Terug naar de zoekresultaten

Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

prof. dr. Hans Strikwerda

prof. dr. Hans Strikwerda

Hoogleraar organisatieleer en -verandering en consultant op het gebied van strategie en organisatie
Talen : Engels, Nederlands

 • Categorieën

 • Bestuur & Politiek
 • Management
  • Change Management
 • Economie & Financiën
 • Leiderschap & Strategie
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Consultant/Trainer
 • Onderwerpen

 • Organisaties in het tijd van post-humanism
 • Nieuwe organisatie vormen
 • Hoe om te gaan met intangible assets
 • w.o. Human capital
 • Hoe als onderneming in-control te zijn met behoud van ondernemerschap
 • Gedragsverandering in organisaties
 • Strategie-ontwikkeling
 • Organiseren voor professionals: information-based empowerment
 • Alle onderwerpen

Hans Strikwerda was tot 2013 als management consultant (CMC), verbonden aan Nolan, Norton & Co, consultants op het gebied van strategie en organisatie.Tegenwoordig is Hans eigenaar van een adviesbureau en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam als hoogleraar organisatieleer en organisatieverandering. Ook is hij van huis uit bedrijfskundige en heeft die in het verleden gewerkt bij de Rijksoverheid en bij Philips Electronics.

Lees meer

Hans Strikwerda was tot 2013 als management consultant (CMC), verbonden aan Nolan, Norton & Co, consultants op het gebied van strategie en organisatie.Tegenwoordig is Hans eigenaar van een adviesbureau en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam als hoogleraar organisatieleer en organisatieverandering. Ook is hij van huis uit bedrijfskundige en heeft die in het verleden gewerkt bij de Rijksoverheid en bij Philips Electronics.

Zijn specialisaties zijn corporate strategie, organisatieontwerp (concernvormen) en organisatieverandering en internal governance. Hij adviseert hierover grotere ondernemingen, en heeft dan ook ervaring met multinationale organisaties.

Strikwerda is een typische bedrijfsadviseur, maar door zijn succesvolle boek over shared service centers (het ontving de ROA vak-jury prijs 2004) en zijn vernieuwende inzichten over strategie en governance, is Strikwerda sinds ruim een jaar op verzoek ook adviseur voor verschillende onderdelen van de Rijksoverheid, zowel met betrekking tot organisatievraagstukken als beleidsvraagstukken.

Vorig jaar deed Hans Strikwerda stof opwaaien in het Haagse met zijn rapport over de Europese postmarkt. Ook adviseerde Strikwerda een aantal non-profit organisaties (zorg, woningbouwcorporaties) over governance, concernvorming en beleid.

Naast zijn werk levert Strikwerda verschillende bijdragen op het gebied van educational governance, in het bijzonder ten behoeve van het basis en voortgezet onderwijs.

Strikwerda publiceert regelmatig over strategische ontwikkelingen, en over ontwikkelingen op het gebied van organisatievormen, verandering en leidinggeven. Hij is een kenner van de internationale academische vakliteratuur op dit gebied en staat daarmee sceptisch tegenover de populaire management literatuur.

Als bedrijfskundige is Strikwerda aanhanger van het pragmatisme, waar is wat werkt. Niet theorieën dienen te bepalen wat moet gebeuren, maar de belangen en maatschappelijke waarden die in het geding zijn. Hij is getrouwd met Nora van Delft en heeft twee dochters, is een liefhebber van geschiedenis en klassieke muziek, en zwerft graag in de vrije natuur.

Samenvatting inklappen

Artikel ACADEMY® Magazine 2013

Lees publicatie
Cover van Shared Service Centers II: Van kostenbesparing naar waardecreatie

Shared Service Centers II: Van kostenbesparing naar waardecreatie

Bestellen

Ondernemingen en (overheids)instellingen streven voortdurend naar hogere efficiency en hogere kwaliteit. Een nieuw organisatieconcept dat hiervoor wordt toegepast is het shared service center (ssc), waarvan er in Nederland inmiddels al meer dan honderd operationeel zijn. Het opzetten van resultaatverantwoordelijke ssc's stelt organisaties in staat de nadelen van de business unit-structuur op te heffen zonder de voordelen daarvan kwijt te raken. Dankzij ssc's kunnen te hoge kosten van gedecentraliseerd ondernemerschap worden teruggebracht en kan de outsourcing beter worden beheerst. Bovendien bieden ssc's mogelijkheden tot het realiseren van synergie en het delen van kennis en verhogen ze de professionaliteit en de kwaliteit van ondersteunende processen.

De kritische succesfactor voor shared service centers is een goede inpassing in de interne bestuurlijke verhoudingen van de onderneming. Aan de invoering en de noodzakelijke veranderingsprocessen wordt in dit boek dan ook veel aandacht besteed. De praktijk komt aan bod in een dertigtal cases, waarvan er acht uitvoerig worden beschreven. Aan de hand hiervan behandelt de auteur de verschillende typen ssc's en hun toepassing. De economisch-theoretische achtergronden van ssc's en hun plaats in de ontwikkeling van organisaties passeren eveneens de revue. Nieuw in deze 4e, gewijzigde druk zijn een case over een HRM-ssc bij een Nederlandse onderneming en een beschouwing over de rol die HR-ssc's spelen in de arbeidsverhoudingen in de informational society. Dit alles maakt Shared Service Centers een standaardwerk voor voorzitters en leden van Raden van Bestuur, directeuren en managers, maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is in bedrijfskunde, organisatiekunde en accountancy.

Cover van Bespiegelingen over Governance, Bestuur, Management en Organisatie in de 21e eeuw

Bespiegelingen over Governance, Bestuur, Management en Organisatie in de 21e eeuw

Bestellen
Succesvol besturen van organisaties in de huidige economie vraagt om fundamentele vernieuwing. Dat stelt managementconsultant en hoogleraar organisatieleer en -verandering Hans Strikwerda in zijn nieuwe boek: Bespiegelingen op governance, besturen, management en organisatie in de 21ste eeuw. Niet het zoveelste managementboek met vinklijstjes en checklists. Maar stevige kost voor iedereen die zich wil bezinnen op de toekomst van de onderneming. Hans Strikwerda constateert dat Nederlandse bedrijven achterop raken. Met name de groei van de productiviteit stagneert. Dat komt mede omdat bestuurders en managers de problemen van vandaag met oplossingen uit de vorige eeuw aanpakken. Het is daarom tijd voor geheel nieuwe concepten. Strikwerda biedt daarvoor theoretische inzichten inclusief een praktische vertaling. In deze bundeling van eerder verschenen artikelen brengt Strikwerda samenhang aan. Hij legt verbanden tussen de diverse aspecten van bestuur en management die aan de orde komen. In de eerste hoofdstukken werkt hij een theoretisch kader uit. Hierin schetst hij diverse trends en ontwikkelingen. De belangrijkste is de transitie naar een op kennis gebaseerde informatiesamenleving. Vervolgens maakt hij helder wat dit betekent voor de praktijk van management en bestuur. Centraal daarin staan de begrippen control en informatie. Dalende kosten van informatie en communicatie hebben het interne en externe speelveld voor bedrijven volledig veranderd. Strikwerda laat zien hoe uw organisatie daarop kan inspelen. Op strategisch en meer praktisch niveau. Een boek voor bestuurders, managers en adviseurs die zich de tijd gunnen om uitgebreid na te denken over fundamentele vernieuwing van besturen en de toekomst van hun organisatie. Het is een boek dat de diepgang zoekt en perspectief biedt op duurzame verandering.