Terug naar de zoekresultaten

Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

Bart de Koning

Bart de Koning

Onderzoeksjournalist en veelgevraagd spreker over privacy & veiligheid
Talen : Engels, Nederlands

 • Categorieën

 • Mens & Samenleving
  • Fraudebestrijding
 • ICT & Social Media
  • Nieuwe Media
 • Media & Journalistiek
 • Wetenschap
  • Technologie
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Dagvoorzitter
 • Onderwerpen

 • Privacy
 • Veiligheid
 • Politie en justitie
 • Terrorismebestrijding
 • Fraude

Bart de Koning is onderzoeksjournalist en auteur van de boeken "Alles onder controle", "Operatie Blauw" en "De Veiligheidsmythe". De Koning studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam en werkte daarna onder andere voor Algemeen Dagblad, Quote, FemBusiness en HP/De Tijd.

Tegenwoordig is hij zelfstandig journalist en publiceert onder andere in NRC Handelsblad, Intermediair, Esquire, en Maarten. Hij schreef en schrijft over een breed scala aan onderwerpen: economie, overheid,

Lees meer

Bart de Koning is onderzoeksjournalist en auteur van de boeken "Alles onder controle", "Operatie Blauw" en "De Veiligheidsmythe". De Koning studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam en werkte daarna onder andere voor Algemeen Dagblad, Quote, FemBusiness en HP/De Tijd.

Tegenwoordig is hij zelfstandig journalist en publiceert onder andere in NRC Handelsblad, Intermediair, Esquire, en Maarten. Hij schreef en schrijft over een breed scala aan onderwerpen: economie, overheid, politiek, ontwikkelingssamenwerking, bureaucratie, privacy, recht, veiligheid en terrorisme. De rode draad in zijn werk is de verhouding tussen burger en overheid: de balans tussen vrijheid en controle en de effectiviteit van beleid.

De Koning is een veelgevraagd spreker over privacy. Hij treedt op voor uiteenlopende gezelschappen, variërend van terrorisme-experts, bestuurskundigen, juristen en studenten tot verzekeraars en politieagenten. De belangstelling voor privacy groeit de laatste tijd niet alleen bij het grote publiek, maar ook bij professionals die dagelijks afwegingen moeten maken tussen privacy en bijvoorbeeld veiligheid.

Het is een onderwerp dat even breed als actueel is: denk bijvoorbeeld aan de discussies over preventief fouilleren, de opslag van vingerafdrukken, DigiNotar en WikiLeaks. De Koning houdt geen abstract filosofisch verhaal over privacy, maar voert aan de hand van concrete en actuele voorbeelden een discussie met het publiek over waar de grenzen van onze persoonlijke levenssfeer liggen.

De Koning verschijnt regelmatig op radio en tv (EenVandaag, Rondom Tien, Tros Nieuwsshow) en zat in de jury van de Big Brother Awards.   

Samenvatting inklappen
Cover van De veiligheidsmythe

De veiligheidsmythe

ISBN: 9789460035777
Bestellen

Criminelen moeten in hun portemonnee worden getroffen. Justitie moet strenger straffen. Zero tolerance werkt. Drugs moeten keihard bestreden worden. Meer blauw op straat maakt Nederland veiliger. Zomaar wat veelgehoorde ideeën waar de meeste Nederlandse politici, journalisten en burgers het roerend over eens zijn.

Het treurige is dat de meeste van die opvattingen domweg niet kloppen. Het is bijvoorbeeld al veertig jaar bekend dat je met blauw op straat nauwelijks boeven vangt, maar dat wil kennelijk maar niet tot de politiek en de media doordringen. Door de roep om blauw is de Nederlandse politie harder gegroeid dan alle andere Europese politiekorpsen, maar de recherche – die nu juist wél boeven vangt – bleef bij deze groei ernstig achter. De politie geeft twee keer zoveel uit aan management en overhead als aan opsporing.

In De veiligheidsmythe ontmaskert Bart de Koning de meest gehoorde mythen over politie, justitie en misdaad in Nederland. Zo is het aantoonbaar niet waar dat Nederland steeds onveiliger wordt: de misdaadcijfers dalen al jaren. De Nederlandse rechters zijn niet soft, bejaarden worden niet op grote schaal thuis overvallen en de war on drugs is allang verloren. Justitie plukt nauwelijks geld van criminelen, snelheidscontroles op de snelwegen redden nauwelijks mensenlevens en het werk van politieagenten is veel minder gevaarlijk dan iedereen denkt. 

Cover van Operatie blauw

Operatie blauw

ISBN: 9789460032967
Bestellen

Het gaat niet goed met de Nederlandse politie. Agenten klagen over bureaucratie en ‘targetterreur’: ze moeten bonnen schrijven, of het nu zin heeft of niet. Korpschefs en burgemeesters bakkeleien over de vraag wie nu eigenlijk de baas is over de politie. Automatisering blijft een geldverslindend en tijdrovend drama, met als gevolg haperende computers en gefrustreerde agenten. Dure externe adviseurs zijn nodig om de systemen draaiend te houden.

De Nederlandse politieorganisatie kraakt in haar voegen. De 26 verschillende korpsen gedragen zich als kleine koninkrijkjes die alles zelf willen doen. Die versnippering kost ontzettend veel geld en mankracht. De politie heeft er de afgelopen jaren veel geld en mensen bij gekregen om aan de toegenomen vraag naar veiligheid te voldoen. Die extra mensen zijn niet of nauwelijks op straat of bij de recherche terechtgekomen, maar vooral in de ondersteunende diensten.

Tegelijkertijd wil de politiek meer blauw op straat en een stevige aanpak van de misdaad. Dat is in het huidige bestel onmogelijk. Het is dus de hoogste tijd om de Nederlandse politie grondig te reorganiseren. De koninkrijkjes moeten omgesmeed worden tot één landelijk korps. Dat levert jaarlijkse besparingen op van honderden miljoenen euro’s. Bovendien kunnen duizenden politiemensen, die nu nog een ondersteunende functie hebben, gaan doen wat ze moeten doen: boeven vangen.

programmadirecteur iBelastingdienst

Jan Duijghuisen

“Ik kan referen aan twee ontmoetingen: de presentatie op het Impaktcongres in Utrecht en de presentatie voor het Managementteam van de Belastingdienst.
Mijn trefwoorden zijn: deskundig, veel gemakkelijk te begrijpen voorbeelden, goede presentatie die inbreng toelaat van het publiek, niet dogmatisch op dit thema.”

 


Communicatie-adviseur bij de Voedsel en Waren Autoriteit

Inez Dekema

“Bart de Koning was een van de drie gastsprekers op een jaarlijkse organisatie-bijeenkomst. Hij stond er naast sprekers als meester-ondernemer Eckart Wintzen en marketing-goeroe Stephan Fellinger. Bart lichtte op inspirerende en intrigerende wijze mogelijke gevolgen van onze gedigitaliseerde en daardoor overgecontroleerde samenleving toe. Een en ander naar aanleiding van zijn indringende boek "Alles onder controle". Zijn diepgaande lezing vormde voor vele aanwezigen een ware eye-opener.” 


Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur

Marian Kok

“Bart is een zeer bevlogen, geinspireerd en humoristische spreker. Hij leeft zich goed in in de doelgroep en maakt er een zeer interactief verhaal van met het publiek. Hij is prikkelend, eloquent en schuwt de discussie niet. We hebben erg veel plezier gehad van zijn optreden tijdens de bijeenkomt van het NAVI in december 2009. Een absolute aanrader als u op zoek bent naar iemand die de zaal en de wereld wakker kan schudden.”


executive advisor G4S Risk Advisory

Glenn Schoen

“Als oprichter en een van de organisatoren van het vertrouwelijke Ernst & Young – TNO Security & Crisis Management Forum dat drie maal per jaar op het landgoed Voorlinden in Wassenaar wordt gehouden ben ik zeer tevreden over het optreden dat de heer de Koning daar begin oktober gaf. Hij deed dit voor een gezelschap van ca. 75 hoogwaardigheidsbekleders uit de Nederlandse beveiligingswereld (zowel de grote bedrijven uit de private sector en de grote ministeries / diensten). Dit is een bijeenkomst van niveau met voordrachten van niveau, en als een van de twee sprekers die dag overtrof hij de verwachtingen. Met een enerverende presentatie rond de thematiek security en privacy legde hij duidelijk denkwerk van kaliber op tafel; kwamen zijn journalistieke gaven wel uitgemeten naar voren; en zorgde hij voor een energieke discussie na afloop van zijn betoog. Vooral voor bijeenkomsten waar privacy en de dilemma’s daaromtrent van de overheid, bedrijven en publieke instellingen als thematiek spelen, zie ik voor Dhr. De Koning een mooie rol weggelegd om de discussie te initiëren, stuwen, en omhoogduwen.”