This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers
Chemicus | Organisatiekundige | Ethicus | Filosoof

Maarten Verkerk

Hij is een denker die altijd de combinatie met doen opzoekt. Een ervaren bestuurder die complexe problematiek weet te vertalen naar praktische oplossingen.

Talen:
Inzetbaarheid:
Dagvoorzitter,Keynote spreker
Inzetbaarheid:
Dagvoorzitter,Keynote spreker,

Onderwerpen

1. Innovatie in de zorg

Innovatie is een proces. Voor het succesvol innoveren moet je bestuur, professionals, patiënten en stakeholders in één proces met elkaar verbinden. Het gaat om zowel een strategische visie op innovatie als praktische tools om dat innovatieproces uit te voeren.

2. Innovatie in het onderwijs

Innovatie is een proces. Voor het succesvol innoveren moet je bestuur, leraren, ouders, leerlingen en stakeholders in één proces met elkaar verbinden. Het gaat om zowel een strategische visie op innovatie als praktische tools om dat innovatieproces uit te voeren.

3. Duurzaam ondernemen, innovatie en zingeving

Het gaat om het gezond achter laten van de aarde voor onze kinderen en kleinkinderen. Het gaat om het voorkomen dat de poolkappen smelten en de natuur onherstelbaar beschadigd wordt. Duurzaamheid vraagt om innovatieve oplossingen. Maar vooral gaat het om motivatie en inzet. Daarom moet een verbinding worden gelegd met waarden en zingeving.

4. Leiderschap en zingeving

Waarom werk ik zo hard? Waarom vind ik het zo belangrijk om succes te hebben? We worden allemaal weleens overvallen door dit soort vragen. En ze komen steeds weer terug. Het Joodse boek Prediker daagt je uit om deze vragen aan de orde te stellen. Het biedt een verkwikkende nuchterheid, inspireert om te handelen en stimuleert om te genieten van het leven.

5. Leiderschap, macht en vertrouwen

Hoe kom je tot high performance teams? In zijn tweede proefschrift – Trust and Power on the Shopfloor – heeft Maarten laten zien dat er een bijzondere dynamiek is tussen leiderschap, macht en vertrouwen. Die dynamiek leidt er toe dat in strak hiërarchische organisaties de efficiency en kwaliteit daalt terwijl in participatieve organisaties waarin mensen elkaar vertrouwen de efficiency en kwaliteit toenemen.

6. Ethiek van het ondernemen

‘Ethiek’ heeft vaak een negatieve klank. De gedachte is dat ethiek ondernemers beperkt in hun handelen. Op het eerste gezicht is dit natuurlijk waar. Maar wie scherper kijkt ziet dat ethiek fungeert als een onzichtbare hand die de organisatie leidt. Een goede ethiek doe je om de ethiek zelf. Een aangenaam neveneffect is vaak dat de kwaliteit vaak omhoog gaat en de efficiency neemt toe.

7. Ethiek van het ontwerpen

Hoe ontwerp je nieuwe installaties en fabrieken? Welke rol speelt ethiek daarbij. Er zijn meerdere benaderingen om ethiek aan de orde te stellen. Een vruchtbare manier is vanuit het zogenaamde Triple I model in samenhang met waarden-gedreven ontwikkelen.

8. Voltooid leven

Maarten was lid van de commissie Schnabel die de regering geadviseerd heeft over de problematiek van ‘voltooid leven’. In deze problematiek gaat het niet alleen om de vraag wat de individuele burger daar van vindt, maar het gaat juist om de vraag wat de verantwoordelijkheid van de overheid is. De commissie Schnabel heeft daar een helder antwoord op gegeven.

Referenties

"Kortom een geweldige en boeiende spreker"

In het najaar van 2018 heeft prof. Maarten Verkerk een lezing gegeven voor artsen, pscychiaters, psychologen, psychotherapeuten en verpleegkundigen. Deze lezing ging over Voltooid Leven. In deze ...

Lees verder
Willem Lock van CMF-Nederland.
"His contributions were well done"

Professor Maarten Verkerk has spoken several times at the international Seminars of Christian Artists. His contributions were well done and covered the areas of employability, social ...

Lees verder
Leen La Riviere van President of the International Association of Christian Artists.
"An enthusiastic speaker, a creative thinker and, as a ground for it, a thoughtful listener."

Dr. Maarten Verkerk is an enthusiastic speaker, a creative thinker and, as a ground for it, a thoughtful listener. In a series of three lectures in Belo Horizonte (Brasil) he showed how the ...

Lees verder
Guilherme de Carvalho van Director of L'Abri Fellowship Brazil, Vice-President of Associação Brasileira de Cristãos na Ciência
"Op een toegankelijke wijze vertelt hij hoe innovatieprocessen in elkaar zitten"

Professor Maarten Verkerk heeft meerdere workshops over innovatie gegeven voor bestuurders en directeuren in het onderwijs. Op een toegankelijke wijze vertelt hij hoe innovatieprocessen in elkaar ...

Lees verder
Henk van der Tas van directeur van Beteor
"We werden door hem geïnspireerd en hebben er van genoten."

Maarten Verkerk heeft een workshop gehouden voor een aantal bestuurders uit de zorg die samen een intervisiegroep vormen. Op een boeiende wijze heeft hij aan de hand van het boek Prediker enkele ...

Lees verder
Dik Hermans van Bestuurder van VitaValley
"Maarten kan op een oprechte en toegankelijke wijze met de zaal interacteren"

Maarten Verkerk heeft op een congres van Seneca (2016) een lezing gegeven over het einde van de beheersing in de zorg. De aanwezigen op deze besloten bijeenkomsten waren top bestuurders en ...

Lees verder
Thomas Hofhuis van organisator Seneca congres
"Maarten is een kundig spreker met veel expertise en praktijkervaring"

Maarten Verkerk heeft de afgelopen jaren verschillende keren gastcolleges en workshops gegeven over moreel leiderschap in het onderwijs voor de master Educational Leadership van Penta Nova. De ...

Lees verder
Cor van den Berg van kerndocenten onderzoeker master Educational Leadership

Enthousiast over Maarten Verkerk?

Offerte opvragen