Terug naar de zoekresultaten

Foto's


Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

prof. dr. Cor Molenaar

prof. dr. Cor Molenaar

De mens bepaalt of de techniek gebruikt gaat worden. Een realistische kijk op veranderingen, zullen wij "internet overleven"?
Talen : Engels, Nederlands

 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Consultant/Trainer
 • Onderwerpen

 • Hoe ons gedrag verandert in een virtuele wereld
 • De gevolgen van indivualisering voor de maatschappij en het bedrijfsleven
 • Hoe marketeers en andere betrokkenen om moeten gaan met het (koop)gedrag van singles
 • De acceptatie van en de kennis over de smartchip
 • CRM, marketing en communicatie
 • E-business
 • Strategie

De mens staat centraal bij alle veranderingen die zich momenteel voordoen in zowel de maatschappij als bij ondernemingen. Lang dacht men dat er sprake was van een technology push. Door de nieuwe technologieën gingen mensen veranderen, echter de internethype heeft uitgewezen dat het wel mensen zijn die technieken moeten accepteren en dat mensen zelf willen veranderen.

De huidige ontwikkelingen laten dit duidelijk zien. Een sterk veranderende samenleving, nieuwe uitdagingen voor bedrijven,

Lees meer

De mens staat centraal bij alle veranderingen die zich momenteel voordoen in zowel de maatschappij als bij ondernemingen. Lang dacht men dat er sprake was van een technology push. Door de nieuwe technologieën gingen mensen veranderen, echter de internethype heeft uitgewezen dat het wel mensen zijn die technieken moeten accepteren en dat mensen zelf willen veranderen.

De huidige ontwikkelingen laten dit duidelijk zien. Een sterk veranderende samenleving, nieuwe uitdagingen voor bedrijven, internationalisatie en een grote behoefte aan communicatie bij mensen zijn voorbeelden van deze verandering. Natuurlijk staat de toepassing van nieuwe technieken, zoals Internet, mobiele telefoons en nieuwe chips (die op afstand gelezen kunnen worden) aan de basis van deze veranderingen. Maar wat gaat er nu echt gebeuren, welke kansen en nog belangrijker welke bedreigingen zijn er voor u als mens, voor u als ondernemer en voor u als klant.

Dit spanningsveld tussen sociologie, technologie en vooral marketing is het vakgebied van prof. dr. Cor Molenaar. Niet alleen verricht hij academisch onderzoek over deze veranderingen, maar hij adviseert ook bedrijven en publiceert hij hier regelmatig over.

Zijn boek ‘E-strategie’ (2000) is reeds vertaald in zes talen. Het boek ‘De Impact van de IK-Cultuur’ was genomineerd als beste managementboek van 2003. In november 2005 is zijn boek `Wisseling van de macht -Hoe ons gedrag verandert in een virtuele wereld’ verschenen. In zijn laatste boek, ook verschenen als gesproken boek, laat houdt hij u een spiegel voor. Zullen wij internet overleven? Binnen 1 jaar is reeds de derde druk verschenen!

Cor Molenaar is directeur van het adviesbureau eXQuo consultancy, voorzitter van het RFID platform Nederland, een initiatief van een zevental internationale organisaties om de acceptatie van en de kennis over de smartchip (RFID chip) te stimuleren. Daarnaast is hij Hoogleraar E-Marketing aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en adviseur van gerenommeerde bedrijven als Fujitsu services, Quaestus, Arbonet en enkele financiële dienstverleners. Tevens is hij o.a. jurylid van de NIMA jaarprijs, juryvoorzitter van de marktonderzoeker van het jaar en lid van het examencollege van NIMA. Juist zijn menselijke benadering maakt zijn presentatie aantrekkelijk voor een breed publiek. Zijn enthousiasme motiveert en stimuleert het denken. Boven alles kijkt hij als marketeer nuchter naar de veranderingen en: "als de mens het niet wil, gebeurt het ook niet" is een van zijn slogans, immers mensen blijven mensen.

Samenvatting inklappen

Speakers Academy® Magazine 2011

Lees publicatie

Column ACADEMY® Magazine, voorjaar 2009

Aanpassen om te overleven?
Lees publicatie

Artikel ACADEMY® Magazine, najaar 2004

"Een andere wereld ontluikt"
Lees publicatie
Cover van Kijken, kijken ... anders kopen

Kijken, kijken ... anders kopen

Bestellen
Klant en markt zullen er in de nabije toekomst heel anders uit gaan zien. De klant zal zich anders oriënteren en anders gaan kopen, waardoor het koopproces verandert. Willen organisaties overleven, dan moeten ze aanpassingen doorvoeren in hun marketing, aanbod, flexibiliteit, logistieke processen, subscription models en financiële modellen. Bovendien zal er aandachtig moeten worden gekeken naar de inrichting van winkelgebieden en mogelijke ombuiging van koopstromen. In zijn nieuwste boek behandelt bestsellerauteur Cor Molenaar die veranderende koopprocessen en schetst hij een toekomstbeeld van de klant en de markt. Aan de hand van talloze marktonderzoeken en diverse lokale praktijkvoorbeelden behandelt hij de trends, de theorie, de rol van internet, disruptie en toekomstige hybride businessmodellen. Hij beschrijft de impact van technologie, de customer journey als basis voor koopproces en klantbenadering, en schetst hoe bedrijven zich moeten aanpassen (inclusief de implementatie, fasering en realisatie van de veranderingen).
Cover van Actie! noodplan voor de retail

Actie! noodplan voor de retail

Bestellen
Consumenten blijven weg uit de winkelstraten en kopen massaal op internet. Ondernemers sluiten hun zaak, binnensteden zijn minder aantrekkelijk en winkelgebieden raken in verval. We zien het om ons heen en lezen erover in de krant. De recent aangekondigde nieuwe strategie van De Bijenkorf klonk als een wake-up call, hard en duidelijk. Door internet verandert het consumentengedrag, er zijn bedreigingen voor stenen winkels maar ook voor webwinkels en wat betekent dit alles voor logistieke processen? Hamvraag: hoe kunnen winkeliers het tij keren en hoe kunnen gemeentes helpen?
Cover van Red de winkel! Zo kan het niet langer

Red de winkel! Zo kan het niet langer

Bestellen


Het gaat niet goed met de Nederlandse retailhandel. Omzetten stagneren en marges staan onder druk, terwijl internetverkopen met 10% stijgen per jaar. Toch is er wel toekomst voor winkels. Juist nu internet het koopplatform van de toekomst is. Alleen wordt het anders dan we nu denken. In Red de winkel! legt (e-)marketing expert Cor Molenaar uit hoe technologie en internet winkels eerder een voorsprong bieden dan de altijd gedachte teloorgang.

Het klassieke businessmodel van winkels moet hiervoor wel op de schop, anders komt de klant nooit centraal te staan. Waar in de bestseller Het einde van winkels? vooral de ontwikkelingen in de detailhandel en het koopgedrag van klanten werden ontleed, biedt Molenaar in Red de winkel! een praktischer aanpak met handvatten, tips en cases waarmee ondernemers, gemeentes en vastgoed-exploitanten het nieuwe retaillandschap kunnen vormgeven.

Met zijn scherpe visie op de rol van gemeentes, vastgoedmarkt en fabrikanten, maar ook van de winkels zelf, weet Molenaar weer de vinger op de zere plek te leggen en het vizier bij alle partijen op scherp te krijgen. Want hoewel internet nu vooral als dreiging wordt gezien, benadrukt de (e-)marketing expert dat het winkels juist een significant voordeel kan bieden. Hoe je dat optimaal moet benutten en hoe betrokken partijen daarbij ingezet kunnen worden lees je in dit boek; de redding van winkels.

Cor Molenaar is buitengewoon Hoogleraar eMarketing&Distance Selling bij RSM/ErasmusUniversiteit te Rotterdam en zelfstandig adviseur. Zijn vorige boek Het einde van winkels? was spraakmakend.

Cover van Het nieuwe winkelen

Het nieuwe winkelen

Bestellen
Het gedrag van consumenten verandert voortdurend. Door de toename van het aantal tweeverdieners, ouderen en nieuwe Nederlanders neemt de vraag naar bepaalde producten toe. Ook internet heeft verregaande gevolgen voor ons koopgedrag. Spelen winkeliers wel genoeg in op al deze veranderingen? Winkelstraten worden steeds leger en omzetten nemen af terwijl webshoppen een grote vlucht neemt. Het lijkt soms wel of het ouderwetse winkelen zal verdwijnen, maar is dat echt zo? In Het nieuwe winkelen gaat Cor Molenaar uitgebreid in op deze en andere vragen. Wat willen consumenten? Wat kunnen de winkeliers doen? En hoe ziet de toekomst van het winkelen eruit? Zoals Darwin zei: 'Je moet je aanpassen om te overleven.' Dat geldt voor de huidige winkelier meer dan ooit. Het nieuwe winkelen is praktisch geschreven, toegankelijk en heeft een duidelijke visie, onderbouwd met een schets van de historie van winkels en academisch onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van internet. Dit boek geeft de lezer een kijkje in de zeer nabije toekomst. Prof. dr. C.N.A. (Cor) Molenaar is een autoriteit op het gebied van marketing en internet. Hij is bijzonder hoogleraar eMarketing & Distance Selling bij de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit. Hij is ook voorzitter van het RFID- platform Nederland en voorzitter van de stichting Thuiswinkelwaarborgmerk. Van zijn hand zijn diverse boeken verschenen als eStrategie (2000), De impact van de ik-cultuur (2003), De wisseling van de macht (2005) en Internet overleven (2007).
Cover van Internet overleven

Internet overleven

Bestellen
De technologische ontwikkelingen buitelen de laatste decennia over elkaar heen. Nieuwe toepassingen gaan gepaard met steeds uitgebreidere gebruiksmogelijkheden voor steeds meer mensen. Ons leven is ingrijpend veranderd door al deze ontwikkelingen;de revolutionaire jaren zestig hebben plaatsgemaakt voor een wereld waarin de keuzemogelijkhedenhaast onbeperkt zijn en het individu (de consument) het voor het zeggenheeft. Maar wat impliceert dat precies voor ons gedrag en voor ons welzijn? Zijn we wel zo gelukkig met al die vrijheid en weten we ons er wel raad mee? Cor Molenaar bespreekt in dit boek de meest recente maatschappelijke trends op een persoonlijke en toegankelijke manieren plaatst ze in een breed perspectief. Hij toont aan dat mensen routine en structuurnodig hebben in het leven, dat geeft houvast,vroeger en zeker nu. Internet overleven laat zien waar we vandaan komen, waar we ons nu bevinden ? en waar we naartoe gaan. Als u dit boek gelezen hebt, bent u weer helemaal bij en begrijpt u waar uw kinderenmee bezig zijn! Cor Molenaar is bijzonder hoogleraar eMarketing & DistanceSelling aan de School of Management (Erasmus Universiteit) en directeur van eXQuo consultancy in. Hij is een van de meest gevraagde sprekers van Nederland. Zijn expertise bevindt zich op het snijvlak van marketing, technologie en organisatiestructuur. Over deze onderwerpen schreef hij eerder onder meer de boeken E-strategie, De impact van de IK-cultuur en Wisseling van de macht.
Cover van De wisseling van de macht

De wisseling van de macht

Bestellen
Nu internet algemeen geaccepteerd is en nieuwe technologieën en diensten als RFID, breedband en narrowcasting een doorbraak beleven, veranderen ons gedrag en onze omgangsvormen ingrijpend en moeten bedrijven hun klanten dus ook anders benaderen. Centraal in Cor Molenaars boek staat een heuse 'paradigmawisseling': hij bespreekt de noodzaak om over te gaan van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd denken en handelen. Het staat vol aansprekende en actuele voorbeelden van de manier waarop al deze ontwikkelingen ons leven nu al ingrijpend veranderd hebben en nog verder zullen veranderen. Kortom een must voor iedere marketeer die adequaat in wil spelen op de veranderingen die voor de deur staan!
Cover van De impact van de IK-cultuur

De impact van de IK-cultuur

Bestellen
Traditioneel zijn de marketinginspanningen van bedrijven meestal gericht geweest op massaliteit en massacommunicatie. Het aantal alleenstaanden is de afgelopen twintig jaar echter gegroeid van 10% naar 35% en deze groei zet zich nog steeds voort. Verwacht wordt dat deze groep in sterke mate het maatschappijbeeld gaat bepalen en invloed zal hebben op het totale generieke koopgedrag en hierdoor het aanbod van bedrijven. In 'De impact van de ik-cultuur' gaat Cor Molenaar in op de gevolgen die individualisering heeft voor de maatschappij, voor organisaties, de markt en dus ook de marketing van ondernemingen en instellingen. De trend naar steeds meer alleenstaanden en de veranderingen in lifestyle en gedrag vragen om een nieuwe benadering van de consument. De centrale vraag in dit boek is daarom hoe marketeers en andere betrokkenen om moeten gaan met het (koop)gedrag van singles en welke ontwikkelingen dat, naast CRM, tot gevolg kan hebben.
Cover van New Marketing

New Marketing

We staan aan de vooravond van grote omwentelingen. De toepassing van informatietechnologie verandert ons leven drastisch: thuis, op het werk, in de maatschappij. Telewerken, telewinkelen, spaarkaarten, nieuwe media, Internet en betaaltelevisie zijn maar enkele voorbeelden hiervan. Maar er circuleren ook veel 'hypes' en wilde verhalen. Wat gaat er nu echt gebeuren en hoe hangen de trends samen? Deze vraag was uitgangspunt voor een onderzoek onder marketingmanagers in Nederland en basis voor intensieve studie. In 'New Marketing. Toepassingen van informatietechnologie in marketing' worden op overzichtelijke en diepgaande wijze genoemde ontwikkelingen gerubriceerd, getoetst en geëvalueerd. Cor Molenaar gaat uitvoerig in op de ontwikkelingen van informatietechnologie en geeft zijn visie op de marketing in de organisatie van de toekomst. Met behulp van onderzoekgegevens onderbouwt hij de verwachtingen voor de komende jaren. Ook wordt en passant de marketingtheorie aangescherpt.