Terug naar de zoekresultaten

Foto's

© Jacques Kok

© Jacques Kok


Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

dr. Kees Boele

© Jacques Kok

dr. Kees Boele

Onderwijsbestuurder, econoom, theoloog en filosoof
Talen : Nederlands, Engels

 • Categorieën

 • Filosofie, Religie & Spiritualiteit
 • Leiderschap & Strategie
 • Mens & Samenleving
  • Onderwijs
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Onderwerpen

 • Wat is wijsheid?
 • Toekomst van het onderwijs
 • Hoe onderwijs weer onderwijzen kan worden
 • Leiding geven aan (hoge)scholen: do's en dont's
 • Feestredes

Kees Boele is een man met een grote passie voor onderwijs. Hij was zelf jarenlang docent en momenteel actief als bestuurder. Hij vindt dat veel onderwijsinstellingen teveel een bedrijf zijn geworden, waardoor de inhoud van het onderwijs verschraalt en de motivatie van docenten vermindert. Met ernst en humor probeert hij die trend te keren, als bestuurder, als spreker, als schrijver.

Lees meer

Kees Boele is een man met een grote passie voor onderwijs. Hij was zelf jarenlang docent en momenteel actief als bestuurder. Hij vindt dat veel onderwijsinstellingen teveel een bedrijf zijn geworden, waardoor de inhoud van het onderwijs verschraalt en de motivatie van docenten vermindert. Met ernst en humor probeert hij die trend te keren, als bestuurder, als spreker, als schrijver.

Kees Boele begon als docent in het hoger beroepsonderwijs, werkte in de adviesbranche en keerde terug als leidinggevende en bestuurder. Hij studeerde economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en promoveerde daar in 1995. Tevens studeerde hij filosofie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, aan welke universiteit hij in 2013 promoveerde in de theologie. Hij publiceert regelmatig, waaronder het boek Onderwijsheid (derde druk, 2016). Hij spreekt veelvuldig over onderwijs en leidinggeven.

Van jongs af aan hield Kees Boele al graag spreekbeurten. Altijd weer weet hij vanuit zijn grote passie voor onderwijs in zijn presentaties mensen, zowel docenten als leidinggevenden, met ernst en humor te raken, aan het denken te zetten, te inspireren. Hij schroomt daarbij niet om heilige onderwijs- en managementhuisjes omver te schoppen.

Samenvatting inklappen

Passie voor onderwijsbestuur: Van aansprakelijkheid naar aanspreekbaarheid

Lees publicatie
Cover van Onderwijsheid

Onderwijsheid

terug naar waar het echt om gaat

Bestellen
ong en oud worden overstelpt met informatie. Menigeen lijdt aan 'infobesitas'. We proberen het met informatietechnologie te lijf te gaan, maar dat helpt niet echt. Waar het namelijk op aan komt, is dat je kunt selecteren welke informatie echt belangrijk is. Daarvoor heb je wijsheid nodig. Onderwijsmensen, meent Kees Boele, moeten daarom weer gaan doen waar het ten principale in het onderwijs om gaat: onder-wijzen, zodat jongeren wijzer worden. Dat kan volgens hem echter alleen als leidinggevenden hun school echt school laten zijn in plaats van een bedrijf. Niet de managementinformatie moet leidend zijn, maar de inhoud van het onderwijs, de passie van docenten en de atmosfeer.

Raadadviseur en oud directeur ministerie van OCW

mr. Lex de Lange

''Op verzoek van minister Bussemaker van OCW heeft dr. Kees Boele in 2016 het jaarlijkse essay geschreven in het kader van de Dag van het onderwijsbestuur. Prof. Edith Hooge en prof. Kim Putters gingen Kees Boele in 2014 en 2015 voor.

Kees Boele presenteerde zijn essay “Passie voor onderwijsbestuur, van aansprakelijkheid naar aanspreekbaarheid” op 16 september 2016 in aanwezigheid van minister Bussemaker aan 90 bestuurders en toezichthouders uit het hoger en middelbaar onderwijs. In een gloedvol betoog pleitte hij voor diepere kwaliteit in het onderwijs en adviseerde aan de bestuurders en toezichthouders om te sturen op passie, vertrouwen en professionals governance. In de visie van Kees Boele moeten bestuurders docenten meer ruimte geven. Ruimte om mee te denken, beslissingen te nemen en om fouten te maken.

Het ministerie van OCW kijkt terug op een zeer geslaagde bijeenkomst met Kees Boele als een zeer betrokken en gepassioneerde onderwijsman.''


Rotaryclub Horst aan de Maas

Petra Thielen 16-01-2017

''De lezing met bijbehorende discussie wordt door de aanwezigen zeer gewaardeerd. Men is van mening dat dhr. Boele er op inspirerende wijze in slaagt de aanwezigen aan het denken te zetten. Op niet alledaagse wijze werden zij uitgedaagd te reflecteren op de functie die onderwijs in de huidige tijd, in de huidige samenleving vraagt. De inhoud van de presentatie is herkenbaar maar nodigt ook uit anders te kijken en te denken en het niet bij oppervlakkige en gemakkelijke prietpraat te houden.''


Wetenschappelijk Bureau SGP

Corry-Anne van der Tang-Everse

''De heer Boele heeft onze debatbijeenkomst over hoger onderwijs van een positief-kritische noot voorzien. Zijn prikkelende bijdrage bracht diepgang in de discussie. Hij kan klassieke denkers verbinden met actuele discussies en presenteert helder en met humor. Met aansprekende voorbeelden verlevendigt hij zijn betoog. Zo wordt een technische discussie voor iedereen relevant!'' 


Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement

Paul van Deursen

''Op 8 juni 2017 organiseerde ik de landelijke thema-middag “van prestatieakkoord naar kwaliteitsafspraken”. Ruim 70 beleidsadviseurs en medewerkers kwaliteit van alle hogescholen waren naar Utrecht gekomen om aan de middag deel te nemen.

Doel van de middag was kennis met elkaar te delen en te bespreken hoe hogescholen zelf de stap van prestatieafspraak naar kwaliteitsafspraak zouden kunnen maken.

Als Key-note spreker had ik dhr Boele uitgenodigd. Reden hiervoor was dat ik in de media kon volgen dat zijn visie op het aansturen van een grote hogeschool vanuit kwaliteitsperspectief interessant is. Hij legt veel nadruk op het gevoeld eigenaarschap van onderwijskwaliteit bij de professionals (docenten en overige medewerkers) en is van mening dat je een hogeschool visiegericht moet aansturen (en je over het al dan niet realiseren van die visie moet verantwoorden). Dat wil zeggen dat niet de landelijke kaders, maar de eigen strategische (regionale) koers centraal behoort te staan in de aansturing en verantwoording. Deze koers wordt uitgestippeld door bestuur, docenten, medewerkers, studenten en (regionaal) beroepenveld samen.

Deze visie staat in contrast met de ervaringen zoals die de afgelopen jaren met het prestatieakkoord zijn opgedaan. Die ervaringen leren dat het eigenaarschap van het prestatieakkoord zich beperkte tot de bestuurskamer en dat de kwantitatieve indicatoren generiek waren voor alle hogescholen. Overige stakeholders waren bij het maken van de afspraken niet betrokken.

In ons voorbereidend gesprek heb ik dhr Boele gevraagd zijn visie uiteen te zetten en daarbij waar mogelijk zoveel mogelijk te prikkelen. Zaken mochten naar mijn mening scherp worden neergezet: dat komt de discussie van de rest van het congres ten goede.

De presentatie van dhr Boele voldeed geheel aan de verwachtingen. Hij gaf een ontspannen presentatie waarin de problematiek vanuit een fundamenteel perspectief werd neergezet (Scholen zijn doorgeschoten in hun ontwikkeling van instituties naar organisaties). Vanaf dit fundament bouwde hij zijn verhaal op en gaf daarbij aan wat de consequenties voor een eventueel vervolg op het prestatieakkoord zouden moeten zijn. Daarbij stelde hij zich kwetsbaar op door aan te geven dat zijn visie ook niet altijd gerealiseerd kan worden in zo’n grote hogeschool als de HAN. Hij gaf na afloop van zijn betoog het woord aan zowel de lector Governance van de HAN als de dienst kwaliteit van de HAN, om te reflecteren op zijn verhaal vanuit hun perspectief. Hierdoor kregen we vanuit drie HAN perspectieven zicht op deze materie.

De presentatie en de twee reflecties gaven de deelnemers een goed en vooral ook concreet beeld van de situatie bij de HAN en prikkelden de deelnemers (veelal kwaliteitsadviseurs) tot nadenken. Dit werd versterkt door zijn slot-appel op de aanwezigen: U heeft een sleutelrol binnen uw instelling als kwaliteitsadviseur! Zorg dat de angst verdwijnt en de kwaliteit terugkomt. We moeten een nieuwe kwaliteitsmoraal ontwikkelen in plaats van het ontwikkelen van protocollen. Maak de professional verantwoordelijk. In een andere dynamiek, vanuit het ‘discours van instituties ipv het discours van organisaties”, kom je sneller en dieper tot de kern. Via deze weg wil ik dhr Boele dan ook nogmaals danken voor de inspirerende opening van ons congres.''

Vorming moet weer centraal staan in het onderwijs
Vorming moet weer centraal staan in het onderwijs
De samenhang der dingen
De samenhang der dingen