Terug naar de zoekresultaten

Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

mr. drs. George Brouwer

mr. drs. George Brouwer

Het bereiken van consensus en het versnellen van processen
Talen : Engels, Nederlands

  • Categorieën

  • Bestuur & Politiek
    • Politiek - Overheid
  • Dagvoorzitters
  • Economie & Financiën
  • Inzetbaarheid

  • Lezing
  • Onderwerpen

  • Strategievorming in de sectoren cultuur, welzijn, zorg, sport en duurzaamheid

Mr. drs. George Brouwer is geboren en getogen in Rotterdam. Van 1967 tot 1973 studeerde hij bedrijfseconomie (specialisatie Interne Organisatie) aan de Erasmus Universiteit. Zijn doctoraal jaren combineerde hij met een baan als MEAO leraar. In 1981 rondde hij de studie fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Leiden af. Van 1976 tot 1989 was hij programmamanager van de strategische veranderingen bij de belastingdienst. In eerste instantie heeft hij het interne opleidingsapparaat

Lees meer

Mr. drs. George Brouwer is geboren en getogen in Rotterdam. Van 1967 tot 1973 studeerde hij bedrijfseconomie (specialisatie Interne Organisatie) aan de Erasmus Universiteit. Zijn doctoraal jaren combineerde hij met een baan als MEAO leraar. In 1981 rondde hij de studie fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Leiden af. Van 1976 tot 1989 was hij programmamanager van de strategische veranderingen bij de belastingdienst. In eerste instantie heeft hij het interne opleidingsapparaat geprofessionaliseerd, vervolgens de personeelsfunctie gedereguleerd en gedecentraliseerd en ten slotte was hij mede initiator en organisator van een grootscheepse reorganisatie die de dienst klantgerichter moest maken. Sinds het begin van de jaren 70 is hij politiek actief geweest. Eerst binnen de PPR en daarna binnen de PVDA. Van 1978 tot 1982 was hij penningmeester van het gewest Rotterdam van de PVDA. In 1982 werd hij lid van provinciale staten, in 1987 fractievoorzitter en van 1989 tot 1999 was hij lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Als gedeputeerde is hij eindverantwoordelijk geweest voor een breed terrein zoals de provinciale financiën, het cultuurbeleid, het ouderen- en jeugdbeleid, het personeelsbeleid, de ontwikkeling van de Rotterdamse haven en het gebiedsgerichte programma Rotterdamse regio. Vanuit deze functie was hij onder andere voorzitter van de Milieudienst Rijnmond DCMR, recreatieschap Rottemeren, Regionaal Economisch Overleg Rijnmond, stuurgroep Informatievoorziening Jeugdzorg, commissie geluidsoverlast Rotterdam Airport, vice voorzitter ROM Rijnmond, initiator van het groenakkoord om 1000 ha extra groen aan te leggen en lid van de Raad van Commissarissen Proav, afvalopslagbedrijf. Op het ogenblik is hij actief als strategisch adviseur van het College van Bestuur van de Hogeschool Rotterdam, innovatie manager Rotterdam Climate Initiative, adviseur Rebelgroep, adviseur Haaglanden, adviseur Gemeentewerken Rotterdam, voorzitter van de Rotterdamse Kunststichting, voorzitter van de Stichting Pierre Bayle Monument, voorzitter van de Welzijnstichting Hefgroep, lid van de Raad van Toezicht van het IJsselland ziekenhuis en voorzitter van het Nationaal Noords Centrum. Daarnaast is hij regelmatig voorzitter van grote en kleine sessies gericht op strategievorming in de sectoren cultuur, welzijn, zorg, sport en duurzaamheid. Hij doet dat op een charismatische en enthousiasmerende wijze, gericht op het bereiken van consensus en het versnellen van processen.

Samenvatting inklappen

Gemeentesecretaris van Moerdijk

drs. A.E.B. Kandel, Gemeentesecretaris

"Ik ken jou als een betrouwbare partner die opereert vanuit brede kennis en ervaring. Ik heb jou zien opereren met diverse samengestelde grote en kleine groepen in formele en informele setting en daar wist je altijd een succes van te maken. Je wist ze te stimuleren en te binden op een praktische en zakelijke wijze.

Daarbij ga je zeer doel- en resultaatgericht te werk, maar wel met oog voor de mensen. Je beschikt over een enorme hoeveelheid energie en dat werkt zeer inspirerend. Ook strategische sessies kun je uitstekend voorbereiden en leiden.

Je bent thuis op een breed terrein zoals zorg, welzijn, sport, cultuur, jeugd, energie en duurzaamheid.

Het is mij altijd een groot genoegen geweest met jou samen te werken."

Andere personen bekeken ook: