Terug naar de zoekresultaten

Foto's


Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

prof. dr. Ruud Pruijm RA

prof. dr. Ruud Pruijm RA

Expert op het gebied van corporate governance en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Talen : Engels, Nederlands

 • Categorieën

 • Bestuur & Politiek
 • Economie & Financiën
  • Crisis Management
  • Kenniseconomie
 • Duurzaamheid/MVO
 • Filosofie, Religie & Spiritualiteit
  • Ethiek
 • Mens & Samenleving
 • Alle categorieën
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Consultant/Trainer
 • Onderwerpen

 • Integer ondernemen
 • Boekhoudschandalen
 • Interne beheersing
 • Gedragscodes
 • Toezicht
 • Fraude
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ruud Pruijm is Visiting Professor Corporate Governance aan de Nyenrode Business Universiteit.

Na een lange carrière in het bedrijfsleven is hij sinds 1997 gevestigd als managementconsultant en interim-manager op het gebied van systemen voor interne controle en beheersing, corporate governance en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Corporate governance of behoorlijk ondernemingsbestuur is een begrip dat velen raakt en ook boeit. Dit niet in het minst door de vele spraakmakende

Lees meer

Ruud Pruijm is Visiting Professor Corporate Governance aan de Nyenrode Business Universiteit.

Na een lange carrière in het bedrijfsleven is hij sinds 1997 gevestigd als managementconsultant en interim-manager op het gebied van systemen voor interne controle en beheersing, corporate governance en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Corporate governance of behoorlijk ondernemingsbestuur is een begrip dat velen raakt en ook boeit. Dit niet in het minst door de vele spraakmakende voorbeelden van slecht ondernemingsbestuur of zelfs wanbeleid, graaiende topmannen, onmachtige commissarissen, falende toezichthouders en teleurgestelde werknemers en klanten. Veelal worden de negatieve kanten van behoorlijk ondernemingsbestuur daarbij overbelicht en worden positieve zaken veronachtzaamd.

Professor Ruud Pruijm is een veel gevraagd spreker op nationale en internationale congressen en is auteur van diverse boeken en van talrijke artikelen. Ook in medialand is hij geen vreemde: op radio en televisie is hij veelvuldig te gast en als commentator wordt hij vaak geraadpleegd door de schrijvende pers. De combinatie van een grondige feitenkennis, heldere analyse en pragmatische oplossingen zijn daarvoor de basis. De laatste 10 jaar heeft hij zich intensief beziggehouden met het onderwerp 'corporate governance' en wordt hij op dit gebied onbetwist als een autoriteit beschouwd.

Hij schrijft in zijn veel gelezen weblog www.professorpruijm.com regelmatig over actuele governance onderwerpen.

Zijn boek 'Behoorlijk ondernemingsbestuur: lessen uit de boekhoudschandalen' is niet voor niets door de Orde van Organisatieadviseurs uitgeroepen tot beste managementboek van 2003.

In mei 2010 verscheen zijn nieuwste boek 'Grondslagen Corporate Governance: leidraad voor behoorlijk ondernemingsbestuur'. Dit omvangrijke boek is het eerste Nederlandse leerboek op dit gebied voor zowel profit- als non-profit-organisaties. Het wordt door velen als een aanwinst voor de Nederlandse vakliteratuur beschouwd.

Als spreker heeft Ruud een enthousiasmerende, humoristische en boeiende manier van presenteren en kan hij de moeilijkste onderwerpen in heldere en voor iedereen begrijpelijke taal over de bühne brengen.

Elke presentatie, seminar of workshop wordt toegespitst op de briefing door de cliënt. De volgende presentaties geven een beeld van zijn specialisatie:

 -Hebben aandeelhouders te veel macht? Stork en ABN Amro zijn er volgens velen het bewijs van. Hoe zit dat nu echt, en welke rol spelen andere partijen als de werknemers en de toezichthouders?

-De uitverkoop van Nederland. Investeerders hebben hun vizier op Nederland gericht en slaan toe waar het kan. Aandeelhouderswaarde is de mantra. Waar leidt dit nu allemaal toe?

-Lessen uit de boekhoudschandalen. Wat waren de factoren die tot de grote boekhoudschandalen van de afgelopen 6 jaar hebben geleid? Zijn allerlei (wettelijke) maatregelen zoals de code Tabaksblat, Sarbanes-Oxley en het versterkt toezicht op accountants voldoende om deze in de toekomst te voorkomen? Is de ondernemingsleiding 'in control'?

-Graaiende topmannen. Hoe heeft het met de bonussen zo uit de hand kunnen lopen? Welke oplossingen zijn er te bedenken?

Integer ondernemen. Wat kunnen we doen tegen fraude op de werkplek? Wat zijn de factoren die tot fraude leiden. Welke maatregelen moet ik in mijn bedrijf nemen om fraude tegen te gaan.

-De kredietcrisis: Was dit nu een financiële tsunami of was er meer aan de hand? Hadden we deze crisis kunnen voorkomen? Heeft het risicomanagement en het systeem van interne beheersing wel gewerkt?

-De DSB-affaire. In veel opzichten is deze affaire een schoolvoorbeeld van falende governance. Een perverse governance structuur, dominerende eigenaar, zwakke commissarissen en falend toezicht waren verantwoordelijk voor de ondergang van een bank die nooit een bank had mogen zijn.

Samenvatting inklappen

Column ACADEMY® magazine 2010

Lees publicatie

Column ACADEMY® Magazine 2004

"Enron, WorldCom, Parmalat, Mannesmann en “ons eigen” Ahold. Wat kunnen we leren?"
Ruud Pruijm over de boekhoudschandalen van afgelopen tijd.
Lees publicatie

Interview ACADEMY® Magazine 2005

"Computers op zich hebben geen waarde."
Ruud Pruijm over het feit dat de intelligentie boven het toetsenbord belangrijker is dan de intelligentie eronder.

Lees publicatie

Artikel Ruud Pruijm e-magazine mei 2007

"Meer mogelijk maken - de “klucht” rond ABN AMRO"
Lees publicatie

Essay 16 maart 2008

"Sobi tegen Deloitte"
Duimschroef of fopspeen?
Lees publicatie
Cover van Behoorlijk ondernemingsbestuur

Behoorlijk ondernemingsbestuur

Bestellen

Sinds de Enron-affaire en de daarop volgende 'boekhoudschandalen' staat corporate governance volop in de belangstelling. Na de verbijstering over de enorme schaal waarop de afgelopen jaren door gerenommeerde bedrijven met de boeken is geknoeid, is nu de vraag hoe dergelijke schandalen in de toekomst voorkomen kunnen worden. Het debat hierover heeft in Nederland onder meer geresulteerd in het rapport van de 'commissie Tabaksblat', maar is nog steeds in volle gang.

In dit boek analyseert Ruud Pruijm hoe schandalen als de affaires rond Enron en 'ons eigen' Ahold hebben kunnen ontstaan. Hij laat zien dat bij Ahold wel degelijk sprake is van fraude die vergelijkbaar is met die bij Enron en WorldCom. Hij laat ook zien dat er niet een paar schuldigen zijn aan te wijzen, maar dat betrokken partijen over de hele linie hebben gefaald, met hebzucht als belangrijkste drijfveer. Vooral de uitzinnige beloningen van het topmanagement zijn een belangrijke oorzaak geweest van alle fraudes. Aan de hand van zijn bevindingen formuleert Pruijm een aantal aanbevelingen en gedragscodes die ertoe moeten leiden dat behoorlijk ondernemingsbestuur weer regel wordt in plaats van (schijnbare?) uitzondering. Alleen op deze wijze kan het zo noodzakelijke vertrouwen van de beleggers worden hersteld.

Cover van Grondslagen van corporate governance

Grondslagen van corporate governance

Bestellen

Bij goede corporate governance (behoorlijk ondernemingsbestuur) gaat het in essentie om een efficiënt toezicht op het bestuur van ondernemingen (de “checks”) en om een evenwichtige verdeling van invloed tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders (de “balances”).

Het Nederlandse systeem van corporate governance is gebaseerd op het Rijnlandse model waarin alle stakeholders betrokken zijn bij de onderneming. Het richtsnoer voor het handelen van het bestuur en de raad van commissarissen is het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De onderneming wordt daarbij gezien als een lange termijn samenwerkingsverband waarbij aandeelhouders niet de enige relevante partij zijn. Ook andere belanghebbenden, zoals werknemers, dienen in dat samenwerkingsverband een rol te krijgen en hun belang vertegenwoordigd te zien. Er hoort bovendien een zekere duurzaamheidambitie aanwezig te zijn. Daarbij streeft de vennootschap naar het creëren van aandeelhouderswaarde op de lange termijn. Deze elementen – samenwerking, duurzaamheid en stakeholders/belanghebbenden- staan in de visie op behoorlijk ondernemingsbestuur centraal.

Het vraagstuk van Corporate Governance is een multidisciplinair vraagstuk. Identificatie van de verschillende invalshoeken verscherpt het doorzicht in het debat. In Grondslagen van Corporate Governance is daarom als aanpak gekozen voor een geïntegreerd benadering waarin juridische, economische en financiële aspecten in samenhang behandeld worden aan de hand van de verschillende mechanismen en actoren in het systeem van corporate governance.

Dit eerste Nederlandse studieboek over corporate governance voldoet geheel aan de eindtermen van de Commissie Eindtermen Accountancy (CEA en biedt ook alle leerstof die nodig is voor een interessante en actuele minor, keuzevak of workshop op het gebied van Corporate Governance.

Institute for Governance Studies

prof. mr. J. Troch

"Wij willen u hartelijk danken vooruw medewerking aan het congres 'Corporate Governance: zegen of plaat?'. Hartelijk dank dat u hiervoor een volledige dag hebt willen vrijmaken.
 
Wij hebben genoten van uw enthousiasme en heldere commentaren in de paneldiscussie. De reacties op de gehele dag zijn louter positief en we zijn blij dat u hierin ook met de gesprekken in kleine grope een zo belangrijke bijdrage hebt geleverd.
 
Bedant voor de goede samenwerking en wellicht tot een volgende keer."