Terug naar de zoekresultaten

Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

Jos Korthout

Jos Korthout

Levenscoach

 • Categorieën

 • Ondernemerschap
  • Balans leven en werk
 • Dagvoorzitters
 • Motivatie & Inspiratie
  • Persoonlijke Ontwikkeling
 • Inzetbaarheid

 • Onderwerpen

 • Politiek
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • familie- en organisatieopstellingen
 • Meditatieve activiteiten indoor of outdoor

Jos Korthout is 61 jaar, 40 jaar gehuwd, heeft drie volwassen kinderen en een kleinkind. Hij is reeds 45 jaar werkzaam, onderbroken door studies op de lagere zeevaartschool Pollux en de Hogere Zeevaartschool te Amsterdam. Hij startte zijn carrière op zee en stapte in 1979 aan wal om zich in de hulpverlening te storten. In 1994 verwierf hij aan het eind van de deeltijd opleiding het HBO-diploma Sociaal Pedagogische Hulpverlening, later aangevuld met de leergang forensisch psychiatrisch werker en

Lees meer

Jos Korthout is 61 jaar, 40 jaar gehuwd, heeft drie volwassen kinderen en een kleinkind. Hij is reeds 45 jaar werkzaam, onderbroken door studies op de lagere zeevaartschool Pollux en de Hogere Zeevaartschool te Amsterdam. Hij startte zijn carrière op zee en stapte in 1979 aan wal om zich in de hulpverlening te storten. In 1994 verwierf hij aan het eind van de deeltijd opleiding het HBO-diploma Sociaal Pedagogische Hulpverlening, later aangevuld met de leergang forensisch psychiatrisch werker en diverse masterclasses. Hij maakte vele switches in werkgever, doelgroep en werksoort en deed ervaring op met verstandelijke gehandicapten, woon- en activiteitenvoorzieningen, verslavingszorg en (forensische)-psychiatrie. Korthout was vertrouwenspersoon, oprichter en ondersteuner van cliëntenraden, ondernemingsraadslid, coördinator in een TBS-kliniek, pionier in een dubbele diagnosekliniek voor psychiatrische verslaafden. Sinds ruim 15 jaar is Korthout zelfstandig gevestigd beroepsbeoefenaar. Hij is actief in de beroepsvereniging NVMW (Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk werkers) en binnen hun zelfstandigenplatform en lid van de Raad van Toezicht. Korthout is aangesloten bij Merwedeplatform, een regionale ketenzorgorganisatie voor geestelijke gezondheidszorg en bij het Zorgcollectief Altena, waarbinnen diverse zelfstandige kleinschalige zorgondernemers samenwerken.  

Korthout heeft een sterk sociaal- historisch- en cultureel bewustzijn met aandacht voor ontwikkelingssamenwerking, vredeswerk en milieu. Hij onderging invloeden vanuit Christendom, antroposofie, islam, boedhisme, animisme, wicca en andere geestelijke en spirituele stromingen. Hij is gevoed vanuit liberalisme, feminisme, socialisme en humanisme. Korthout is een sterk voorstander van het realiseren van een duurzame wereld, waarbij gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energie en afvalstoffen feitelijk grondstoffen blijken te zijn. Hij heeft aandacht voor ontplooiing van alle mensen, maar in het bijzonder van mensen die zich in kwetsbare posities bevinden. Hij stimuleert baanlozen, werknemers en cliënten tot bewustzijn, zelforganisatie en groei. Hij heeft speciaal aandacht voor mensen met zelfbeschadigend gedrag, verstandelijk beperkten, mensen die onder invloed van hun psychiatrische problematiek tot criminele activiteiten kwamen, drugsverslaafden en voor ieder die zich verder wenst te ontplooien.

Als bestuurder is Korthout onder meer betrokken (geweest) bij MAIC, Wereldwinkel, VVV, Baanlozenvereniging, PvdA, Burgerraadslid in Woudrichem, Progressief Altena, Carnavalsvereniging, Kunstcommissies in Poortugal en binnen GGZ-Breburg, Teerkamerkoor, Vredeswerkgroep, Gered Gereedschap, Kringloopcentrum Altena, Programmaraad lokale radio en het Stadsgidsengilde van Woudrichem. Hij neemt geregeld deel aan discussies en schrijft columns.   

Samenvatting inklappen

Stadsgidsengilde Woudrichem

Peter Baks

"Jos verzorgt al 35 jaar rondleidingen van verschillende aard en niveau en lezingen over Woudrichem. Jos luistert naar de wensen van bedrijven, families, scholen, enz. en past zijn rondleiding hierop aan. Jos vertelt op een heldere en boeiende manier over de historie van de vesting- en vissersstad en laat de mensen met meer dan oppervlakkige kennis naar huis gaan. Hij verzorgt ook lezingen voor historische verengingen, heemkunde kringen, enz. over Woudrichem en de omgeving. Zijn spreekvaardigheid wordt geroemd door de deelnemers."


Flexpool Sovak

Claudia Maser

“Leuk dat je zo enthousiast bent. Hartelijk bedankt voor je leerzame inbreng over “negatief aandacht vragen” deze ochtend. Er is weer wat in beweging gezet, zodat de kwaliteit van zorg waarschijnlijk weer verbeterd wordt. Echt heel goed!”


Organisatie deskundige en Trainer

Arnold van Veen

"Jos is een zeer professionele coach die op een heldere en invoelende wijze, m.b.v. oefeningen steun en houvast biedt aan mensen met zware problemen. Hij is authentiek en integer. Hij treedt op met respect en betrokkenheid en helpt de ander met kleine hanteerbare stappen uit zijn onzekerheid en paniek. Zijn reacties, suggesties en warme aanwezigheid vormen een context waarbinnen de ander in staat is, om zich bij elkaar te rapen en zijn zelfvertrouwen weer op te bouwen".