This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers
Onderzoeksjournalist | Zorgsysteem | Zorgfraude

Judith Spanjers

Judith Spanjers is freelance onderzoeksjournalist. Judith gaat dieper in op de signalen waar je als gemeente, verzekeraar of toezichthouder alert op moet zijn.

Talen:
Inzetbaarheid:
Keynote spreker
Inzetbaarheid:
Keynote spreker,

Onderwerpen

1. Zorgfraude en zorgwinsten

Voor het dossier Zorgcowboys en Jeugdzorg in het Rood van het onderzoeksjournalistieke platform Follow the Money heeft ze tientallen onderzoeken gedaan naar zorgbedrijven die hoge winsten maken. Hieruit blijkt dat het gemakkelijk is om te frauderen in de zorg, ten koste van kwetsbare cliënten. Uit haar onderzoeken blijkt ook dat een hoge winst niet altijd fraude hoeft te betekenen. Ze onderzocht onder andere alle Wmo- en jeugdzorgaanbieders in de regio Tilburg. Daaruit blijkt dat 40 procent van de jeugdhulpbedrijven meer dan 10 procent winst maakt. Dit komt onder andere doordat gemeenten hoge tarieven betalen aan kleine ondernemers.
Zorgfraude is een grijs gebied. In haar presentaties vertelt ze wat ze tegenkomt in de jaarrekeningen van bedrijven. Ook heeft ze veel ondernemers, cliënten, familieleden, toezichthouders, contractmanagers, bestuurders en deskundigen gesproken en rechtszaken gevolgd waardoor ze een breed beeld heeft welke rol zorgfraude in het zorgveld speelt.

2. Jeugdzorg- Wmo - WLZ - Forensische zorg

In haar onderzoeken en presentaties richt ze zich op zorg die geleverd wordt via de Jeugdwet, Wmo, Wet langdurige zorg (Wlz) en de forensische zorg. Bij het laatste gaat het om zorg die geleverd wordt aan (ex-)gevangenen en (ex-)tbs’ers.
In de praktijk kunnen cliënten via al deze wetten samen in 1 huis wonen. Probleem hiervan is dat elke wet een andere inkoopverantwoordelijke heeft, zoals een gemeente (jeugdwet en Wmo), zorgkantoren (Wlz) en justitie (forensische zorg). Daarbij kan het ook zo zijn dat er cliënten uit meerdere gemeenten in 1 huis wonen. Met als gevolg dat het ontbreekt aan regie. Want wie grijpt erin als er iets mis gaat in de zorgwoning?

3. Pgb en zorg in natura

Het persoonsgebonden budget (pgb) wordt vaak als boosdoener aangewezen als het gaat om zorgfraude. Het pgb is fraudegevoelig, maar dat geldt ook voor zorg in natura. Bij zorg in natura gaat het om gecontracteerde zorgaanbieders. Als een zorgaanbieder een contract heeft met een gemeente, zorgkantoor of justitie dan is er net zoveel alertheid geboden als het om zorgfraude gaat als bij een pgb.

4. Begeleid en beschermd wonen

De meest kwetsbare cliënten krijgen begeleiding aan huis of wonen begeleid of beschermd in een woning van een zorgaanbieder. Als het om zorgfraude gaat is dit de kwetsbaarste groep. Het gaat bij woonzorg vaak om grote bedragen en cliënten hebben een zwakke en afhankelijke positie ten opzichte van de zorgaanbieder.

 

5. Veiligheid in woonzorginstellingen

Doordat er steeds minder bedden in de ggz zijn en ook de justitiële zorg sneller af wil schalen richting beschermd wonen, komen er steeds meer cliënten met complexe problemen in een woonzorginstelling terecht. Daarnaast is er een woningtekort, waardoor gemeenten blij zijn als er ergens een kamer beschikbaar is om een cliënt te plaatsen. Hierbij wordt dan niet gekeken of de cliënt ook bij de andere bewoners past. Het risico is dat er een cocktail aan problematieken in een huis wonen, waardoor de veiligheid van kwetsbare cliënten in het geding kan komen. Daarbij is het personeel van woonzorginstellingen niet altijd opgeleid om cliënten met complexe problemen goed te kunnen begeleiden. Met als gevolg meer incidenten waardoor cliënten verder af kunnen glijden.

6. Verslavingszorg

Als een cliënt een afkickbehandeling heeft ondergaan, komt deze regelmatig terecht in een woonzorginstelling. De vraag is in hoeverre zij daar voldoende ondersteuning krijgen. De vrijheid is groot en personeel is niet altijd opgeleid om met verslavingsproblemen om te gaan. Daarnaast wordt er regelmatig drugs gebruikt in woonzorginstellingen wat de kans op een terugval kan vergroten. Uit haar onderzoek blijkt dat er meerdere cliënten door deze omstandigheden zijn overleden.

 

7. Investeerders in de zorg

In de zorg gaat veel geld om en daarom is de zorg een geliefde branche om in te investeren. Private equitybedrijven nemen steeds vaker zorginstellingen over met als doel om hier geld aan te verdienen. Het voordeel kan zijn dat er efficiënter gewerkt wordt. Het nadeel dat cliënten niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Ze heeft onderzoek gedaan naar meerdere investeringsbedrijven en de consequenties van hun handelen op de zorg.

8. Positie cliënten in de zorg en Cliëntondersteuning

Tijdens haar onderzoeken heeft ze veel cliënten en familieleden gesproken. Sommigen heb ik jarenlang gevolgd. Daaruit blijkt dat cliënten er vaak alleen voor staan. Het kabinet investeert wel in cliëntenondersteuning, maar de vraag is in hoeverre cliënten hier echt bij geholpen zijn. Als ze slachtoffer zijn van een frauduleus bedrijf blijkt in de praktijk dat ze er alleen voor staan. Door hun kwetsbare positie is het van belang dat gedupeerde cliënten gehoord worden en steun krijgen om de problemen aan te kaarten en aan te vechten.

9. Jaarrekeningen en bedrijfsstructuren

De afgelopen acht jaar heeft ze duizenden jaarrekeningen van zorgaanbieders gelezen en geanalyseerd. Aangezien in de zorg steeds meer kerstboombv’s worden opgetuigd, doet ze ook veel onderzoek naar bedrijfsstructuren. Om haar kennis te delen geeft ze trainingen aan toezichthouders en contractmanagers van gemeenten, maar ook aan banken en verzekeraars.

10. Onderzoek naar zorgcowboys via openbare bronnen

Als journalist ben je afhankelijk van bronnen die zich bij je melden en van openbare bronnen. Je moet inventief zijn om de juiste informatie en puzzelstukken bij elkaar te vinden om je onderzoek goed mee te kunnen onderbouwen. Ze deelt haar kennis over bronnen die van belang zijn in een onderzoek naar zorgfraude en waar je op moet letten.

11. Toezicht en Handhaving

In de afgelopen jaren heeft ze honderden inspectierapporten gelezen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, GGD’s en gemeenten. Hieruit blijkt dat het toezicht en de handhaving op zorgfraudeurs tekortschiet. Zorgbedrijven krijgen jarenlange verbetertrajecten terwijl ze ondertussen gebrekkige zorg kunnen blijven leveren. Daarnaast hebben nog maar weinig gemeenten hun toezicht goed ingericht en zijn gemeenten huiverig om in te grijpen. Verder blijkt uit onder andere haar onderzoeken dat de samenwerking tussen instanties die zorgfraude gezamenlijk aan moeten pakken faalt.

12. Krapte op de arbeidsmarkt / inzet van zzp'ers en uitzendkrachten

Er is een krapte op de arbeidsmarkt in de zorg. Dat is een feit, maar het is ook regelmatig een excuus voor de grote hoeveelheid uitzendkrachten en zzp’ers die worden ingezet. Uit haar onderzoeken blijkt dat het vaste personeel regelmatig de benen neemt doordat er niet naar ze geluisterd wordt. Ze voelen zich niet gehoord door leidinggevenden en bestuurders. Door het hoge verloop in de zorg werken daardoor steeds vaker zzp’ers en uitzendkrachten zonder de nodige kennis met de meest kwetsbare cliënten.

Referenties

Haar presentatie is duidelijk het resultaat van jarenlang ouderwets wroeten in een sector die we allemaal denken te kennen, maar waarvan we feitelijk niets blijken te weten.

"Het is geen onverdeeld genoegen om onderzoeksjournalist en zorgspecialist Judith Spanjers te horen vertellen over wat zij in de afgelopen jaren allemaal aan schemerige zaakjes heeft ontdekt in onze ...

Lees verder
Vincent Weggemans van VVOJ
De trainingen zijn als zeer waardevol ervaren en hebben bijgedragen aan een stuk bewustwording.

"Judith legt met enthousiasme en concrete voorbeelden uit hoe dubieuze zorgaanbieders te werk gaan om zoveel mogelijk geld te verdienen. Voor SV Land heeft Judith recentelijk aan ruim 80 wethouders ...

Lees verder
Kees Kievits van SV Land

Enthousiast over Judith Spanjers?

Offerte opvragen