This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers
Adjiedj Bakas - ® Avi Goodall ©Avi Goodall
Trendwatcher | Bestseller Auteur

drs. Adjiedj Bakas

Trendwatcher Adjiedj Bakas is een internationaal veelgevraagd spreker op congressen en strategiesessies. ...

Talen:
Inzetbaarheid:
Keynote spreker,Lezing

Onderwerpen

1. De Toekomst van Energie

Er is plenty energie voor iedereen en die energie kan de komende tijd gewonnen worden op slimmere manieren, waardoor een tijdperk aanbreekt van permanent goedkope energie. Thorium MSR Centrales leveren straks spotgoedkope energie, en ook getijdenenergie en energie uit zeewier en zeegolven komen eraan. Zonne-energie wordt steeds goedkoper, aardwarmte gaat bijdragen aan onze energievoorziening, geothermie wordt belangrijker en ook energie-efficiëntie wordt beter. Goedkope energie zorgt voor het einde van oude verdienmodellen in de energiebranche, maar leidt ook tot het einde van windenergie in de huidige vorm.

2. Ziel in de Zorg

We transformeren naar een nieuwe samenleving met andere tijdbestedingen, andere machtsverhoudingen, andere visies op bezit en gezondheid en een andere invulling van het begrip solidariteit. Technologische disrupties dwingen innovatie af. De technologische vooruitgang kent winnaars en verliezers. Adaptievermogen, flexibiliteit, inlevingsvermogen en het vermogen snel samenwerkingen aan te gaan, bepalen voor een belangrijk deel of iemand wel of niet succes heeft. Het omarmen en implementeren van nieuwe technologie en tegelijkertijd vasthouden aan de menselijke maat is daarbij een belangrijke uitdaging, met name in de gezondheidszorg. Veel is nog onduidelijk. Hoe zien ziekenhuis en artsenpraktijk van de toekomst er uit? Die verandering gaat verder dan een instrumentele benadering waarbij de gewenste uitkomst bijvoorbeeld een app is. De impact van de digitale transformatie van de samenleving zal ook in de gezondheidszorg gestalte moeten krijgen, met als richtlijn de zogenoemde Triple Aim.

3. De Digitale Transformatie

De Digitale Transformatie breekt nu echt door. Ze wordt door bedrijven strategisch ingezet om hun operationele organisatie efficiënter te maken, om hun waardenpropositie te verbeteren en om klanttevredenheid nog meer centraal te stellen. Slechts 27 procent van de bedrijven heeft een samenhangende digitale strategie. Digitaal Darwinisme wordt echter de norm: ‘verander of verdwijn’. Het moment is bereikt dat alle grote digitale trends hun tipping point hebben bereikt. Social, Mobile, Analytics en Cloud (SMAC) zijn allen volwassen geworden, vloeien in elkaar over en versterken elkaar wederzijds: een nexus of forces. Hieraan worden nu Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI) en Virtual Reality (VR) toegevoegd, technologieën die voor nog meer versnelling zorgen. Ze versterken elkaar en vormen een digitale storm die met verwoestend effect over het bedrijfsleven raast. Oude verdienmodellen verdwijnen, nieuwe komen ervoor in de plaats.

4. De Toekomst van het Platteland

Het platteland is zichzelf opnieuw aan het uitvinden en heeft uitzicht op een nieuwe toekomst. Nu al is het platteland in trek bij startende internetondernemers en MKB’ers. Ook jongeren trekken in verschillende Europese landen, vaak uit financiële overwegingen, weer naar demografische krimpgebieden, waar de huizenprijzen en de kosten van levensonderhoud nog te behappen zijn. Op naar rurbanisatie en e-towns dus. In deze lezing worden trends en kansen voor het platteland in kaart gebracht.

5. Farm & Food

No farmers no food. De wereldbevolking groeit met netto 220.000 mensen per dag. Aan de sector Farm & Food de uitdaging om in 2050 zo’n 9 miljard mensen lekker en gezond eten te bieden tegen een redelijke prijs en op een duurzame manier, conform COP21, het Klimaatakkoord van Parijs. De komende 40 jaar is er meer voedsel nodig dan afgelopen 4.000 jaar. Nederlandse boeren produceren zo efficiënt, dat zij een voorbeeld zijn voor de wereld. Tegelijkertijd willen steeds minder jongeren boer worden. Wat is de toekomst van boeren? En hoe ontwikkelt de Farm & Food branche zich, mede in het licht van de huidige digitalisering?

6. Overheid van Morgen

De maatschappij, dat zijn wij burgers samen. En om iedere burger zo goed mogelijk zijn of haar talenten te laten ontplooien, is er behoefte aan een overheid die burgers faciliteert en niet als hindermacht functioneert. In de participatiemaatschappij die nu in ontwikkeling is, zullen groepen van 150 burgers (‘stammen’) steeds meer zelf kunnen organiseren, net als 12.000 jaar geleden, toen we ook nog in stammen leefden. De meeste bestemmingsplannen die we nu kennen, stammen uit vervlogen tijden, terwijl er nu een ware revolutie gaande is, die van de Digitale Transformatie. Feitelijk zouden alle bestemmingsplannen de komende vijf jaar moeten worden vrijgegeven, om vervolgens nieuwe bestemmingsplannen te ontwikkelen.

7. A New Future for Finance

Money makes the world go around. Dat is en blijft zo. Maar waar in de VS ondernemers al 80 procent lenen buiten banken om, is dat in ons land nog maar 20 procent. Toch gaan we door Bazel-III en straks Bazel-IV toe naar het Amerikaanse systeem van kredietverlening. Fintech is aan een opmars bezig. De blockchaintechnologie zorgt voor de komst van nieuwe munten. In Duitsland kan je je hypotheek al via peer2peer-banking bij elkaar scharrelen. Wat wordt de toekomst van banken, verzekeraars, pensioenfondsen, beleggingsinstellingen en private wealth managers?

8. Onderwijs voor Morgen

Het onderwijs moet kinderen opleiden voor de arbeidsmarkt van morgen. Dat betekent dat volop gebruik moet worden gemaakt van de digitalisering om gepersonaliseerd onderwijs te creëren, geschikt om op maat het talent van ieder kind te ontwikkelen. Tegelijkertijd wordt de menselijke maat belangrijker dan ooit. Alleen een inspirerende docent kan jongeren boeien en passie voor zijn vakgebied bijbrengen. Toekomstbestendig onderwijs herwaardeert geschiedenis. De geschiedenis herhaalt zich immers altijd, alleen de vorm waarop dat gebeurt is anders. Hoe kunnen scholen en leraren zich voorbereiden op deze nieuwe tijd?

9. De Toekomst van Vastgoed

De bevolking in veel Europese regio’s krimpt. En steeds meer mensen wonen alleen in de single people society. Alleen wonen wordt duurder, zeker voor senioren, nu de pensioenen gaan krimpen. Woongroepen en meergeneratiewoningen hebben dus de toekomst. Twintigers die zelfstandig woonden, keren terug naar het ouderlijk huis: de kangoeroekinderen. Nu we vaker thuis gaan werken, moet ook de thuiswerkplek Arbo bestendig zijn. Maar we gaan ook anders werken, de portable werkplek komt op. De vervaging van vastgoedfuncties maakt dat eigenlijk alle bestemmingsplannen 5 jaar vrijgegeven moeten worden, om de grote transitie in de samenleving mogelijk te maken. Tegelijkertijd zorgt de lage rente (dat duurt nog wel 40 jaar) ervoor dat beleggen in vastgoed en (landbouw)grond interessanter wordt. (Ver)bouwen verandert door 3d printen, zelf herstellend beton en nog meer nieuws.

10. De Toekomst van Mobiliteit

Ruim 100 jaar geleden reisden we minder dan 30 kilometer per jaar. Nu minimaal 30.000 km per jaar, exclusief vliegverkeer. 7 En straks 9 miljard mensen die op pad zijn, groeiend toerisme en tegelijkertijd meer virtuele mogelijkheden dan ooit tevoren. Vergaderen via Skype of andere videoconferentie-methoden, virtual reality waardoor je je waant in een andere regio terwijl je gewoon thuis zit. Zelfsturende auto’s en vrachtwagens, drones die je huis meenemen naar je vakantiebestemming, motoren die tevens boot zijn en nog meer recombinaties van mobiliteitsvormen. Maar kunnen we via de hyperloop straks in extreme korte tijd reizen? Komen er nieuwe supersonische vliegtuigen? Wat doet de terreurdreiging met reizen? En de vermenging van bacteriën uit de hele wereld, die zich tegen de mens keren. Maakt dat dat we straks minder reizen?

Videos

De Ochtend van Adjiedj Bakas

De Ochtend van Adjiedj Bakas

Koffietijd 2013 met Adjiedj Bakas

Koffietijd 2013 met Adjiedj Bakas

AT5 - 3 jan 2013 - Adjiedj Bakas over de Amsterdamse trends

AT5 - 3 jan 2013 - Adjiedj Bakas over de Amsterdamse trends

Trends 2015 - Het Jaar van de Geit

Trends 2015 - Het Jaar van de Geit

Trends 2015 - Boekuitreiking aan Mickey Huibregtsen

Trends 2015 - Boekuitreiking aan Mickey Huibregtsen

Nieuwsuur met Adjiedj Bakas - 4 juli 2014

Nieuwsuur met Adjiedj Bakas - 4 juli 2014

Trends 2018 by Adjiedj Bakas

Trends 2018 by Adjiedj Bakas

Blogs & publicaties

9 februari 2018

Hoe bereid je je voor op nieuwe kansen?

De wereld verandert razendsnel door allerlei technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en de economie trekt weer aan. Dat betekent dat er...

Referenties

Mine Meester

"Dankzij u is 'De krant blijft' een lezens- en bekijkenswaardig blad geworden. De directie van Dijkman Offset wil u daar hartelijk voor bedanken. De krant is gedrukt vrijdag 13 oktober 2006 tijdens ...

Lees verder
Mine Meester van Dijkman Offset
Harriet van Heusden

“Adjiedj Bakas wist ons te inspireren. Wij nemen zijn trends en visies zeer zeker mee in onze stappen naar nieuwe innovatiegebieden voor DSM Food Specialties.”

Harriet van Heusden van DSM Food Specialties
Nike Koster

“Adjiedj Bakas trad op voor ons. Er waren veel positieve reacties en er werd de rest van de dag over gesproken in termen van eens/oneens over de trends die hij presenteerde en iedereen had zich ook ...

Lees verder
Nike Koster van Tata Consultancy Services (TCS) Benelux
Klara Sandor

"Adjiedj Bakas gave some very inspiring lectures and workshops for groups of Hungarian politicians. I loved his optimism and his visions for the future of eastern and western Europe are very ...

Lees verder
Klara Sandor van Member of the Hungarian Parliament
Albert Roell, CEO

“Ik ben fan van Adjiedj Bakas.”

Albert Roell, CEO van Kas Bank
Feike Sijbesma, CEO

“Adjiedj Bakas hield een uitstekende lezing voor ons bedrijf.”

Feike Sijbesma, CEO van DSM
Ramses Peppinck

“Adjiedj Bakas treedt al jaren op voor onze relaties, onlangs ook weer voor jongeren die via Continu (gaan) werken. Ze vonden zijn presentatie erg indrukwekkend. Ook wij vonden het weer een ...

Lees verder
Ramses Peppinck van Directeur Marketing van CONTINU
Patricia Esveld

“Adjiedj Bakas trad op voor ons management. Kijkend naar het einde van de bijeenkomst en de oogst, ben ik daar heel tevreden over.”

Patricia Esveld van Voorzitter raad van bestuur HilverZorg
Luuk Idema

“Adjiedj Bakas trad op tijdens onze recente ROC-dag. Dat is zeer naar onze tevredenheid en wens verlopen. Na afloop van de ROC-dag heb ik heel veel positieve reacties gehad op zijn inleiding. Onze ...

Lees verder
Luuk Idema van Bestuurssecretaris Alfa-college

Andere personen bekeken ook:

Peter Ros
Impact van exponentiële technologieën Meer informatie
Martijn Aslander
Stand-up filosoof | Ideeënbedenker | Boardroom sparring partner | Organizonderdeskundige Meer informatie
Vivianne Bendermacher
Techionista | Trendwatcher | Innovatieve technologie Meer informatie
Elfried Klarenbeek
Radicale vernieuwer | Digitaal | Artificial Intelligence | Leiderschap | Harver Meer informatie
Farid Tabarki
Trendwatcher | Maatschappij | Technologie | Economie Meer informatie

Enthousiast over Adjiedj Bakas?

Offerte aanvragen