Terug naar de zoekresultaten

Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

Alfred Gerits

Alfred Gerits

"Anders kijken is zien, overzien en doorzien"
Talen : Nederlands, Duits

 • Categorieën

 • Filosofie, Religie & Spiritualiteit
 • Mens & Samenleving
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Interviewer
 • Onderwerpen

 • Intuïtie versus ratio
 • Persoonlijke vrijheid herontdekken
 • Acceleratie in de menselijke evolutie
 • Nieuwetijdsdenken; van dualisme naar creatie en samenwerken
 • Klimaatmanipulatie
 • Bewustzijnsmanipulatie (Chemtrails, Codex Alimentarius, mindcontrol, HAARP)
 • Toekomst van het financiële stelsel, gezondheidszorg, onderwijs, religie, economie en politiek
 • Persoonlijke groei
 • Alle onderwerpen

“Als we weten wat we weten, weten we nog niet wat we niet weten. In het niet weten ligt veel informatie en kennis besloten. Informatie en kennis die ertoe kan bijdragen dat we ons leven en onze meningen baseren op een meer volledige waarheid. Een waarheid over onze omgeving en een waarheid over ons zelf”

Alfred Gerits (1969) is altijd op zoek geweest naar informatie en achtergronden. Hij verlaat graag de gebaande paden en zoekt steeds de interactie tussen het tastbare, of het fysieke en

Lees meer

“Als we weten wat we weten, weten we nog niet wat we niet weten. In het niet weten ligt veel informatie en kennis besloten. Informatie en kennis die ertoe kan bijdragen dat we ons leven en onze meningen baseren op een meer volledige waarheid. Een waarheid over onze omgeving en een waarheid over ons zelf”

Alfred Gerits (1969) is altijd op zoek geweest naar informatie en achtergronden. Hij verlaat graag de gebaande paden en zoekt steeds de interactie tussen het tastbare, of het fysieke en het minder tastbare of het intuïtieve.

Alfred startte zijn werkzame leven als ondernemer in de reclame- en marketingbranche en “creëerde” later het exclusive yachting & lifestyle magazine Topnautic. In 2009 verkochten hij en zijn toenmalige compagnon het magazine. Het magazine verschafte Alfred de mogelijkheid om voor en achter de schermen te kijken van de mondiale luxury industrie en haar cliënten. Hij leerde ervan om anders te kijken naar datgene wat je ziet en constateerde: niets is zoals het lijkt dat het is.

In 2007 zorgde het “toeval”, voor zover toeval bestaat, ervoor dat Alfred zijn horizon ging verleggen en de mogelijkheden zag van de vastgoedmarkt in Duitsland. Met name in het oostelijke deel van Duitsland (Leipzig, Berlijn, Dresden). Het vormde de aanzet voor de eerste vastgoed-CV die hij initieerde met vastgoed in dit deel van Duitsland. Zijn vooruitziende blik zorgde ervoor dat de vastgoed-CV gebouwd werd op een degelijk fundament en zich niet liet verleiden door hoge rendementen te behalen met risicovolle leverage-effecten door veel bancair vermogen aan te trekken. Gedurende de periode 2008 tot en met 2010 bracht Alfred  een groot deel van zijn tijd in Duitsland waar hij in opdracht van een Nederlands vastgoed beleggings-/ontwikkelingsbedrijf een Duitse dochterorganisatie structureerde en zijn bijdrage leverde aan het herstructureren van de organisatie en de vastgoedportefeuille.  In 2011 was Alfred als aandeelhouder nauw betrokken bij de initiatie van een Nederlands vastgoedfonds met Duits vastgoed en was hij betrokken bij de herstructurering van een in Nederland gevestigde jachtwerf van semi custom built motorjachten.

Door het “oude” los te laten en open te staan voor verandering kwamen er nieuwe mensen op zijn pad en er ontstond er voor Alfred de mogelijkheid om zichzelf te herverbinden met zijn oorspronkelijke  intuïtie. Alsof hij innerlijk geroepen werd om letterlijk te gaan stilstaan en te leren luisteren naar de stilte ontstond er een enorme bron van inspiratie en intuïtie. Een bron die ertoe leidde dat hij in 2012 het boek “Illusie van de waarheid” schreef. Een onthullend, controversieel, intuïtief maar ook inspirerend boek. Een boek dat op zoek gaat naar de waarheid. De waarheid over de wereld waarin we leven en de waarheid over onszelf met als doel een gelukkiger, succesvoller en vitaler mens te worden. Zonder “zweverig” te zijn weet Alfred spirituele thema’s aan te spreken en deze naadloos te integreren in ons materiële denken.

De wereld en de samenleving is aan het veranderen, oude systemen lopen vast en we voelen verandering. Veranderingen die evolutionair, kosmisch, en wetenschappelijk  zo zijn bepaald en ons toekomst nieuw perspectief zullen geven.  Wat kunnen we verwachten van de toekomst, waarom juist nu deze veranderingen en hoe kun je hier als individu op inspelen? Alfred is in staat vanuit een breed vogelperspectief duidelijk te motiveren wat de veranderende energieën op aarde gaan bewerkstelligen en hoe dit haar uitwerking heeft op de verschillende systemen. (Politiek, gezondheidszorg, financiële sector, religie, onderwijs, en energievoorziening).  Wat betekent dit voor uw persoonlijke transformaties hoe creëert u uw eigen toekomst en vrijheid in een snel veranderende wereld?  

Samenvatting inklappen
Cover van Illusie van de waarheid

Illusie van de waarheid

Bestellen

“Illusie van de waarheid’ gaat over de wijze waarop we aangeleerd gedrag en verkregen informatie hebben gevormd tot onze eigen waarheid en mede op basis daarvan onbewust ons leven hebben ingericht. Er breekt een nieuwe tijd aan. Zowel economisch als maatschappelijk worden we in snel tempo geconfronteerd met nieuwe waarheden en andere informatie. Staan de financiële problemen en vraagstukken op zichzelf? Past het huidige gezondheidssysteem nog in deze tijd? Wat is de rol van de farmaceutische industrie en de banken? Waarom onttrekken we nog steeds zoveel aardolie aan de aarde, terwijl we weten dat er duurzamere mogelijkheden zijn? Hoe is de macht in de wereld georganiseerd en wie hebben die macht eigenlijk in handen? Wat willen nieuwetijdskinderen ons vertellen, waarom worden zij niet begrepen? Zomaar een aantal vragen waarop in dit boek wordt ingegaan. (Kernbegrippen: Bewustzijn, persoonlijke ontwikkeling/inzichten, macht(misbruik), mindcontrol, voedselmanipulatie, vaccinaties, ontstaan financiële crisis en rol banken, rol centrale bank VS, nieuwtijdskinderen, 2012 en verder, van dualiteit naar creatie).

“Illusie van de waarheid’ is bewustmakend en soms controversieel. De inhoud is geen absolute waarheid, maar een opsomming van visies en mogelijke redenen waarom de situatie is zoals die is en waarom steeds meer mensen vragen beginnen te stellen over het systeem waarin we leven en de “waarheden” die we onszelf hebben eigen gemaakt.

Het boek behandelt vele facetten en integreert het “spirituele” in de materiële aspecten van het leven. Er wordt ingegaan op de alles verbindende bron, de veranderende energieën op aarde en mogelijke buitenaardse intelligentie. Met 2012 als keerpunt staan de aarde en de mens aan de vooravond van een snelle evolutie en transformatie. Wat betekent dit voor u, voor onze economie, voor het onderwijs, voor de politiek, de gezondheidszorg en voor religies? De auteur reikt u met dit boek handvatten aan die bijdragen aan uw persoonlijke bewustwording. ‘Illusie van de waarheid’ moedigt u aan om uzelf te herenigen met uw intuïtie en uw leven te leiden vanuit uw hart. Het zal uw bewustzijn, gezondheid, succes en vitaliteit ten goede komen.