Terug naar de zoekresultaten

Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

Professor Francis Fukuyama

Professor Francis Fukuyama

Amerikaanse politicoloog en filosoof
Taal : Engels

 • Categorieën

 • Bestuur & Politiek
  • Geopolitiek
  • Politiek - Overheid
 • Filosofie, Religie & Spiritualiteit
  • Ethiek
  • Filosofie
 • Mens & Samenleving
 • Wetenschap
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Onderwerpen

 • Bio-politiek
 • Ideologie na de Koude Oorlog
 • Het ontstaan van politiek
 • Geo-politiek
 • Politiek in Amerika

Francis Fukuyama is een Amerikaanse politicoloog en filosoof. Hij is momenteel verbonden als hoogleraar aan de Johns Hopkins University in Baltimore. Hij werd vooral bekend als neoconservatief denker. Zijn bekendste werken zijn The end of history and the last man (1992) en The great disruption (1996).

Fukuyama is een van de oprichters van het Project for the New American Century en werd daarom tot de neoconservatieven gerekend. De Amerikaanse invasie van Irak in 2003 keurt hij echter af

Lees meer

Francis Fukuyama is een Amerikaanse politicoloog en filosoof. Hij is momenteel verbonden als hoogleraar aan de Johns Hopkins University in Baltimore. Hij werd vooral bekend als neoconservatief denker. Zijn bekendste werken zijn The end of history and the last man (1992) en The great disruption (1996).

Fukuyama is een van de oprichters van het Project for the New American Century en werd daarom tot de neoconservatieven gerekend. De Amerikaanse invasie van Irak in 2003 keurt hij echter af en over de neoconservatieven spreekt hij inmiddels in de derde persoon. In een interview met de VPRO zei hij dat als hij zelf de "Marx" van deze beweging is, dat de regering-Bush dan "leninistisch" bezig is.

Fukuyama is lid van de Presidentsraad over bio-ethiek en zit in de adviesraad van verschillende andere instellingen.

In zijn bekendste boek The end of history and the last man (Het einde van de geschiedenis en de laatste mens) verdedigt Fukuyama de stelling dat het einde van de Koude Oorlog meteen ook het einde van de ideologische evolutie van de mensheid ten einde zal blijken te zijn en dat de Westerse liberale democratie universeel gezien als ultieme vorm van regeren zal worden beschouwd. Daarnaast probeert hij de verschillende vormen van kritiek te weerleggen die filosofen als Nietzsche, Marx en Rousseau hebben geüit op de liberale vrije-markt-democratie. Fukuyama baseert zich daarbij op de ideeën van de filosoof Alexandre Kojève. Opvallend is dat Kojève een hele andere visie op het werk van Hegel heeft dan Karl Popper. Karl Popper noemt in zijn werk The Open Society and Its Enemies (1945) Hegel samen met Marx en Plato als een vijand van de open samenleving. Alexandre Kojève ziet Hegel juist als een voorstander van de liberale (open) samenleving.

Samenvatting inklappen

Al Quaida is niet zo interessant - ACADEMY magazine 2012

Lees publicatie
Cover van De oorsprong van onze politiek

De oorsprong van onze politiek

Een standaardwerk.. Het is tijd voor een nieuwe geschiedenis van onze democratie. Francis Fukuyama is als geen ander geschikt om deze geschiedenis op te tekenen: hij schrijft en spreekt er al tientallen jaren over. In dit boek vertelt hij hoe maatschappijen de overgang maakten van een organisatie die gebaseerd was op familie- en stamverbanden, naar een meer objectieve vorm van organisatie, gebaseerd op de politieke verhoudingen die we nu ook nog hanteren. De vormen die in de antieke cultuur zijn ontstaan, zijn nog steeds te herkennen in de manier waarop onze maatschappij is georganiseerd, en veel problemen waarmee ontwikkelingslanden en mislukte staten nu te maken hebben " nepotisme, corruptie, chaos " kunnen verklaard worden uit het feit dat ze de stap naar een moderne organisatievorm nooit hebben gemaakt. Fukuyama beschrijft in De oorsprong van onze politiek hoe onze democratie is begonnen. Een standaardwerk.. Over Francis Fukuyama:Helder geschreven, zeer ambitieus. Een goed beargumenteerde politieke geschiedenis en filosofie. NEW YORK TIMES BOOK REVIEW . Francis Fukuyama werd een wereldwijde ster met Het einde van de geschiedenis en de laatste mens en hij zou lange tijd de belangrijkste theoreticus achter het neoconservatisme blijven. Met Na het neoconservatisme nam hij afstand van deze doctrine; inmiddels heeft Fukuyama zich ontwikkeld tot een van de meest gezaghebbende stemmen op het gebied van politiek. Hij is een van de meest gevraagde sprekers ter wereld. Fukuyama werkt als hoogleraar internationale politieke economie aan de John Hopkins University.

Cover van Na het neoconservatisme

Na het neoconservatisme

Na het neoconservatisme is een vlijmscherp betoog over de werkelijke idealen achter deze politieke filosofie, met historische lijnen die teruggaan tot de jaren dertig en veertig. Met ene opmerkelijke persoonlijke inzet herovert Fukuyama het begrip en hij kijkt ook vooruit naar de rol van Amerika in de wereld: er zijn grenzen aan de zegeningen van wereldheerschappij.

Cover van Einde geschiedenis en de laatste mens

Einde geschiedenis en de laatste mens

Het spraakmakende boek dat als eerste de val van het communisme wist te duiden en een discussie op gang bracht die nog steeds wordt gevoerd. Van Portugal tot Chili, van Hongarije tot Zuid-Afrika en van Estland tot Indonesië zijn de autoritaire regimes gevallen. Fukuyama trekt verstrekkende historische conclusies met betrekking tot de overwinning van de liberale economie en het einde van de twintigste eeuw. Hij zaait twijfel over de duurzaamheid van onze samenleving en zet de innerlijke tegenspraken van de liberale economie op losse schroeven.

Het boek is verrassend, lezenswaardig en stimulerend genoemd en bezorgde Fukuyama, inmiddels als gastdocent verbonden aan de universiteiten van Oxford en Cambridge, wereldfaam.


 

Cover van Het bouwen van een staat

Het bouwen van een staat

Zwakke of mislukte staten vormen de grootste bedreiging voor wereldvrede, aldus Francis Fukuyama. Bananenrepublieken die om de haverklap van regering veranderen, dictaturen waarbij een kannibalistische dictator wordt vervangen door een diamantenverzamelaar: het zijn meer dan extreme probleemgevallen, het zijn broeinesten van onvrede, instabiliteit en erger.

Dit is een uiterst relevant onderwerp in een tijd waarin het Westen worstelt met de taak die het heeft te vervullen in landen als Afghanistan, Irak en wie weet welke staten nog op de rol staan. In HET BOUWEN VAN EEN STAAT zet Fukuyama beknopt en glashelder uiteen wat het belang is van stabiele staten, wat landen moeten doen om stabiliteit te kweken en ook hoe stabiele landen daaraan kunnen bijdragen. Inderdaad, voor een deel is HET BOUWEN VAN EEN STAAT een pleidooi tot ingrijpen waar nodig, en zeker niet uit eigenbelang. Fukuyama's standpunten zijn even verrassend als belangwekkend, in het ideale geval een routekaart naar een veilige toekomst.

Cover van De nieuwe mens

De nieuwe mens

Genetisch gemanipuleerd voedsel; nieuwe voortplantingstechnieken; klonen; nieuwe geneesmiddelen voor dodelijke ziekten; steeds langer leven. In de biotechnologie lijkt alles te kunnen. Nu reeds zijn bovenstaande zaken werkelijkheid, en nog veel meer ligt in het verschiet. Wat in dit opzicht op ons afkomt is veelbelovend, en tegelijk angstaanjagend.

Maar wat betekenen deze ontwikkelingen nu precies? Hoe kunnen wij beoordelen wat verstandig is om te doen, en wat we wellicht beter kunnen laten? Zijn er argumenten om wetenschappers een halt toe te roepen of moeten zij de vrije hand hebben? Kunnen politici, beleidsmakers en burgers zelf een oordeel vellen over biotechnologie of is hun kennis daarvoor ontoereikend? In De nieuwe mens analyseert Fukuyama haarscherp de maatschappelijke kansen en risico's van de biotechnologie, en geeft hij zijn visie op de ontwikkelingen. Hij legt de argumenten van voor- en tegenstanders naast elkaar en wijst trefzeker op misverstanden, vooroordelen en redeneerfouten.

Voor zijn eigen standpunt gaat hij te rade bij een keur van wetenschappers en filosofen. Met een verbijsterende greep op de ingewikkelde materie en wars van politieke of wetenschappelijke retoriek, geeft hij een uiterst heldere toekomstvisie die van grote invloed zal zijn op ons denken over biotechnologie en maatschappij.

Cover van De nieuwe mens (paperback)

De nieuwe mens (paperback)

Genetisch gemanipuleerd voedsel; nieuwe voortplantingstechnieken; klonen; nieuwe geneesmiddelen voor dodelijke ziekten; steeds langer leven. In de biotechnologie lijkt alles te kunnen. Nu reeds zijn bovenstaande zaken werkelijkheid, en nog veel meer ligt in het verschiet. Wat in dit opzicht op ons afkomt is veelbelovend, en tegelijk angstaanjagend.

Moeten wetenschappers de vrije hand hebben of zijn er argumenten om ze een halt toe te roepen. Kunnen politici, beleidsmakers en burgers zelf een oordeel vellen over biotechnologie of is hun kennis daarvoor ontoereikend?

In De nieuwe mens analyseert Fukuyama haarscherp de maatschappelijke kansen en risico's van de biotechnologie, en geeft hij zijn visie op de ontwikkelingen. Hij legt de argumenten van voor- en tegenstanders naast elkaar en wijst trefzeker op misverstanden, vooroordelen en redeneerfouten.

Cover van De grote scheuring

De grote scheuring

De laatste vijftig jaar zijn westerse samenlevingen veranderd in informatiemaatschappijen. Kennis heeft industriële massaproductie vervangen als de basis van welvaart, macht en sociale interactie. Tegelijkertijd is de criminalteit gestegen, hebben zich grote veranderingen voorgedaan in de gezinswaarden en is het individu belangrijker geworden. Net zoals de industriële revolutie grote gevolgen had voor de samenleving, zo heeft ook de 'grote scheuring' in de laatste helft van deze eeuw enorme veranderingen teweeggebracht in sociale structuren.

Waaruit ontstaat sociale orde? En kan een balans die verstoord is weer hersteld worden? Francis Fukuyama geeft in dit boek verrassende antwoorden. Niet de Kerk of de overheid legt sociale orde op, het is een biologische drijfveer van de mens om morele waarden te creëren. Fukuyama laat zien dat de grote scheuring van de jaren zestig en zeventig plaats maakt voor een reconstructie, nu in de westerse wereld een nieuw stelsel ontstaat van sociale en morele waarden die horen bij de post-industriële samenleving.

Andere personen bekeken ook: