Terug naar de zoekresultaten

Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

prof. dr. Kris Deschouwer

prof. dr. Kris Deschouwer

Politicoloog en autoriteit over de Belgische politiek
Talen : Engels, Nederlands, Frans

 • Categorieën

 • Bestuur & Politiek
  • Politiek - Overheid
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Onderwerpen

 • Belgische politiek
 • De Europese Unie in vergelijkend perspectief
 • Multi-level governance in de Europese Unie
 • Politieke instellingen van de consociational democratieën
 • Politieke instellingen van de West-Europese landen
 • Onderzoek van methoden voor de politieke wetenschappen
 • Politieke partijen en de partij-systemen
 • Vergelijkend federalisme
 • Alle onderwerpen

Prof. dr. Kris Deschouwer is een de autoriteit over de Belgische politiek en verkiezingen. Hij wordt vaak geraadpleegd door de Nederlandse en Belgische media om zijn mening en analyse te geven over actuele politieke gebeurtenissen en vraagstukken. Kris Deschouwer behaalde zijn licentiaat in de Sociologie en in de Politicologie aan de Vrije Universiteit Brussel en zijn doctorstitel in Politicologie in 1987 aan dezelfde universiteit. Hij doceert politicologie aan de Vrije Universiteit

Lees meer

Prof. dr. Kris Deschouwer is een de autoriteit over de Belgische politiek en verkiezingen. Hij wordt vaak geraadpleegd door de Nederlandse en Belgische media om zijn mening en analyse te geven over actuele politieke gebeurtenissen en vraagstukken. Kris Deschouwer behaalde zijn licentiaat in de Sociologie en in de Politicologie aan de Vrije Universiteit Brussel en zijn doctorstitel in Politicologie in 1987 aan dezelfde universiteit. Hij doceert politicologie aan de Vrije Universiteit Brussel sinds 1988 en doceerde ook aan de universiteiten van Bergen (Noorwegen), Lausanne, Lille en Aix-en-Provence. Sinds 2009 bekleedt hij in Brussel een mandaat van onderzoeksprofessor. Kris Deschouwer is (mede)auteur of redacteur van 18 boeken en publiceerde meer dan 100 wetenschappelijke artikelen en hoofdstukken over een breed scala aan onderwerpen zoals politieke partijen, verkiezingen, vergelijkend federalisme en vormen van democratie. Zijn huidig onderzoek focust op de gevolgen van institutionele complexiteit voor politieke actoren en voor politieke partijen in het bijzonder. Hij was lid van de redactieraden van diverse vakbladen, en was hoofdredacteur van Res Publica, van de Journal of Regional and Federal Studies en van de European Journal of Political Research.

Samenvatting inklappen
Cover van Tussen kiezer en hoofdkwartier

Tussen kiezer en hoofdkwartier

Titel:
 
Tussen kiezer en hoofdkwartier
Subtitel:
 
De lokale partijafdelingen en de gemeenteraadsverkiezingen van 2006
Auteur:
 
Kris Deschouwer, Benoît Rihoux, Jo Buelens
Uitgeverij:
 
VUBpress
Uitvoering:
 
196 pagina's
ISBN:
 
978-90-548-7459-1

Gemeenteraadsverkiezingen kunnen genieten van steeds meer aandacht van onderzoekers. Vaak wordt de lokale afdeling hierbij over het hoofd gezien. Dit boek wil hieraan verhelpen. Naar aanleiding van de verkiezingen van 2006 werden de woordvoerders/voorzitters van lokale afdelingen van nationale partijen over heel België bevraagd. Dit gaf een schat aan informatie over de manier van werken en denken op het lokale niveau. Onderzoekers van verschillende universiteiten, zowel Nederlandstalige als Franstalige, bestudeerden de lokale partijorganisatie, de manier van campagnevoeren, de moeilijkheden bij de lijstvorming, de gebruiken bij coalitieonderhandelingen, enz. De ideologische opvattingen en de belangrijke beleidsthema\'s worden onderling vergeleken en getoetst aan de nationale standpunten. De evaluatie van het lokale beleid en de visie op de verschillende gemeentelijke hervormingen worden bekeken door de bril van de lokale verantwoordelijken. Doordat het onderzoek in het verlengde ligt van vroegere projecten - zie ook de publicatie De Dorpsstraat is de Wetstraat niet, VUBPRESS 1996 - kunnen voor sommige vragen langetermijnvergelijkingen worden opgebouwd. Dit boek biedt een schat aan informatie voor al wie interesse heeft in de lokale politiek en voor al wie verder wil kijken dan de verkiezingsuitslag.
Cover van New Parties in Government

New Parties in Government

Titel:
 
New Parties in Government
Subtitel:
 
In Power for the First Time (Routledge/ECPR Studies in European Political Science
Auteur:
 
Kris Deschouwer
Uitgeverij:
 
Routledge
Uitvoering:
 
199 pagina's
ISBN:
 
978-04-154-0499-0
 
 
 

Party literature is largely focused on the rise and success of new parties and their effects on party systems and older parties. This book, on the other hand, provides a valuable and original addition to such literature by analyzing what happens to a party when it enters government for the first time.

Leading contributors assess how these parties, whether old or new, change when entering government by answering a set of questions:

 • How and why has their role changed?
 • What are the consequences of change?
 • What explains the evolution from principled opposition to loyal opposition and eventually to participation in the executive?
 • Which characteristics of the parties can be held responsible?
 • Which characteristics of the parties’ context should be brought into the picture?
 • What have been the effects of the status change on party organization, party ideology and electoral results?


Covering a wide range of European parties such as the Finish Greens, right wing parties (FN, Lega Nord and Alleanza Nazionale) and new parties in Italy , The Netherlands and Sweden to name a few; this book will be of particular interest to scholars and students concerned with party systems, political parties and comparative politics.

Cover van Politics Beyond the State

Politics Beyond the State

Titel:
 
Politics Beyond the State
Subtitel:
 
Actors and Policies in Complex Institutional Settings
Auteur:
 
Kris Deschouwer, M. Theo Jans
Uitgeverij:
 
VUB Press
Uitvoering:
 
295 pagina's
ISBN:
 
978-90-548-7436-2

States, national institutions and policy processes guide our understanding of politics. Processes of globalization and regional integration increasingly push politics beyond the state. Global economic operators and supranational institutions give rise to significant volumes of collective decision making occurring outside or only vaguely related to the national context and its state-based institutions. The centrifugal migration of politics away from state-based institutions does not only occur in an upward fashion towards the international level but also endows decentralized and private actors with policy making powers. The resulting picture is one in which state institutions and policy processes seem to be a less appropriate unit to analyze politics. Political processes are dispersed and spread over different tiers of government, ranging from the supra- to the sub-national level. Central states continue to be an important, but not the sole component in the complex, multi-level depiction of politics. This volume seeks to capture the changing nature of politics both within and beyond the state. The presence of multiple tiers of government re-orients policy processes and affects actors and policy outcomes at all levels. The chapters on electoral politics and coalition formation highlight the changing political dynamics in complex multi-tiered systems. The chapters on interest representation and lobbying present the European Union as a supranational magnet for national and regional interests. Supranational government offers opportunities as well as limitations to interest representation and lobbying. Central states relied heavily on taxation and command-and-control legislation to achieve policy outcomes. In complex multi-level systems other policy approaches are developed to complement the traditional tools of government. The last chapters of this book present some of the ‘governance’ tools to achieve policy outcomes in a context where resources are thinly spread over private actors and a myriad of public authorities. The analysis of ‘politics beyond the state’ clarifies that the central state continues to guide our understanding of politics but that it needs to be complemented with ample attention to both the sub- and the supranational tiers of government. Kris Deschouwer is professor of Politics at the Department of Political Science of the Vrije Universiteit Brussel. His research focuses on political parties and elections, more in particular on the meaning and organization of party political representation in complex and multi-layered systems. He is editor-in-chief of the European Journal of Political Research. M. Theo Jans is professor of Politics at the Department of Political Science of the Vrije Universiteit Brussel and Senior Fellow at the Institute for European Studies. His research focuses on policy-making in complex, multi-level systems, namely, the Belgian Federation and the European Union.

Cover van Politiek

Politiek

Titel:
 
Politiek
Subtitel:
 
Een inleiding in de politieke wetenschappen
Auteur:
 
Kim Deschouwer en Marc Hooghe
Uitgeverij:
 
Boom Onderwijs
Uitvoering:
 
299 pagina's
ISBN:
 
978-90-473-0082-3
 
 
 
Dit boek bestellen? Klik hier!

Politiek bepaalt voor een flink stuk ons dagelijks leven: van eenvoudige verkeersregels, tot de vraag wie er toegang krijgt tot onderwijs of gezondheidszorg. Dit handboek reikt de instrumenten aan voor de wetenschappelijke studie van het politieke bestel. Het boek beoogt een brede kennismaking met de politiek, van de politieke filosofie, de empirische studie van politiek gedrag tot een korte inleiding tot de bestuurskunde. Tegelijk is het ook een inleiding tot de politieke wetenschappen: wat is nu eigenlijk het specifieke van politicologie als wetenschapsdiscipline?

Dit boek kiest voor een vergelijkende benadering: sleutelbegrippen als parlement, regering, liberalisme of beleidscyclus worden uitgelegd aan de hand van voorbeelden uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en andere Europese landen.

Dit boek kiest ook voor de toekomst, door te eindigen met een hoofdstuk over de Europese Unie. Of we dat nu willen of niet, over enkele decennia wordt de Unie het belangrijkste politieke systeem voor de aankomende generaties.

Cover van Culture, Institutions And Economic Development

Culture, Institutions And Economic Development

Titel:
 
Culture, Institutions And Economic Development
Subtitel:
 
A Study of Eight European Regions
Auteur:
 
Kim Deschouwer, Michael Keating, John Loughlin
Uitgeverij:
 
Edward Elgar

‘This is a very interesting book which can provide better understanding of the impact of regional culture and identity on regional development under changing political and economic conditions.’ – Dieter Eißel, Journal of Contemporary European Studies

Regions are increasingly recognised as a key aspect of economic change in Europe, not merely as geographic spaces but also as social systems. Their history, culture, institutions and patterns of leadership mould the way in which they adapt to European and global competitive challenges. This book reviews the debate surrounding the construction of regions and presents eight case studies to illustrate how they are shaped and reshaped in a variety of different ways. The authors find that while some regions exhibit common patterns, there are significant variations, indicating that there is no definitive model of regional development.

Cover van Party Elites in Divided Societies

Party Elites in Divided Societies

Titel:
 
Party Elites in Divided Societies
Subtitel:
 
Political Parties in Consociational Democracy
Auteur:
 
Kris Deschouwer, Kurt Richard Luther
Uitgeverij:
 
Routledge
Uitvoering:
 
312 pagina's
ISBN:
 
978-04-152-0127-8

The stability of divided societies often depends on whether the elites of rival subcultures are willing and able to engage in compromise, as opposed to confrontation. This was demonstrated in 1968 by Arend Lijphart's seminal work on 'consociational democracies', or societies characterized by both subcultural segmentation and elite accomodation. This volume offers a new and detailed comparative analysis of such societies thirty years on. Contributors use a a novel combination of Lijphart's model of consociational democracy and the most recent literature on political parties to examine the pivotal role played by political parties within and between divided socities. A comparativbe framework is advanced for the analysis of this role, then applied in turn to the cases of Austria, Belgium, the Netherlands, Switzerland and Israel. This is followed by comparative chapters and the editors conclude by underlining the findings of the analysis thirty years on from Lijphart's work. This authoritative study highlights the nature and amount of change in consociational democracy and the extent to which it has been promoted or hindered by the behaviour of party

Cover van De Dorpsstraat is de Wetstraat niet

De Dorpsstraat is de Wetstraat niet

Titel:
 
De Dorpsstraat is de Wetstraat niet
Auteur:
 
Kris Deschouwer, Jo Buelens
Uitgeverij:
 
VUB Press
Uitvoering:
 
122 pagina's
ISBN:
 
978-90-5487-127-9

Wat beloven partijen elkaar voor de verkiezingen om bij de meerderheid te kunnen zijn? Hoe kunnen partijen zomaar samen opkomen op één lijst? In de nationale politiek bevechten ze elkaar, is de gemeente dan zo anders ? Waarom zijn er onafhankelijken op de lijst en zijn ze wel zo onafhankelijk? Wat doen plaatselijke afdelingen en is er nog wel een onderscheid te maken tussen de verschillende partijen? Hoe denken plaatselijke partijverantwoordelijken over belastingen? Dit boek wil een antwoord geven op dit soort vragen. Het moet een leemte aanvullen die bestaat in het onderzoek naar wat er leeft op het gemeentelijk politiek niveau. Het is gebaseerd op de bevraging van alle lokale verantwoordelijken van Agalev, de CVP, de SP; de VLD, het Vlaams Blok en de Volksunie. Het geeft ook cijfermateriaalover gemeenteraadsverkiezingen, gegroepeerd per politieke familie. Wie betrokken is bij gemeentepolitiek, of er belangstelling voor heeft, krijgt een schat aan nieuwe informatie, die nooit eerder in Vlaanderen beschikbaar was. Het boek werpt een nieuw licht op het plaatselijke politieke niveau, waarmee de nationale partijen dienen rekening te houden wanneer ze het hebben over hun achterban.