Terug naar de zoekresultaten

Foto's


Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

Pauline van Antwerpen

Pauline van Antwerpen

“Maatwerk is my middle name”
Talen : Engels, Nederlands

 • Categorieën

 • Communicatie & PR
 • Entertainment
  • Fake speeches
 • Filosofie, Religie & Spiritualiteit
  • Ethiek
 • Geschiedenis
 • Gezondheidszorg
 • Innovatie & Creativiteit
 • Alle categorieën
 • Inzetbaarheid

 • Dagvoorzitter
 • Fakespeech
 • Workshop / Masterclass
 • Cabaret
 • Onderwerpen

 • Communicatie
 • Watermanagement
 • Marketing & PR
 • Samenwerking
 • Natuur & Milieu
 • Leiderschap
 • Kwantumfysica
 • Innovatie
 • Alle onderwerpen

Na twee zangstudies, Klassiek en Jazz, belandde Pauline van Antwerpen op het podium als spreker. Maar pas nadat zij drie jaar bij KPN werkte als operator, trainer en coach. Deze ervaring was cruciaal, omdat ze hierdoor het bedrijfsleven van binnenuit leerde kennen. U vindt Pauline in de categorie ‘fake speeches’, maar die term dekt de lading niet. Vandaar dit gesprek over haar werkwijze die zij, in opdracht van ministeries en multinationals, al 14 jaar met succes toepast.

Pauline, jij

Lees meer

Na twee zangstudies, Klassiek en Jazz, belandde Pauline van Antwerpen op het podium als spreker. Maar pas nadat zij drie jaar bij KPN werkte als operator, trainer en coach. Deze ervaring was cruciaal, omdat ze hierdoor het bedrijfsleven van binnenuit leerde kennen. U vindt Pauline in de categorie ‘fake speeches’, maar die term dekt de lading niet. Vandaar dit gesprek over haar werkwijze die zij, in opdracht van ministeries en multinationals, al 14 jaar met succes toepast.

Pauline, jij noemt jezelf ‘verborgen spreker’. Waarom? Dan kan ik me voordoen als bioloog, historicus, filosoof of andere specialist, om het thema van een congres vanuit een aanvullende of onverwachte invalshoek te belichten. En aldus een zinvolle bijdrage leveren aan een verandertraject, een reorganisatie of een cursusdag; eigenlijk elke gelegenheid die vraagt om een frisse kijk of verhelderende blik.

Kan de organisatie dan niet beter een echte expert uitnodigen? Ik wil de expert niet vervangen! Daar komt bij dat ik meestal geen expert vertolk in het onderwerp zelf, maar juist een deskundige uit een ánder vakgebied. Op deze manier benader ik het thema via een omweg, waarmee ik de visie van mijn toehoorders wil verbreden en verdiepen. 

Noem eens een voorbeeld? Mijn speech tijdens de Innovation Lecture. Innovatie is toekomstgericht, en ter lering haalde ik het verleden erbij. Als cultuurhistorica liet ik vijf OBN’ers –Oude Bekende Nederlanders— de revue passeren, om te laten zien dat ook zij obstakels tegenkwamen op hun weg naar vernieuwing. Voor de luisteraars bleek dat niet alleen informatief, maar ook een hart onder de riem, een stimulans om door te zetten.

Wat heb jij als ‘echte’ expert toe te voegen? De TU Delft benaderde mij voor een congres met het thema ‘Implementatie van integrale veiligheid op universiteiten’. De stukken waren nogal abstract en op managementniveau. Omdat de uitvoering ook lager in de organisatie moet plaatsvinden, bleef ik spitten tot ik een concreet beeld had. Vervolgens gaf ik, als veiligheidsexpert uit de VS die het hele traject daar al op orde had, voor iedereen herkenbare voorbeelden. Zo kreeg men een idee hoe het beleid er uitziet in de praktijk. Achteraf noemde de organisatie mijn vertaalslag ‘een onmisbare bijdrage aan de conferentie’. 

Wat onderscheidt jou het meest van een echte wetenschapper? Ik weet inhoudelijk natuurlijk niet zo veel als een echte expert. Maar mensen zeggen wel over mij; ‘Wat praat die hoogleraar op een grappige manier over haar vak, ik wou dat ze dat allemaal zo deden’. Humor is een prachtig middel om zware onderwerpen toegankelijk te maken. Powerpoint helpt daarbij; op goeie plaatjes krijg je gegarandeerd een lach. Bovendien zorgt gebruik van beeld ervoor dat we informatie beter opslaan.

Hoe kun je nou van zóveel onderwerpen verstand hebben? Als kind stelde ik al meer vragen dan mijn ouders konden beantwoorden. Dan zei mijn vader; ‘Kijk maar in de encyclopedie!’ Nu zoek ik op internet, of ik koop een boek. Ik krijg vaak de vraag; ‘Werk jij ook bij Canon/ Shell/ VWS/…?’ omdat ik me zo grondig verdiep in de organisatie. Bovendien heb ik een brede belangstelling van nature. Natuurlijk heb ik m’n stokpaardjes. Evolutie, ofwel, hoe planten en dieren veranderen door samen te werken en zich aanpassen aan hun omgeving, daar kunnen wij veel van leren! Dat gebruik ik vaak in mijn verhalen. Bijvoorbeeld op het congres ‘How to feed our world? van Wageningen University. Elke spreker, een specialist op eigen terrein, kwam met een stukje van de oplossing. Ik kreeg later te horen dat ik, als buitenstaander, met mijn verhaal alle stukjes had gecombineerd tot een totaaloplossing. Blijer kun je me niet maken! Want uiteindelijk stel ik al mijn kennis in dienst van de opdracht. Wat is belangrijk voor deze doelgroep? Hoe breng ik de boodschap het beste over? Wat dat laatste betreft heb ik ook profijt van mijn ervaring als podiumkunstenaar.

Had je niet liever zangeres willen zijn? Nee. Ontdekken en leren is voor mij een grotere levensbehoefte. Al kun je een creatieve aanleg niet verloochenen, maar dat hoeft ook niet. Als verborgen spreker kan ik creatief zijn, én eeuwige student.  

Samenvatting inklappen

Column ACADEMY® Magazine 2014

Lees publicatie

Column ACADEMY® Magazine, voorjaar 2009

Hansje Brinker of: Er een gat in zien
Lees publicatie

G-krant - Kom uit de werkkast!

Lees publicatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Johan Sterrenburg

"Pauline heeft in korte tijd een grappige en vlotte speech in elkaar gezet, met treffende vergelijkingen, mooie woorden en gevoel voor het onderwerp en de zaal. We zijn heel tevreden. Pauline bracht een mooie komische noot in een verder veelal serieuze middag."


David Pollard, Workplace Pride Foundation

“I unequivocally recommend Pauline van Antwerpen as a unique and talented artist and performer for any number of occasions. Pauline has the uncanny ability to put herself ‘in the shoes’ of her audience and bring out a poignant message that touches everyone who hears it.

As an example, Pauline recently performed for the Workplace Pride Foundation which is dedicated to increasing the visibility and emancipation of LGBT at work, during our 2012 Conference Closing Dinner and Awards Ceremony. At this event, Pauline expertly articulated the message that we as a foundation are trying to give by reversing the roles of straight people and homosexuals in society. Through her humor, uncanny talent for observing human behaviour and ability to make everyone feel comfortable, she very clearly helped all participants understand some of the challenges that LGBT people face in the workplace and in life.

I have seen Pauline perform for different audiences for a number of years now, in Flamish, Dutch and English and am confident that her own inner awareness and self confidence can be a unifying and motivating factor for any group that she would perform for. “
 


Tanja Ineke, Directeur Bestuurszaken, UWV

"Als openingsspreker levert Pauline van Antwerpen een perfecte bijdrage aan het verloop van de rest van het programma. Als verborgen spreker brengt ze het publiek tegelijkertijd in verwarring en vervoering. Daarmee staat iedereen in de stand ‘open’ en ‘opgewekt’ voor de rest van de dag.

Pauline trad op tijdens de jaarlijkse vrouwenconferentie van UWV. Met een perfecte mix van ernst en humor zette Pauline ons beurtelings op het verkeerde been én aan ’t denken. Zij oogstte met haar optreden dan ook zowel applaus als een gulle lach van alle ruim 500 aanwezigen. En er werd nog lang over nagepraat. Wonderbaarlijk goed!"
 


Ron Massink, Manager Integrale Veiligheid, Technische Universiteit Delft

''Wij hebben Pauline benaderd omdat er tijdens ons symposium Integrale Veiligheid in het Hoger Onderwijs behoefte was om onze gasten aan te zetten na te denken over Integrale Veiligheid. Wij wilden ons toch wel gecompliceerde onderwerp op een luchtige liefst vermakelijke manier naar voren gebracht zien, kortom wij wilden het schijnbaar onmogelijke.

Wij hebben Pauline bij dit project leren kennen als een professioneel kunstenares die niet tevreden is voordat alle facetten van haar performance volledig afgestemd zijn op de behoeften van het onderwerp. 

Zij verdiept zich intensief in het onderwerp en ontwerpt diverse creatieve benaderingen die zij vervolgens samensmeedt tot een, in ons geval, haarscherpe persiflage waarvan  het publiek met volle teugen kon genieten en door verrassende wendingen tot denken werd aangezet over het onderwerp Integrale Veiligheid.

De balans tussen inhoud en vermaak wordt door Pauline nauwkeurig opgebouwd en bewaakt. De rol die zij zichzelf heeft toegedacht wordt zo levensecht neergezet dat  bijna niemand haar voor zij de bühne betreedt nog herkent als zichzelf.

Wij beoordelen de prestatie van Pauline voor ons symposium als een onmisbare, zij heeft een belangrijk aandeel gehad bij het succes van deze dag.''


Kiki van Oeffelen, Hoezo!

''Voor het symposium Integrale Veiligheid zochten wij een spreker die inhoudelijk het onderwerp kon aanvullen en weergeven, met nieuwe inzichten en humor. Pauline heeft deze opdracht vertaald naar een geweldige speech, waar de zaal stil van werd. Er was een buzz in de zaal, wie was dit en hoe zat het met het verhaal dat verteld werd? Boven verwachting, wat een mooie aanvulling van het programma. Een groot succes!'' 


Jan Bout, Voormalig Voorzitter Raad van Bestuur Royal Haskoning

"Pauline kan, als zogenaamd expert, een volle zaal boeien door een inleiding te houden doorspekt met humor. Ze brengt entertainment op het allerhoogste niveau, waarbij het publiek tot nadenken wordt gestimuleerd en de lach niet kan onderdrukken. Haar veelzijdigheid is verbazingwekkend."


Gemeente Amersfoort

Anneke de Graaf

“Pauline van Antwerpen vraagt direct de aandacht van haar publiek. Met haar vriendelijke en opgeruimde optreden zet zij je eerst wel op het verkeerde been. Zodra ze de aandacht heeft, neemt zij ons gedrag en onze gedachtes (ze lijkt onze gedachten te kunnen lezen), feilloos op de korrel. Door de omkering van situaties zien wij opeens onszelf als hetero, blanke man/vrouw geconfronteerd met vragen als: “Wanneer ontdekte u dat u hetero was?” Haar verhaal legt bloot met welk gemak we altijd vanuit onze eigen positie waarnemen en vragen stellen en, erger nog... oordelen. En dat inzicht levert zeker ook ongemak op tijdens de bijeenkomst, maar Pauline van Antwerpen laat ons vooral om onszelf lachen.

Het is een toegankelijke manier om over diversiteit te spreken: hetero of LHBT, man of vrouw. Pauline heeft bij ons in de organisatie een soms ongemakkelijk onderwerp op een leuke manier bespreekbaar gemaakt.”
 


Albert Schweitzer Ziekenhuis

Rob Oostenbroek

"Pauline richt zich uitstekend op het publiek dat zij voor zich heeft. Direct al bij het kennismakingsgesprek voelt zij aan welke topics voor het gehoor van belang zijn.
Zij speelt intelligent in op het niveau van haar gehoor en bereidt zich daar terdege op voor.

Tijdens een symposium met de titel “Hygiëne, horen, zien en….aanspreken” bracht zij het onderwerp met een mengeling van werkelijke humor en dikwijls voor terzake ingewijden nog onbekende verrassende wetenschappelijke achtergronden. Zij is daarbij kritisch beschouwend over bestaande geaccepteerde situaties en deed geestige bespiegelingen over een ideale toekomst.

Haar combinatie van een goed performer zijn met een wervelende power point presentatie, heeft in onze ziekenhuissetting een uitstekend effect gehad en blijkt ook maanden later nog steeds te worden gememoreerd. Saillant detail daarbij is dat enkele toehoorders na afloop nog steeds vertwijfeld zich afvroegen of deze vrouw werkelijk een hoogleraar uit Portland was of een (fake)gastspreker. Naar ons idee het mooiste compliment dat een gastspreker kan krijgen."


De Brauw Blackstone Westbroek N.V.

Prof. Lokke Moerel

"Pauline is een zeer originele spreker die door met humor en lef een onderwerp van een onverwachte invalshoek te benaderen, moeilijke onderwerpen ter discussie stelt en mensen zelf tot nieuwe inzichten laat komen. Klasse!"


evenementenorganisator UWV

Ron van Steenis

"Op basis van de geweldige fakespeech die Pauline hield tijdens de 2013-editie van Hoge Hakken Echte Banen, hebben wij Pauline dit jaar gevraagd om op te treden als dagvoorzitter. Deze functie heeft Pauline naar volle tevredenheid van de opdrachtgever en de deelnemers uitgeoefend. Zij begon de dag met een korte terugblik naar haar speech van vorig jaar en heeft daarna gedurende de gehele dag op een humorvolle manier de sprekers af- en aangekondigd. Daarbij bleef zij uiterst respectvol naar de gasten/deelnemers/sprekers. Pauline is goed in staat om de deelnemers bij de les te houden. Tenslotte heeft Pauline op deze dag tweemaal een interactieve workshop gegeven waarbij de deelnemers vragen moesten beantwoorden en zo hun voorkeur moesten uitspreken. Deze workshop werd door de deelnemers goed beoordeeld."


frankweijers.com BV

Frank Weijers

"Pauline speelt haar rol op zeer overtuigende wijze. Als professor van Oxford University wist ze het publiek lange tijd in de ban te houden met haar prachtige uitspraken, zó ongewoon voor een professor uit Oxford en daarmee ook zo innemend. Opmerkingen achteraf vanuit het publiek: 'Eindelijk een hoogleraar die geweldig kan acteren'. Het is niet alleen veel plezier dat ze bij haar gehoor oproept, maar het verhaal dat ze vertelt is zo inspirerend dat onmiddellijk duidelijk is dat ze zich uitstekend in het onderwerp (in dit geval 'leiderschap') heeft ingelezen en laten inpraten. Een vakvrouw van kaliber, een aanrader voor een indrukwekkende inleiding op, of afsluiting van een conferentie, ongeacht het thema."


Public Relations & Communication Manager, Total E&P

Yvonne Hoddenbach

"Wij hebben Pauline ingeschakeld voor een verrassingsact tijdens een evenement, waarbij wij afscheid namen van een aantal expats van ons bedrijf. Deze mensen hadden tussen de 3 en 5 jaar in ons Nederlandse filiaal gewerkt en we wilden hun een bijzonder afscheidscadeau geven.

Pauline heeft een nieuwe tekst geschreven op het lied ‘Ne me quitte pas’ van Jacques Brel. In de tekst ging zij enerzijds in op het bijzondere bestaan van een expat en anderzijds op het werken in Nederland en met Nederlanders. Ze werd aangekondigd als een belangrijke gast van het hoofdkantoor in Parijs en zette met een prachtig Frans accent haar publiek direct al op het verkeerde been. Wat op een langdradige speech dreigde uit te draaien veranderde plots in een lied toen de pianist enkele noten aansloeg. De tekst van het lied raakte de expats en was meteen een feest van herkenning, en werd door Pauline met de nodige humor gebracht. Op charmante wijze verbeeldde zij het complexe, vaak onzekere bestaan van een expat die voor enkele jaren in Nederland wordt gestationeerd. De enorme impact voor het gezin, het wennen aan een nieuwe cultuur, maar ook de Nederlandse kroket en beschuit met muisjes werder niet vergeten.

Pauline is inventief, creatief en in staat om zeer snel te schakelen. Wij kwamen een week voor het betreffende evenement met haar in contact, maar met de nodige inspanningen aan beide zijden stond er op de betreffende avond een professionele en volwaardige act."
 


VWI symposiumcie

“Perfecte presentatie. Met overtuiging en humor zet Pauline haar verhaal neer en weet iedereen op het verkeerde been te zetten. Ze was het gesprek van de dag. Het was fantastisch!"


ing. Martijn Burgers, Projectleider Tauw BV

Op ons klantevent wilden we de gasten op een bijzondere manier entertainen. Pauline heeft voor een ludieke en verrassende boodschap over duurzaamheid gezorgd. Met parallellen en voorbeelden uit de dierenwereld zijn onze gasten geprikkeld en kwamen gesprekken over duurzaamheid luchtig en eenvoudig op gang.


De Kunst van het Kwantumkijken

Twan van de Kerkhof, oprichter European Leadership Platform: "Goede managers weten oogkleppen te vermijden. Ze houden hun ogen en oren goed open en stellen zekerheden voortdurend ter discussie. Pauline helpt daarbij. Ze nodigt je uit om met een hernieuwde en vernieuwende blik te kijken. Tijdens haar presentatie heb je veel plezier. Na afloop heb je veel geleerd."

Ivo Matser, CEO TSM Business School: "Pauline is in staat om op basis van een perfect voorbereide presentatie mensen te boeien door haar creatieve manier van voordragen. Hierbij gebruikt ze toegankelijke en subtiele humor en heeft ze een goede interactie met de groep. Ze krijgt mensen op het puntje van hun stoel en is in staat zowel een boodschap over te brengen als de zaal op onverwachte momenten te verrassen."

Daan Quakernaat, filosoof en collega-spreker, toen hij het woord overnam van Pauline: "Dames en heren, ik heb al veel gezien... maar dit is echt een toppertje!"


Tonny Bosch, Directeur, Goudappel Coffeng

"De opening van onze nieuwe vestigng op 23 april 2010 in Amsterdam was een groot succes. De bijdrage van Pauline van Antwerpen droeg daar sterk aan bij: passievol en met humor bracht zij haar verhaal. Ook onze verkeerskundige invloed had zij slim ingepast. Pauline bedankt."


Echte vrouwen zijn solidair

Margie Alders, Royal Haskoning, communicatie en pr & Pauline van Aken, communicatiedeskundige en pre

Margie Alders: "Pauline's presentatie tijdens de kick-off van ons vrouwennetwerk werd bijzonder positief ontvangen, wat opmerkelijk is voor zo’n kritische groep. Onze vrouwen kregen een inzichtgevende spiegel voorgehouden over “hoe het zou kúnnen zijn”. En nog dagelijks geeft Paulines input voeding tot discussie op de werkvloer. De positieve impuls is ook te merken aan het enthousiasme bij de intekening voor vervolgbijeenkomsten: iedere keer een volle bak!"

Pauline van Aken: "Een goede professionele spreker pik ik er meteen uit; die bereidt zich zowel grondig voor op de inhoud als op de vorm waarin het gegoten wordt. Pauline is zo’n topspreker! Ze weet zich niet alleen prachtig uit te drukken in taal, ook haar non-verbale communicatie, met ondersteuning van imponerend en zeer creatief beeldmateriaal, spreekt boekdelen. Ik ben erg van haar onder de indruk; menigeen kan veel van haar talenten leren!"


Miranda Bol, Senior Client Manager, TiasNimbas & Beverley Walker, Evolutionair Biologe, Royal Haskon

Miranda Bol: "De kwaliteiten van Pauline zijn werkelijk uniek te noemen. Ze kroop in de huid van onze klant en gaf op niet te evenaren manier haar observaties terug aan de doelgroep, aan de hand van een boeiende vergelijking met mieren, ondersteund door indrukwekkende beelden. Daarnaast gaf zij stof tot nadenken. Pauline zette de boodschap van onze onderwijsprogramma’s zeer krachtig neer: Never Stop Asking."

Beverley Walker: "Pauline was bijzonder overtuigend als evolutionair biologe. Haar Franse accent was realistisch en ze sprak met autoriteit en humor over haar onderwerp. De manier waarop ze haar verhaal had afgestemd op het thema van de conferentie gaf blijk van een grondige voorbereiding. Veel van mijn collega’s waren verbijsterd dat het om een performance ging!"
 


Cees van Lede, Scheidend voorzitter Raad van Bestuur, Akzo Nobel

"Na de geweldige aubade, die mij ten deel is gevallen bij mijn afscheid, wil ik U van harte danken voor de creatieve invullling van een gedeelte van de avond. Het was een bijzondere verrassing dat ik werd toegezongen, maar heel in het bijzonder was ik onder de indruk van de treffende teksten. Van alle kanten is mij met een spontaan enthousiasme verteld hoezeer U daarin de centrale rol hebt vervuld. Het is buitengewoon knap om zulke liederen te ontwerpen wanneer men het ‘slachtoffer’ eigenlijk niet kent. Alle hulde en mijn grote dank."
(citaat uit persoonlijke brief)
 


Tracy Hamill, Projectmanager, Acta Organisatie

"Wat was jouw optreden geweldig! De opdrachtgever (Ministerie van V&W) was laaiend enthousiast en heel erg tevreden. De zaal was in één keer wakker en alert. Daar komt bij; de manier waarop jij de gevoelige materie in je optreden wist te verwerken was klasse! Ook onze samenwerking vond ik heel prettig. Je bent open en eerlijk, je komt je afspraken na en, last but not least, je levert topkwaliteit!"


Philippe Creijghton, Managing Partner, Houthoff Buruma

"Houthoff Buruma organiseerde onlangs een bijeenkomst voor zijn juristen over carrièreplanning. Daarbij kwamen ook aspecten van genderdiversiteit aan de orde. Via via hadden wij enthousiaste verhalen over Pauline gehoord en wij besloten haar te vragen een voordracht te houden over gelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor mannen en vrouwen.

Paulines bijzondere presentatie, die tegelijkertijd hilarisch én volkomen geloofwaardig was, heeft de toehoorders aan het denken gezet. Na afloop en ook in de dagen daarna werd er druk over het onderwerp gesproken. Daarmee beantwoordde haar optreden volkomen aan het doel van deze bijeenkomst. Een aanrader!"


Jeanne Martens, Coöperatie-adviseur, Marketing, Communicatie & Coöperatie, Rabobank Vlietstreek-Zoet

Tijdens onze avond voor zakelijke leden stond het thema Verbinding centraal. Na een inleiding die 'letterlijk' over verbinding ging was de vloer aan Pauline. Met haar verhaal over verbinding wist ze de aanwezigen op een verrassende manier te binden. Niet alleen vermakelijk maar ook een boodschap meegevend. Het verhaal was herkenbaar voor een ieder en sloot aan bij actuele vraagstukken op het gebied van veiligheid, samenwerken en duurzaamheid. Aan de toehoorder de uitdaging om zijn eigen leerpunten er uit te halen.


Mientje Fluyt, Atelier voor Leiderschap

“Pauline’s optreden ‘Changes are Chances’ is heel goed ontvangen; de luisteraars waren geboeid en gingen er helemaal in mee. Het was een inspirerend verhaal, wat zeker effect heeft gehad in het anders leren kijken naar wat verandering betekent. En dat je van verandering ook een kans kunt maken.
Pauline is een vakvrouw met wie het fijn samenwerken is. Ze is betrokken bij het onderwerp en heeft op professionele wijze het onderwijs verwerkt in haar speech. Daardoor had ik er alle vertrouwen in dat het helemaal goed zou komen. En dat was ook zo: door Pauline’s verhaal was de groep open om aan de slag te gaan.”
 


Angela Kramers, Stichting Sam

''Pauline gaat niet over één nacht ijs. Met aandacht voor detail, alles willen weten, waarom, voor wie en hoe, wist zij de sfeer van onze brunch luchtig en vrolijk te maken. Iedereen komt op zo’n dag binnen met een vol hoofd, maar vanaf het moment dat Pauline begon en in de huid kroop van muzikaal therapeute Robin Moore wist zij de mensen te boeien. Ik heb genoten van haar en het zien hoe iedereen losser en toegankelijker werd. Top dag! Dank je wel!''


Koen Besteman, Consultant, Roland Berger Strategy Consultants

"Pauline van Antwerpen heeft een 'fakespeech' gehouden bij een bijeenkomst waar wij medeorganisator van waren. Zij heeft de bijeenkomst geopend met een inspirerende schets van de toekomst in 2028.

Wij zijn tevreden over de prestatie van Pauline bij de bijeenkomst. De "fakespeech" heeft naar ons idee bijgedragen aan de goede bijeenkomst die daarop volgde door de deelnemers te prikkelen over de toekomst na te denken en uit de dagelijkse gang van zaken te halen.

Ook zijn wij tevreden over de samenwerking voorafgaande aan de bijeenkomst. Wij wilden zelf een deel van de regie houden over de inhoud de fakespeech, ook op detailniveau. Pauline heeft laten zien flexibel te zijn in de inhoud en het proces, en heeft ons alle mogelijkheden gegund om input te leveren en die op een goede (en snelle) manier ingepast in haar presentatie. Wij hebben het gevoel dat we de fakespeech zo gezamenlijk hebben kunnen vormgeven."


Voorzitter Jan van Delft, Volkswagen / Audi Dealercouncil

''Via Speakersacademy hebben wij Pauline van Antwerpen gevraagd vanuit haar “beestjes achtergrond” het thema communicatie (intern en extern) toe te lichten en de brug naar de automotive industry te slaan. Pauline werd daarbij geïntroduceerd als een belangrijk adviseur op het gebied van communicatie van de concernleiding in Duitsland. In die rol, Fiona Hoffmann genaamd, heeft zij dat thema uiterst professioneel, we hadden maar een korte voorbereidingstijd, humorvol en to-the-point neergezet. De aanwezigen gingen op in haar verhaal, pikten de essentie op en hebben zich enorm vermaakt. De verbazing was merkbaar toen zij haar ware identiteit aan het einde van haar voordracht kenbaar maakte. Kortom, wij zijn erg blij met haar bijdrage, de boodschap is overgekomen en een prima, ontspannen toon was gezet voor de rest van de dag. Ik beveel haar van harte aan als gast/mistery speaker voor o.a. bijeenkomsten als die van ons.''

Non Verbaal - Stormwaardig door de eurocrisis!
Non Verbaal - Stormwaardig door de eurocrisis!
Workplace Pride Awards 2012 ~ Coming out Cabaret!
Workplace Pride Awards 2012 ~ Coming out Cabaret!
The Shortest Introduction To Quantum Physics
The Shortest Introduction To Quantum Physics
U valt dus op vrouwen! Hoe heeft u dat ontdekt.
U valt dus op vrouwen! Hoe heeft u dat ontdekt.