Terug naar de zoekresultaten

Foto's

©Corbino

Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

prof. dr. Jaap van Duijn
©Corbino

prof. dr. Jaap van Duijn

"Met gemak betrouwbaar beleggen"
Talen : Engels, Nederlands

 • Categorieën

 • Bestuur & Politiek
  • Europa
 • Media & Journalistiek
  • Columnisten
 • Economie & Financiën
  • Crisis Management
  • Pensioenen
  • Vermogensbeheer
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Onderwerpen

 • Financiële markten
 • Beleggen
 • Macro-economie
 • Europa
 • Economische politiek

‘De groei voorbij’ ‘De schuldenberg’ Jarenlang was prof.dr. Jaap van Duijn het gezicht van Robeco, aan welk bedrijf hij van 1983 tot aan zijn pensionering in 2005 verbonden was. Van Duijn studeerde algemene economie aan de Nederlandse Economische Hogeschool in Rotterdam (doctoraal examen cum laude in 1968) en aan de University of Illinois in Urbana-Champaign (doctoraat in 1972). Van 1972 tot 1983 was hij verbonden aan de Interfaculteit Bedrijfskunde te Delft,

Lees meer

‘De groei voorbij’ ‘De schuldenberg’ Jarenlang was prof.dr. Jaap van Duijn het gezicht van Robeco, aan welk bedrijf hij van 1983 tot aan zijn pensionering in 2005 verbonden was. Van Duijn studeerde algemene economie aan de Nederlandse Economische Hogeschool in Rotterdam (doctoraal examen cum laude in 1968) en aan de University of Illinois in Urbana-Champaign (doctoraat in 1972). Van 1972 tot 1983 was hij verbonden aan de Interfaculteit Bedrijfskunde te Delft, achtereenvolgens als wetenschappelijk medewerker, lector en hoogleraar algemene economie. In 1979-80 vervulde hij gasthoogleraarschappen aan McMaster University in Hamilton, Ontario, de University of Illinois en Simon Fraser University in Burnaby, British-Columbia. Van 1981 tot 1983 was Van Duijn kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) en in 1983 lid van de Commissie van Economische Deskundigen van de SER. In 1983 trad hij toe tot de directie van de Robeco Groep, waar hij achtereenvolgens belast was met onderzoek en institutioneel vermogensbeheer. Van 1988 tot 2003 was Jaap van Duijn Chief Investment Officer van de Robeco Groep en van 1995 tot 2003 fondsmanager van Robeco, Nederlands oudste en grootste beleggingsfonds. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd trad hij terug uit de Raad van Bestuur van Robeco, maar bleef hij tot aan zijn pensionering in 2005 nog als Chief Strategist voor drie dagen in de week verbonden aan het bedrijf. Gedurende zijn jaren bij Robeco was Van Duijn buitengewoon hoogleraar in de praktische aspecten van de beleggingstheorie aan achtereenvolgens de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Bij zijn afscheid van Robeco werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Jaap van Duijn heeft diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies vervuld in de financiële wereld en op het terrein van natuur en milieu. Hij maakte deel uit van verschillende beleggingscommissies van pensioenfondsen, waaronder die van het IMF in Washington. Hij was jarenlang verbonden aan Diergaarde Blijdorp in Rotterdam, als penningmeester en later als voorzitter van de Raad van Toezicht. Thans is hij onder meer nog vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van Wageningen Universiteit en Researchcentrum, bestuurslid van het Nationaal Groenfonds, penningmeester van het Zuid-Hollands Landschap, non-executive director van de Britse vermogensbeheerder Charlemagne Capital Ltd (Londen), lid van de Raad van Commissarissen van de beursgenoteerde investeringsmaatschappij Value8 en beleggingsadviseur van TVM Verzekeringen. Van Duijn heeft vele artikelen en boeken over economie en beleggen op zijn naam staan. Zijn laatstverschenen boek is ‘De schuldenberg’ (De Bezige Bij, 2011). Daarvoor publiceerde hij ‘Trends en cycli’ (Balans, 2008), ‘De groei voorbij’ (De Bezige Bij, 2007) en ‘Met gemak betrouwbaar beleggen – het verhaal van Robeco’ (Walburg Pers, 2004). Jaap van Duijn was columnist voor NRC-Handelsblad (1982-1985), het Algemeen Dagblad (1993-1996) en Safe Magazine (1985-2005). Sinds oktober 2005 schrijft hij wekelijks een column voor de zaterdageditie van De Financiële Telegraaf. In zijn vrije tijd is Jaap van Duijn, zoon van een Westlandse tuinder, een verwoed tuinier. Hij heeft marathons gelopen en Elfstedentochten gereden, maar verreweg zijn meeste sportieve uren heeft hij van jongs af aan doorgebracht op de racefiets, op het vlakke land en in de bergen.  

Samenvatting inklappen

Column Academy Magazine najaar 2008

Trends & Cycli
Lees publicatie
Cover van Trends en cycli

Trends en cycli

Titel:
 
Trends en cycli
Subtitel:
 
Waar liggen de kansen voor de belegger?
Auteur:
 
Jaap van Duijn
Uitgeverij:
 
Uitgeverij Balans
Uitvoering:
 
Paperback, 320 pagina's
ISBN:
 
978-90-501-8939-2
 
 
 

In 'Trends en cycli' onderzoekt Jaap van Duijn de samenhang tussen economische ontwikkelingen en het koersverloop op de financiële markten. Het gaat hem daarbij vooral om de grote verbanden. De datareeksen die hij gebruikt, gaan soms wel een paar eeuwen terug. Zo wordt de samenhang zichtbaar tussen de lange golf in de wereldeconomie en de grote meerjarige 'bull' en 'bear markets' op de aandelenmarkten. Maar ook de gewone conjunctuurgolf komt aan bod. Herkenning van het conjunctuurpatroon stelt beleggers in staat om te beoordelen in welke fase van de cyclus we ons bevinden, en welke beleggingen daarbij aantrekkelijk zijn.

Een bijzonder punt van aandacht vormen de 'emerging markets'. Van Duijn trekt een parallel tussen de opkomst van de Japanse economie na de Tweede Wereldoorlog en de explosieve groei in China, India en andere opkomende economieën nu, en geeft aan wat beleggers in de komende jaren van deze groep van landen mogen verwachten.

Cover van De schuldenberg

De schuldenberg

In een tijd van forse overheidsbezuinigingen betoogt Jaap van Duijn dat niet de staatsschuld het grootste probleem is in Nederland, maar de schulden van gezinnen en banken.

Bestellen

Van Duijn houdt met De schuldenberg een pleidooi voor een terugkeer naar financiële degelijkheid, en een mentaliteitsverandering bij de burger. Jaap van Duijn was hoogleraar economie aan de faculteit bedrijfskunde in Delft en buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tot 2005 maakte hij als belegger deel uit van de leiding van de Robeco Groep. Van hem verschenen negen boeken, waaronder het vijfmaal herdrukte De groei voorbij. Ook schreef hij talloze columns in NRC Handelsblad, Algemeen Dagblad, De Telegraaf en Het Financieele Dagblad.