Terug naar de zoekresultaten

Foto's


Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

Arnold Karskens

Arnold Karskens

Oorlogsverslaggever pur sang
Talen : Engels, Nederlands

 • Categorieën

 • Media & Journalistiek
  • Journalisten & Correspondenten
 • Leiderschap & Strategie
 • Motivatie & Inspiratie
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Interviewer
 • Onderwerpen

 • Oorlog
 • Jacht op oorlogsmisdadigers
 • Journalistiek
 • Moed
 • Overleving bij terroristische aanslagen

Moed en out of the box-denken. Arnold Karskens, Nederlands meest ervaren oorlogs- en conflictverslaggever weet als geen ander hoe je bij iedere avontuurlijke onderneming -thuis, op het werk of in het buitenland- lef, doorzettingsvermogen en creativiteit aanboort. Want zijn stelling is: iedereen kan een held zijn en overzicht houden als de chaos compleet is. Geen probleem zonder een oplossing- Geen 'nee' zonder een 'ja'. Karskens brengt praktische overlevingstactieken over in een inspirerende speech gelardeerd met tal van persoonlijke ervaringen en voorbeelden. Na zijn speech is niemand meer bang.

Met zijn eigen ervaring als leidraad beantwoordt Karskens vragen als 'hoe verzamel ik de geestelijke kracht om een moeilijke opdracht aan te vangen?' of 'hoe neem ik een cruciale beslissing in een fractie van een seconde'' Hij leert de motivatie scherp te houden in extreme omstandigheden. In een boeiende stijl, waarbij lichte ironie niet ontbreekt, legt hij de geheimen bloot waarom de één wel moed heeft en de ander niet. En hoe je jezelf 'lef' kunt aanleren. Hij toont wat voor mechanismen spelen bij het overleven in tijden van tegenspoed en gevaar. Hij schetst hoe je de factor 'geluk' kunt beïnvloeden. Hoe je in complete chaos en gevaarlijke situaties toch overzicht houdt. Welk inzicht je nodig hebt om te plannen, als er op het eerste gezicht niets meer te plannen valt. Kortom: overleven op het scherpst van de snede!

Lees meer

Moed en out of the box-denken. Arnold Karskens, Nederlands meest ervaren oorlogs- en conflictverslaggever weet als geen ander hoe je bij iedere avontuurlijke onderneming -thuis, op het werk of in het buitenland- lef, doorzettingsvermogen en creativiteit aanboort. Want zijn stelling is: iedereen kan een held zijn en overzicht houden als de chaos compleet is. Geen probleem zonder een oplossing- Geen 'nee' zonder een 'ja'. Karskens brengt praktische overlevingstactieken over in een inspirerende speech gelardeerd met tal van persoonlijke ervaringen en voorbeelden. Na zijn speech is niemand meer bang.

Met zijn eigen ervaring als leidraad beantwoordt Karskens vragen als 'hoe verzamel ik de geestelijke kracht om een moeilijke opdracht aan te vangen?' of 'hoe neem ik een cruciale beslissing in een fractie van een seconde'' Hij leert de motivatie scherp te houden in extreme omstandigheden. In een boeiende stijl, waarbij lichte ironie niet ontbreekt, legt hij de geheimen bloot waarom de één wel moed heeft en de ander niet. En hoe je jezelf 'lef' kunt aanleren. Hij toont wat voor mechanismen spelen bij het overleven in tijden van tegenspoed en gevaar. Hij schetst hoe je de factor 'geluk' kunt beïnvloeden. Hoe je in complete chaos en gevaarlijke situaties toch overzicht houdt. Welk inzicht je nodig hebt om te plannen, als er op het eerste gezicht niets meer te plannen valt. Kortom: overleven op het scherpst van de snede!


Karskens schreef een tiental boeken. In het autobiografische 'Berichten van het front' vertelt hij over zijn besluit het gevaar op te zoeken en hoe hij op weg naar de oorlog talloze hindernissen overwon. In 'Pleisters op de ogen - pleister op de mond' beschrijft hij de geschiedenis van de Nederlandse oorlogsverslaggeving van Heiligerlee tot Kosovo; wat in de Nederlandse media de hiaten zijn en wat we van het verleden kunnen leren. Zijn overlevingshandboek voor oorlog en terroristische aanslagen 'Reisgids voor de frontlijn' is een echte 'live-saver' voor vakantiegangers en zakenlieden die afreizen naar gevaarlijke gebieden en de loopgraven van onze tijd. In zijn boek ‘Geen cent spijt’ toont Karskens zijn uithoudingsvermogen door 15 jaar lang te jagen op Frans van Anraat, de grootste Nederlandse oorlogsmisdadiger ooit, om hem achter de tralies te krijgen. Ook schreef hij over de jacht op oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog zoals Gestapo-medewerker Klaas Carel Faber, ooit nummer één most-wanted door het Simon Wiesenthal Centrum en over de schoonvader van koningin en diens verleden in het boek: 'De zaak-Zorreguieta'. In 2016 verschijnt van zijn hand het meest kritische boek over de Nederlandse journalistiek ooit 'Journalist te koop'.

Karskens bezocht voor Nederlandse kranten, weekbladen, radio- en tv-omroepen en talkshows de laatste 35 jaar talloze landen in conflict zoals El Salvador, Suriname, Angola, Rwanda, Eritrea, Mali, Algerije, Bosnië, Tsjetsjenië, Irak, Syrië en Afghanistan. Ook schreef hij veel over vluchtelingenstromingen. En altijd unembedded. Over lef en doorzetting gesproken!

Samenvatting inklappen
Cover van Rebellen met een reden

Rebellen met een reden

Bestellen
Wat bezielt idealistische Nederlanders te vechten onder vreemde vlag. Karskens werd door het humanistisch Vredesberaad uitgeroepen tot Journalist van de Vrede 2008. De Liga voor de Rechten van de Mens en de stichting J'Accuse kenden Karskens de Clara Meijer-Wichmann- Penning 2008 toe voor zijn onafhankelijke verslaglegging. Het leven van huurlingen en rebellen spreekt tot ieders verbeelding. Het zou avontuurlijk en geheimzinnig zijn en wat is er mooier dan je idealen om te zetten in daden? De journalist Arnold Karskens ging op zoek naar de werkelijke verhalen van Nederlandse oorlogsvrijwilligers die hun hart volgden en deelnamen aan een vrijheidsstrijd. Karskens sprak onder anderen met de Enkhuizenaar Johan Tilder, die vocht in Kroatië en in 1994 omkwam. Hij ging de gangen na van twee omgekomen Eindhovense jihad-strijders kort voor hun noodlottige aanval in Kashmir en ontmoette meermalen deserteur Poncke Princen. Sommige Nederlanders, bijvoorbeeld student Rob van Veen, die zich in Boedapest aansloot bij de Hongaarse opstand, overleefden. De enige westerling ooit bij de Vietcong, Hans Duijnisveld, vond zijn dood in Vietnam. Karskens maakt de handelwijze van deze idealisten pijnlijk duidelijk en laat zien waarom zij hun hart volgden. Rebellen met een reden is geschreven door een kenner bij uitstek, Neerlands bekendste en langst werkende oorlogsverslaggever. Met foto's van de rebellen en hun strijd in Vietnam, El Salavador, Israël, Hongarije, Indonesië, voormalig Joegoslavië en andere landen. Arnold Karskens (1954) kreeg de afgelopen vijfentwintig jaar bekendheid als een van Nederlands beste en meest volhardende oorlogsverslaggevers. Hij schrijft voor dagblad De Pers en levert regelmatig bijdragen aan Nederlandse en Vlaamse radio- en tv-zenders. Bij J.M. Meulenhoff verschenen eerder van hem Berichten van het front, Pleisters op de ogen, pleisters op de mond, Reizen langs de frontlijn, Onze man in Bagdad en Geen cent pijn.
Cover van Geen cent spijt

Geen cent spijt

Bestellen
Onthullend portret van de eerste Nederlander die terechtstaat voor genocide De Nederlandse zakenman Frans van Anraat leverde in de jaren tachtig duizenden tonnen grondstof voor gifgas aan lrak. Daarmee kon dictator Saddam Hoessein massaal mosterdgas en zenuwgassen tegen burgers en militairen inzetten.Oorlogsverslaggever Arnold Karskens volgt Van Anraat al vijftien jaar. In 1991 maakte hij in Bagdad zijn eerste interview met hem en daarna kruisten hun wegen zich met grote regelmaat. Mede op grond van zijn onderzoek en zijn publicaties in Nieuwe Revu werd Van Anraat uiteindelijk veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf. Geen cent spijt (een uitspraak van Van Anraat) beschrijft uitvoerig het opmerkelijke leven van de Nederlandse Ali Chemicali. Karskens ging terug naar Van Anraats jeugdjaren en ontdekte hoe de oorlogsmisdadiger, gedreven door een onstilbare honger naar geld en vrouwen, via ingenieuze routes en nepbedrijven jarenlang de internationale exportverboden wist te omzeilen. Arnold Karskens (1954) kreeg de afgelopen vijfentwintig jaar bekendheid als een van Nederlands beste en volhardendste oorlogsverslaggevers. In 2003 maakte hij als enige Nederlandstalige journalist de Slag om Bagdad van nabij mee. Hij werkt voor het weekblad Nieuwe Revu en levert daarnaast bijdragen aan vele Nederlandse en Vlaamse radio- en tv-zenders. Bij Meulenhoff verschenen van hem Berichten van het front, Pleisters op de ogen, pleister op de mond, Reizen langs de frontlijn en Onze man in Bagdad. Over Arnold Karskens:'Een vakman' - H.J.A. Hofland 'Topjournalist' - Barend en Van Dorp 'Nummer van de oorlogsverslaggevers' - Knack
Cover van Onze man in bagdad

Onze man in bagdad

Bestellen
Het ongelooflijke en soms hilarische relaas van de enige Nederlandse verslaggever die tijdens de Derde Golfoorlog onafgebroken in de belegerde Irakese hoofdstad was. Naarmate de Amerikaanse en Britse troepen in maart en april van dit jaar dieper in irak doordrongen en de spanning in Bagdad steeg, verlieten bijna alle waarnemers en journalisten het oorlogstoneel. Zo niet Arnold Karskens. Een maand lang volgde hij dag en nacht de gebeurtenissen in de gemobiliseerde en belegerde stad. Hij sprak met inwoners en militairen, voelde het inslaan van de bommen, hoorde de Amerikanen aanvallen, zag de ravage na afloop en merkte hoe sterk de internationale berichtgeving onder druk kwam te staan. Ondertussen hield hij zich intensief bezig met overleven.
Cover van Pleisters op de ogen

Pleisters op de ogen

Bestellen
Wie deden en doen er aan Nederlandse zijde verslag van een oorlog? Hebben deze Nederlandse journalisten de waarheid kunnen achterhalen? Onder welke omstandigheden deden zij hun werk? Wat waren de technische of logistieke problemen, was er sprake van (zelf-)censuur, intimidatie, of leugens, of eigen vooringenomen politieke standpunten? Arnold Karskens, door velen de enige echte Nederlandse oorlogsverslaggever genoemd, schrijft in Pleisters op de ogen de unieke en totaal onbekende geschiedenis van de Nederlandse oologsverslaggeving. Aan bod komen onder meer Napoleons mars naar Rusland, de Brusselse Opstand van 1830, de Tweede Boerenoorlog, de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, de Indonesische bevrijdingsoorlogen, de Hongaarse opstand, de Vietnamoorlog, de Golfoorlog en de strijd in voormalig Joegoslavië. Daarnaast is een hoofdstuk gewijd aan de dood van zes Nederlandse journalisten in El Salvador en Oost-Timor, en is er aparte aandacht voor de vrouwen in dit vak en de verdiensten van de oorlogsverslaggevers.

De zaak-Zorreguieta

Bestellen
Geen samenvatting beschikbaar