Terug naar de zoekresultaten

Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

Lisette Thooft

Lisette Thooft

Publicist, freelance journalist en ‘mythosoof’
Talen : Engels, Nederlands, Duits

 • Categorieën

 • Filosofie, Religie & Spiritualiteit
  • Spiritualiteit
 • Geschiedenis
 • Kunst & Cultuur
  • Literatuur / Auteurs
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Onderwerpen

 • Emancipatie en spiritualiteit
 • Nieuwe of vrije spiritualiteit
 • Man-vrouw verhoudingen en de evolutie van de beschaving
 • Spiritualiteit en seksualiteit

Lisette Thooft is publicist, freelance journalist en spreekster, en noemt zichzelf ‘mythosoof’: onderzoekster van de spirituele en psychologische zin van mythen, vroeger en nu. Onlangs won zij de door Vrijzinnigen Nederland georganiseerde spreekwedstrijd voor vrouwen.

Zij studeerde Engelse taal- en letterkunde en rolde in 1983 de journalistiek in, toen ze een schrijfwedstrijd won van een damesblad. In de loop der jaren schreef zij reportages, interviews, columns en essays voor de meest

Lees meer

Lisette Thooft is publicist, freelance journalist en spreekster, en noemt zichzelf ‘mythosoof’: onderzoekster van de spirituele en psychologische zin van mythen, vroeger en nu. Onlangs won zij de door Vrijzinnigen Nederland georganiseerde spreekwedstrijd voor vrouwen.

Zij studeerde Engelse taal- en letterkunde en rolde in 1983 de journalistiek in, toen ze een schrijfwedstrijd won van een damesblad. In de loop der jaren schreef zij reportages, interviews, columns en essays voor de meest uiteenlopende tijdschriften en kranten: spirituele tijdschriften zoals Happinez, Yoga Magazine, Onkruid, maar ook businessbladen zoals Source en FEM; vrouwenbladen zoals Elegance, Feeling, Marie-Claire, Psychologie Magazine en feministische bladen zoals Opzij en Avanta, maar ook Panorama en Vrij Nederland. Ze leverde regelmatig bijdragen aan landelijke dagbladen als Trouw, Algemeen Dagblad, De Volkskrant, was columniste in het Avro televisieprogramma ‘De Ochtenden’ en was gast of deelneemster in vele radio- en tvprogramma’s, het meest recent als geïnterviewde door Annemiek Schrijver in ‘Het Vermoeden’. Daarnaast was zij redacteur van Onkruid, hoofdredacteur van het consuminderblad Genoeg en redacteur van opinieblad VolZin, 'tijdschrift voor zinvol leven'. Zij schreef veertien boeken, o.a. het succesvolle Tien geboden voor innerlijke rust. De meest recente titels zijn:

De Onverzadigbare Vrouw (en de Afwezige Man), een nieuwe visie op de verhouding tussen mannen en vrouwen  (2011): een mythosofisch onderzoek naar de man-vrouw verhouding en wat daarin is veranderd door de eeuwen heen: de rode draad is de evolutie van de beschaving en hoe de strijd tussen de seksen – de dialectische, dynamische interactie tussen de geslachten – hierin een vormende rol speelt. Dit is het belangrijkste onderwerp van haar lezingen.

Jaap Goedegebuure over dit boek: “In dit aanstekelijk geschreven en met oeroude verhalen geïllustreerde betoog stelt Lisette Thooft dat vrouwen helemaal niet zo vredelievend zijn als het feministische vooroordeel wil. Het patriarchaat moest er aan te pas komen om de machts- en seksbeluste matriarchen in het gareel te krijgen. Een provocerend en politiek incorrect boek dat de lange tenen niet uit de weg gaat.”

Andere boeken van Lisette Thooft: - Alchemie van de liefde (2008) - Spiritualiteit werkt in de overgang (2007) - Jezus & Maria Magdalena, een mythe van liefde en vrijheid (2006) - Geld kost tijd (2001)

In augustus 2014 verschijnt bij De Boekerij Waarom de heks in de oven verdween, dat zij samen schreef met Mieke Bouma, medebestuurslid van de Kring voor Mythosofie. Ondertitel: '50 beroemde verhalen en wat ze betekenen' - mythen, sprookjes, toneelstukken, films en andere beroemde verhalen geduid op zo'n manier dat je ze op je eigen leven kunt betrekken, zodat je dat beter begrijpt en kunt regisseren. Dat wordt gepresenteerd tijdens het eerste Mythosofische Symposium in Amsterdam.  

Samenvatting inklappen
Cover van De vrouw die ik was

De vrouw die ik was

Bestellen

Marise van Hout weet alles van sprookjes, maar lang en gelukkig leven, dat lukt nog niet zo goed. Overal om zich heen ziet ze heksen: haar jaloerse stiefzus, haar vriendinnen in de vrouwenclub, en niet te vergeten de collega die flirt met Jasper, haar man. Een week met haar vriendinnen in de Zwitserse bergen verandert iets in haar. Op slinkse wijze ontdekt ze de ontrouw van haar man, en dan lijkt ze alle troeven in handen te hebben. De vrouw die ik was is een geestige roman over dromen en wakker worden, competitie tussen vrouwen en de vraag of je altijd de waarheid moet vertellen.

Cover van Spiritueel door de overgang

Spiritueel door de overgang

Bestellen

De overgang is voor de meeste vrouwen een lastige periode, vol lichamelijk ongemak en emotionele opschudding. Lisette Thooft beschrijft hoe je de overgang juist kunt ervaren als een doorgang naar een nieuw, beter en spiritueler leven. De overgang is een kans om vanbinnen héél te worden. Het gaat tijdens dit proces om het temmen van de innerlijke draak… Als je daarmee aan de slag gaat, krijg je de energie terug van het kind dat je eens was, maar mét de kracht en intuïtie van de wijze oudere vrouw. Spiritueel door de overgang geeft filosofische inzichten en praktische tips om de gelukkigste tijd van je leven in te gaan.

Lisette Thooft is publicist en journalist voor o.a. Happinez, Libelle Balance en Yoga Magazine. Ze schreef een aantal spirituele boeken, waaronder Tien geboden voor innerlijke rust en Alchemie van de liefde. In januari 2011 verscheen De onverzadigbare vrouw [en de afwezige man]; een nieuwe visie op de verhouding tussen mannen en vrouwen.
Geheel herziene en uitgebreide versie van het uitverkochte Spiritualiteit werkt in de overgang

Cover van Zeven wegen naar overvloed

Zeven wegen naar overvloed

Je hebt niet veel nodig om in overvloed te leven - alleen een schat die in jezelf verborgen ligt. Maar hoe moet je bij deze schat komen? Het staat in Zeven wegen naar overvloed, een reisgids gelardeerd met sprankelende anekdotes, boeiende feiten en handige tips.

 

Cover van De Onverzadigbare Vrouw (en de Afwezige Man)

De Onverzadigbare Vrouw (en de Afwezige Man)

Mannen worden gek van de claimende, bemoeizuchtige, bazige, controleerderige, bezitterige, gestresste en lastige vrouwen in hun leven. Omgekeerd ergeren vrouwen zich regelmatig aan de lakse, luie, botte, slordige, ongedisciplineerde, onverantwoordelijke en egocentrische mannen om hen heen. Zo is het al eeuwen en eeuwen. Maar intussen zijn we wel een stuk beschaafder geworden, met ons allen. Volgens Lisette Thooft is er een oorzakelijk verband: we hebben elkáár beschaafd.
 

Cover van Spiritualiteit werk in de overgang

Spiritualiteit werk in de overgang

Anderhalf miljoen Nederlandse vrouwen zijn in de overgangsleeftijd, tussen 45 en 55 jaar – en nog maar weinigen beseffen hoe door en door spiritueel dit intrigerende proces in wezen is. Het gaat om het temmen van de innerlijke draak... Als je daarmee aan de slag gaat, krijg je het enthousiasme terug van het kind dat je eens was, maar mét de kracht en de intuïtie van de wijze oudere vrouw.
In een notendop alles over die innerlijke draak, over de evolutionaire zin van de menopauze, meditatie-hormonen, de zegeningen van opvliegers en de beste manieren om je ouder wordende lichaam te koesteren en te verzorgen.

Cover van Geld kost tijd

Geld kost tijd

Tijd is gratis, maar geld kost tijd: dat is de uitdagende stelling van Lisette Thooft. Zij beschrijft en ontrafelt hoe de mechanismen werken die ons in de greep houden van het 'nooit genoeg tijd hebben.' en het onvruchtbaar bezig zijn met geld. Waarom het een vergissing is om te denken dat je te weinig verdient, waarom geluk niet veel met geld heeft te maken maar alles met tijd. En wanneer geld wel degelijk gaat stinken. In dit vrolijk stemmende boek draait het niet om zuinig te leven of rijk te sterven, maar om tijdlozer te genieten!

Cover van Jezus en Maria Magdalena

Jezus en Maria Magdalena

Maria Magdalena was de vrouw van Jezus: een moderne mythe. Maar mythen hebben een diepe betekenis. Wat betekent het verhaal van de gestorven en herrezen mannelijke God en zijn vrouwelijke tegenspeler?

Lisette Thooft begon een persoonlijke zoektocht en kwam terug met opwindende antwoorden. De overeenkomsten tussen de christelijke mythologie en die van andere religies zijn opvallend, ontdekte zij: de held offert altijd zichzelf en herrijst op een hoger niveau, de heldin raakt altijd haar geliefde kwijt. Waar staan die archetypen voor in onze psychologische ontwikkeling?

Als we teruggaan tot Adam en Eva, de archetypische man en vrouw, kunnen we zien dat het mannelijke staat voor het verlangen naar vrijheid, het vrouwelijke voor het verlangen naar liefde. Vrijheid en liefde hebben elkaar nodig om tot volle wasdom te komen. In het brandpunt van de ontwikkeling staat het offer. De vrijheid omarmt de liefde en geeft uit vrije wil zichzelf op de liefde omarmt de vrijheid en laat daarmee haar geliefde los. Op het hogere niveau van de herrijzenis worden vrijheid en liefde één. Man en vrouw ontwikkelen zich tot androgyne heelheid.

Dit boek werpt een fascinerend nieuw licht op oude verhalen en biedt een radicaal nieuw perspectief op religie als blauwdruk van de ontwikkelingen die mensen kunnen doormaken.

Cover van Tien geboden voor innerlijke rust

Tien geboden voor innerlijke rust

Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats, wij hebben ongelofelijke haast. Herman van Veen zong het zo mooi. Als geneesmiddel voor deze ongelofelijke haast is er nu de Tien geboden voor innerlijke rust. De geboden en verhalen van Lisette Thooft helpen werkelijk als je streeft naar innerlijke rust.

Gij zult niet kiezen
Streef niet naar groei
Leg jezelf geen negatieve geboden op
Stel jezelf alleen doelen die vandaag nog haalbaar zijn
Doe duffe dingen, opdat je dag verlengd worde
Pak jouw probleem(pje) aan

In een advertentie in de landelijke dagbladen verscheen in mei de uitslag van een onderzoek van het NIPO: Wat zouden we over tien jaar bereikt willen hebben? Toen bleek dat 15% van de mensen op zoek is naar innerlijke rust, vooral vrouwen.
Waarom nog tien jaar wachten als Lisette Thooft nu de weg al wijst?

Cover van De kikkerkus

De kikkerkus

Over seks, liefde en emancipatie is al heel wat afgeschreven en gediscussieerd. En er bestaan nog steeds zeer veel misverstanden over betoogt Lisette Thooft. Zij is een origineel en onorthodox denkster en publiciste. Zij ondergraaft het stoere feminisme van Opzij en stelt vooral andere vragen dan de 'manlijke' vrouwenbeweging meestal doet.
De kikkerkus is een uitdagende visie op vrouwen en hun vaak door mannen aangereikte of opgedrongen seksuele beleving. Thooft kiest voor een 'opwaardering van het vrouwelijke', voor een 'oefening in tederheid', voor het doorbreken van ego-gerichte begeerte.
Lisette Thooft schreef met De kikkerkus een spannend en opwekkend boek, niet alleen voor vrouwen, niet alleen voor mannen, maar voor allebei. Misverstanden genoeg, maar Thooft wijst gelukkig op heel wat nieuwe mogelijkheden om 'samen te leven zonder te vechten of te vluchten'.

Cover van Het geminachte lichaam

Het geminachte lichaam

In 'Het geminachte lichaam' vertellen vijftien seksueel misbruikten - twaalf vrouwen en drie mannen - openhartig over hun gevecht tegen de ervaringen uit het verleden en over de invloed die het heeft op hun seksuele relaties en de manier waarop zij hun lichaam ervaren. Het zijn stuk voor stuk indrukwekkende verhalen - vaak schokkend en aangrijpend, maar ook inspirerend en hoopgevend.

Daarnaast werpen zes therapeuten op heldere wijze licht op de behandelmethodes voor slachtoffers van seksueel misbruik. Van degenen die seksueel misbruik aan den lijve hebben ondervonden, wordt veel moed en geestkracht gevraagd om een (liefdes)leven op te bouwen dat voldoening geeft. De wonden die seksueel misbruik achterlaat, zijn diep en hardnekkig.

Het geminachte lichaam biedt herkenning en erkenning voor slachtoffers en geeft hun omgeving het benodigde inzicht om hun naasten heter te ondersteunen en te begrijpen. Het geminachte lichaam is een belangrijk boek, dat niet alleen bedoeld is voor incestslachtoffers zelf, hun partners en hulpverleners, maar ook voor beleidsmakers, opinievormers en het grote publiek. Iedereen die dit boek leest begrijpt dat seksueel misbruik niet van de politieke agenda mag verdwijnen. Er is nog veel te doen. En er kán ook iets gedaan worden. De bijdragen van de therapeuten reiken handvatten aan die seksueel misbruikte mensen kunnen gebruiken om weer van hun lichaam te leren houden.


 

Cover van Alchemie van de liefde

Alchemie van de liefde

Waarom duren wittebroodsweken nooit lang? Waarom vechten we met elkaar, ook als we oprecht van elkaar houden? Waarom schuilt er een draak in elke vrouw en een gepantserde ridder – of een robot – in elke man? Omdat we zo in elkaar zitten; het is het ontwerp van de liefde. En dat is maar goed ook. Want juist het overwinnen van tegenstellingen levert de Steen der Wijzen op die van lood goud maakt, zelfs diamant. Conversio oppositorum noemden de alchemisten dat: het omkeren van tegendelen. Het mannelijke en het vrouwelijke hebben elkaar nodig om zelf tot volle ontplooiing te komen.
Lisette Thooft vertaalde de eeuwenoude alchemistische principes naar hedendaagse liefdesrelaties. Alles is één, zo binnen zo buiten, haast je langzaam, los op en verbind, bid en werk… Wat hebben die klassieke regels ons nu te leren? Elke relatie is een kolf waarin zich een alchemistisch proces afspeelt, of het nu een stevige of een wankele relatie is, hetero of homo, een prille liefde of een oude band. Zelfs als je géén relatie hebt, kun je alchemie bedrijven. Dit boek vertelt je precies hoe, met uit het leven gegrepen en herkenbare voorbeelden, met humor en wijsheid. En… het werkt!

Cover van Geluk & gelazer

Geluk & gelazer

Wat is geluk? Voor lisette Thooft is het bijvoorbeeld: een wielklem krijgen na de ambtenaar een fooi toeschuiven. Lekker je bekkenbodemspieren trainen in de file. Een plan bedenken voor wat je wilt worden voor als je later dood bent. Maar de liefde, de lente, de push up bh en kerstmis vallen onverbiddelijk in de categorie gelazer. Evenals bijvoorbeeld clichés van de New age, die zij zo goed kent en vlijmscherp op de hak neemt.

Cover van Werk & moederschap

Werk & moederschap

Hoe combineer je werk en moederschap? Die vraag staat centraal in dit sprankelende en informatieve boek, geschreven door de journalisten Lisette Thooft en Esmé van der Molen. Evenwicht is het sleutelwoord voor werkende moeders van de Derde Golf: evenwicht tussen zorg en zelfontplooiing, tussen carrière en het theeblad thuis. Tijd genoeg hebben voor je kinderen, voor je partner en voor jezelf - kan dat? Waar haal je de energie vandaan? Delegeren doet dat pijn? Kun je het leren? Wat betekent het voor je relatie als je werkt en moeder bent en wat kun je verwachten van een partner? Hoe is het om alleenstaand werkend moeder te zijn? Wat vinden kinderen ervan dat moeders werken? Welke obstakels kun je zien aankomen, welke voorzorgsmaatregelen kun je nemen? Naast feitelijke informatie en een handig overzicht van rechten en plichten geeft WERK & MOEDERSCHAP inzicht in veelvoorkomende problemen en reikt het mogelijke oplossingen aan.

Directeur theater De Kamers, Amersfoort

Jos van Oord

Lisette Thooft heb ik al een aantal keren in ons theater gehad voor een lezing of een toespraak. Ze weet de goed onderbouwde inhoud van haar betoog in een persoonlijk en enthousiast jasje te gieten. Lisette neemt je mee in haar zoektocht naar leven en liefde, sensualiteit en spiritualiteit. Een warme uitstraling gaat samen met goed gezochte woorden. Lisette brengt haar verhaal alsof ze het allemaal ter plekke ook ontdekt heeft. Daarom boeit ze. Het is een vrouw die oude bronnen gebruikt om in het heden bewust en kritisch te denken en te leven. Fijn om Lisette Thooft bij ons te hebben!
 


Mozeshuis/Mozes & Aäronkerk Amsterdam

Monica Neomagus

Lisette Thooft heeft tweemaal een lezing verzorgd, hier in de Mozes & Aäronkerk in Amsterdam. In 2007 sprak zij over het vrouwbeeld en de cosmetische industrie.

In 2009 was zij één van de openingssprekers van onze Zomerschool en gaf zij een cultuurschets van 20 jaar relaties en seksualiteit, economie en onthaasten, aandacht voor de natuur en ons voedsel. Zij kiest verrassende invalshoeken om duidelijk te maken waar het haar om te doen is, kan een heldere beschouwing geven van historische en actuele ontwikkelingen in de samenleving en heeft een prettige en uitnodigende uitstraling in de interactie met het publiek.


Directeur/hoofdredacteur Civis Mundi

Prof. dr. S.W. Couwenberg

Mevrouw Lisette Thooft kan ik met overtuiging als spreker aanbevelen. Ik heb haar als docent meermalen mogen beluisteren in door mij georganiseerde lezingencycli voor HOVO. Zij deed dat op boeiende en geëngageerde wijze.
 


Voorzitter Spirituele Sociëteit Zeeland.

Maarten Anthonise

Onlangs heb ik het genot gehad een lezing van mevr. Thooft mee te maken. Dit gebeurde op 16 mei jl. toen zij een lezing verzorgde in de Spirituele Sociëteit Zeeland. Ik was aanwezig in de hoedanigheid als voorzitter van de Spirituele Sociëteit. Persoonlijk heb ik de lezing als zeer vakkundig en enthousiasmerend ervaren. Dit was tevens de mening van het overgrote deel van de talrijke aanwezigen. In de daaropvolgende bestuursvergadering is de lezing als zeer goed gekwalificeerd. Kortom, mevt. Thooft wil ik refereren als een uitstekend spreekster!

 


Ignatiushuis

Fieke Klaver

Zowel in het kader van het cursusprogramma van het Ignatiushuis, als voor een netwerk van theologen, heb ik mevrouw Lisette Thooft leren kennen als een inspirerend spreekster. Met een goed opgebouwd, inhoudelijk, ietwat prikkelend verhaal, contact makend met haar gehoor en ook achteraf adequaat reagerend op vragen en weerwoord. Ik beveel haar graag als spreekster bij u aan.