Terug naar de zoekresultaten

Foto's


Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

drs. Hans Siepel

drs. Hans Siepel

Een inspirerende en begenadigd spreker met wijsheid en humor
Taal : Nederlands

 • Categorieën

 • Bestuur & Politiek
 • Communicatie & PR
 • Filosofie, Religie & Spiritualiteit
  • Filosofie
  • Spiritualiteit
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Onderwerpen

 • Overheidscommunicatie en crisis- en risicocommunicatie
 • Hermetische universele wijsheid
 • Dementie, een andere kijk
 • Leiderschap
 • Bestuur, politiek en media

Hans Siepel is schrijver en een inspirerende spreker. Graag werpt hij een ander licht op actuele vraagstukken. Hans is dé deskundige op het terrein van de hermetische, universele wijsheid. Door zijn jarenlange ervaring op het Haagse Binnenhof en zijn eigen levensverhaal weet Hans als geen ander bestuurders uit overheid en medische zorg en communicatieprofessionals een kritische spiegel voor te houden. Hans heeft tal van artikelen en een vijftal boeken geschreven over diverse onderwerpen. 

Lezingen van Hans Siepel zijn vaak een inspiratie boost voor zijn publiek. Hij weet zijn publiek ademloos te boeien met zijn andere kijk op mens en wereld, waarbij hij niet schroomt om heilige huisjes ter discussie te stellen.

Lees meer

Hans Siepel is schrijver en een inspirerende spreker. Graag werpt hij een ander licht op actuele vraagstukken. Hans is dé deskundige op het terrein van de hermetische, universele wijsheid. Door zijn jarenlange ervaring op het Haagse Binnenhof en zijn eigen levensverhaal weet Hans als geen ander bestuurders uit overheid en medische zorg en communicatieprofessionals een kritische spiegel voor te houden. Hans heeft tal van artikelen en een vijftal boeken geschreven over diverse onderwerpen.

Hans is politicoloog van huis uit. Hij heeft zijn sporen verdiend binnen de wereld van de overheidscommunicatie, onder andere als woordvoerder van een groot aantal bewindspersonen. Hij was verantwoordelijk voor grote communicatieprojecten binnen de overheid. Na een ingrijpende gebeurtenis eind jaren negentig heeft Hans zich verdiept in de hermetische, universele wijsheid. Deze inspiratiebron reikte Hans een heel ander kijk op mens en wereld op. Vanuit deze andere kijk schreef hij boeken over overheidscommunicatie, dementie, bestuur en politiek.

Lezingen van Hans Siepel zijn vaak een inspiratie boost voor zijn publiek. Hij weet zijn publiek ademloos te boeien met zijn andere kijk op mens en wereld, waarbij hij niet schroomt om heilige huisjes ter discussie te stellen.

Samenvatting inklappen
Cover van Stemmen van de ziel

Stemmen van de ziel

Bestellen
"Wat is dementie? Medici twijfelen niet aan het antwoord op die vraag. Het is een ziekte van de hersenen. Hersencellen worden aangetast waardoor het denkproces van de mens wordt vernietigd. Dit boek, dat het dementieproces van mijn moeder schetst, laat zien dat aan dementie ook een heel andere betekenis gegeven kan worden. Dementie als de stem van de ziel. Het is waar dat de ziekte de hersencellen aantast en dat ze zich terugtrekken uit 'onze werkelijkheid'. Maar naar welke werkelijkheid gaat de geest dan? Het verhaal van mijn dementerende moeder laat die andere betekenis van dementie zien. De geest van een dementerende houdt niet op te bestaan wanneer hersencellen worden aangetast. Integendeel. De diepere lagen komen in de nevelen van de dementie aan de oppervlakte. De ziel spreekt. Dit boek vertelt over die andere werkelijkheid die met de bril van de ziel zichtbaar werd. Als je in die werkelijkheid durft te treden, krijgt dementie zo veel meer betekenis dan slechts het dichtslibben van hersenvaten. Dit boek, de strijd van mijn dementerende moeder en het waarom van dat gevecht, maakt dát duidelijk." Dat schrijft Hans Siepel in zijn ontroerende en vaak verbijsterende boek Stemmen van de ziel. Hij heeft de moed en de kracht gehad om zijn moeder te begeleiden om het grootste geheim van haar leven te vertellen, dwars door de nevelen van haar dementie. Een geheim, dat haar leven en dat van hun gezin decennialang heeft bepaald. Door haar signalen serieus te nemen, volgde hij een ongebruikelijke en vaak heel moeilijke weg, met onduidelijke uitkomst. Beide vonden op die weg een nieuwe en andere werkelijkheid. Daar mocht zijn moeder eindelijk haar verhaal vertellen. Een bijzonder document, dat een heel nieuwe kijk geeft op dementie.

SVDC-advies in crisisbeheersing

Gert-Jan Ludden

"De afgelopen 12 jaar heb ik de heer Hans Siepel veelvuldig uitgenodigd als spreker bij kenniskringen, seminars, versterkingsprogramma’s, masterclasses en congressen. In totaal heeft Hans voor mij en mijn klantenkring ongeveer 150 optredens verzorgd. Het publiek kwam voornamelijk uit het veiligheidsdomein (ministeries, veiligheidsregio’s, gemeenten, operationele diensten als politie, brandweer, zorgsector en defensie, bedrijfsleven, kenniscentra en maatschappelijke instellingen). Het thema waarover Hans sprak was “risico- en crisiscommunicatie”. Zijn boeken die hij heeft geschreven over dit thema vonden daarbij gretig aftrek. De bijdrage die Hans Siepel leverde werd als zeer inspirerend, confronterend en innovatief ervaren en zette mensen aan het denken.

Uit de evaluatieresultaten bleek vrijwel altijd dat men buitengewoon enthousiast was over zijn verhaal. Dat resulteerde dan weer in vervolgverzoeken om Hans Siepel in te zetten binnen de verschillende organisaties. Naast zijn presentaties werd Hans ook veel gevraagd om zijn professionele bijdrage tijdens trainingen en oefeningen in de crisisbeheersing, rampenbestrijding en integrale veiligheid. Hij gaf dan het tegenspel vanuit de response cel aan de spelers of trad op als observator/evaluator. Persoonlijk heb ik Hans de afgelopen jaren als een zeer gewaardeerd collega ervaren, die altijd bereid bleek met andere mensen mee te denken en hen bij te staan als dat nodig was.

Hij toont een brede maatschappelijke interesse en beschikt over een scherpe analytische geest. In al die jaren heeft hij mij nooit in de steek gelaten. Altijd op tijd aanwezig en altijd een goed verhaal, kortom zeer betrouwbaar! Toen ik zelf recentelijk besloot om samen met 8 schrijvers een inspirerend boek te gaan schrijven, heb ik dan ook geen moment geaarzeld Hans daarvoor uit te nodigen mee te doen. Tenslotte vermeld ik nog graag dat de boeken van Hans, “stemmen van de ziel” en “de openbaring” tot een zeer grote mate van waardering en respect bij mij en vele anderen hebben geleid."


Gemeente Amersfoort

Mirjam Wingelaar

"Wij hebben Hans Siepel in de afgelopen maanden drie keer uitgenodigd bij de gemeente Amersfoort om te vertellen over communicatie op basis van de behoefte van de stad, oftewel de behoefte van de ontvangers. Hans baseert zijn verhaal op zowel het model voor crisiscommunicatie op basis van de behoefte van de getroffenen als hermetische wijsheid als een bespiegeling op de mensbeelden die we bewust of onbewust hanteren. Hij illustreert zijn verhaal met allerhande recente gebeurtenissen die we kennen van TV of uit de krant.

Hans heeft een goed verhaal en weet het helder en overtuigend over te brengen.
Soms moeten mensen eerst even wennen aan zijn markante voorkomen en kuchje, maar al snel is iedereen geboeid aan het luisteren."


Centrum voor Levenskunst Emmen

Johanna van Houten en Eric Beaart

"Op 29 mei 2012 heeft Hans Siepel in ons Centrum voor Levenskunst een lezing gegeven met als titel: Stemmen van de Ziel, een nieuwe kijk op dementie, naar zijn gelijknamige boek dat gaat over het dementieproces van zijn eigen moeder. Hans Siepel verraste iedereen in ons Centrum met zijn andere kijk op dementie, waardoor onze bezoekers positiever naar huis gingen dan zij gekomen waren, want diverse deelnemers hadden zelf een familielid met dementie of werkte in de verzorging met dementerenden. Hans is een goede spreker, duidelijk te verstaan en door zijn boeiende verteltrant is de avond voorbij voordat je het weet, hetgeen iedereen jammer vond. Ook beantwoordde hij alle vragen tot ieders tevredenheid.

Nu, drie jaar later komt hij op verzoek van onze bezoekers, die toen niet bij zijn lezing konden zijn en die van de toen wel aanwezigen gehoord hadden dat het zo'n verhelderende en bijzonder mooie lezing was, weer bij ons in ons Centrum zijn lezing " Stemmen van de Ziel" geven. Sommigen die er in 2012 ook bij zijn geweest, komen nu weer omdat zij de lezing meer dan de moeite waard vinden om hem nogmaals bij te wonen, omdat zij toen niet en nu wel, zelf een ouder hebben met dementie. Helaas konden wij zijn lezing niet eerder herhalen, anders hadden wij dat beslist gedaan, want hij was en is een van onze betere sprekers en wij zijn blij dat wij hem op 24 november weer mogen ontvangen voor dezelfde lezing, maar uiteraard ook met andere vragen omdat er nu ook nieuwe bezoekers bij zijn."


Gemeente Amsterdam

Zilla Heldens

"Hans Siepel is een goed spreker. Hij beschikt over de vaardigheid om - schijnbaar uit de losse pols- een boeiend betoog te houden en te illustreren met aansprekende voorbeelden. Hij spreidt daarbij een ruime ervaring, echtheid en een scherpe visie ten toon, terwijl hij tegelijkertijd ook ruimte laat voor andere meningen. Zijn optreden is overtuigend, oorspronkelijk en inspirerend. Het modereren van vragen vanuit het publiek gaat hem goed af, waardoor hij zorgt voor zowel een boeiend verhaal als een interactieve sessie. De lezing die hij op 6 oktober voor het CommunicatieForum van Gemeente Amsterdam verzorgde zou ik willen typeren als inspirerend, leerzaam en oorspronkelijk, een prima middag waarover nog veel is nagepraat."

Fragment uit de presentatie van Hans Siepel
Fragment uit de presentatie van Hans Siepel