Terug naar de zoekresultaten

Foto's


Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

Bart Hufen

Bart Hufen

BrandNewGame
Talen : Engels, Nederlands

 • Categorieën

 • Marketing
  • Branding
 • ICT & Social Media
  • Nieuwe Media
  • Web 2.0
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Onderwerpen

 • Gamification
 • Applied Game Design
 • Serious Games
 • Social Games
 • Advergames & Gamevertising
 • Organisatie transformatie / digitale transformatie
 • Verandermanagement
 • Medewerker betrokkenheid

Bart Hufen heeft in Utrecht Technische Bedrijfskunde gestudeerd aan de HTS. Als je hem zou moeten omschrijven dan is het een enthousiaste vent, die geen blad voor de mond neemt en met een flinke dosis humor presenteert!

In 1999 begon hij als Product Manager bij Atari Benelux waar hij drie jaar lang verantwoordelijk was voor de marketing van een groot aantal internationale game labels, waaronder Atari games, Acclaim, Novalogic en Interplay. Na diverse joint promotions met verschillende

Lees meer

Bart Hufen heeft in Utrecht Technische Bedrijfskunde gestudeerd aan de HTS. Als je hem zou moeten omschrijven dan is het een enthousiaste vent, die geen blad voor de mond neemt en met een flinke dosis humor presenteert!

In 1999 begon hij als Product Manager bij Atari Benelux waar hij drie jaar lang verantwoordelijk was voor de marketing van een groot aantal internationale game labels, waaronder Atari games, Acclaim, Novalogic en Interplay. Na diverse joint promotions met verschillende merken, waaronder een samenwerking met het kledingmerk Diesel en de game Driver 2, is hem gevraagd het marketingteam van Diesel Benelux te versterken waar hij vier en een half jaar lang verantwoordelijk was voor channel marketing, online communicatie en de CRM strategie voor alle Diesel collecties, waaronder Diesel Underwear, Diesel Kids, 55DSL en Diesel Footwear. Vervolgens heeft hij in 2007 de overstap gemaakt naar de reclamebranche in de rol van account manager en merkstrateeg bij full-service reclamebureau Crossmarks te ‘s-Hertogenbosch.

Ter afronding van zijn studie Master of Brand Management heeft hij in 2009 een boek geschreven hoe games kunnen worden gebruikt als marketingmiddel, wat in begin mei 2010 is uitgegeven door Kluwer. Dit boek beschrijft de snelst groeiende industrie van de afgelopen tien jaar en hoe games een bijdrage kunnen leveren aan merkdoelstellingen. Er wordt verder uiteen gezet welke consumenten games spelen, wat voor soort games er zijn en waarom consumenten er gemiddeld vier uur per week mee bezig zijn. Vervolgens wordt een groot aantal cases beschreven en wordt het BrandNew PlayGround model gepresenteerd aan de hand waarvan creatieve (game) concepten kunnen worden ontwikkeld.

Bart Hufen houdt zich bezig met digital Interactive branding en schrijft regelmatig voor Molblog en op zijn eigen weblog, bovendien geeft hij presentaties en gastcolleges op – onder andere – de Hogeschool van Amsterdam. Ook is hij bestuurslid van de online expertgroep van het NIMA.

Ten slotte is hij in 2009 het digitaal interactief branding bureau BrandNewGame gestart, waar hij de rol als interactief merkstrateeg vervult, met een specialisme op het gebied van games.

De visie die BrandNewGame heeft over Digital Interactive Branding is dat internet de toekomstige verbintenis vormt tussen alle digitale entertainment- en communicatiemiddelen. De interfaces die de consument daarvoor gebruikt vormen in sterke mate de context (intensiteit van beleving) van content. Games zijn volgens BrandNewGame het ultieme marketingmiddel in een tijdperk waar consumenten er een totaal andere mediaconsumptie op nahouden.

Samenvatting inklappen
Cover van Laat met je merk spelen

Laat met je merk spelen

Bestellen

Dit boek beschrijft hoe games een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van marketingdoelstellingen.

Het eerste hoofdstuk beschrijft de geschiedenis vanaf de Atari spelcomputer tot Facebook games als FarmVille in 2010. Verder wordt er aandacht besteed aan het ontwikkelproces van games en wordt uitgelegd wat een goede game bijzonder maakt. Ten slotte wordt er kort ingegaan op de stakeholders binnen de gamesindustrie en worden er trends en verwachtingen geschetst op basis van de antwoorden op de interviews met de verschillende stakeholders.

Het tweede hoofdstuk gaat verder in op wie er zoal games spelen. Was het in het verleden vooral de jeugd, tegenwoordig zijn ook moeders en vijftigplussers doelgroepen waar rekening mee moet worden gehouden bij het ontwikkelen van games, alleen al omdat dit de snelst groeiende segmenten zijn. Naast de vraag wie er games spelen, wordt ook ingegaan op het 'waar' en 'waarom' games zo populair zijn, in relatie met het veranderde mediagebruik van consumenten anno 2010..

Het derde hoofdstuk toont aan de hand van diverse cases op welke manier games op dit moment al een bijdrage leveren aan marketingdoelstellingen. Het is gestructureerd onderverdeeld op basis van de P's van de marketingmix, te weten: product, prijs, personeel, plaats en promotie. Het hoofdstuk wordt afgesloten met key learnings en trends en verwachtingen..

Het laatste hoofdstuk is van een meer theoretische aard en geeft de lezer inzicht in drie relevante gebieden aan de hand van drie, door de auteur, ontwikkelde modellen..

Als eerste wordt een overzicht gegeven van brand management en marketing door de Branding Checklist. Hierdoor wordt duidelijk waar het vakgebied branding en marketing zich mee bezig houdt. Vervolgens biedt het Brand New Playground model aanknopingspunten voor het ontwikkelen van een passend en relevant interactief (game-) concept. Het Cocha-model, ten slotte, geeft aan hoe een interactief concept idealiter wordt gecommuniceerd aan de doelgroep waarvoor het concept is ontwikkeld..

Het boek is een standaardwerk over hoe games kunnen worden gebruikt als marketingmiddel en is geschikt voor zowel directieleden, marketingmanagers, brandmanagers, creatieve medewerkers van interactieve bureaus en studenten in de richtingen marketing, bedrijfseconomie en gamedesign / interaction design.

Cover van Gamification als motor van verandering

Gamification als motor van verandering

hoe games motivatie vergroten en verandering versterken

Bestellen
Spelenderwijs leren veranderen. Organisaties vinden het lastig om continue verbetering systematisch in te bedden in hun businessmodel. Kernpunt van succesvol veranderen is medewerkers actief en op een leuke manier te betrekken én in beweging te brengen. Via games kan de Learning Agility van medewerkers worden ontwikkeld om klaar te zijn voor een omgeving die voortdurend verandert. Gamification maakt veranderen leuker én effectiever. Dit boek onthult hoe organisaties games kunnen gebruiken om processen te optimaliseren en medewerkers te motiveren bovengemiddelde prestaties te leveren. Centraal staat het 'Game-Plan'. Aan de hand hiervan wordt uitgelegd hoe gemeenschappelijke doelen mensen op het zakelijk speelveld kunnen verbinden. Dit gebeurt rondom de vier belangrijkste processen van elke organisatie: het bedenken, maken, verkopen en verbeteren van producten. Besproken wordt hoe een organisatie door middel van de 'progressie-loop' de hoofdprocessen op de juiste wijze inricht en optimaliseert. Zo kunnen organisaties continue vooruitgang structureel inbedden in hun organisatie. - Met serious games-cases van (internationale) opdrachtgevers die bewezen progressie hebben opgeleverd. -Inclusief een eenvoudig op te volgen Game-Plan. Van dé grondlegger van gamification in Europa.

NIMA

Clarels van Zwetselaar

“In twee dagen werden er op het Marketing Information Event presentaties gegeven door negentig verschillende sprekers. De presentatie van Bart Hufen over het vertalen van merkessentie naar interactieve concepten en hoe games gebruikt kunnen worden als marketingmiddel was met een waardering van 7,7 de op één na beste presentatie van dag twee.”


Crossmarks

Albert Top, Directeur

“Bart Hufen heeft met zijn aanstekelijke enthousiasme op een prettige manier inzicht gegeven in de mogelijkheden die nieuwe media bieden. Door zijn heldere uiteenzetting is voor het kritische publiek duidelijk geworden welke kansen en mogelijkheden er zijn op het vlak van digitale interactieve branding in het algemeen en het inzetten van games als marketingmiddel in het bijzonder.

Na binnen tien minuten het kader geschetst te hebben heeft hij het publiek tot op de laatste minuut een uur weten te boeien en heeft hij alle vragen naar wens kunnen beantwoorden. We hopen hem nog vaak te mogen uitnodigen voor de evenementen Cc:live en BrandBlender.”


EURIB

Rik Riezebos, Directeur

“De presentatie van Bart was helder, overtuigend en sneed hout. Ook zijn rol als gastheer pakte hij prima op en door zijn actieve betrokkenheid hebben de cursisten het maximale uit de driedaagse leergang kunnen halen, getuige ook de hoge waardering (7,6) van de leergang.”


Fabrique

Herman Meijer, Merk strateeg

Vanuit het publiek zijn per email diverse reacties gedeeld:
“Ik vond het een inspirerend verhaal, er is een nieuwe wereld opengegaan. En leuke voorbeelden.”

“De cases vond ik interessant! Goed om de verscheidenheid van games te zien, allen met andere doelen en invulling. Het eerste deel van de presentatie en de cijfers vond ik minder relevant. Dit is voor ons min of meer gesneden koek, wellicht wel interessant van mensen uit een ander vakgebied.”

“De dank is geheel aan ons! We hebben genoten van je verhaal en het lijkt ons te gek om je expertise in te kunnen zetten voor onze klanten!”


Hogeschool van Amsterdam

Dick Heinhuis, Course director Marketing

“Navraag bij de studenten leert mij dat zij, net als ik, buitengewoon enthousiast zijn over jouw gastcollege. Nogmaals dank hiervoor en alvast een goed weekend.”

Andere personen bekeken ook:

Pedro De Bruyckere

Mythbuster over onderwijs! Deskundige op het ge...

Goos Eilander

Strategisch marktonderzoek, consumententrends e...

James Veenhoff

Oprichter Fashionweek, merk-marketeer en ondern...