Terug naar de zoekresultaten

Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

Hanneke Eggels MA

Hanneke Eggels MA

Onafhankelijk dichter en denker met hedendaagse maatschappijkritische visie
Talen : Engels, Nederlands, Duits

  • Categorieën

  • Kunst & Cultuur
    • Literatuur / Auteurs
  • Mens & Samenleving
  • Inzetbaarheid

  • Lezing
  • Onderwerpen

  • Literatuur
  • Nobelprijs voor de literatuur

De gedichten van de Nederlandse dichter Hanneke Eggels (tot 2014 PeacePoet van het Vredespaleis) vinden internationale weerklank. Naar aanleiding van haar gedichten werd de tentoonstelling 'Charta' gemaakt in Museum Van Bommel Van Dam voor moderne kunst in Venlo.

Op 1 februari 2017 verscheen haar negende bundel genaamd NICE. In NICE staan zeven gedichten, zowel in het Engels als in het Nederlands, van Hanneke Eggels geschreven voor het Vredespaleis in Den Haag en gepubliceerd samen met het artikel 'The power of poetry', een gesprek met haar over poëzie en politiek.

Lees meer

De gedichten van de Nederlandse dichter Hanneke Eggels (tot 2014 PeacePoet van het Vredespaleis) vinden internationale weerklank. Naar aanleiding van haar gedichten werd de tentoonstelling 'Charta' gemaakt in Museum Van Bommel Van Dam voor moderne kunst in Venlo.

Op 1 februari 2017 verscheen haar negende bundel genaamd NICE. In NICE staan zeven gedichten, zowel in het Engels als in het Nederlands, van Hanneke Eggels geschreven voor het Vredespaleis in Den Haag en gepubliceerd samen met het artikel 'The power of poetry', een gesprek met haar over poëzie en politiek.

De vele kanten van haar persoonlijkheid heeft Hanneke Eggels creatief vorm gegeven . Enerzijds heeft zij als dichter en docent een uitgebreide kennis van nationale en internationale literatuur. Tevens is zij spreker op het gebied van Nobelprijzen voor de literatuur.

Haar poëzie werd vertaald en gepubliceerd in het Duits, Engels, Russisch, Perzisch, Spaans en Portugees. In haar werk is veel kennis van de mythologie en filosofie verweven. Haar thema ligt op internationaal vlak en zij draagt als PEN lid een humanistische visie uit, geïllustreerd door recente publicaties en expositie van haar werk in het buitenland. De gedichten van Hanneke Eggels worden vooral buitengaats over de grenzen van Nederland gerecenseerd.

Anderzijds is zij iemand die de filosofische denkbeelden uit het verleden transformeert in moderne denkwijzen en politieke stromingen zowel in nationale als internationale context plaatst. Zij is als een onafhankelijk denker politiek geëngageerd met een hedendaagse maatschappijkritische visie als een echte Politica zonder Partij. Het is een variatie op haar favoriete essaybundel van Menno ter Braak. Als publiciste leverde zij bijdragen aan landelijke kranten en opinietijdschriften als NRC Handelsblad en De Groene Amsterdammer en aan literaire tijdschriften.

Het eerste exemplaar van de tweetalige bloemlezing uit haar gedichten ‘’MIR’’ werd op 25 mei 2003 aangeboden aan de Minister van OCW. Hanneke Eggels is daarmee de eerste en tot dusver enige levende Nederlandse dichter van wie een bundel in het Russisch is vertaald. Haar Curaçaose gedichtencyclus ‘Bon Bini’ werd in Dagblad De Ware Tijd in Suriname gunstig ontvangen. In het Caraïbennummer van International PEN-magazine is haar poëzie de enige Nederlandse bijdrage (www.internationalpen.org.uk).

Zij is ruim twintig jaar als cultureel ondernemer werkzaam op literair vlak. Als oprichter van v/h De Literaire Salon zette zij duizenden tot lezen aan. Nu werkt zij als eigenaar van Cour de Culture aan internationale projecten over Nobelprijswinnaars. De lezingen en voordrachten van Hanneke Eggels vindt men to the point en inspirerend. U kunt haar inschakelen voor lezingen en columns over culturele en politieke onderwerpen. Zij spreekt en schrijft ook in het Engels.

Organisaties die haar uitnodigden voor lezingen of gesprekken, zijn o.a. Euregio Rijn-Maas Noord, Münchengladbach, Internationale School voor Wijsbegeerte, Rijksmuseum, Letterkundig Museum, Jan Campertstichting. openbare bibliotheken in den lande, Gemeentes Amsterdam, Den Haag, Leiden, Roermond, Centre Ceramique Maastricht. Provincie en het ministerie van Onderwijs,Cultuur en Wetenschappen.

Hanneke Eggels heeft als Peace Poet voor het Centennial van Het Vredespaleis een aantal nieuwe Engelstalige gedichten geschreven. Het Vredespaleis publiceerde haar gedichten over mensenrechten en internationaal recht op de internationale site en interviewde de dichter over de internationale ontvangst van haar poezie voor de nieuwsbrief onder de titel: The power of poetry. Voor een impressie: klik hier.

http://www.amsterdamfm.nl/dichteres-hanneke-eggels-bij-paperback-radio/

Samenvatting inklappen

Nieuws & Co Radiouitzending

Lees publicatie

Nederlandse literatuur is veel te braaf

Lees publicatie

Oud maar niet moe: de bejaarde freelancer rukt op

Lees publicatie

Uitgeverij Cour de Culture - Libertinage: grenzeloze poëzie over liefde, lust en leven

Lees publicatie

Column: Wat hebben Rubens en Cuypers gemeen

Lees publicatie

Column: Een vrije huid

Lees publicatie

Column: Linkse hobby

Lees publicatie
Cover van Nice

Nice

Grensoverschrijdend en verbindend

Bestellen
Hanneke Eggels laat in het tweetalige NICE - haar negende bundel - opnieuw zien hoe poëzie een wereldwijde taal biedt om grote en kleine thema's aan de kaak te stellen. Eggels is een Nederlandse dichter wier werk zich sterk focust op sociale thema's gerelateerd aan politiek, mensenrechten en vrede. Ze benadrukt daarmee de altijd belangrijke rol van poëzie in de politiek - net als vredesactivisten en bijvoorbeeld ook zanger/tekstschrijver Bob Dylan, Nobelprijslaureaat voor Literatuur in 2016 - die de kracht van poëtische taal inzetten als een effectief wapen om hun ideeën van vrijheid aan een wereldpubliek over te brengen. In NICE staan zeven gedichten van Hanneke Eggels die Het Vredespaleis Den Haag publiceerde samen met het artikel 'The power of poetry', een gesprek over poëzie en politiek. "Knap om een politieke actualiteit in een poetisch beeld te vatten." Professor Abram de Swaan over de poetica van Hanneke Eggels.
Cover van 'CHARTA' over mensenrechten

'CHARTA' over mensenrechten

Tweetalige e-bundel met gedichten over mensenrechten, verschenen ter gelegenheid van de expositie van de gedichten van Hanneke Eggels over mensenrechten onder de titel "Eine freie Haut" - "Een vrije huid" in het raadhuis van Brueggen (Duitsland) van 24 juni 2012 tot 19 augustus 2012 en in de bibliotheek Reuver (Nederland) van 25 augustus tot 30 oktober 2012.

Bestellen
Geen samenvatting beschikbaar
Cover van Libertinage – Internationale liefdesgedichten

Libertinage – Internationale liefdesgedichten

"De auteur bekijkt het eeuwige thema van de geest en het vleselijke niet vanuit een traditioneel gezichtspunt, dus niet vanuit de moraal en de religie, maar vanuit een esthetisch gezichtspunt. Dat alleen al is voldoende om dit gedicht als prachtig en uniek te betitelen." Zo omschrijft Russisch vertaalster Irina Nazarova het gedicht Sagrada Familia. "En wat anders dan juist de kunst toont de hoogste vorm van de symbiose van het geestelijke en het zinnelijke - de harmonie tussen deze twee, die op het vlak van de moraal net zo veel maal vergeefs als vaak gezocht wordt?"

Bestellen

Het thema liefde in de poëzie is even oud als veelvoorkomend. Toch weet Hanneke Eggels in haar gedichten de liefde in een geheel ander perspectief te plaatsen. Ze verrast de lezer, geeft nieuwe dimensies aan het begrip en plaatst het in een internationaal kader. Veel van haar gedichten zijn vertaald in het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Perzisch, Spaans en Portugees. In deze bundel is een selectie uit deze vertalingen opgenomen.

Hanneke Eggels is onafhankelijk dichter en denker met een hedendaagse maatschappijkritische visie. Ze transformeert de filosofische denkbeelden uit het verleden naar moderne denkwijzen en plaatst politieke stromingen in nationale en internationale context. Haar thema ligt op internationaal vlak en zij draagt als lid van PEN een humanistische visie uit. Libertinage: (Larousse) 1) vivre dans le désordre des idées 2) manière de vivre libertine

Cover van Sluier van Europa

Sluier van Europa

Bestellen

Thema van de tweede bundel van Hanneke Eggels Sluier van Europa is de universele werkelijkheid gesymboliseerd in literaire plaatsbepalingen in Europa. De Werdegang van het leven, in liefde en dood staat in de traditie van de allegorische verbeelding. Een bloemlezing uit Sluier van Europa werd in 2003 vertaald in de tweetalige (Nederlands/Russisch) bundel MIR, waarmee Hanneke Eggels de eerste levende Nederlandse dichter werd van wie een bundel in het Russisch is gepubliceerd. Het gedicht De Muur werd met zijn toestemming opgedragen aan maestro Mstislav Rostropovitsj.
 

Cover van Een vrije huid

Een vrije huid

Bestellen

Hanneke Eggels weet in Een vrije huid internationale politieke themas in poezie te vatten als zij dicht over algemeen menselijke themas, over mythen en mensen die onder het wiel van de geschiedenis terecht zijn gekomen: de verdrevene in de grote stad, de dakloze, de gevangene en de vluchteling. Ook aan een actueel biomedisch - ethisch thema waagt zij zich als zij in Bij het maken van een kind schrijft over het kweken van menselijke embryos voor wetenschappelijk onderzoek. Als lid van P.E.N. (Poets, Essayists, Novelists) is zij altijd een onafhankelijke kritische beschouwer van het wereldtoneel. Het is de eigenschap en grondhouding van een dichter die de actualiteit van hedendaagse thematische prioriteiten aanvoelt en op de bres tussen de mensen blijft staan.

Cover van MIR

MIR

Bestellen

In 2000 werd dichter Hanneke Eggels door filoloog en vertaler Irina Nazarova gevraagd of zij haar gedichten mocht vertalen. In Eggels gedichten zijn namelijk de ethische en esthetische aspecten duidelijk zichtbaar die ook voor de Russische poezie traditioneel zijn: een kunstzinnige opvatting van de geschiedenis, het humanisme van de auteur, het medelijden met de mensen die onder het wiel van de geschiedenis terechtgekomen zijn en zorgen voer het behoud van de beschaving veroorzaakt door de huidige politieke onrust in Europa, toont Irina Nazarova in haar artikel De wereld van H. Eggels. Haar gedichten hebben een succesvolle combinatie van elementen van de avant-gardistische stilistiek en van het poetisch archaïseren, van een beeldrijke taal en van het abstraherend doordringen in het wezen van dingen en verschijningen, aldus de vertaler.De poeziebundel MIR is aan maestro Mstislav Rostropovitsj opgedragen (met zijn toestemming). Hanneke Eggels is een van de weinige levende Nederlandse dichters van wie een bundel in het Russisch is vertaald.