. dr. Paul Cliteur studeerde rechten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is tegenwoordig als hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap verbonden aan de Universiteit Leiden. Daarvóór was hij ook hoogleraar filosofie aan de Technische Universiteit Delft.

Hij is bij het grote publiek voornamelijk bekend van zijn artikelen in dag- en weekbladen en van zijn tv-columns in het programma Buitenhof.

Cliteur is ook bestuurlijk actief. Hij was onder meer voorzitter van het Humanistisch Verbond, lid van de redactieraad van het tijdschrift Rekenschap en bestuurslid van de Humanistische Omroep, lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, plaatsvervangend lid van het Europees Waarnemingscentrum voor Racisme en Vreemdelingenhaat en lid van het Curatorium van het Wetenschappelijk Bureau van de VVD.

Cliteur schreef onder meer: ‘Humanistische filosofie’ (1990), ‘Rechtsfilosofische stromingen van de twintigste eeuw’ (1997), ‘De filosofie van mensenrechten’ (1997), ‘De filosofie van mensenrechten’, (1999) ‘Rechtsfilosofie, een thematische inleiding’ (2001), ‘Verscheidenheid en verdraagzaamheid. Op de bres voor tolerantie’, (2001) en ‘Inleiding in het recht’ (2001), ‘Darwin, dier en recht’ (2001) ‘Moderne Papoea’s’ (2002) en ‘Tegen de decadentie’, 2003 en ‘God houdt niet van vrijzinnigheid’ (2004).

Hij houdt zich bezig met de volgende onderwerpen:

I De multiculturele samenleving
Nederland is, net als andere samenlevingen, een multiculturele samenleving. Maar wat betekent dat eigenlijk? Moeten we daar blij mee zijn of is het een zorgwekkend verschijnsel? Hoe goed gaat het met de multiculturele samenleving? En wat kunnen we doen om deze in goede banen te leiden.

Zijn boek “Moderne Papoea’s” is aan deze problematiek gewijd. Ook in zijn bundel met columns vindt men opvattingen over de multiculturele samenleving.

II Hedendaags terrorisme
Door de moord op Theo van Gogh heeft Nederland kennis gemaakt met een vorm van terrorisme die wel wordt aangeduid als religieus-politiek terrorisme. Hoe serieus moeten we de dreiging nemen die daarvan uitgaat? Kunnen gewone burgers iets doen in de strijd voor het terrorisme? Of is dit een exclusieve taak voor de overheid? Wat zijn precies de plannen van de Nederlandse regering in het bestrijden van terrorisme en hoe realistisch zijn die plannen?

III Nederlandse identiteit en de democratische rechtsstaat
Nederland, zo werd vroeger gezegd, is een “constitutionele monarchie”. Dat wil zeggen dat Nederland geregeerd wordt door een koning, maar die is wel ondergeschikt aan de grondwet (constitutie). Tegenwoordig spreekt men liever van de “democratische rechtsstaat” als het ideaal van Nederland. Maar wat betekent dat? En hoe goed gaat het met onze democratie? Leggen onze bestuurders wel verantwoording af over wat zij doen? En hoe zou de Nederlandse democratie kunnen worden verbeterd.

IV Politiek-ambtelijke betrekkingen
De Ambtenarij wordt wel aangeduid als de “vierde macht”. Deze zou zich hebben losgezongen van de politiek verantwoordelijken. Daardoor is de bureaucratie niet meer goed beheersbaar. Wat zijn daarvan de oorzaken. Kan daar iets aan worden gedaan? En zo ja, wat?

V Grote filosofen
Grote filosofen als Plato, Aristoteles, Kant, Schopenhauer en Sartre hebben gedachten geventileerd die nog steeds van invloed zijn op ons huidige denken. Men kan ook nog steeds inspiratie opdoen uit het werk van belangrijke filosofen. Wat zijn de belangrijkste filosofen? En welke grote gedachten hebben zij geformuleerd?

VI Geloof, ongeloof en secularisatie
Sommige mensen geloven in God, anderen niet. Is het wel of niet geloven een kwestie van “gevoel” of van “persoonlijke visie”? Of kan men op redelijke gronden staande houden dat God wel of niet zou bestaan? Wat is precies de inhoud van de verschillende posities die men kan innemen: theïsme, atheïsme, agnosticisme? En is de ene beter dan de andere? Deze vragen hebben een hernieuwde actualiteit gekregen omdat we niet alleen in een multiculturele maar ook in een multireligieuze samenleving zijn komen te verkeren. Wat betekent dit precies? Kan ieder zijn eigen religieuze overtuiging als grondslag voor de publieke moraal blijven zien of moeten we een nieuw bezielend verband proberen te ontwikkelen?

VII Dierenrechten en mensenrechten
Mensen hebben rechten, dieren niet. Is dat moreel verantwoord of zal men over honderd jaar hoofdschuddend naar deze tijd kijken als een toestand van barbarij omdat wij de rechten van dieren niet hebben erkend zoals men in vroeger tijden slavernij gerechtvaardigd achtte? Sommige filosofen, zoals Jeremy Bentham, Peter Singer en Arthur Schopenhauer zien onze slechte behandeling van dieren als onze morele blinde vlek. Hoe overtuigend zijn die opvattingen?
Samenvatting inklappen

Column ACADEMY® Magazine, voorjaar 2009

Wie moet de radicalen bestrijden?
Lees publicatie

Interview ACADEMY® Magazine 2004

"Ik ben niet zo verslaafd aan aandacht"
Lees publicatie
Cover van The Secular Outlook: In Defense of Moral and Political Secularism

The Secular Outlook: In Defense of Moral and Political Secularism

Bestellen

The Secular Outlook: In Defense of Moral and Political Secularism shows how people can live together and overcome the challenge of religious terrorism by adopting a “secular outlook” on life and politics.

 • Shows how secularism can answer the problem of religious terrorism
 • Provides new perspectives on how religious minorities can be integrated into liberal democracies
 • Reveals how secularism has gained a new political and moral significance.
 • Also examines such topics as atheism, religious criticism and free speech
   
Cover van Het monotheïstisch dilemma

Het monotheïstisch dilemma

Paul Cliteur werpt in Het monotheïstisch dilemma de vraag op wat de relatie is tussen religie en geweld. Het Israëlisch/Palestijns conflict wordt steedsmeer gezien als een strijd om religieus gefundeerde claims op land. In de Verenigde Staten is onlangs demoordenaar van een abortusarts veroordeeld. En op vlucht 253 van Northwest Airlines van Amsterdam naar Detroit werd tijdens Kerstmis 2009 een islamistische terrorist gearresteerd.

Cliteur concentreert zich voornamelijk op terroristisch geweld voor zover zich dat beroept op een van de grotemonotheïstische godsdiensten. De religieuze terrorist kan worden gezien als een ‘gewetensdader’ die zich in een ‘dilemma’ bevindt: moet hij de wetten van het land gehoorzamen of de wetten van God? Cliteur gaat niet alleen uitvoerig in op de actualiteit,met ondermeer een zeer uitvoerige analyse van de Deense cartoonaffaire,maar gaat tevens te rade bij Europese verlichtingsdenkers als David Hume en baron d’Holbach.

Cover van Moreel Esperanto

Moreel Esperanto

Bestellen

"Het staat iedereen vrij te geloven in heksen, kabouters, elfen, feeën, zeemeerminnen, in de liefde, in de laatste zijnsgrond, het 'Ganz Andere' en in aliens. Maar wanneer wereldleiders oorlogen beginnen op basis van berichten die zij menen te hebben ontvangen uit een andere wereld, dan heb je wel een serieus probleem." — Paul Cliteur

Geconfronteerd met de problemen waarvoor religieus fundamentalisme en terrorisme de samenleving stellen en met de filosofische ethiek als leidraad gaat de veelbesproken auteur Paul Cliteur in Moreel Esperanto op zoek naar een universele moraal die het kan stellen zonder fundering in de religie. Niet omdat religie niet belangrijk is maar juist omdat ze een enorme betekenis heeft in het leven van talloze mensen. Cliteur bespreekt de goddelijke-beveltheorie die richtinggevend is voor de aanhangers van het jodendom, het christendom en de islam, die zich in hun daden en politieke beslissingen laten leiden door de wil van God. Cliteur put rijkelijk uit de geschiedenis en de actualiteit, van de historische, religieus gesanctioneerde moord van Balthasar Gerards op Willem van Oranje tot de recente turbulentie rond de Deense spotprenten, om zijn pleidooi te onderbouwen voor de scheiding van moraal en religie. Daarnaast schetst hij de contouren (en de noodzaak) van een van religie bevrijde, autonome ethiek in de toekomst. [bio] ] Paul Cliteur (Amsterdam 1955) is hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap aan de Universiteit van Leiden. Van zijn hand verschenen eerder bij De Arbeiderspers Moderne Papoea's en Tegen de decadentie.

Cover van Tegen de decadentie: De democratische rechtstaat in verval

Tegen de decadentie: De democratische rechtstaat in verval

Bestellen

Zwengelde Paul Cliteur in Moderne Papoea's het debat aan over de multiculturele samenleving, integratie en inburgering, nu keert hij zijn blik naar binnen: een discussie over onze waarden, zo stelt hij, is ook een discussie over ons eigen systeem. De grondslagen van ons systeem staan echter niet meer duidelijk overeind. Het lijkt alsof we 'decadent' geworden zijn. Dat is een probleem, want je kunt nieuwkomers moeilijk een norm van integratie voorhouden als je niet eens weet waarin ze zouden moeten integreren. Cliteur analyseert de interne spanningen in de democratische rechtstaat, stelt prangende vragen bij onze centrale staatsinstellingen, gispt de anarchie in ons openbaar bestuur als het gevolg van de non-conformistische dialectiek van '68, raadt religie als instrument tot inburgering dringend af, en bepleit eens temeer een heroriëntatie op het Grieks-Romeinse gedachtegoed als fundament van ons waardesysteem. Veel aangezocht debater, polemist en reachtsfilosoof Paul Cliteur lanceert in Tegen de decadentie een conservatieve cultuurkritiek met een ferme vermaning aan ons systeem in verval: de gevaren die ons bedreigen komen niet van buiten, maar zijn we zelf.