Terug naar de zoekresultaten

Foto's

© Marco Heyda

© Marco Heyda

© Marco Heyda

© Marco Heyda

© Marco Heyda

©  Marco Heyda


Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

Aat Vos

©  Marco Heyda

Aat Vos

Ontwerpen van de publieke ruimte
Talen : Nederlands, Engels, Duits

  • Categorieën

  • Innovatie & Creativiteit
  • Kunst & Cultuur
  • Inzetbaarheid

  • Lezing
  • Panel-participant
  • Onderwerpen

  • De toekomst van de publieke ruimte
  • Smart cities
  • 'Third Places'

Als creative guide is Aat Vos toegewijd aan het publieke domein nieuw leven inblazen. Hij brengt sociale verandering teweeg dankzij zijn ontwerpen van Third Places, die naast thuis (First) en werk (Second) een steeds grotere rol spelen in onze samenleving. Aat Vos transformeert openbare ruimtes en gebouwen tot Third Places in nauwe samenwerking met lokale belanghebbenden. In workshops en inspiratiesessies ontwikkelt hij een aantrekkelijk en relevant concept met een aansprekende openbare programmering. Zijn manier van werken en de daaruit vloeiende projecten verbinden als sociaal cement mensen met elkaar.   

Lees meer

Als creative guide is Aat Vos toegewijd aan het publieke domein nieuw leven inblazen. Hij brengt sociale verandering teweeg dankzij zijn ontwerpen van Third Places, die naast thuis (First) en werk (Second) een steeds grotere rol spelen in onze samenleving. Aat Vos transformeert openbare ruimtes en gebouwen tot Third Places in nauwe samenwerking met lokale belanghebbenden. In workshops en inspiratiesessies ontwikkelt hij een aantrekkelijk en relevant concept met een aansprekende openbare programmering. Zijn manier van werken en de daaruit vloeiende projecten verbinden als sociaal cement mensen met elkaar.   

Aat Vos werkt voor een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers, waaronder overheidsorganisaties, gemeenten en projectontwikkelaars. Hieronder behoren de OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam), Deichman Library (Oslo Public Libraries), Stadtbibliothek Köln (Stadsbibliotheek Keulen), het Luxor Theater Rotterdam en het Wilmink Theater Enschede tot de meest bekende. 

Door de lokale gemeenschap te mobiliseren en te verbinden verandert Aat Vos niet alleen de vorm, maar ook de rol van openbare ruimtes. Hij creëert plaatsen waar mensen zich betrokken voelen. Hij laat zien hoe iedereen, van overheid tot vrijwilligersgroep, een rol speelt in de ontwikkeling van een vitale lokale gemeenschap. In zijn boek 3RD4ALL - How To Create a Relevant Public Space (nai010 publishers, 2017) zet hij de vijf belangrijkste elementen van een succesvolle publieke ruimte uiteen. 

In zijn lezingen en workshops werpt Aat Vos een nieuw licht op stedelijke kwesties, publieke oplossingen en plaatst hij lokale uitdagingen in perspectief. Hij inspireert zijn publiek hoe placemaking een oplossing kan zijn voor een tal van uitdagingen in de huidige samenleving. 

In Aats woorden:

"Mensen sluiten zich af van de samenleving door zich te verstoppen in de troost van hun eigen bubbel. Naarmate mensen zich van elkaar distantiëren, groeit de kloof tussen de haves en have-nots. We kunnen deze kloof overbruggen door de openbare ruimte te programmeren." 

Samenvatting inklappen
Cover van 3RD4ALL

3RD4ALL

Bestellen
Never before was such an inspiring book about third places in the context of actual social developments created. A book with 280 pages of colourful inspiration to architects and other creatives, students, policymakers and administrators, and anyone who has a heart for the public space. How to Create a Relevant Public Space by Aat Vos is written in English and is now available.

Adviseur Cultuur bij het Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd – Stad Gent

Bart Doucet

''Aat Vos was de keynote speaker van ons EUROCITIES Culture Forum in Gent in oktober 2017. EUROCITIES is met zo’n 140 leden het grootste Europese stedennetwerk. Het EUROCITIES Culture Forum komt twee maal per jaar samen. We vroegen Aat om het in Gent te hebben over zijn werk rond ‘third places’ met een focus op ‘The role of culture in shaping third places in cities’. Op basis van zij recente boek ‘3RD 4 ALL – How to create a relevant public space’ bouwde Aat hierrond een boeiend verhaal op, dat door alle aanwezigen zeer gesmaakt werd. Samen met Aat kozen we uit een open oproep ook een aantal cases van aanwezige steden. Aat becommentarieerde deze tijdens de zitting, wat leidde tot een interessante discussie en interactie met de zowat 120 aanwezigen. Ik heb dit Culture Forum persoonlijk voorbereid met Aat. Ik vond in hem een aangename gesprekspartner, die open stond voor overleg en die zijn opdracht zeer professioneel aanpakte. Het was een genoegen te mogen werken met Aat.''


Directeur Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD)

Hedwig Verhoeven

‘’Aat Vos sprak in het voorjaar van 2017 tijdens ons landelijke Congres Podiumkunsten*  op eigenzinnige wijze over de rol en betekenis van de zogenaamde publieke Third Places.  Met inspirerende beelden en concrete praktijk verhalen wist hij op een plezierige wijze third places te duiden als onmisbare ruimtes en als noodzakelijke voorwaarde voor een vitale samenleving, nu en in de toekomst. Ter plekke wakkerde hij bij de aanwezige podia directies , cultuur bestuurders en theatermakers het bewustzijn aan,  dat zij door middel van hun publiek en programmering een grote rol in het succes van de third places kunnen spelen om daar vervolgens direct benefit van te ondervinden. De vijf pijlers die , aldus Vos, zorgen voor lokale verankering en relevantie: mensen, plaatsen, belevenis, programma en toekomst leverden nog lang na zijn presentatie gespreksstof op voor het aanwezige publiek.