Terug naar de zoekresultaten

Foto's


Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

prof. dr. René Smits

prof. dr. René Smits

Hoogleraar recht van de euro aan de Universiteit van Amsterdam
Talen : Engels, Nederlands, Frans

 • Categorieën

 • Bestuur & Politiek
  • Europa
 • Economie & Financiën
  • Crisis Management
 • Mens & Samenleving
  • Recht & Maatschappij
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Dagvoorzitter
 • Workshop / Masterclass
 • Consultant/Trainer
 • Onderwerpen

 • Economische en monetaire aangelegenheden
 • Bankentoezicht
 • Europees betalingsverkeer (SEPA)
 • Mededingingsrecht
 • Europa
 • Internationale samenwerking
 • Globalisering
 • Internationaal recht
 • Alle onderwerpen

Professor dr. René Smits is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en consultant. Het recht van de Economische en Monetaire Unie (EMU) is sinds 2000 zijn leeropdracht in Amsterdam. Als consultant geeft René Smits juridisch en strategisch advies over de EMU en over de regulering van de financiële sector in Europa en het toezicht op de banken. Bij deze onderwerpen valt te denken aan de EU-maatregelen om uit de crisis te komen, de uitgifte van Eurobonds (gezamenlijke overheidsobligaties

Lees meer

Professor dr. René Smits is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en consultant. Het recht van de Economische en Monetaire Unie (EMU) is sinds 2000 zijn leeropdracht in Amsterdam. Als consultant geeft René Smits juridisch en strategisch advies over de EMU en over de regulering van de financiële sector in Europa en het toezicht op de banken. Bij deze onderwerpen valt te denken aan de EU-maatregelen om uit de crisis te komen, de uitgifte van Eurobonds (gezamenlijke overheidsobligaties van Europese overheden) en de bescherming van de deposito’s bij Europese banken.

René Smits is jarenlang werkzaam geweest bij De Nederlandsche Bank (DNB, 1978-2001) en bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de rechtsopvolgster van de NMa (2001-2014).                                                           

Bij de centrale bank was hij onder meer werkzaam in het toezicht op het bankwezen. Hij was er twaalf jaar juridisch adviseur van de directie (general counsel) en hoofd van de Afdeling Juridische Zaken. In die hoedanigheid was René Smits onder meer verantwoordelijk voor inbreng in de EU-richtlijnen voor het bankentoezicht en de voorbereiding van de EMU. Bij DNB was René Smits tevens lid van het Juridisch Comité van het Europees Stelsel van Centrale Banken (LEGCO).         

Bij de NMa was René Smits Directeur van de Juridische Dienst en nadien juridisch raadadviseur. Van 1 april 2013 tot 1 maart 2014 was hij strategisch adviseur bij Juridische Zaken van de ACM. Bij de NMa (ACM) werkte hij onder meer aan het boetebeleid, de handhaving van het mededingingsrecht door private partijen en de samenhang tussen mededinging en duurzaamheid. Ook was hij als compliance officer verantwoordelijk voor de integriteitshandhaving bij de toezichthouder.

René Smits is gasthoogleraar aan het Centre for Commercial Law Studies van Queen Mary, University of London en lid van het Committee on International Monetary Law van de International Law Association. Hij geeft regelmatig lezingen en colleges in onder meer Frankfurt en Lissabon. Sinds 2002 is René Smits medeorganisator en voorzitter van een jaarlijks weerkerend seminar voor centrale bankjuristen in Cambridge (GB). René Smits heeft tal van publicaties op zijn naam staan over het Europese monetaire recht, het toezicht op het bankwezen en de institutionele vormgeving van het Europese Stelsel van Centrale Banken. Zijn proefschrift (The European Central Bank - Institutional Aspects (Kluwer Law International, Den Haag/Londen/Boston, 1997; in 2000 herdrukt) beschreef de ECB vanuit juridisch perspectief. Hij schrijft columns (in het Engels en Nederlands) voor de on-line editie van Het Financieele Dagblad. In 2013 werd René Smits benoemd tot een van de assessoren (medebeslissers in besluiten over inbreuken en fusies) bij de Belgische Mededingingsautoriteit.

René Smits (1954) heeft sociologie en rechten gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zijn belangstelling voor interreligieuze en interculturele dialoog komt onder meer tot uiting in een publicatie over islamitisch bankieren en de invloed van religie op het recht (Islamic finance and the influence of religion on the law, Eleven International Publishing, 2012).

Samenvatting inklappen

Banking culture a supervisory culture two issues for the joint european supervisors

Lees publicatie

Bewijzen van het niet bestaan van de interne markt

Lees publicatie

Columns via de website van René Smits

Lees publicatie

Column: European banking union: quick and transparent, please!

Lees publicatie

Banken laten zich niet zomaar aan banden leggen (in: De Volkskrant)

Lees publicatie

Column ACADEMY® magazine 2010

Lees publicatie

Interview René Smits for ACADEMY® Magazine, held early September 2007

"I firmly believe in Africa as an upcoming market"

Lees publicatie

The European Central Bank

In the European constitutional order
Lees publicatie

Letter in Financial Times

Obama can be an inspiration to Europeans
Lees publicatie

Central Banking Publications, Ltd., London, a subsidiary of Incisive Media Ltd.

Neil Courtis

I collaborated with René Smits for 6 years when he chaired and co-produced a seminar for legal experts from central banks (one of a range of a dozen annual seminars I helped to produce at Central Banking Publications). René's chairmanship was consistently rated as outstanding in feedback (average satisfaction scores of 9/10 or greater). When we did a multi-year analysis he was the overall second highest-rated speaker or chairmen over a five-year period out of more than 100 internationally-eminent chairmen and presenters. On a more statistically robust analysis I think he would have been the top rated.. He chairs meetings with energy and diplomacy (as well of course as deep expertise in the subject area) and went far beyond the call of duty to ensure delegates had a good experience. He is particularly skilled at bringing together disparate groups. I recommend him without hesitation as a meeting chairman.


PricewaterhouseCoopers Advisory N.V.

Floris Feitsma

Op 18 en 19 oktober organiseerde PwC een tweedaagse workshop in Amsterdam voor een internationaal gezelschap van PwC-subsidieadviseurs uit meer dan 10 verschillende landen. Het was bedoeld als netwerkevenement, maar was tevens gericht om de kennis van de adviseurs over de verschillende EU-subsidieregelingen en instanties te vergroten. Wij hebben u gevraagd om de workshop te openen met een lezing van circa een uur over 'Economic recovery in crisis' toegespitst op overheidssteun en subsidies in Europese context.

Terugkijkend op beide dagen en gelet op de reacties van de genodigden, is de workshop zeer succesvol verlopen. Het betrof de derde keer dat men in dit verband bij elkaar kwam, maar voor het eerst in de vorm van een workshop. Wegens succes zal deze vorm in de toekomst worden doorgezet. Uw lezing is goed ontvangen en gaf een mooie aanzet om veder de diepte in te gaan middels de opvolgende sessies. Met name het begin, het stuk over state aid en het slot van uw lezing sloten goed aan bij de thema's van de workshop. Wat betreft de secties in uw presentatie over de financial sector arrangements / economic arrangements in EU context bleek duidelijk dat u op die vlakken over zeer veel kennis en ervaring beschikt. Echter, voor een groot deel van de doelgroep waren deze secties wat te specifiek. Het aanstippen van de belangrijkste punten was gezien de beperkte tijd wellicht beter geweest, zodat meer tijd beschikbaar was voor de eerder genoemde goed aansluitende punten. Daarnaast ervaar ik uw manier van presenteren als prettig en duidelijk en paste het, mede door de nodige humor, goed bij de informele setting.

Naar aanleiding van deze goede ervaring zal ik u bij toekomstige lezingen, met name als deze zich toespitsen op de financiele sector binnen Europees verband, zeker overwegen.