Terug naar de zoekresultaten

Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

Aniel Pahladsingh

© Speakers Academy - Walter Kallenbach

Aniel Pahladsingh

EU jurist en schrijver | Heldere analyses over Europese vraagstukken
Talen : Nederlands, Engels

 • Categorieën

 • Mens & Samenleving
  • Multiculturaliteit & Diversiteit
  • Recht & Maatschappij
  • Veiligheid & Terrorismebestrijding
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Onderwerpen

 • Europese Unie: Wat zijn de voordelen van het vrij verkeer?
 • Rechtsstaat, democratie en integratie
 • Asiel en migratie: Opvang in de regio, terugkeer illegalen
 • Terrorisme, openbare orde en nationale veiligheid
 • Mensenrechten

Aniel Pahladsingh is een EU-jurist en schrijver die geboren is in Nederland met een Surinaams-Nederlandse achtergrond. Hij is actief met de Europese Unie en hij heeft ook gewerkt voor een EU instelling. Aniel is gespecialiseerd in de doorwerking van Europa naar de lidstaten waarbij hij veelzijdig is en belangrijke vraagstukken vanuit verschillende functies benaderen (juridisch adviseur, rechter, schrijver, bestuurder).

Lees meer

Aniel Pahladsingh is een EU-jurist en schrijver die geboren is in Nederland met een Surinaams-Nederlandse achtergrond. Hij is actief met de Europese Unie en hij heeft ook gewerkt voor een EU instelling. Aniel is gespecialiseerd in de doorwerking van Europa naar de lidstaten waarbij hij veelzijdig is en belangrijke vraagstukken vanuit verschillende functies benaderen (juridisch adviseur, rechter, schrijver, bestuurder).

Aniel Pahladsingh studeerde Nederlands recht aan de universiteit in Leiden en werkte vervolgens in verschillende functies bij de Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND).
Sinds 2007 is hij werkzaam als jurist bij de Raad van State. Hij is ambtelijk secretaris van de Commissie recht van de Europese Unie van de Raad met daarbij coördinerende taken op het terrein van het Unierecht, met in begrip van vraagstukken over het EU Handvest en de doorwerking van het Unierecht naar het nationale recht. Sinds 2010 is hij rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht alwaar hij geschillen beslecht op verschillende rechtsterreinen binnen het bestuursrecht.

In 2015 was hij een half jaar gedetacheerd geweest bij het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg als medewerker in het kabinet van de Nederlandse rechter. Ook is hij in 2016 gedetacheerd geweest als senior jurist bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Afdeling Juridische Zaken Europees Recht) in het kader van het Nederlands Voorzitterschap van de Europese Unie. Daar was hij belast met de dossiers asiel, migratie (vrij verkeer van personen) en strafrecht. In 2017 is Aniel benoemd als plaatsvervangend lid bij het College voor de Rechten van de Mens en houdt hij zich bezig met geschillen over mensenrechtenbescherming. Als auteur van de annotatiebundel JHG EU Handvest Selecties is Aniel een expert op het gebied van mensenrechtenbescherming vanuit Europa voor zowel de wetgeving als de rechtspraak.

Aniel heeft verschillende juridische boeken en artikelen geschreven. Zijn boeken gaan over het Europees migratiebeleid met een bijzondere belangstelling voor mensenrechten.
Over het fenomeen Crimmigration law in the EU heeft hij inmiddels 2 boeken geschreven. Centraal staat de EU migratiecrisis en de maatregelen die de lidstaten kunnen treffen zoals het inreisverbod en de detentie. Ook beschrijft hij de samensmelting tussen het vreemdelingenrecht en het strafrecht. De boeken zijn op de Amerikaanse en Europese markt beschikbaar in zowel het Engels als Italiaans. Aniel spreekt zowel in het Nederlands en Engels in binnen-en buitenland (van de Verenigde Staten tot India, en ook in Europese steden als Brussel, Luxemburg en Parijs).

Aniel heeft een uitgesproken eigen visie. Hij is voor een realistische EU en kan de voordelen van het vrij verkeer goed uiteenzetten. Tijdens zijn lezingen geeft Aniel antwoord op vragen als: Hoe werkt de Europese Unie? Welke bevoegdheden hebben de lidstaten nog ? Wat is het voordeel van vrij verkeer binnen de EU? Wat houdt de asielcrisis in en welke oplossingen zijn er ? Aniel is voor opvang van asielzoekers in de eigen regio. Ook is hij voor een effectiever EU terugkeerbeleid ten aanzien van illegalen. Welke instrumenten zijn daarvoor beschikbaar en hoe kun je die inzetten ? Hoe kunnen migratie instrumenten zoals het inreisverbod en detentie worden ingezet tegen terreurbestrijding om de nationale veiligheid te beschermen ? Ook geeft Aniel lezingen over mensenrechten; wat zijn mensenrechten precies, en wat is het belang hiervan? Aniel neemt zijn publiek aan de hand mee in de Europese wereld van vrij verkeer, asiel en migratie, terrorisme en mensenrechten.

Samenvatting inklappen