This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers

Snap dat het geen ‘snap-probleem’ is

De afgelopen decennia heeft een verschuiving plaatsgevonden van bewust gedrag dat wordt gestuurd door kennis naar onbewuste gedragspatronen die worden gestuurd door emoties. Het gevolg is dat voorheen succesvolle methodieken niet meer leiden tot de gewenste blijvende verandering.

Jeroen Peterse BSc.

Specialist van Blijvende Cultuur- en Gedragsverandering

Bij veel vraagstukken waar organisaties oplossingen voor zoeken is blijvende cultuur- of gedragsverandering een kritische succesfactor. Of we het nu hebben over continuïteit, financiële stabiliteit, winstgevendheid, gezonde stressniveaus, effectieve samenwerking of reductie van verzuim en verloop, het wordt niet blijvend beter zonder structurele veranderingen in de organisatiecultuur of in het gedrag van individuele medewerkers.

Om de organisatorische vraagstukken structureel op te kunnen lossen is het van belang om op effectieve wijze cultuur- en gedragsverandering te implementeren. Mensen begrijpen vaak wel welk gedrag beter zou zijn maar krijgen toch de gewenste verandering niet voor elkaar. Conclusie: het is geen ‘snap-probleem’.

Vaak mislukken pogingen voor veranderingen door de keuze van aanpak. Er wordt dan gekozen voor methodieken die zijn ontwikkeld voor verandering van bewust en door kennis gestuurd gedrag terwijl we steeds vaker te maken hebben met harde gedragspatronen (onbewust gedrag). Teleurstelling, frustratie, verlies van energie en onnodig hoge kosten zijn het gevolg.

Om wel effectief te kunnen veranderen is het van belang om vooraf de volgende vraag te beantwoorden: ‘met welk gedrag hebben we te maken?’. Is het gedrag dat wordt gestuurd door logica, dan zijn er vele cognitieve modellen waaruit kan worden gekozen. Is het echter  gedrag dat vast zit op harde gedragspatronen dan werken deze cognitieve modellen niet.

De hoob-methode® is dan het antwoord. Deze effectieve en pragmatische methode is speciaal ontwikkeld om harde culturele- en gedragspatronen te doorbreken en met succes nieuw gedrag aan te leren.

In de masterclass ‘Waarom Slimme Mensen Zich Onlogisch Gedragen’ behandelt Jeroen de valkuilen en geeft hij inzicht in hoe succesvol cultuur- en gedragsverandering kan worden bereikt.

Jeroen Peterse BSc.

Specialist van Blijvende Cultuur- en Gedragsverandering

Jeroen is een ervaren gedragscoach/begeleider van (cultuur)veranderingen met een geheel eigen visie ...

Offerte opvragen Bekijk het profiel