This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers
©Jaap Oldenkamp
Econoom en bouwkundig ingenieur

prof. dr. ir. Hugo Priemus

Hugo Priemus spreekt o.a. over thema's als energietransitie en de gebouwde omgeving; woningvoorraad van het gas afkoppelen; geschiedenis volkshuisvesting/corporatiestelsel.

Talen:
Inzetbaarheid:
Keynote spreker
Inzetbaarheid:
Keynote spreker,

Onderwerpen

1.   Energietransitie en de gebouwde omgeving;
2.   Woningvoorraad van het gas afkoppelen
3.   Geschiedenis volkshuisvesting/corporatiestelsel
4.   Woonvisies gemeenten
5.   Prestatie-afspraken gemeenten-corporaties
6.   Strategisch voorraadbeleid vastgoedbeleggers/woningcorporaties
7.   Onderhoudsplanning van tunnels en viaducten
8.   Ontwikkeling en beheer van megaprojecten
9.   Recreatieparken/vakantieparken

Referenties

Klaas Vries

“Hugo gaf er blijk van alle hoeken en gaten van de problematiek te kennen” (…) “De man is zo helder. Hij analyseert zo scherp, hij heeft een ongewoon ontwikkeld gevoel voor zin en onzin, hij ...

Lees verder
Klaas van lid Eerste Kamer, ex-voorzitter SER
Roel Steenbeek

“Hij strooide met speels gemak met relevante cijfers. Hij blijkt heel geestig te zijn, hij heeft een soort ‘associatieve humor’ die op het moment zelf ontstaat, met grappige bijzinnetjes ...

Lees verder
Roel van ex-bestuursvoorzitter woningcorporatie Ymere
Pieter Winsemius

“Hugo’s politieke overtuiging is een kleine smet op zijn blazoen, maar is verder niet storend in de omgang. Integendeel, het is juist in een vakgebied als de volkshuisvesting belangrijk om ...

Lees verder
Pieter van ex-minister van VROM, ex-lid WRR

Enthousiast over Hugo Priemus?

Offerte opvragen