Terug naar de zoekresultaten

Foto's


Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

Bernard Fransen MSc

Bernard Fransen MSc

Bedrijfskundige en onderwijskundige
Talen : Engels, Nederlands, Duits

 • Categorieën

 • Management
  • Change Management
 • Leiderschap & Strategie
 • Mens & Samenleving
  • Onderwijs
 • Motivatie & Inspiratie
  • Teambuilding
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Onderwerpen

 • Onderwijs
 • Leiderschap
 • Hoe creëer je 'a great place to work'
 • Privatisering
 • Van publieke organisatie naar privaat
 • Governance
 • Sport
 • Verankeren van innovatie binnen organisatie
 • Alle onderwerpen

De heer Fransen, bedrijfskundige en onderwijskundige heeft met succes leiding gegeven aan diverse transformaties en reorganisaties in het Hoger Beroepsonderwijs. De succesvolle transformatie van Hogeschool STOAS naar de marktorganisatie STOAS-Groep en de herpositionering van de Faculteit Educatieve Opleidingen van de Hogeschool van Utrecht volgens het 'Utrechtse Model'/'Educatief Partnerschap' zijn hier voorbeelden van. Daarna werd de heer Fransen voorzitter van het College van

Lees meer

De heer Fransen, bedrijfskundige en onderwijskundige heeft met succes leiding gegeven aan diverse transformaties en reorganisaties in het Hoger Beroepsonderwijs. De succesvolle transformatie van Hogeschool STOAS naar de marktorganisatie STOAS-Groep en de herpositionering van de Faculteit Educatieve Opleidingen van de Hogeschool van Utrecht volgens het 'Utrechtse Model'/'Educatief Partnerschap' zijn hier voorbeelden van. Daarna werd de heer Fransen voorzitter van het College van Bestuur van Wellantcollege. Wellantcollege is de grootste agrarische Onderwijsinstelling van Nederland met dertig vestigingen - waaronder alle grote steden - in het Westen en Midden van Nederland en de resultante van een sie van vier AOC's (agrarische opleidingscentra). Daarna heeft de heer Fransen als voorzitter van het College van Bestuur van ROC Midden Nederland gewerkt aan zijn volgende bestuurlijke opdracht: ROC Midden Nederland is de resultante van een fusie tussen ROC De Amerlanden en ROC Utrecht met 2.000 medewerkers, 26.000 deelnemers, 52 vestigingen en 350 verschillende opleidingen. ROC Midden Nederland heeft in een hoog tempo gewerkt aan de 'total redesign' naar een professionele organisatie. Deze organisatie kende meer dan 150 rechtsvoorgangers. Daarnaast bekleedt de heer Fransen diverse bestuurlijke en adviserende functies:

 • Voorzitter KNVB amateurvoetbal en teven vice voorzitter Bondsbestuur KNVB
 • Voorzitter EDventure: De landelijke brancheorganisatie van school adviesdiensten
 • Voorzitter van het Platform Bewegen en Sport in Beroeps- en Volwassen Educatie
 • (ex) Bestuurslid Vereniging Sport Utrecht en Koninklijke Schaatsrijdersbond KNSB
 • (ex) Voorzitter Stichting Utrecht Topsport • Gastdocent Utrecht School of Governance
 • Lid College van Advies Postacademische Masteropleiding Public Control Erasmus Universiteit
 • Lid van de Visitatiecommissie Landbouw HBO (2004) • Lid Raad van Advies Kennisland
 • Voorzitter Raad van Advies het Landelijk Project Actieve Leefstijl School & Sport (ALSS) (september 2006)
 • Lid Stuurgroep Alliantie School & Sport: VWS/OC&W/NOC/NSF
 • Lid 'club van 28' welkw als doel heeft de O.S in 2028 - 100 jaar na dato- in Nederland te organiseren
Samenvatting inklappen

Blommestein Groep

Suzanne van Wiggen, Programma Manager

"Wij hebben een aantal malen met Bernard Fransen in verschillende situaties mogen werken en hem als gastspreker als bijzonder inspirerend ervaren. Zijn prikkelende uitspraken dagen uit tot nadenken en veroorzaken een prettige, bijzondere interactie met het publiek.

Bernard weet op een open en eerlijke manier zijn luisteraars te boeien. Hij heeft een brede persoonlijke belangstelling en expertise die ervoor zorgen dat hij zich — naast de wereld van het onderwijs — thuis voelt in een groot aantal thema's."


Universiteit Utrecht

Michel van Slobbe, Universitair docent dept. Bestuurs- en Organisatiewetenschap

"In oktober/november 2006 en september 2008 heeft de heer Fransen gastcolleges voor masterstudenten van Bestuurs- en Organisatiewetenschap (Universiteit Utrecht) gegeven. Zijn inspirerende en interactieve colleges in de masters Organisatie, cultuur en management en Sportbeleid en sportmanagement worden door studenten zeer gewaardeerd.

Met veel enthousiasme reflecteert hij op zijn ruime praktijkervaring van besturen en organiseren in een complexe maatschappelijke en bestuurlijke context. Daarnaast bracht hij ook actuele casuïstiek voor de studenten in, die werden uitgedaagd om in de rol van bestuurder of veranderaar beslissingen te nemen en die te beargumenteren. Zowel inhoudelijk alsook didactisch sluit dit goed aan bij de peilers van onze opleiding en de specifieke leerdoelen van genoemde masters."


Gebruikersvereniging PeopleSoft onderwijs

Jennifer Moesker, Programma Manager Platform ROC

"Op onze bijeenkomst over shared services heeft Bernard Franssen als key note spreker een inspirerend kader gelegd voor de rest van de dag. Hij ondersteunde zijn betoog met herkenbare voorbeelden uit de dagelijkse (onderwijs)praktijk, en hield de aandacht goed vast.

Hij speelde daarbij uitstekend in op de doelgroep (informatiemanagers, directeuren onderwijs en ICT/bedrijfsvoering en Colleges van bestuur van MBO, HBO en Universitaire instellingen en kader van grote consultancybureaus). Heldere dictie en een goed lopend verhaal, na de bijeenkomst kregen we dan ook veel positieve reacties van de deelnemers.

We nodigen Bernard Franssen graag nog eens uit voor een onderwijscongres."


Pentascope

Erik Mandersloot

"Bernard is een energieke en authentieke spreker die een sprankelende en gedurfde visie heeft over veranderen in complexe en weerbarstige omgevingen. Open en eerlijk deelt ie zijn mening en daagt uit om daar wat van te vinden. Dat leidt altijd tot een interessante dialoog."


SCOPE marketing technology b.v.

Alexander Megens, Business Development Manager

"Wij zijn zeer tevreden over de inzet van Bernard Fransen. Bernard heeft een leuke brownpaper methode geïntroduceerd en de workshop prima verzorgd. Het verhaal van Bernard sloot perfect aan op het onderwerp van het seminar en versterkte onze visie op CRM en het thema.

De doelgroep op ons seminar bevond zich in de tactisch operationele laag van het klantbedrijf. Bernard Fransen is een heer die op hoog strategisch niveau denkt. Bernard heeft op geslaagde en haast natuurlijke manier dat gat overbrugd en de doelgroep gestimuleerd na te denken over de sleutel positie die zij bezitten in het klantbedrijf.

Hij heeft daarbij middels de brownpaper methode gedemonstreerd dat de tactisch operationele laag ook mee kan denken en werken aan het strategisch succes van het gehele bedrijf, en dat dit niet zuiver overgelaten moet worden aan een College van Bestuur. Bernard motiveert het gat tussen de tactisch operationele laag en het College van Bestuur te dichten door mensen bewust te maken van de zaken die spelen op alle lagen van de organisatie en de mensen te motiveren om zelf op onderzoek uit te gaan en aanbevelingen richting het College van bestuur te doen.

Naar onze mening is het dan ook een geslaagde setting geweest!"