Terug naar de zoekresultaten

Foto's


Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

Jaap Peters

Jaap Peters

Een creatief brein dat alles met alles verbindt en dan komt met verrassende, nieuwe inzichten
Taal : Nederlands

 • Categorieën

 • Bestuur & Politiek
 • Management
  • Change Management
 • Innovatie & Creativiteit
  • Innovatie
 • Leiderschap & Strategie
 • Motivatie & Inspiratie
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Onderwerpen

 • Intensieve Menshouderij
 • Bij welke reorganisatie werk jij?
 • De verandering is er eerder dan de strategie (als voorzitter van het Chaosforum)
 • American Football (over het Neoliberalisme en het Rijnland Model)

Jaap Peters studeerde bedrijfskunde (IIB) in Delft. Hij was als student een paar jaar docent Marketing en Management op het Ondernemerscollege in Den Haag. Was daarna tien jaar adviseur bij Ernst & Young en trad in 1995 toe als partner bij Overmars Organisatie Adviseurs. Hij rondde in 1993 de postdoctorale opleiding voor organisatieadviseurs bij SIOO af. In 2008 volgende hij de opleiding tot 'Denkadviseur' bij IGOP, het opleidingsinstituut van Edu Feltman. Sinds 2007 werkt hij bij 'DeLimes |

Lees meer

Jaap Peters studeerde bedrijfskunde (IIB) in Delft. Hij was als student een paar jaar docent Marketing en Management op het Ondernemerscollege in Den Haag. Was daarna tien jaar adviseur bij Ernst & Young en trad in 1995 toe als partner bij Overmars Organisatie Adviseurs. Hij rondde in 1993 de postdoctorale opleiding voor organisatieadviseurs bij SIOO af. In 2008 volgende hij de opleiding tot 'Denkadviseur' bij IGOP, het opleidingsinstituut van Edu Feltman. Sinds 2007 werkt hij bij 'DeLimes | Nieuw Organiseren'.

Hij heeft een brede interesse en voelt zicht het prettigst als er gevarieerde vraagstukken worden voorgelegd. Hij is sterk in het doorzien van complexe situaties waar het overzicht ontbreekt. Jaap hecht minder waarde aan gedetailleerde planningen omdat de realiteit toch altijd net even anders is dan voorzien. Al is de planning nog zo snel de realiteit achterhaalt haar wel. Werkt daarom na de opstartfase bij voorkeur samen met collegae die meer procedureel zijn ingesteld en vaak meer oog hebben voor details. Enthousiasmeert mensen in lastige klussen door een humoristische en energieke benadering. Is vaak in staat de intuïtieve gevoelens bij medewerkers onder woorden te brengen en aarzelt niet om problemen te benoemen en te adresseren. Zijn bedoelingen zijn altijd integer en gericht op het belang van de groep.

Hij werkt de laatste jaren als interim-adviseur, organisatieactivist en moderator. Hij is een veel gevraagd spreker op onderwerpen als het chaos denken, strategisch management, innovatie, veranderkunde, Nieuwe Economie (bestaat echt wel), American Football, het (her-) inrichten van organisaties, Het Rijnland Model en passie. Zijn verhaal 'De Flappentap van Zwammerdam' is misschien wel meer een conference.

Jaap heeft acht boeken geschreven:

 • Nieuwe tijden, anders organiseren. Waarom Rijnlands moet. (1e e-book in Rijnlandse Reeks 2014)
 • Het Rijnland Praktijkboekje (2012)
 • Nieuw Europees Organiseren (2011)
 • Bij welke reorganisatie werk jij? (eind 2009)
 • Het Rijnland Boekje (2009)
 • Intensieve Menshouderij (2008, 21.000 verkochte exemplaren)
 • Niets nieuws onder de zon en andere toevalligheden (2008)
 • Inleiding in het chaosdenken (2002)

Jaap schrijft columns voor Medisch Ondernemen, Management Tools, Manager & Literatuur, Slow Management, De OrganisatieActivist en voor ManagementSite.

Jaap is diverse keren geïnterviewd en was te zien en horen in verschillende radio- en Tv-programma’s en er zijn compilaties van een aantal lezingen te bekijken:

Hij is mede-initiatiefnemer van het oprichten van het kwartaalmagazine Slow Management in 2007.

Jaap Peters verzorgt tevens lezingen over Chaostheorie, Verandermanagement en het Rijnlandmodel. Dit is een model dat steeds breder bekend wordt (term wordt zelfs door Wouter Bos in de 2e kamer gebezigd).

Jaap heeft met Mathieu Weggeman de boekjes 'Het Rijnland Boekje' en ‘Het Rijnland Praktijkboekje’ geschreven. Deze boekjes staan permanent in de lijst van best-verkochte-boeken bij Managementboek.nl 

Samenvatting inklappen

Column ACADEMY® Magazine 2014

Lees publicatie

Top 100 Aller Tijden (in: Management Books)

Lees publicatie
Cover van Bij welke reorganisatie werk jij?

Bij welke reorganisatie werk jij?

Bestellen
Managen is fundamenteel wat anders dan organiseren! Bij 'managen' probeer je een bedachte werkelijkheid (B) uit te rollen over de realiteit van het hier & nu (A). De realiteit die daardoor letterlijk onder de zoden wordt gestopt en waarbij een werknemer is vervangen door een handvol kengetallen en een aantal generieke voorgeprogrammeerde competenties. De klant is ondertussen alleen nog maar in termen van cash cow of dog gedefinieerd. De uitdaging van de moderne organisatie 2.0 is de menselijke maat te koppelen aan een globaliserende wereld. Voorstel is te gaan 'organiseren' en daarbij niet de bedachte en geplande werkelijkheid van stafafdelingen als uitgangspunt te nemen voor het handelen, maar de realiteit van het primair maakproces in het hier & nu. Letterlijk een wereld van verschil! Managen blijkt slechts een tijdelijke afwijking die in de jaren negentig vorige eeuw snel opkwam, maar even zo snel verdween rond het jaar 2010. 'Bij welke reorganisatie werk jij?' is full color uitgevoerd en voorzien van foto’s, artikelen en interviews. Het biedt heldere inzichten aan de hand van actuele thema’s – zoals de kredietcrisis – hoe u organisaties leuker en beter kunt maken. Sinds de verschijning in 2005 van zijn boek 'Intensieve Menshouderij' is Jaap Peters een veelgevraagd spreker en is 'Managen versus Organiseren' een van de thema's waarmee hij zich vooral bezighoudt. Hij is initiatiefnemer en medeoprichter van het kwartaalmagazine Slow Management. Samen met Hester Heringa is hij op zoek gegaan naar nieuwe inzichten en praktische toepassing van het denkconstruct dat wij 'een organisatie' noemen. Onder andere aan de hand van American Football en de film The Matrix wordt het begrip Tijd (als 4e dimensie) geïntroduceerd en wordt het mogelijk niet langer achter de feiten aan te lopen en is de laatste reorganisatie een feit eind 2010.
Cover van Nieuw Europees Organiseren

Nieuw Europees Organiseren

Bestellen

De afgelopen jaren publiceerden Jaap Jan Brouwer en Jaap Peters regelmatig over de tegenstellingen tussen de Anglo-Amerikaanse en Europese wijze van organiseren. In dit boek hebben zij hun krachten gebundeld en staat de vraag hoe Europese organisaties er nu precies uitzien centraal. Na een korte schets te hebben gegeven van de wereld waarin we op dit ogenblik leven, lopen ze de verschillende organisatiethema's in samenhang langs. Telkens wordt vanuit een Europees perspectief naar de missie, visie en strategie van de organisatie en naar de inrichtingsvraagstukken op het terrein van structuren, systemen, mensen en cultuur gekeken.

Zo schetsen zij een beeld van het type organisatie dat veel beter bij onze identiteit past dan het decennialang omarmde Anglo-Amerikaanse model. Een organisatie waarin de nadruk niet langer op het creëren van aandeelhouderswaarde ligt, maar waarin de passie van vakmensen als de bron van het organiseerproces wordt gezien. Daarmee is dit boek de brug van de geplande naar de echte wereld: de wereld van het Europese organiseren in de 21e eeuw.

Jaap Jan Brouwer is organisatieadviseur en auteur van een aantal succesvolle boeken, waaronder Angelsaksen versus Rijnlanders, Militaire innovaties voor dagelijks gebruik en Organiseren in een veranderende wereld. In het dagelijks leven is hij verbonden aan DeLimes, een netMerk op het terrein van organisatieontwikkeling. Jaap Peters is auteur van de bestsellers Intensieve menshouderij, Het Rijnland boekje en Bij welke reorganisatie werk jij? Hij is als organisatieactivist en 'berater' verbonden aan DeLimes. In 2007 was hij medeoprichter van het kwartaalmagazine Slow Management.

Cover van Het Rijnland praktijkboekje

Het Rijnland praktijkboekje

Bestellen

In een Rijnlands bedrijf is weinig hiërarchie, de staf is dienend in plaats van sturend, het leiderschap is gericht op het bevorderen van autonomie en vakmanschap. Niet de aandeelhouder komt op de eerste plaats, maar de professional op de werkvloer. Het is een bedrijf waar je trots op kunt zijn en waar vaklieden met plezier werken.

Dit logische vervolg op het succesvolle 'Rijnlandboekje' beschrijft hoe u uw eigen organisatie Rijnlands kunt inrichten, met mooie voorbeelden uit onder meer onderwijs, bedrijfsleven en zorg.

Cover van Het Rijnland Boekje

Het Rijnland Boekje

Bestellen
Het Rijnland-model is volop in het nieuws. Zeker nu de kritiek op het Amerikaanse (Angelsaksische) kapitalistische systeem dagelijks de voorpagina's haalt, wordt de roep om een andere wijze van besturen en bedrijfsvoering sterker. Maar wat betekent dat nu, 'Rijnlands'? De term heeft door de jaren heen in de praktijk een specifieke invulling gekregen. Jaap Peters en Mathieu Weggeman leggen u in dit boekje op een overzichtelijke en inzichtelijke manier de kernpunten uit van wat zij de Rijnlandse stijl noemen.
Cover van Intensieve menshouderij

Intensieve menshouderij

Bestellen
Dit boek gaat over de wijze waarop wij organisatie inrichten: 'Hoe produceren wij het organiseren?' Organisaties worden ingericht volgens bepaalde principes. Daarbij is sprake van een systematisch wegnemen van vrijheidsgraden van de medewerkers op de werkvloer als standaard organisatiepatroon, als dan niet met behulp van ICT, terwijl het topmanagement/het regime zich juist steeds meer vrijheidsgraden toeeigent. Tevens belicht dit boek de gevolgen daarvan. 'Mensen worden niet ziek van werken, wel van de wijze waarop werk is georganiseerd'. Om deze 'intensieve' manier van leven en werken te beschrijven, is een voor de hand liggende metafoor gekozen. Een metafoor die de relatie legt tussen de inrichting van de intensieve landbouw en 'intensieve' organisaties. De parallellen zijn frappant. De landbouw is inmiddels bezig met een ingrijpend transformatieproces. De Intensieve Menshouderijen uit AEX-land zijn echter nog niet zover. Ze nemen als virtuele machines de macht over van mens en staat en we staan er machteloos bij te kijken. We voelen op onze klompen aan dat het ergens niet klopt. Maar waar gaat het nu precies mis? Er gloort echter hoop. Het laatste hoofdstuk beschrijft verschillende stadia van duurzaamheid en er wordt ingegaan op de droom van het organisch organiseren. Jaap Peters is als partner verbonden aan Overmars Organisatie Adviseurs. Hij helpt mensen elkaar betekenis geven in organisaties waarbij systemen, procedures en regels weer teruggebracht worden tot handige hulpmiddelen. Judith Pouw is van beroep jobhopper en bij uitstek ervaringsdeskundige.
Cover van Niets nieuws onder de zon en andere toevalligheden

Niets nieuws onder de zon en andere toevalligheden

Bestellen
'Strategie is niets meer of minder dan achteraf het genie erin naaien.' Het vernuft van de strategie zit in het 'toeval', een spontaan antwoord op een domme vraag van een slimme klant en krijgt achteraf de juiste betekenis door herkadering van de feiten. Strategiesessies zijn vaak niet meer dan goedbedoelde jaarlijkse rituelen om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, om vervolgens als een kudde het ravijn in te lopen en de illusie te suggereren van 'we are in control'. Niets is minder waar. De cd-industrie heeft Internet (MP3) niet onder controle, politiek Den Haag heeft even geen antwoorden op wat er in het land precies aan de hand is, een papiervernietiger is in staat het imago van de complete accountantsbranche te grabbel te gooien. De Nederlandse Spoorwegen zien helaas geen kans de treinen op tijd te laten rijden, de winst van KLM staat door een dag staken onder druk. De wereld staat op zijn kop en met 'mainstream' benaderingen over strategie komen we niet meer weg. 'Terug naar de core business', 'beter je best doen' en de zoveelste fusie zijn UIT. Twijfels? De Titanic werd gemaakt door professionals, de Ark van Noach door amateurs.
Cover van Inleiding in chaosdenken

Inleiding in chaosdenken

Bestellen
Chaos is een scheldwoord dat we gebruiken als zaken helemaal uit de hand dreigen te lopen. Het is zowat het laatste dat je elkaar toewenst. Chaos is slecht en moet ten koste van alles worden vermeden. Tegenover chaos staat orde. Orde is goed en vormt de basis van alle vooruitgang in onze samenleving. Maar niet voor lang meer. De nieuwste inzichten laten zien dat dit standpunt dringend aan herziening toe is. Langzamerhand dringt het besef door dat chaos en orde geen tegenstellingen zijn waaruit moet worden gekozen. Chaos en orde zijn twee kanten van eenzelfde medaille en vormen samen een bron van creativiteit. In dit boek wordt het chaosdenken zo eenvoudig en kernachtig mogelijk voor het voetlicht gebracht en toegepast op allerlei organisaties. Daarbij staat niet alleen de theorie, maar ook de praktijk centraal. Het boek is geschreven door auteurs die in hun dagelijks werk deze nieuwe bril met succes gebruiken om anders naar de werkelijkheid te kijken. Zij beschrijven fascinerende patronen van zelforganisatie.

Academie voor Management

Maartje Kuilman, Projectassistent

"Wij danken je hartelijk voor jouw bijdrage aan de opleiding Talent en organisatieontwikkeling Leergang 2 (module I, dagdeel 4, gehouden op 9 april 2008). Wij hopen dat alles voor je naar wens is verlopen. Teneinde onze deelnemers een hoogwaardige kwaliteit te kunnen bieden, evalueren wij zoals je weet elke module.

In onze dienstverlening vervul jij natuurlijk een essentieel onderdeel. Derhalve willen wij je graag laten weten hoe de deelnemers jouw bijdrage hebben beoordeeld. Hieronder tref je de resultaten aan Val de schriftelijke evaluaties van de deelnemers betreffende het door jou verzorgde onderdeel. Hiermee kun je wellicht beter inzicht krijgen in jouw bijdrage."

Vraag: Waardering:
Algemene indruk van de bijdrage van de docent 9,1
De docent bevordert de interactie 8,6
De docent geeft een duidelijke presentatie 9,1
De bijdrage is verrijkend 9,9
De bijdrage heeft een gedegen theoretisch gehalte 8,7
De bijdrage is relevant 9,3
De onderwijsvorm past bij de behandelde stof 9,1
De opdrachten waren leerzaam en relevant 8,6


Gemeente Hengelo

Lex Steffens

"De lezing is zowel qua inhoud als presentatie zeer goed ontvangen, er wordt nog regelmatig over gesproken dan wel aangehaald in vergaderingen als het om het besproken gedrag gaat."


Radboud Universiteit Nijmegen

Max Visser

"We hebben gisteren in Nijmegen heel kort kennis gemaakt. Ik heb bij die gelegenheid uw lezing met een grimlach bijgewoond: plezier over uw buitengewoon levendige presentatie, woede over een management model dat zoveel schade berokkent aan organisaties. Ik heb inmiddels samen met Jaap Jan Brouwer voor M&O een artikel geschreven dat (niet verwonderlijk) begint met het Duitse leger als een 'lerende organisatie' en eindigt met een aantal 'Rijnlandse' adviezen aan organisaties."


FAMO

Gerwin Nijhof, Secretaris

"Onlangs ben ik s gevraagd naar een reactie op het optreden van Jaap tijdens ons jaarcongres. Ik heb daarop zeer positief gereageerd. Ik heb toen ook aangegeven dat wij een enquête onder onze leden hadden weggezet.

Vandaag hebben wij de resultaten van de enquête FAMO jaarcongres 2008, gehouden op 2 en 3 oktober jl. te Almere, ontvangen. De uitkomsten van deze enquête sluiten goed aan bij de verwachtingen. Jaap heeft heel hoog gescoord. Hij scoort een 9,0. Dit is tevens de hoogste score vergeleken met de overige inleiders en workshops. Deze uitkomst wil ik jullie en Jaap niet onthouden.

Nogmaals hartelijk dank voor de prettige samenwerking."

De menselijke maat in organisaties: Jaap Peters
De menselijke maat in organisaties: Jaap Peters
The power of the human standard: Jaap Peters
The power of the human standard: Jaap Peters