Terug naar de zoekresultaten

Foto's


Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

dr. Niko Roorda

dr. Niko Roorda

Advisering en begeleiding van duurzaamheidgerelateerde ontwikkelingen
Talen : Engels, Nederlands

 • Categorieën

 • Management
  • Change Management
 • Klimaat & Milieu
  • Climate Change
  • Milieu
 • Duurzaamheid/MVO
  • MVO / Duurzaamheid
 • Innovatie & Creativiteit
 • Alle categorieën
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Consultant/Trainer
 • Onderwerpen

 • Systeemintegratie van duurzame ontwikkeling
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
 • Toekomstverkenningen, scenario's, 'backcasting'
 • Visieontwikkeling
 • Herontwerpen van de organisatiemissie
 • Verandermanagement
 • Praktijkgericht onderzoek
 • Onderwijskunde
 • Alle onderwerpen

Niko Roorda werkt als senior consultant duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), voor bedrijven, universiteiten en hogescholen in en buiten Nederland. Hij begeleidt bestuurders bij de ontwikkeling van de organisatievisie en strategie, en managers bij het ontwerpen van het implementatiebeleid. Hij traint en coacht medewerkers bij het opzetten en uitvoeren van MVO- en duurzaamheidsprojecten, lesprogramma's en andere taken.

Lees meer

Niko Roorda werkt als senior consultant duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), voor bedrijven, universiteiten en hogescholen in en buiten Nederland. Hij begeleidt bestuurders bij de ontwikkeling van de organisatievisie en strategie, en managers bij het ontwerpen van het implementatiebeleid. Hij traint en coacht medewerkers bij het opzetten en uitvoeren van MVO- en duurzaamheidsprojecten, lesprogramma's en andere taken.

Roorda promoveerde in oktober 2010 aan de Universiteit Maastricht, op basis van twintig jaar ervaring op het gebied van de integratie van duurzame ontwikkelingen in organisaties en in onderwijs. Zijn proefschrift is getiteld ‘Sailing on the Winds of Change. The Odyssey to Sustainability of the Universities of Applied Sciences in the Netherlands’.

Niko Roorda schreef zeven boeken over duurzame ontwikkeling en MVO. Het 'Basisboek Duurzame Ontwikkeling' wordt gebruikt als studieboek in Nederlandse en Vlaamse universiteiten en hogescholen, en voor bij- en nascholing van medewerkers in bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen. In 2012 verscheen de Engelse editie van het boek met de titel ‘Fundamentals of Sustainable Development’. Hij initieerde, coördineerde en schreef deels zelf een cursus Duurzaam Ondernemen voor medewerkers van bedrijven en overheden. Voor een breed algemeen publiek schreef hij het boek 'Ons huis, Planeet Aarde'.

Voordat hij promoveerde in de sociale wetenschappen, studeerde Roorda af in natuurkunde en wetenschapsfilosofie aan de Universiteit van Utrecht. Zijn expertise op het gebied van managementwetenschappen is ontleend aan een lange reeks opleidingen en praktijkervaring. Hij werkte als docent in het middelbaar en hoger onderwijs. Vanaf 1991 ontwikkelde hij samen met enkele anderen een nieuwe Hbo-opleiding 'Duurzame Technologie', waarvan hij gedurende vijf jaar manager was.

Niko Roorda ontwierp en leidde Project Cirrus (1998-2002), waarin gewerkt werd aan de integratie van duurzame ontwikkeling in de opleidingen van de Faculteit Techniek en Natuur van Avans Hogeschool. Voor dit project ontving hij in 2001 het 'Ei van Columbus', de Nationale Prijs voor Innovatie en Duurzame Ontwikkeling, uit de handen van de secretaris-generaal van het Ministerie van VROM.

Van 2000 tot 2010 werkte Roorda als senior consultant voor DHO, de Stichting Duurzaam Hoger Onderwijs. Hij ontwikkelde het AISHE-systeem, een methode voor de beoordeling van de mate van integratie van duurzame ontwikkeling in instellingen voor hoger onderwijs, dat is toegepast in universiteiten en hogescholen in negen landen, waaronder Brazilië en Bangladesh. Het Keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs, gebaseerd op het AISHE system, is erkend door de NVAO, de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie voor het hoger onderwijs. Mede met behulp van onder andere door Roorda ontwikkelde instrumenten, waaronder één gericht op beroepscompetenties, begeleidde hij organisaties op een gestructureerde wijze van voorzichtige beginstapjes tot en metSysteemintegratie van Duurzame Ontwikkeling(‘SISD’), een concept dat hij definieerde en operationaliseerde in zijn proefschrift.

Momenteel werkt Niko Roorda als senior consultant duurzame ontwikkeling maatschappelijk verantwoord ondernemen voor Avans Hogeschool.

Roorda publiceerde tientallen artikelen in wetenschappelijke en populaire tijdschriften, en schreef hoofdstukken in een aantal boeken over duurzame ontwikkeling en MVO. Hij is reviewer voor het International Journal of Sustainability in Higher Education en het Journal of Education for Sustainable Development.

Niko Roorda is een frequent spreker bij internationale conferenties, in bedrijven, overheids­instellingen, universiteiten en hogescholen. Hij treedt bovendien op als workshop- en discussieleider.

Samenvatting inklappen

Op naar een intrinsiek duurzaam economisch systeem

Terwijl de technologie in de 21e eeuw is beland, verkeert de economie nog in het Stenen Tijdperk en spelen de bankiers jenga met geld van anderen.
Lees publicatie

Successful strategies for ESD - 2010

Lees publicatie

Workshop - Tools for ESD design - 2010

Lees publicatie

Duurzaamheid in het basis- en voortgezet onderwijs - 2010

Lees publicatie

Assessment and Certification of Higher Education for Sustainable Development - 2008

Lees publicatie

Project AISHE 2.0 - 2008

Lees publicatie
Cover van Ons huis, planeet aarde

Ons huis, planeet aarde

Het Nederlands kabinet heeft duurzame ontwikkeling aangewezen als een van de pijlers van het regeringsbeleid. Zelfs topondernemers dringen aan op een duurzame aanpak. Blijkbaar is dit erg belangrijk, maar waar gaat het nu feitelijk om? Ons huis, planeet aarde geeft een inzichtelijk overzicht van achtergronden en noodzaak van duurzaamheid en op welke wijze wij als consumenten daar aan kunnen bijdragen. Het schetst in duidelijke taal oorzaken, vertelt hoe die samenhangen en analyseert toekomstscenario's. Kortom, een onmisbare uitgave over een uiterst actuele problematiek.
Cover van Werken aan duurzame ontwikkeling

Werken aan duurzame ontwikkeling

'Werken aan duurzame ontwikkeling' behandelt allerlei beroepscompetenties die de student kan gebruiken om aan duurzame ontwikkeling te werken. Eerst komen grondig de belangrijke duurzaamheidsthema’s aan bod zoals klimaatverandering, duurzame energie en armoedebestrijding, inclusief achterliggende oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen. Daarna komt de subjectieve kant van duurzame ontwikkeling aan bod. Daarbij geeft het boek verschillende ideeën over wat mogelijkheden om de structuren in de samenleving te veranderen. Bij elk onderwerp tonen afstudeerprojecten van studenten hoe studenten zelf kunnen werken aan duurzame ontwikkeling. In het hoofdstuk over transities komen al die onderwerpen overzichtelijk bij elkaar. Het laatste hoofdstuk gaat over duurzaam ondernemen. Hierin staat bovendien een beroepscompetentieoverzicht.
Cover van Basisboek Duurzame ontwikkeling

Basisboek Duurzame ontwikkeling

Dit boek brengt deze verwevenheid op een toegankelijke wijze in beeld. Door het bestuderen van de tekst bouwt de student een intuïtief gevoel op voor duurzame ontwikkeling. De vele praktijkcases brengen het thema dicht bij de eigen beleving, en de tussenvragen in vrijwel iedere paragraaf nodigen uit tot reflectie. De veelheid en diversiteit aan opdrachten spelen in op de verscheidenheid van interesses. Sommige opdrachten zijn geschikt voor individueel oefenen, andere opdrachten, zoals discussie-, PGO- en projectopdrachten, komen het best tot hun recht als groepswerk.
Niko Roorda als senior consultant te gast bij PCC Heiloo nov 2014
Niko Roorda als senior consultant te gast bij PCC Heiloo nov 2014
Functieanalyse, een methode voor creatief denken
Functieanalyse, een methode voor creatief denken
Video (English): Miami Lecture, 2017
Video (English): Miami Lecture, 2017