This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers
Adjiedj Bakas - ® Avi Goodall ©Avi Goodall
Trendwatcher | Bestseller Auteur

drs. Adjiedj Bakas

Trendwatcher Adjiedj Bakas is een internationaal veelgevraagd spreker op congressen en strategiesessies.

Talen:
Inzetbaarheid:
Keynote spreker,Moderator,Webinar,Workshops
Inzetbaarheid:
Keynote spreker,Moderator,Webinar,Workshops,

Onderwerpen

1. Welkom in het Tijdperk van Chaos

Alle grote veranderingen worden voorafgegaan door chaos. Veranderingen en innovaties verlopen vaak geleidelijk, maar eens in de zoveel tijd verlopen ze razend snel. Deze revolutionaire periodes, zoals de Renaissance en de Industriele Revolutie, werden voorafgegaan door een periode van chaos.  In Florence overleed bijvoorbeeld in zo’n chaotische periode  een derde van de bevolking aan de Pest, terwijl de stad tegelijkertijd een vermaard centrum van innovatie werd.  Daarna begon daar de Renaissance.

De coronapandemie is inmiddels uitgelopen op een chaos. Wie een evenement wil organiseren of door de wereld wil reizen, begeeft zich in een mijnenveld van regeltjes van wat wel en niet kan en mag. En ieder moment kunnen de regeltjes anders zijn als de verkeerslichten van kleur verschieten.

Politici vrezen de tijd dat schoon schip moet worden gemaakt. Ineens worden de echte uitdagingen weer duidelijk: de massa-immigratie, islamitisch terrorisme, energiezekerheid, vergrijzing, onszelf aanpassen aan klimaatverandering, de gigantische schuldenbergen in de hele wereld, de economische en politieke machtsstrijd tussen de VS en China, de enorme ongelijkheid, de op zelfvernietiging van het Westen gerichte crypto-communistische Woke-beweging en Klimaatkerk die dagelijks in de media strooien met ondergangsporno, en de onzekere toekomst van de EU en de euro.

Niet alleen de economie zal structureel veranderen, maar ook het financieel-monetaire stelsel, de politiek, de zorg, het openbaar bestuur en onze leefstijlen. De Verliezers van de Vooruitgang,  die op dit moment zoveel moeite hebben om op de huizenmarkt te komen, zullen in aantallen de babyboomers overstijgen en grote veranderingen bewerkstelligen in de belastingstelsels. Belastingontwijking wordt moeilijker gemaakt, belastingen gaan omhoog, want alle overheden hebben geld nodig. Winstbelastingen gaan omhoog, maar ook die op inkomens, vermogens, nalatenschappen en vastgoed. Er komt een herverdeling aan tussen de generaties. Nu al zijn binnen de G7 en G20 afspraken gemaakt over de totstandkoming van een wereldwijde minimumbelasting op winsten. Dat is pas het begin.

De conjuncturele gevolgen van corona zijn achteraf beperkt gebleven, maar de structurele zullen een nieuw tijdsgewricht inluiden. Welkom in het Tijdperk van Chaos!

2. De Toekomst van Energie en duurzaamheid

Er is plenty energie voor iedereen en die energie kan de komende tijd gewonnen worden op slimmere manieren, waardoor een tijdperk aanbreekt van permanent goedkope energie. Thorium MSR Centrales leveren straks spotgoedkope energie, en ook getijdenenergie en energie uit zeewier en zeegolven komen eraan. Zonne-energie wordt steeds goedkoper, aardwarmte gaat bijdragen aan onze energievoorziening, geothermie wordt belangrijker en ook energie-efficiëntie wordt beter. Goedkope energie zorgt voor het einde van oude verdienmodellen in de energiebranche, maar leidt ook tot het einde van windenergie in de huidige vorm.

3. De toekomst van Zorg

We transformeren naar een nieuwe samenleving met andere tijdbestedingen, andere machtsverhoudingen, andere visies op bezit en gezondheid en een andere invulling van het begrip solidariteit. Technologische disrupties dwingen innovatie af. De technologische vooruitgang kent winnaars en verliezers. Adaptievermogen, flexibiliteit, inlevingsvermogen en het vermogen snel samenwerkingen aan te gaan, bepalen voor een belangrijk deel of iemand wel of niet succes heeft. Het omarmen en implementeren van nieuwe technologie en tegelijkertijd vasthouden aan de menselijke maat is daarbij een belangrijke uitdaging, met name in de gezondheidszorg. Veel is nog onduidelijk. Hoe zien ziekenhuis en artsenpraktijk van de toekomst er uit? Die verandering gaat verder dan een instrumentele benadering waarbij de gewenste uitkomst bijvoorbeeld een app is. De impact van de digitale transformatie van de samenleving zal ook in de gezondheidszorg gestalte moeten krijgen, met als richtlijn de zogenoemde Triple Aim.

4. De Digitale Transformatie en hybride werken

De Digitale Transformatie breekt nu echt door. Ze wordt door bedrijven strategisch ingezet om hun operationele organisatie efficiënter te maken, om hun waardenpropositie te verbeteren en om klanttevredenheid nog meer centraal te stellen. Slechts 27 procent van de bedrijven heeft een samenhangende digitale strategie. Digitaal Darwinisme wordt echter de norm: ‘verander of verdwijn’. Het moment is bereikt dat alle grote digitale trends hun tipping point hebben bereikt. Social, Mobile, Analytics en Cloud (SMAC) zijn allen volwassen geworden, vloeien in elkaar over en versterken elkaar wederzijds: een nexus of forces. Hieraan worden nu Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI) en Virtual Reality (VR) toegevoegd, technologieën die voor nog meer versnelling zorgen. Ze versterken elkaar en vormen een digitale storm die met verwoestend effect over het bedrijfsleven raast. Oude verdienmodellen verdwijnen, nieuwe komen ervoor in de plaats.

5. De Toekomst van het Platteland

Het platteland is zichzelf opnieuw aan het uitvinden en heeft uitzicht op een nieuwe toekomst. Nu al is het platteland in trek bij startende internetondernemers en MKB’ers. Ook jongeren trekken in verschillende Europese landen, vaak uit financiële overwegingen, weer naar demografische krimpgebieden, waar de huizenprijzen en de kosten van levensonderhoud nog te behappen zijn. Op naar rurbanisatie en e-towns dus. In deze lezing worden trends en kansen voor het platteland in kaart gebracht.

6. Farm & Food

No farmers no food. De wereldbevolking groeit met netto 220.000 mensen per dag. Aan de sector Farm & Food de uitdaging om in 2050 zo’n 9 miljard mensen lekker en gezond eten te bieden tegen een redelijke prijs en op een duurzame manier, conform COP21, het Klimaatakkoord van Parijs. De komende 40 jaar is er meer voedsel nodig dan afgelopen 4.000 jaar. Nederlandse boeren produceren zo efficiënt, dat zij een voorbeeld zijn voor de wereld. Tegelijkertijd willen steeds minder jongeren boer worden. Wat is de toekomst van boeren? En hoe ontwikkelt de Farm & Food branche zich, mede in het licht van de huidige digitalisering?

7. Overheid van Morgen

De maatschappij, dat zijn wij burgers samen. En om iedere burger zo goed mogelijk zijn of haar talenten te laten ontplooien, is er behoefte aan een overheid die burgers faciliteert en niet als hindermacht functioneert. In de participatiemaatschappij die nu in ontwikkeling is, zullen groepen van 150 burgers (‘stammen’) steeds meer zelf kunnen organiseren, net als 12.000 jaar geleden, toen we ook nog in stammen leefden. De meeste bestemmingsplannen die we nu kennen, stammen uit vervlogen tijden, terwijl er nu een ware revolutie gaande is, die van de Digitale Transformatie. Feitelijk zouden alle bestemmingsplannen de komende vijf jaar moeten worden vrijgegeven, om vervolgens nieuwe bestemmingsplannen te ontwikkelen.

8. Een nieuwe toekomst voor Finance

Money makes the world go around. Dat is en blijft zo. Maar waar in de VS ondernemers al 80 procent lenen buiten banken om, is dat in ons land nog maar 20 procent. Toch gaan we door Bazel-III en straks Bazel-IV toe naar het Amerikaanse systeem van kredietverlening. Fintech is aan een opmars bezig. De blockchaintechnologie zorgt voor de komst van nieuwe munten. In Duitsland kan je je hypotheek al via peer2peer-banking bij elkaar scharrelen. Wat wordt de toekomst van banken, verzekeraars, pensioenfondsen, beleggingsinstellingen en private wealth managers?

9. Onderwijs voor Morgen

Het onderwijs moet kinderen opleiden voor de arbeidsmarkt van morgen. Dat betekent dat volop gebruik moet worden gemaakt van de digitalisering om gepersonaliseerd onderwijs te creëren, geschikt om op maat het talent van ieder kind te ontwikkelen. Tegelijkertijd wordt de menselijke maat belangrijker dan ooit. Alleen een inspirerende docent kan jongeren boeien en passie voor zijn vakgebied bijbrengen. Toekomstbestendig onderwijs herwaardeert geschiedenis. De geschiedenis herhaalt zich immers altijd, alleen de vorm waarop dat gebeurt is anders. Hoe kunnen scholen en leraren zich voorbereiden op deze nieuwe tijd?

10. De Toekomst van wonen en vastgoed

De bevolking in veel Europese regio’s krimpt. En steeds meer mensen wonen alleen in de single people society. Alleen wonen wordt duurder, zeker voor senioren, nu de pensioenen gaan krimpen. Woongroepen en meergeneratiewoningen hebben dus de toekomst. Twintigers die zelfstandig woonden, keren terug naar het ouderlijk huis: de kangoeroekinderen. Nu we vaker thuis gaan werken, moet ook de thuiswerkplek Arbo bestendig zijn. Maar we gaan ook anders werken, de portable werkplek komt op. De vervaging van vastgoedfuncties maakt dat eigenlijk alle bestemmingsplannen 5 jaar vrijgegeven moeten worden, om de grote transitie in de samenleving mogelijk te maken. Tegelijkertijd zorgt de lage rente (dat duurt nog wel 40 jaar) ervoor dat beleggen in vastgoed en (landbouw)grond interessanter wordt. (Ver)bouwen verandert door 3d printen, zelf herstellend beton en nog meer nieuws.

11. De Toekomst van Mobiliteit

Ruim 100 jaar geleden reisden we minder dan 30 kilometer per jaar. Nu minimaal 30.000 km per jaar, exclusief vliegverkeer. 7 En straks 9 miljard mensen die op pad zijn, groeiend toerisme en tegelijkertijd meer virtuele mogelijkheden dan ooit tevoren. Vergaderen via Skype of andere videoconferentie-methoden, virtual reality waardoor je je waant in een andere regio terwijl je gewoon thuis zit. Zelfsturende auto’s en vrachtwagens, drones die je huis meenemen naar je vakantiebestemming, motoren die tevens boot zijn en nog meer recombinaties van mobiliteitsvormen. Maar kunnen we via de hyperloop straks in extreme korte tijd reizen? Komen er nieuwe supersonische vliegtuigen? Wat doet de terreurdreiging met reizen? En de vermenging van bacteriën uit de hele wereld, die zich tegen de mens keren. Maakt dat dat we straks minder reizen?

Zakelijke Workshops

Leiderschap en innovatie in dit Tijdperk van Chaos

De workshop: "Leiderschap en innovatie dit Tijdperk van Chaos'' Tijdens deze...

Lees verder

Videos

De Toekomst van de Zorg  2022

De Toekomst van de Zorg 2022

De Ochtend van Adjiedj Bakas

De Ochtend van Adjiedj Bakas

Koffietijd 2013 met Adjiedj Bakas

Koffietijd 2013 met Adjiedj Bakas

AT5 - 3 jan 2013 - Adjiedj Bakas over de Amsterdamse trends

AT5 - 3 jan 2013 - Adjiedj Bakas over de Amsterdamse trends

Trends 2015 - Het Jaar van de Geit

Trends 2015 - Het Jaar van de Geit

Trends 2015 - Boekuitreiking aan Mickey Huibregtsen

Trends 2015 - Boekuitreiking aan Mickey Huibregtsen

Nieuwsuur met Adjiedj Bakas - 4 juli 2014

Nieuwsuur met Adjiedj Bakas - 4 juli 2014

Trends 2018 by Adjiedj Bakas

Trends 2018 by Adjiedj Bakas

Blogs & publicaties

19 april 2022

“De Toekomst is Nu!”

Verklein zorgvraag en zorgconsumptie Maar het verkleinen van de zorgvraag is pas een eerste stap, weet ik, niet alleen als trendwatcher die nu al...

9 februari 2018

Hoe bereid je je voor op nieuwe kansen?

De wereld verandert razendsnel door allerlei technologische en maatschappelijke ...

Lees verder

Referenties

Harriet van Heusden

“Adjiedj Bakas wist ons te inspireren. Wij nemen zijn trends en visies zeer zeker mee in onze stappen naar nieuwe innovatiegebieden voor DSM Food Specialties.”

Harriet van Heusden van DSM Food Specialties
Feike Sijbesma, CEO

“Adjiedj Bakas hield een uitstekende lezing voor ons bedrijf.”

Feike Sijbesma, CEO van DSM
Gita Kapoor

"Adjiedj Bakas has a great way of communicating with audiences. His message about the future is very appealing, and he makes you feel hopeful about tomorrow."

Gita Kapoor van World Bank
Filip Appeldoorn

“Adjiedj Bakas trad, op mijn uitnodiging, op voor een groep directeuren uit de staalindustrie. Tijdens het diner en erna is hij bij velen nog met regelmaat onderwerp van discussie geweest. Zijn ...

Lees verder
Filip Appeldoorn van PIVOT Concepts
Aad Arkenbout

"We kijken terug op een bijzonder geslaagde bijeenkomst, niet in het minst te danken aan de bijdrage van de heer Bakas. Spiritueel, intellectueel, verrassend, vierdimensionaal, om maar enkele ...

Lees verder
Aad Arkenbout van Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen
Albert Roell, CEO

“Ik ben fan van Adjiedj Bakas.”

Albert Roell, CEO van Kas Bank
Mine Meester

"Dankzij u is 'De krant blijft' een lezens- en bekijkenswaardig blad geworden. De directie van Dijkman Offset wil u daar hartelijk voor bedanken. De krant is gedrukt vrijdag 13 oktober 2006 tijdens ...

Lees verder
Mine Meester van Dijkman Offset
Fernand Grulms, Chief Executive Officer

“Adjiedj Bakas participated at our request as a Forum-member in the Luxemburg Financial Forum 2009. We very much appreciated his interventions and his thoughts.”

Fernand Grulms, Chief Executive Officer van Luxembourg for Finance
Mirna Cieniewicz

“Adjiedj Bakas opened our annual conference with a speech about trends in leisure and sustainability. It was even better than what I imagined! The perfect start for a good conference”

Mirna Cieniewicz van Secretary General of the European Boating Industry

Andere personen bekeken ook:

Peter Ros
'Many should benefit, instead of few that profit' Meer informatie
Martijn Aslander
Stand-up filosoof | Digitale fitheid | Ideeënbedenker | Boardroom sparring partner Meer informatie
Vivianne Bendermacher
Techionista | Trendwatcher | Innovatieve technologie Meer informatie
Elfried Klarenbeek
Radicale vernieuwer | Digitaal | Artificial Intelligence | Leiderschap | Harver Meer informatie
Farid Tabarki
Trendwatcher | Maatschappij | Technologie | Economie Meer informatie

Enthousiast over Adjiedj Bakas?

Offerte opvragen