Terug naar de zoekresultaten

Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

Erik Schampers
©Hennie Retera

Erik Schampers

Marketinginnovator voor bouwen, wonen en winkelen vanuit vrouwelijk perspectief
Talen : Engels, Nederlands

 • Categorieën

 • Duurzaamheid/MVO
  • Duurzaam Bouwen
 • Marketing
 • Trends
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Dagvoorzitter
 • Onderwerpen

 • Nieuwe kansen door Vrouwbewuste Marketing
 • Het Nieuwe Winkelen vanuit vrouwelijk perspectief
 • WoonCoCreatie – Vraagbewuste ontwikkeling van woningbouw
 • Hogere effectiviteit van Marktonderzoek, Productontwikkeling, Communicatie, Presentatie en Verkoop
 • Herken de vrouwelijke consument. Een wereld vol kansen
 • Minder kosten en betere verkopen door sekse-bewuste marketing
 • Productontwikkeling 3.0
 • Vrouwbewuste Woningbouw, 10 maal effectiever

Erik Schampers is een mannelijke specialist in vrouwelijk consumentengedrag. Hij is gegroeid tot een autoriteit op het gebied van Gender Marketing. Met zijn gelijknamig strategisch adviesbureau GenderMarketing richt Erik Schampers zich op het doorgronden van de verschillen tussen vrouwen en mannen en vertaalt hij onderzoek in sekse-specifieke marketing strategieën. Zijn expertise is marketing innovatie voor (ver)bouwen, wonen en winkelen. Voor bedrijven en organisaties is het voor hun

Lees meer

Erik Schampers is een mannelijke specialist in vrouwelijk consumentengedrag. Hij is gegroeid tot een autoriteit op het gebied van Gender Marketing. Met zijn gelijknamig strategisch adviesbureau GenderMarketing richt Erik Schampers zich op het doorgronden van de verschillen tussen vrouwen en mannen en vertaalt hij onderzoek in sekse-specifieke marketing strategieën. Zijn expertise is marketing innovatie voor (ver)bouwen, wonen en winkelen. Voor bedrijven en organisaties is het voor hun voortbestaan noodzakelijk om met name de vrouwelijke doelgroep beter te begrijpen en bedienen. Meer dan 85% van alle consumentenaankopen worden beslist door vrouwen . Dit geldt voor de dagelijkse boodschappen en de grote aankopen zoals een huis, de auto, zorg, verzekeringen en de vakantie.

Onderwerp: Marketing Innovatie - Gender Marketing Veel producten en diensten worden ontwikkeld vanuit een mannelijk perspectief terwijl de grootste doelgroep vrouwelijk is. Zelfs toonaangevende marketingadviesbureaus maken hierin onbewust kostbare fouten omdat ze onvoldoende kennis hebben van sekse-bewuste marketing strategieën. They don’t know what they don’t know. De consumentenmarkt maakt een explosieve omslag door van een “mannelijke” aanbod gestuurde markt naar een “vrouwelijke” vraag gestuurde markt waarin de klant koningin is. In Het Nieuwe Winkelen krijgen vrouwen een alles bepalende rol. Vrouwen én mannen kunnen een product en organisaties maken of kraken. In zijn lezingen en masterclasses geeft Erik inzicht in waarom vrouwen en mannen zo verschillend zijn in alles wat ze denken en voelen, en hoe dit invloed heeft op hun voorkeuren en handelen. Deze inzichten vertaalt hij naar praktische oplossingen die de effectiviteit van Marktonderzoek, Productontwikkeling, Communicatie, Presentatie en Verkoop verhogen. De toepassing van Gender Marketing resulteert in vernieuwde producten, diensten en belevingen.

Onderwerp: Het Nieuwe Wonen – Woningbouw Marketing Na decennia waarin iedere woning toch wel verkocht werd, blijven steeds meer woningbouwprojecten onverkocht. De markt is versneld omgeslagen van een aanbieders markt naar een kopersmarkt. Hierin is klant koning(in). Wat wil de consument? Hoe kunnen we succesvol woningbouw ontwikkelen? Hoe kunnen we bestaande woningbouw verkopen? Hoe kunnen we de verkoopwaarde verbeteren? Hoe kunnen we ontwikkelingsrisico’s en -kosten verlagen? Voor gemeenten, ontwikkelaars en verkopers van woningbouwprojecten is het van grote waarde om met name de vrouwelijke beslisser beter te begrijpen en projecten hier op af te stemmen. Vrouwbewuste ontwikkeling van woningbouw bewijst zich door realistische woningbouwprojecten met beter verkopen en rendementen. In zijn lezingen en masterclasses geeft Erik Schampers inzicht in de nieuwe kansen voor nieuwe en bestaande woningbouw.

Onderwerp: Het Nieuwe Winkelen – Retail Marketing De retail staat onder druk. In de winkel en op internet zijn vrouwen de grote kopers. Hoe krijgt u consument in de winkel en winkelstraat. Hoe zet u winkelbezoek om in succesvolle verkoop? Hoe maakt u het winkelcentrum aantrekkelijker? Anderzijds de optimalisatie van webshops, die door vrouwen zo anders dan door mannen beleefd en gebruikt worden. Hoe optimaliseert u de conversie van bezoek naar aankoop? In zijn lezingen geeft Erik Schampers zijn visie op Retail 2020 en de nieuwe kansen die hij voor retail en horeca ziet. Hij geeft inzicht in wat de vrouwelijke én mannelijke consument graag wil en hoe gemeente, projectontwikkelaars, retailers en horeca hier optimaal op in kunt spelen.

Erik als spreker: Erik is een verfrissende en ervaren spreker. Zijn spraakmakende lezingen zijn interactief, versterkt met beeld en geluid. Hij spitst zijn lezingen toe op de vraag en doelgroep. Zonder uitzondering geven zijn lezingen aanleiding tot levendige gesprekken en discussies. Zijn inzichten vormen voor velen een bron van inspiratie. De lezingen van Erik worden steeds toegespitst op de doelgroep en actualiteit. Onderwerpen zijn: • Gender Marketing • Marketing Innovatie • Het Nieuwe Wonen • Woningbouw Marketing • Woningbouw Ontwikkeling 3.0 • Het Nieuwe Winkelen • Retail Marketing • Webshop Optimalisatie Door zijn opdrachtgevers wordt Erik omschreven als een Innovatief Visionair en een vernieuwende strategisch adviseur voor bestuur, directie en management. Door zijn specialistische kennis van vrouwelijk en mannelijk consumentengedrag kijkt hij anders naar de wereld en komt hij met vernieuwende oplossingen. Sinds zijn visie op ‘Vrouwbewuste Marketing’ het daglicht zag, heeft Erik Schampers lezingen en masterclasses gegeven voor uiteenlopende gezelschappen. Voorbeelden hiervan zijn: gemeenten, projectontwikkelaars, marketingmanagers, productontwikkelaars, bouwbedrijven, banken, makelaars, brancheverenigingen, winkelierverenigingen, woningbouwverenigingen, consumentenverenigingen, innovatieplatforms, business clubs, financieel adviseurs, en instellingen in de zorgsector. Achtergrond: Na een carrière van 17 jaar in bouw en vastgoed op directieniveau koos Erik in 2005 om zijn creatieve en innovatieve ambities meer ruimte te geven. Hij startte zijn eigen strategisch marketingadviesbureau GenderMarketing met een specialisme in vraag- en vrouwbewuste marketing voor bouwen, wonen en winkelen.  

Samenvatting inklappen

Column ACADEMY® Magazine 2014

Lees publicatie

Accountmanager regionale economie KvK Oost Nederland

Knillis van der Schaaf

"Ik heb Erik Schampers dit voorjaar als spreker gehoord/gezien over het thema GenderMarketing. Erik weet zijn publiek te boeien, te verrassen en aan het denken te zetten over de nut en noodzaak om bewust te zijn van het feit dat veel marketing en reclame door en voor mannen wordt gedaan en op hen is gericht. Daarmee wordt voorbij gegaan aan de invloed die vrouwen hebben op de aankoopbeslissing. Dit is de vergeten doelgroep aldus Erik. Een gemiste kans als je hen niet aanspreekt. Met inspirerende voorbeelden weet hij je te raken. Een zinvolle presentatie die ik anderen, verkopers, ondernemers en marketeers zeker aanraad."


Aannemersbedrijf Louis Scheepers bv

Daniella Valenzuela- Pater

“We hebben erg veel positieve reacties gehad. Het was inspirerend en het algemene gevoel was: Ja hier hebben we echt wat aan gehad en kunnen we ons voordeel mee doen. De lezing van Erik was voor velen een eye-opener.”