Terug naar de zoekresultaten

Foto's

©Walter Kallenbach


Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

Jeroen Peterse BSc.

Jeroen Peterse BSc.

Cultuurverandering | Gedragsverandering
Taal : Nederlands

 • Categorieën

 • Leiderschap & Strategie
 • Management
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Masterclass
 • Onderwerpen

 • Blijvende cultuur en gedragsverandering in organisaties
 • Eerst afleren, dan pas aanleren
 • Veranderen is ook jezelf blijven
 • Emoties zijn sterker dan ratio
 • Gedrag is niet goed of fout
 • Het grote ego van ons rationele brein
 • Veranderen is geen 'snap-probleem’
 • Veel verandertrajecten zijn gedoemd gedoemd te mislukken
 • Alle onderwerpen

Jeroen Peterse begeleidt organisaties naar blijvende cultuur- en gedragsverandering in situaties waar sprake is van moeilijker te doorbreken gedragspatronen. Al meer dan 30 jaar heeft Jeroen, in verschillende rollen, een grote focus op het functioneren van organisaties en medewerkers. Met name het effect van een organisatiecultuur op motivatie en prestaties van medewerkers heeft zijn speciale aandacht.

Lees meer

Jeroen begeleidt organisaties naar blijvende cultuur- en gedragsverandering in situaties waar sprake is van moeilijker te doorbreken gedragspatronen. Al meer dan 30 jaar heeft Jeroen, in verschillende rollen, een grote focus op het functioneren van organisaties en medewerkers. Met name het effect van een organisatiecultuur op motivatie en prestaties van medewerkers heeft zijn speciale aandacht.

Om de organisatorische vraagstukken structureel op te kunnen lossen is het van belang om op effectieve wijze cultuur- en gedragsverandering te implementeren. Mensen begrijpen vaak wel welk gedrag beter zou zijn maar krijgen toch de gewenste verandering niet voor elkaar. Conclusie: het is geen ‘snap-probleem’. Vaak mislukken pogingen voor veranderingen door de keuze van aanpak. Er wordt dan gekozen voor methodieken die zijn ontwikkeld voor verandering van bewust en door kennis gestuurd gedrag terwijl we steeds vaker te maken hebben met harde gedragspatronen (onbewust gedrag). Teleurstelling, frustratie, verlies van energie en onnodig hoge kosten zijn het gevolg.

Om wel effectief te kunnen veranderen is het van belang om vooraf de volgende vraag te beantwoorden: ‘met welk gedrag hebben we te maken?’. Is het gedrag dat wordt gestuurd door logica, dan zijn er vele cognitieve modellen waaruit kan worden gekozen. Is het echter  gedrag dat vast zit op harde gedragspatronen dan werken deze cognitieve modellen niet. De hoob-methode® is dan uw antwoord. Deze effectieve en pragmatische methode is speciaal ontwikkeld om harde culturele- en gedragspatronen te doorbreken en met succes nieuw gedrag aan te leren. Deze methode maakt onderscheid in twee soorten gedrag. Enerzijds gedrag dat te veranderen is door toename van kennis (hoofdgedrag). Anderzijds gedrag dat niet veranderd kan worden door toename van kennis omdat er sprake is van gedragspatronen (buikgedrag). De hoob-methode® is speciaal ontwikkeld voor het doorbreken en ombuigen van buikgedrag. Het is van groot belang om vooraf te bepalen of er sprake is van hoofd- of van buikgedrag. Veel verandertrajecten lopen stuk door keuze van een verkeerde aanpak. Vaak wordt geprobeerd om harde gedragspatronen te beïnvloeden met  methodieken die zijn ontwikkeld voor gedrag dat is te veranderen met kennis. 

Jeroen is intellectueel eigenaar van de hoob-methode®. Zijn boek ‘Afleren is ook Leren’ beschrijft de werking van deze methode en is een aanrader voor iedereen die inzicht wil krijgen in wat zinloos en zinvol is bij blijvende cultuur- en gedragsverandering. In de masterclass ‘Waarom Slimme Mensen Zich Onlogisch Gedragen’ behandelt Jeroen de valkuilen en geeft hij inzicht in hoe succesvol cultuur- en gedragsverandering kan worden bereikt.

Anderen zeggen over Jeroen:
Jeroen is een ervaren en gedreven coach die veranderingen met een geheel eigen visie en aanpak weet te realiseren. Hij is een duidelijk en verfrissend alternatief voor alle veranderaars die maar niet concreet kunnen worden. De masterclass ‘Waarom slimme mensen zich onlogisch gedragen!’ is een absolute must wanneer blijvende verandering gewenst is.

Samenvatting inklappen
Cover van Afleren is ook leren

Afleren is ook leren

Waarom slimme mensen zich onlogisch gedragen!

Bestellen
Afleren is ook leren gaat over de werking van de hoob-methode. Een methode voor effectieve begeleiding van gedragsververandering in geval van diepgewortelde en moeilijk te veranderen gedragspatronen, zowel zakelijk als prive. U krijgt antwoord op de vragen waarom slimme mensen zich onlogisch gedragen, waarom veel verandertrajecten mislukken, waarom gedragsverandering geen denk-probleem is en wat er wel gedaan dient te worden om te komen tot structurele gedragsverandering. Iedereen kan met dit boek dagelijks zijn voordeel doen. Dit boek is geschreven voor iedereen die zijn/haar eigen gedrag effectiever wil leren inzetten en/of succesvol wil leren omgaan met gedrag van anderen. Wilt u als coach of therapeut een verdiepingsslag maken dan is dit boek een goede opstap. De hoob-methode is pragmatisch en no nonsense van aard. Het is gedragsverandering voor doeners!

Van Der Valk International B.V.

mevrouw E. Van Der Valk

Helder verhaal over cultuur- en gedragsverandering in geval van voorkomen en verkorten van ziekteverzuim onder medewerkers. Werkt preventief bij burnout en voorkomt langdurige uitval.


Gemeente Amsterdam

mevrouw V. van der Heide

Ik heb de samenwerking met Jeroen Peterse als bijzonder prettig ervaren. Jeroen kan met voldoende kennis en improvisatievermogen de materie op een duidelijke, rustige en interactieve manier overbrengen aan de cursisten. Hij gebruikt voldoende voorbeelden om de cursist bewust te maken van de methodiek die Jeroen heeft ontwikkeld. De interactieve werkwijze komt het beste tot zijn recht voor groepen tot maximaal 25 personen. De presentatie leent zich het best om cursisten bewust te maken van de aangeboden methodiek. De presentatie leent zich minder voor concrete gedragsverandering, omdat daar één op één sessies of coaching meer passend is. 


Gemeente Amsterdam

de heer G.G.A. Mulder

Heldere presentatie, met interactie met de deelnemers waardoor de deelnemers de oorza(a)k(en) van hun eigen onlogisch en daarmee contraproductief gedrag leerden (h)erkennen. Tevens werden praktijksituaties toegelicht en praktische oplossingen aangereikt om effectief met dit contraproductieve gedrag om te gaan.


Teams4You, Boomenterprises

de heer R. (Ruud) van der Boom

Prima presentatie en workshop waardoor deelnemers weerstand bij hun gesprekspartner en bij zichzelf sneller en beter konden herkennen. Daarbij werden strategieën aangereikt om met die (emotionele) weerstand op een praktische manier om te gaan.


MCS B.V.

de heer J. van Nijnatten

We hebben Jeroen meerdere malen ingezet om samenwerking te optimaliseren. Jeroen komt snel tot de kern en heeft ons prima verder geholpen. Zijn aanpak leidt tot blijvende ‘awareness’ zodat oude valkuilen makkelijker omzeild kunnen worden. En bovendien leidt het tot nieuwe inzichten, waardoor effectiever samengewerkt kan worden vanuit de kracht van ieders persoonlijkheid.