Terug naar de zoekresultaten

Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

drs. Frits Spangenberg

drs. Frits Spangenberg

Oprichter van Motivaction International - research and strategy, sociaal wetenschapper
Talen : Engels, Nederlands

 • Categorieën

 • Communicatie & PR
 • Mens & Samenleving
  • Jongeren
  • Multiculturaliteit & Diversiteit
 • Management
 • Marketing
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Consultant/Trainer
 • Onderwerpen

 • De jeugd van tegenwoordig
 • Allochtoon of nieuwe Nederlander
 • Publieke opinie

Drs. Frits Spangenberg is oprichter van Motivaction International te Amsterdam. Dit bureau verricht al sinds 1984 innovatief opinie-, beleids- en marktonderzoek voor een breed scala van bedrijven, overheden en instellingen. In 1997 introduceerde Motivaction in Nederland het waarden- en leefstijlonderzoek Mentality. Als fullservice bureau voert Motivaction kwalitatief en kwantitatief onderzoek uit en levert heldere en direct inzetbare antwoorden op actuele marketing- en

Lees meer

Drs. Frits Spangenberg is oprichter van Motivaction International te Amsterdam. Dit bureau verricht al sinds 1984 innovatief opinie-, beleids- en marktonderzoek voor een breed scala van bedrijven, overheden en instellingen. In 1997 introduceerde Motivaction in Nederland het waarden- en leefstijlonderzoek Mentality. Als fullservice bureau voert Motivaction kwalitatief en kwantitatief onderzoek uit en levert heldere en direct inzetbare antwoorden op actuele marketing- en managementvraagstukken. Frits Spangenberg is sociaal wetenschapper en heeft vele publicaties op zijn naam staan. Eind 2005 heeft hij zich teruggetrokken uit de dagelijkse leiding van Motivaction om zich volledig bezig te kunnen houden met het adviseren van opdrachtgevers bij specifieke projecten en innovaties in het marktonderzoek. Ook geeft hij regelmatig lezingen, presentaties en workshops over toekomstige ontwikkelingen in onze samenleving. Frits Spangenberg is bestuurslid van WAPOR (World Association for Public Opinion Research) en president van ESOMAR (the World Association of Research Professionals). Daarnaast heeft hij zitting in een aantal besturen in de culturele sector (theater, opera, toneel, museum en een orkest). Een paar concrete onderwerpen voor lezingen:

 • De jeugd van tegenwoordig Op basis van intensieve en diepgaande interviews met jongeren uit alle lagen van het Nederland van nu wordt een overzicht gegeven. Wat is er anders vergeleken met de volwassenen van nu en wat is er toch zo ongeveer hetzelfde. Hoe kan je jeugd en jongeren motiveren en aanspreken, want er is niet één goed recept, en toch heeft ieder kind behoefte aan aandacht en stimulans (30 minuten tot 2 uur).
 • Allochtoon of nieuwe Nederlander Nederland is de laatste decennia in vele opzichten sterk veranderd door de komst van Indische Nederlanders, Surinamers, Antillianen, Turken en Marokkanen en een breed scala aan andere nationaliteiten vestigt zich hier permanent. In de grote steden is meer dan de helft van de jongeren van niet-Nederlandse afkomst, en dat aandeel neemt alleen maar toe. Maar waar liggen de verschillen en de overeenkomsten (met korte filmpjes, 45 minuten tot 2 uur)?
 • Publieke opinie Het krachtigste wapen, waar geen leger of dictatuur op langere termijn tegen is opgewassen is de publieke opinie. Hoe doe je publieke opinie onderzoek wat zijn de gevaren van misverstanden of manipulatie. En wat is de rol van verkiezingen ten opzichte van publieke opinie onderzoek in de toekomst (30 minuten tot 2 uur)?
Samenvatting inklappen

Column ACADEMY® Magazine 2014

Lees publicatie

Het versplinterde wij-gevoel

De bestuurlijke elite is het zicht op de samenleving verloren, zegt socioloog Frits Spangenberg. Hij pleit voor een nieuwe rol van de eerste kamer. Daar zouden oplossingen bedacht moeten worden voor de morele en sociale armoede in het land.
Lees publicatie

Fascinatie voor verandering

Waarom gedragen mensen zich zoals zij zich gedragen? Dat is wat Frits Spangenberg intrigeert. De oprichter en grootaandelhouder van Motivaction wil meer doen met de opgedane inzichten en leert nog steeds bij. Spangenberg over verandering, kwajongensstreken en de waan van de dag.
Lees publicatie

Balanceren tussen individualisme en collectivisme

Het draagvlag voor collectieve promotie in de branche is groot, zo blijkt uit recent gehouden onderzoek. Tegelijkertijd vragen ondernemers zich af wat generieke promotie hen feitelijk oplevert. Marktonderzoeker en socioloog Frits Spangenberg licht deze paradox toe
Lees publicatie
Cover van De grenzeloze generatie

De grenzeloze generatie

Een must voor ouders, leerkrachten en beleidsmakers

De jongste generatie leeft intens, gefascineerd door uiterlijk, kicks en netwerken; opgevoed in vrijheid en voorspoed. Toch worstelt een deel van de jongeren met problemen die een leger hulpverleners maar niet onder controle krijgt.

Bestellen

Sinds de omarming van het forever young-ideaal rust er een taboe op opvoeden met autoriteit en worden deugden als zelfbeheersing, geduld en onbaatzuchtigheid gebrekkig overgedragen. Jongeren zijn nog niet volwassen en hun ouders gedragen zich soms onvolwassen. De schadelijke gevolgen van deze collectieve onvolwassenheid zien we om ons heen: obesitas, alcoholmisbruik, oplopende schulden en publieke agressie. De grenzeloze generatie stoelt op het Mentality-waardenonderzoek van Motivaction, waarvoor tussen 1997 en 2009 ruim 20.000 personen diepgaand zijn ondervraagd. Ook komen in dit opiniërende boek prominente opiniemakers en jongeren aan het woord.

Frits Spangenberg is sociaal wetenschapper en oprichter van Motivaction International, dat sinds 1984 toonaangevend opinie-, beleids- en markt-onderzoek verricht. In 1997 introduceerde Motivaction in Nederland het waarden- en leefstijlonderzoek Mentality.