Terug naar de zoekresultaten

Foto's


Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

prof. dr. ir. Iteke Weeda

prof. dr. ir. Iteke Weeda

Sociologe en emeritus hoogleraar emancipatievraagstukken
Talen : Engels, Nederlands

 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Interviewer
 • Onderwerpen

 • De vrouwelijke kanten van de techneut
 • Leefvormen en netwerken
 • Liefde, erotiek en seksualiteit
 • Liefde, vriendschap en familiezin
 • Triple A leiderschap in de 21e eeuw: Authentiek, Androgyn en Altruïstisch
 • Innovatie in het relatiemanagement
 • Hoe creëer je een inspirerend werkklimaat?
 • Arbeid en arbeidsmotivatie in een snel veranderende samenleving
 • Alle onderwerpen

Prof. dr. ir. Iteke Weeda was tot 2006 universitair hoofddocent sociologie aan de Universiteit van Wageningen en tot april 2008 hoogleraar emancipatievraagstukken aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij verrichtte onderzoek naar relaties, huwelijk, echtscheiding; naar vriendschap, intimiteit en erotiek zowel in het persoonlijke leven als op het werk, naar emotionele intelligentie, intuïtie en communicatie, naar authentiek, androgyn leiderschap en management, en naar de veranderende

Lees meer

Prof. dr. ir. Iteke Weeda was tot 2006 universitair hoofddocent sociologie aan de Universiteit van Wageningen en tot april 2008 hoogleraar emancipatievraagstukken aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij verrichtte onderzoek naar relaties, huwelijk, echtscheiding; naar vriendschap, intimiteit en erotiek zowel in het persoonlijke leven als op het werk, naar emotionele intelligentie, intuïtie en communicatie, naar authentiek, androgyn leiderschap en management, en naar de veranderende betekenis van de polen 'mannelijk' en 'vrouwelijk'.

Vele boeken, artikelen en columns verschenen van haar hand. In 2007 kwam bij Servire haar boekje 'Liefde in vele facetten' uit, dat ook zeer geschikt is om te gebruiken als relatiegeschenk bij lezingen. Oktober 2008 verscheen bij Paradigma het boek: 'De Yinfactor; managers over de menselijke maat' (mede-auteur: Rob Schippers, dir. van de Ned. Ver. voor Managers).

Eerder schreef zij een vijftiental boeken, die inmiddels niet meer in de boekwinkels te verkrijgen zijn. Een greep uit de titels: 'Over liefde gesproken' (De Haan, 1986); 'Vriendschap in beweging' (De Haan, 1988); 'Intiem op 't werk' (Anthos, 1990); 'Vrouwen verlangen MANNEN' (Anthos, 1992); 'Spiritualiteit en Wetenschap' (red., Anthos, 1996).

Verder is zij bekend via de media, door artikelen in kranten en tijdschriften, en door radio- en tv-optredens. Zij heeft zich voorts verdiept in en bijeenkomsten verzorgd rond de thema's communicatie, emotionele intelligentie en intuïtieve ontwikkeling, en de betekenis ervan voor de persoonlijke leefsfeer en voor het arbeidsleven (onder andere de kijk op product- en klantgerichtheid; arbeidsmotivatie en werkplezier).

In de afgelopen decennia heeft Iteke Weeda veel lezingen gegeven en discussies geleid voor uiteenlopende gezelschappen. Voorbeelden hiervan zijn: medewerkers van banken, bouwwereld, verenigingen van directeuren en commissarissen, humanistisch verbond, bedrijven in de informatietechnologie, bijeenkomsten van secretaresses, inkoperverenigingen, kunsttentoonstellingen, junior kamer, managers, verschillende ministeries, politieke partijen, artsen en advocaten, rotary en lionclubs, vrouwennetwerken/verenigingen, vrijwilligers-/welzijnsorganisaties, instellingen in de zorgsector.

Vanuit een brede visie en inzicht in diepgaande culturele veranderingen kan Iteke Weeda veelsoortige onderwerpen voor het voetlicht brengen. Te denken valt aan: arbeidscultuur en innovatie; veranderende posities en identiteit van mannen en vrouwen thuis en op het werk; liefde, relaties, (functionele) vriendschapsnetwerken en groepswonen (voor ouderen); thema's rond gezondheidszorg, milieu, telecommunicatie.

Zonder uitzondering geven haar lezingen aanleiding tot levendige gesprekken en discussies. Haar presentatie kenmerkt zich door een grote dosis humor en relativering.

Samenvatting inklappen

Interview ACADEMY® Magazine 2005

'Het mannelijke is meer te vergelijken met vuur, het vrouwelijke met water.'

Iteke Weeda over de verschillen van mannen en vrouwen en hoe hier mee om te gaan.

Lees publicatie
Cover van De Yinfactor

De Yinfactor

Bestellen
In 2007 vroeg sociologe Iteke Weeda tweehonder managers - mannen en vrouwen - naar hun ervaringen en idealen op het werk. Aan de orde kwamen thema's als leiderschap, motivatie, emotie, intuïtie, geluk en identiteit en zingeving. In dit boek beschrijft en duidt zij de resultaten van haar onderzoek. De openhartige, vaak verrassende antwoorden die zij kreeg wijzen naar een nieuw paradigma in management. Bestaande managementtechnieken, veelal gebaseerd op hiërarchie, controle en macht, zijn niet langer zaligmakend. Zachtere waarden als empathie, intuïtie en de bereidheid om te luisteren worden steeds belangrijker. Voor succes op de langere termijn blijken de yin - waarden zelfs doorslaggevend te zijn. De Yinfactor bevat voorts persoonlijke ervaringen, inzichten en adviezen van een twaalftal topmanagers, speciaal voor dit boek mondeling geïnterviewd door Iteke Weeda en Rob Schippers.
Cover van Liefde in vele facetten

Liefde in vele facetten

Bestellen
In dit nieuwe boek brengt Iteke Weeda haar in decennialang wetenschappelijk onderzoek gerijpte inzichten rond de liefde terug tot de essentie. Op inspirerende, heldere en tegelijk nuchtere wijze brengt zij het thema liefde in verband met andere levensterreinen. Zo schrijft zij over verliefdheid en vriendschap, seksualiteit en passie, relatieproblemen, angst en macht, onmogelijke en onbeantwoorde liefde, liefde 'in meervoud', relatiebreuk en liefdevol loslaten. Dit boek biedt eye-openers, inzicht, herkenning en steun!

Dutch Insurance Network

Joep van den Eijkel, Algemeen directeur

Onlangs organiseerde Dutch Insurance Network het eerste DIN Z Business Gala in de Lichtfabriek in Haarlem. Onder het genot van een uitstekend kreeftenmenu gaven diverse gastsprekers hun visie op de rol van empathie en emotie in het zakendoen. Prof. Iteke Weeda was een van hen. Zij amuseerde de 180 gasten kostelijk met haar toegankelijke en humorvolle speech, met herkenbare voorbeelden uit onder meer de verzekeringsbranche.