Terug naar de zoekresultaten

Foto's


Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

Jan den Breejen

Jan den Breejen

Direct rendement voor medewerker én organisatie
Talen : Engels, Nederlands, Duits

 • Categorieën

 • Innovatie & Creativiteit
  • Innovatie
 • Management
 • Motivatie & Inspiratie
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Onderwerpen

 • Lerend veranderen
 • Employee development
 • Innovatiekracht
 • Performance gerichte werkleer projecten
 • Besparingen door procesverbeteringen, omzetstijging, innovaties, en het vitaliseren van de hele organisatie
Succesvol leren en veranderen vereist confrontatie met een uitdaging en dat is niet direct leuk of populair. Managers vinden het moeilijk om los te laten. Medewerkers schrikken terug voor nieuwe uitdagingen. "No Pain No Gain": het geldt niet alleen in de sportschool maar ook voor leerervaringen! Jan den Breejen gaat uit van actuele problemen en kansen als startpunt voor het werk/leerproject. Ervaar lerend veranderen met Jan; hij zal u de gebruikelijke opleidings-, coachings- en
Lees meer
Succesvol leren en veranderen vereist confrontatie met een uitdaging en dat is niet direct leuk of populair. Managers vinden het moeilijk om los te laten. Medewerkers schrikken terug voor nieuwe uitdagingen. "No Pain No Gain": het geldt niet alleen in de sportschool maar ook voor leerervaringen! Jan den Breejen gaat uit van actuele problemen en kansen als startpunt voor het werk/leerproject. Ervaar lerend veranderen met Jan; hij zal u de gebruikelijke opleidings-, coachings- en 'edutainment'-benaderingen laten vergeten. Gewoon doen, zo'n werk/leerproject. Jan den Breejen is senior programmamanager bij ISBW, Schouten & Nelissen en adviseur/trainer bij adviesbureau PERSONAE . Hij heeft in 2004 een belangwekkend boek geschreven over het naar een hoger motivatie en bekwaamheidsniveau brengen van medewerkers. Het boek 'Rendement van Leren en Veranderen - Een resultaatgerichte aanpak in een Excel-Lerende Organisatie' stond enkele maanden in de top 5 van best verkochte HR boeken, waarvan een week op nr. 1. Dit handboek wordt in Human Resources opleidingen gebruikt en naast het werk van Peter Senge en Joseph Kessels gerekend tot de beste boeken op het gebied van de lerende organisatie. Jan studeerde in 1987 af in de Eigentijdse Geschiedenis. Vervolgens studeerde hij bedrijfseconomie met als specialisatie pedagogie en didactiek en nam hij deel aan de Leergang Strategisch Opleidingsmanagement bij De Baak. Vanaf 1994 tot aan nu werd zijn bedrijfskundige kennis uitgebreid door diverse nationale (Post - Doctorale Opleiding Psychodiagnostiek) en internationale opleidingen (o.a. APICS, ASQ Certified Professional Manager, Certified Trainer). Hoger rendement dan competentiemanagement In 1993 ontdekte Jan als opleidingsmanager bij het grootste opleidingsinstituut in Nederland dat het mogelijk is om medewerkers met taken en verantwoordelijkheden te belasten die normaal gesproken door managers of consultants gedaan worden. Probleemanalyse, creatieve concepten bedenken en toepassen, een gedegen projectplan opstellen: medewerkers kunnen het allemaal. Mits er sprake is van een gouden driehoek: heldere afspraken en samenwerking tussen manager, medewerkers en een inhoudelijk gespecialiseerde coach. Door het invoeren van performancegerichte werk/leerprojecten ontwikkelen zich de bekwaamheden en zelfsturing van de medewerkers op opvallend krachtige wijze. Employee development zorgt voor een spectaculair hoger rendement op personeel dan het klassieke competentiemanagement. Mits op de juiste wijze aangepakt kunnen hele managementlagen uit organisaties verdwijnen. Het meest belangrijke effect zijn harde besparingen door procesverbeteringen, omzetstijging, innovaties, en het vitaliseren van de hele organisatie. En het mooiste is: 'de werkvloer' toont geen weerstand maar blijkt de belangrijkste bron van innovaties en procesverbeteringen te zijn. Wat Jan u laat zien: Direct rendement voor medewerker én organisatie! In zijn lezingen legt Jan uit hoe er met werk/leerprojecten op de werkvloer een enorme innovatiekracht wordt ontwikkeld. Hij laat u zien dat de bekwaamheid, het zelfvertrouwen, de trots en betrokkenheid van medewerkers direct na afloop van het werk/leertraject sterk zijn verhoogd. Dat daarmee de basis wordt gelegd voor het succesvol implementeren van strategische business concepten als: de klantgerichte organisatie, de lerende organisatie, Prince-2, Lean, Six Sigma, Kaizen, Klantgerichte organisatie en andere concepten. U zult ervaren dat werk/leertrajecten zorgen voor een breed draagvlak onder de leden van het MT, het lijnmanagement en de medewerkers. Het motiveert de deelnemers om zelf actief bij te dragen aan de verandering in hun organisatie. Het rendement van deze nieuwe manier van omgaan met leren en veranderen is erg hoog. Uit een onderzoek bij 85 bedrijven bleek dat de werk/leertrajecten voor meer dan 80% de voor de organisatieverbetering gestelde doelen bereikten. Daarnaast rapporteren de deelnemers aan werk/leertrajecten sterke effecten op het gebied van persoonlijke groei. En "last but not least" bleek dat de medewerkers zorgden voor procesbesparingen van tienduizenden euro's. U wilt weten hoe: Nodig Jan uit voor een lezing, hij legt het u allemaal uit.
Samenvatting inklappen

Artikel kijkshop

"Halvering 'nee'-verkopen bij kijkshop"
Lees publicatie

Artikel V&D

"Cursus levert V&D geld op"
Lees publicatie

Case CWS lerend veranderen

"PPM lesmethodes succesvol voor medewerkers én organisaties"
Lees publicatie

ISBW cursus magazijnmanagement

"Cursus magazijnmanagement leidt tot reorganisatie"
Lees publicatie

Artikel Haaglanden Zakenjournaal

"Inspirerend leiderschap - we kunnen niet zonder"
Lees publicatie

Artikel Intermediair najaar 2005

"Leer het zélf aan te pakken"
Lees publicatie

Het Kompas, editie 29 juli 2009

Haal veel meer uit uw medewerkers
Lees publicatie

Personae

Lerend veranderen loont
Lees publicatie
Cover van Rendement van leren en veranderen

Rendement van leren en veranderen

Titel:
 
Rendement van leren en veranderen
Subtitel:
 
Een resultaatgerichte aanpak in een ExcelLerende Organisatie
Auteur:
 
Jan den Breejen
Uitgeverij:
 
Thema
Uitvoering:
 
Paperback, 224 pagina's
ISBN:
 
978-90-587-1274-5
 
 
 
Dit boek bestellen? Klik hier!

Hoe kunt u laten zien dat opleiden rendement oplevert? In Rendement van leren en veranderen vindt u een compleet antwoord op deze vraag. De auteur beperkt zich niet alleen tot het maken van een kosten/batenanalyse, maar reikt een visie en praktische instrumenten aan om opleiden, trainen en ontwikkelen beter te laten aansluiten bij uw bedrijfsdoelstellingen. Het boek behandelt een bruikbaar en vernieuwend concept voor de ontwikkeling van het individu, de professionalisering van een hele afdeling, of de begeleiding bij een organisatieverandering: het PPM-procesmodel.

Het model is gebaseerd op de ervaring van duizenden mensen die aan de hand van PPM met succes hebben gewerkt aan de ontwikkeling van hun organisatie en daardoor aan zichzelf. Bij PPM staan de organisatiedoelen centraal. Met deze doelen voor ogen kijkt u naar de verschillen tussen de gewenste en de waargenomen prestaties in de organisatie. Waar gaan zaken mis? Waar liggen kansen? Deze kunnen, met behulp van de Performance Gap Scan, opgespoord en geanalyseerd worden. Met die analyse kunt u vervolgens zogenaamde werkleertrajecten voor medewerkers of teams opstarten, met als doel de gevonden gaps te dichten. De medewerkers zijn vanaf het allereerste begin bij dit proces betrokken, waardoor er draagvlak ontstaat voor noodzakelijke veranderingen. Zo komt u tot een ExcelLerende Organisatie: een lerende organisatie die prestatiegericht is en waar een krachtige leeromgeving de ontwikkeling, groei en verandering faciliteert.

Rendement van leren en veranderen is een innovatief boek voor mensen die verantwoordelijk zijn voor het leren en ontwikkelen van organisaties en mensen.

"Dit boek beveel ik van harte aan voor organisaties die zich voorbereiden op certificering van de HRD functie volgens Investors in People" — Jaap Strating, directeur Investors in People Nederland (IiP Nederland)

Cover van De High Performance Organisatie

De High Performance Organisatie

Titel:
De High Performance Organisatie
 
Subtitel:
Een integrale aanpak
 
Auteur:
Jan den Breejen
 
Uitgeverij:
Kluwer
 
Uitvoering:
Paperback, 650 pagina's
 
ISBN:
978-90-130-5817-8
 
 
 
 
Dit boek bestellen? Klik hier!

Jan den Breejen heeft vanaf de jaren ‘90 een snelle en effectieve aanpak in de praktijk ontwikkeld: de Personal Performance Methode (PPM). Het model is gebaseerd op de ervaring van duizenden mensen die aan de hand van PPM met succes hebben gewerkt aan de ontwikkeling van hun organisatie en daardoor aan zichzelf. Bij PPM staan de organisatiedoelen centraal. Met deze doelen voor ogen kijkt u naar de verschillen tussen de gewenste en de waargenomen prestaties in de organisatie.

De basis van de methode is het opzetten en uitvoeren van een performancegericht werkleertraject. Dit vergt het nodige van medewerker en manager, maar het verdient.

U wilt:

 • Competente, betrokken en gemotiveerde medewerkers om uw organisatiedoelen mee te realiseren. Medewerkers die resultaatgericht samenwerken en innovatie zien als de sleutel tot succes.
 • Prestatiemanagement invoeren of verbeteren. Meetbaar rendement van leren en veranderen en dat het liefst op korte termijn. Dus niet alleen rendement voor de werknemer maar ook voor de organisatie. Extra winst in geld, in competenties en organisatiecultuur.
 • Organisatieontwikkeling en veranderingstrajecten veel succesvoller maken door er leeractiviteiten in te integreren. Werkend leren en lerend werken.
 • Medewerkers die hun werk als betaald leren ervaren. Die in teamverband in staat zijn performance gaps in hun eigen organisatie te ontdekken én te dichten.
 • Relaties en communicatie tussen leidinggevenden en medewerkers verbeteren.
  Een vitale en ondernemende organisatiecultuur ontwikkelen
 • Toptalent aantrekken, high potentials ontwikkelen en behouden.


Dan heeft u nu het juiste boek in handen.

"De inhoud van dit praktijkboek stimuleert managers en medewerkers om ruimte te creëren voor zelfsturing en creativiteit. Het maakt aannemelijk dat werk-leertrajecten op die wijze opgezet de doelen, de performance en het concurrentievermogen van de onderneming ondersteunen." — prof.dr. Joseph W.M. Kessels hoogleraar Human Resource Development-bedrijfsopleidingen, Universiteit Twente en decaan van de TSM Business School