Terug naar de zoekresultaten

Foto's


Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

Bamber Delver

Bamber Delver

Jeugd trendwatcher
Talen : Engels, Nederlands

 • Categorieën

 • ICT & Social Media
 • Mens & Samenleving
  • Jongeren
  • Ontwikkelingsbeleid
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Consultant/Trainer
 • Interviewer
 • Onderwerpen

 • Jongeren en media
 • Jeugdzorg
 • Overheidsbeleid t.a.v. opvoeding en onderwijs
 • Schoolbeleid
 • Cyberpesten
 • Media- en jeugdtrends
 • Social media en jeugd
 • Opgroeien in de mediamaatschappij
 • Alle onderwerpen

''Door de komst van het mobiele internet hebben opvoeders, onderwijs en overheden geen  poortwachtersfunctie meer. Jongeren voeden zichzelf wel op.”

Bamber Delver is een veelgevraagd spreker, columnist en docent. Delver is directeur van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij. Hij is jeugd- & mediatrendwatcher. In Nederland is hij de eerste die internetveiligheid voor kinderen op de kaart zette. Al in 2000 verdiepte hij zich in de nieuwe dimensie van pesten: cyberpesten. Als geen

Lees meer

''Door de komst van het mobiele internet hebben opvoeders, onderwijs en overheden geen  poortwachtersfunctie meer. Jongeren voeden zichzelf wel op.”

Bamber Delver is een veelgevraagd spreker, columnist en docent. Delver is directeur van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij. Hij is jeugd- & mediatrendwatcher. In Nederland is hij de eerste die internetveiligheid voor kinderen op de kaart zette. Al in 2000 verdiepte hij zich in de nieuwe dimensie van pesten: cyberpesten. Als geen ander is hij op de hoogte van intimidatie zoals pesten door en van jongeren binnen virtuele werelden zoals social media. Zijn ideeën over preventie en interventie zijn net zo verrassend als doeltreffend te noemen. Delver volgt kinderen en jongeren vanuit hun eigen beleving. Hij luistert naar hen en verwoordt vervolgens hun ideeën, ervaringen, wensen, oplossingen in zijn werk. Zijn visie: “ Kinderen hebben recht op opvoeding.” Delver heeft een fascinerende loopbaan waarbij aandacht-voor-jeugd de rode draad is. Op z’n 20e student aan de Vrije Leergangen (richting Maatschappijleer/Gezondheidskunde), met ervaringsstages in onderwijs en opvang van jonge slachtoffers van o.a. (seksueel) geweld. Op z’n 25e werkzaam in de Jeugdzorg, o.a. Amsterdam Noord en Oost. Op z’n 35e journalist voor Humanitas, De Groene Amsterdammer, uitgeverij SUA e.a. In 2000 werd hij projectleider bij Jantje Beton m.b.t. online spelen, om in 2001 stichting De Kinderconsument op te richten. Hij is niet alleen door de wol geverfd als het gaat om professioneel werken met jongeren, ook heeft hij een originele, prikkelende en scherpe visie op (professionele) opvoeding en jeugdzorg. Sinds 2009 heeft hij bovendien een eigen coaching-praktijk voor kinderen en ouders, gespecialiseerd in trauma’s rond pesten en geweld.

Bamber Delver geeft lezingen en presentaties voor onderwijs, ministeries, (media)bedrijfsleven, overheid, politie, justitie, (jeugd)hulpverlening zoals kinderbescherming en jeugdzorg.

Biografie

Na afgestudeerd als docent Maatschappijleer/Gezondheidskunde werkte hij jaren in buurtcentra en jeugdzorg in de ‘zwakste’ buurten van Amsterdam (Noord en Oost). In 2000 startte hij binnen Jantje Beton een project samen met de Consumentenbond m.b.t. veilig online spelen. Hij richtte in 2001 stichting De Kinderconsument op, belangenbehartiger van kinderen in deze multimediale maatschappij. Hij leidt op, geeft les, adviseert, schrijft columns en artikelen en heeft inmiddels een vijftal boeken over jeugd & media op zijn naam staan. Zijn boek over (cyber)pesten werd in 2007 gepresenteerd in de Tweede Kamer. Een ander boek over 'De WIFI-generatie' werd in februari 2010 gepresenteerd in Nieuwspoort en aangeboden aan staatssecretaris Frank Heemskerk van EZ. De kinderversie verscheen in oktober 2010 middels een speciale Donald Duck, waar hij de unieke en eenmalige functie van co-bladmanager op zich nam. De Duck was tevens het startsein voor het meerjarige transmedia voorlichtingstraject over jeugd en mobiel internet in Nederland, Wifi Wijs genaamd. Hij werkte onder andere samen met de Politie Academie en stichting Politie Vormingscentrum en gaf  landelijke trainingen aan jeugdagenten, HALT medewerkers, onderwijsinspecteurs, vertrouwenspersonen e.a. over jeugd & internetgebruik /-misbruik. In 2007 richtte hij de Nationale Academie voor Media en Maatschappij op, het opleidingsinstituut t.b.v. mediawijsheid voor jeugdprofessionals. De projecten onderneemt hij samen met tandem-collega Liesbeth Hop. Hun campagne Ik Ben Offline.nl baarde in Nederland groot opzien na de publicatie van het onderzoek naar Social Media Stress onder jongeren, gepresenteerd in het NOS-Journaal. Het onderzoek (2012) ging gepaard met divers verassend materiaal zoals tafelbordjes in restaurants (waar mensen offline met elkaar kunnen eten), en een heus Ik Ben Offline Ganzenbord (januari 2013) dat door 30 v.o. leerlingen enthousiast werd gelanceerd. Als antwoord op de verschillende zelfdodingen door gepeste jongeren in 2012 schreef hij het visionair document ‘Vluchten Kan Niet Meer’ over de techno toekomst trends en pesten. Dit document is tevens als speciale lezing te boeken.

‘Bamber Delver pakt je in, om je vervolgens aan te pakken.’ (toehoorder lezing)

Bamber Delver kan buigen op 30 jaar ervaring over opvoeding, onderwijs en jeugdbeleid en jeugdzorg. Hij is al sinds 2000 in Nederland opinieleider als het gaat om jeugd en (nieuwe) media. Zijn presentaties zijn doorspekt met jeugdsentiment, waarbij u als toehoorder vrolijk bij de hand wordt meegenomen vanuit uw eigen mediaherinneringen naar de tegenwoordige en toekomstige tijd, waarbij volwassenen niet langer de functie poortwachter hebben als het gaat om opvoeding van jeugd. Door de komst van mobiel internet voeden jongeren zichzelf op, middels eigen wegen van communicatie en informatie. Tijd voor beleidsmakers en opvoedprofessionals zich te updaten en een  nieuwe rol aan te meten.

Zijn presentaties zijn: Inspirerend, Humoristisch, Idealistisch en altijd: Deskundig.

Samenvatting inklappen

Artikel ACADEMY® Magezine najaar 2008

De jeugd heeft de toekomst... jazeker, maar dan zonder multitasken en zesjescultuur

Lees publicatie

Interview ACADEMY® magazine 2010

Lees publicatie

Bijlage Donald Duck 'Wifiwijs in Duckstad'

Lees publicatie
Cover van De WIFI-generatie

De WIFI-generatie

Bestellen

Amsterdam, 5 november 2009; Vandaag verschijnt het nieuwste boek van Liesbeth Hop en Bamber Delver. Beiden zijn al jaren opinieleider in Nederland op het gebied van jeugd en media. De WIFI-generatie staat op. Kinderen en jongeren die continu online zijn via de modernste gameconsoles of smartphones; van iPhone tot Play Station Portables. Deze toestellen bieden de WIFI-generatie onbeperkt toegang tot het mobiele internet met al zijn mogelijkheden. Op elk gewenst moment en op elke gewenste locatie. Buiten ons blikveld. Zonder begeleiding. In totale privacy. De auteurs signaleren een ware revolutie.

Liesbeth Hop en Bamber Delver dringen aan op een ingrijpende herziening van opvoeding, onderwijs overheidbeleid en bedrijfsvoering. "Verbod en gebod werken niet langer, omdat we geen controle meer hebben op het mediagebruik van de WIFI-generatie. De passieve kijkbuiskinderen bestaan niet meer. Kinderen hebben uitstekende technische vaardigheden, maar hebben sociaal-emotioneel recht op onze begeleiding. Zij moeten al vroeg in staat zijn zelfstandig beelden te interpreteren, te waarderen en te verwerken. Het belang van mediawijsheid groeit sterk. Bij kinderen, maar ook bij hun opvoeders."

In het boek geven de auteurs dé 10 kenmerken van de WIFI-generatie, geïllustreerd met vele interviews. Zij zetten de gevolgen van deze nieuwe mediarevolutie uiteen. Het boek besluit met praktische handvatten voor ouders, onderwijs, overheid, media en bedrijfsleven.

Dé 10 kenmerken van de WIFI-generatie:
1. 100% privacy
2. Autonoom
3. Altijd en overal online
4. Continu traceerbaar
5. Technisch razendsnel
6. Downloadt niet
7. Wil gratis content
8. Legt alles vast
9. Wisselt uit
10. Reflecteert niet

SVOK ICT-congres

Johan Hoekstra

"Vele collega's hebben erg genoten van de presentatie. Voor velen was het zien van Pipo en zijn tijdgenoten een feest van herkenning. Dat geeft tevens aan hoe de samenstelling van het gezelschap was. Te oordelen naar de reacties van collega's was dre presentatie een eye-opener m.b.t. tot de omgeving waar onze leerlingen in leven.

Ook de voortdurende vernieuwing van technologie doet nogal iets met onze leerlingen. Tenslotte was het erg nuttig om de gevaren en mogelijkheden van het internet nogmaals voorgeschoteld te krijgen."


Nationale Veilig Internet Onderwijs Congres

Leerkracht vmbo school

"De confronterende presentatie van Delver over cyberpesten heeft me echt de ogen geopend. Ik wist niet dat dit allemaal in het onderwijs gaande was. Alsof ik als leerkracht aan de zijlijn heb gestaan! Prima dus."

(Zo'n 200 deelnemers uit onderwijs, politie, hulpverlening, vertrouwensinspectie en bibliotheekwereld bezochten het congres.)


Basischool De Pirouette

Juf van groep 6.

"Keihard en confronterend. Maar boven alles: goed."

(Tweemaal groep 6 en tweemaal groep 7 werd door Delver bezocht en getraind m.b.t. het veranderen van pestgedrag. Volgens zijn eigen methode. 's Avonds kwamen zo'n 50 ouders en 20 leerkrachten bijeen om over die ervaringen met de kinderen te horen en nieuw beleid te starten.)