Terug naar de zoekresultaten

Foto's


Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

prof. dr. Hans Marcel Becker

prof. dr. Hans Marcel Becker

Oud Voorzitter van de Raad van Bestuur bij de Stichting Humanitas
Talen : Engels, Nederlands, Duits, Frans

 • Categorieën

 • Economie & Financiën
 • Gezondheidszorg
 • Management
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Onderwerpen

 • De Ja-cultuur
 • Levensloopbestendig wonen
 • Herinneringsmusea
 • Innovaties in de zorg
 • Seniorenrestaurants
 • Culturele sturing in de organisatie

Prof. dr. Hans Marcel Becker studeerde economie aan de Erasmusuniversiteit en was daar 25 jaar docent aan de economische faculteit. In 1992 werd hij voorzitter van de Raad van Bestuur bij de Stichting Humanitas (bouw voor ouderen, ouderenzorg, thuiszorg en maatschappelijk werk; 3500 medewerkers, 1800 vrijwilligers; omzet 133 miljoen euro per jaar).

Hij promoveerde in 2003 op het onderwerp van de zorg bij de universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Hij deed een aantal innovaties:

 • In de bouw het concept van het levensloopbestendig wonen
 • In de zorg de uitvinding van de Ja-cultuur en de herinneringsmusea
 • Op horecagebied stampte hij in 15 jaar 16 z.g. seniorenrestaurants uit de grond
 • Op organisatorisch gebied paste hij met succes in de zorg het systeem van de z.g. culturele sturing van prof. Weick uit de VS toe.
Lees meer

Prof. dr. Hans Marcel Becker studeerde economie aan de Erasmusuniversiteit en was daar 25 jaar docent aan de economische faculteit. In 1992 werd hij voorzitter van de Raad van Bestuur bij de Stichting Humanitas (bouw voor ouderen, ouderenzorg, thuiszorg en maatschappelijk werk; 3500 medewerkers, 1800 vrijwilligers; omzet 133 miljoen euro per jaar).

Hij promoveerde in 2003 op het onderwerp van de zorg bij de universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Hij deed een aantal innovaties:

 • In de bouw het concept van het levensloopbestendig wonen
 • In de zorg de uitvinding van de Ja-cultuur en de herinneringsmusea
 • Op horecagebied stampte hij in 15 jaar 16 z.g. seniorenrestaurants uit de grond
 • Op organisatorisch gebied paste hij met succes in de zorg het systeem van de z.g. culturele sturing van prof. Weick uit de VS toe.

Becker schreef vier boeken: ‘In the long run we are all dead’ (geschiedenis van het economisch denken), ‘Levenskunst op leeftijd’ (filosofie over ouderenzorg), een boekje over de Ja-cultuur, het boek ‘Verboden af te blijven’ (herinneringsmusea).

Eerbewijzen: de heer Becker is officier van Oranje Nassau en is drager van de hoogste onderscheiding van de provincie, de gouden Lis. Hij is in Rotterdam onderscheiden met de Erasmusspeld en de Wolfert van Borsselen penning. Op zorggebied was Becker nationaal “zorgmanager van het jaar”. Becker houdt tientallen lezingen op velerlei gebied waarvan een aantal in het buitenland. De door hem voor het eerst gebruikte terminologie Ja-cultuur, levensloopbestendig en herinneringsmuseum zijn ondertussen opgenomen in Van Dale en het Humanitasconcept wordt in Australië the Dutch Model genoemd.

Samenvatting inklappen

Speakers Academy Magazine 2012

Lees publicatie
Cover van De ja-cultuur als instrument voor humanisering van de zorg

De ja-cultuur als instrument voor humanisering van de zorg

Bestellen
Hans Becker ontwikkelde een compleet nieuwe visie voor de ouderenzorg die gebaseerd is op culturele sturing met vier kernwaarden: eigen regie, eigen werkzaamheid, de aanpak via een uitgebreide familie en een allesomvattende positieve attitude. Deze basiswaarden geven tezamen, via alle betrokken belangengroepen (managers, cliënten, medewerkers, familie en vrijwilligers), richting aan de organisatie.Met de nadruk op eigen activiteiten, leuke initiatieven en dingen die wél mogelijk zijn, reikt Beckers’ model een oplossing aan voor de problemen bij de organisatie van gezondheidszorg. Ouderen, partners en familie worden in een vrolijke omgeving en door een motiverende organisatie namelijk op een speelse manier zélf actief en worden met hun ervaringsdeskundigheid en inzet een grote en kosteloze steun voor de organisatie. Ook de zorgvragen die eigenlijk een kreet om aandacht zijn, worden zo vermeden.
Cover van Levenskunst op Leeftijd

Levenskunst op Leeftijd

Bestellen
Hoe bevorder je menselijk geluk bij iedereen die woont en werkt binnen de leefwereld van de zorginstellingen? In Levenskunst op leeftijd biedt Hans Becker een compleet nieuwe en alomvattende visie voor de ouderenzorg in Nederland. Met een brede maatschappelijke en wetenschappelijke ervaring - van taxichauffeur en pantryboy tot leraar, hoofdredacteur en wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en directeur van Humanitas Rotterdam- ontwikkelde hij een concept dat ook internationaal opzien baarde. Beckers visie wordt in deze good practice studie op een boeiende en meeslepende wijze beschreven met een overvloed aan foto's, cartoons en gedichten. De focus is: levenskunst en het prevaleren van leefwereld boven systeemwereld. Met de nadruk op eigen activiteiten, leuke initiatieven en dingen die wél mogelijk zijn, zou Beckers' model wel eens een oplossing kunnen vormen voor de problemen in de organisatie van gezondheidszorg voor ouderen. Levenskunst op leeftijd is een 'must' voor iedereen die in de gezondheidszorg werkt. Het biedt bovendien hoop en geeft tips aan de individuele oudere. Voor managers en organisatiedeskundigen is daarnaast de behandelde case-study zeer interessant.
Cover van Verboden af te blijven!

Verboden af te blijven!

Bestellen
'Zijn bij de Stichting Humanitas in de praktijk gebrachte theorie dat 'levenskunst prevaleert boven een systeemwereld' geniet nationale en internationale bekendheid' Gretha Pama — NRC Handelsblad 'Wat dat betreft heb ik enorm veel bewondering voor Hans Becker (...). Een grote persoonlijkheid die visie heeft en die visie ook uitdraagt. Een man die betrokken is, terwijl de rest maar doet alsof ze betrokken zijn' Joop Braakhekke — Koks, vakblad over voeding en management. 'Neem nu Hans Becker van Humanitas Rotterdam en zijn levensloopbestendige woningen.Waarom wordt dat niet overal gedaan? Tja, dan krijg je weer het 'not invented here syndroom'. Prof. Robbert Huijsman — Zorgvisie 'Maar veel belangrijker dan een alternatieve besteding van de middelen was de suggestie die zorg anders aan te pakken. Zoals Hans Becker, directeur van Humanitas, het onlangs formuleerde: houd eens op met verzorgen en verplegen. Richt je in plaats daarvan op levensgeluk' Jacobine Geel — Algemeen Dagblad 'De les van Becker is: het gaat niet in de eerste plaats om geld,maar om houding en visie' Hoofdartikel Friesch Dagblad 'In de complexe processen van onze diensteneconomie leidt teveel aandacht voor prestatie-indicatoren tot wantoestanden. Hans Becker (...) laat zien dat het anders kan. Frank de Graaf — Nederlandse Staatscourant 'De in de kernwaarden en sturingselementen vervatte gelukstheoretische operationalisering biedt naar mijn mening op dit moment een waardevol houvast en aanzet" P.J. Houben — Geron 'Deep appreciation for your work and philosophy on living in old age' Karl Weick 'Het is stimulerend Beckers geschriften te lezen omdat het laat zien dat het anders en beter kan in de ouderenzorg' Hans Galjaard — Gezondheid kent geen grenzen 'Het herinneringsmuseum van Humanitas is een must voor verzorgenden en bewoners' Adri van Beelen — Bijzijn 'Herinneringsmusea activeren ouderen en zijn dé nieuwe vorm van ouderenzorg' Fred Pruim — De Telegraaf Verboden af te blijven!
Cover van Hands off not an option!

Hands off not an option!

Bestellen
This book is a must-read for anyone contemplating to invest in innovation of contemporary elderly care institutions and nursing homes. It presents compelling arguments as to why a reminiscence museum is such a powerful medium to enrich a senior citizen’s mind, heart and soul. In its fourteen chapters, lavishly illustrated with vivid colour photographs of countless period objects, you will learn about the important role a reminiscence museum can play as a place where elderly people can feel at home. Hands Off Not An Option! is a title inspired by the basic principle that such museum objects are explicitly displayed to be touched and handled. These tangible experiences stimulate memories and serve as conversation pieces for the elderly, their family and their care-givers. The author outlines his unique and thought-provoking Humanistic Care philosophy, which presupposes that sharing memories is one of the vital ingredients for a happy and fulfilled old age. The book offers guidelines for care professionals, teachers and even museum managers who wish to design a reminiscence museum themselves. Hans Becker (1942) has served as Chairman of the Board of the Humanitas Foundation Rotterdam, and as Professor of Humanizing Care at the Utrecht University for Humanistics, the Netherlands. He is the author of a.o. “The Art of Living in Later Life” (Eburon, 2003).
Cover van Zorg zonder zorgen

Zorg zonder zorgen

Bestellen
Er verandert veel in de zorg. Er verandert veel voor ouderen en hun verzorgers. Binnen de nieuwe regelgeving wordt men gedwongen nieuwe manieren van zorgverlening te bedenken. Het uitgangspunt van de veranderingen is onder meer om zoveel mogelijk de eigen kracht van mensen te ondersteunen, ook als zij niet meer zelfstandig maar in instellingen wonen voor langdurige zorg. Deze uitgangspunten sluiten naadloos aan op een zorgfilosofie die al jaren in praktijk wordt gebracht bij Humanitas Rotterdam. Hier laat men zien hoe iedere oudere, met welke beperking ook, in een plezierige omgeving zo veel mogelijk de regie kan houden over het eigen leven, lichaam, woning, financiën, en andere belangrijke zaken. Door zo veel als mogelijk voor zichzelf en voor anderen te kunnen blijven zorgen, ervaren de ouderen hier een diepe voldoening. De succesvolle aan de praktijk getoetste zorgfilosofie is door Hans Becker uitgewerkt in het boek Levenskunst op leeftijd, een handboek voor geluksgerichte zorg, waarvan sinds 2003 reeds negen drukken zijn verschenen. Vanwege de veranderingen in de zorg en nieuwe inzichten is het boek geheel geactualiseerd en van nieuw beeldmateriaal voorzien. Daarom verschijnt het onder de nieuwe en toepasselijke titel Zorg zonder zorgen. Met deze nieuwe opzet wordt de filosofie toegankelijk gemaakt voor alle ontvangers van zorg en hun verzorgers, terwijl de theoretische en economische modellen de noodzakelijke inzichten bieden aan managers en organisatiedeskundigen. Op een boeiende en meeslepende wijze beschrijft Hans Becker een visie voor de ouderenzorg in Nederland die nu actueler blijkt dan ooit.