Terug naar de zoekresultaten

Foto's


Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

drs. Klaus van den Berg

drs. Klaus van den Berg

Marktonderzoeker en Strategisch Trendwatcher
Talen : Engels, Nederlands, Duits

 • Categorieën

 • Dagvoorzitters
 • Innovatie & Creativiteit
 • Trends
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Onderwerpen

 • Verleden, heden & toekomst van marktonderzoek
 • Business strategie voor de (middel)lange termijn
 • Trends van burgers en consumenten
 • Maatschappelijke megatrends in Nederland
 • Visuele en observationele trendwatching onder trendsetters

Klaus van den Berg (1967) is afgestudeerd politicoloog in de Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1991 is hij werkzaam in marktonderzoek, strategie en trends voor bedrijven, overheden, NGO’s en goede doelen in Nederland en daarbuiten. Hij heeft gepubliceerd in toonaangevende tijdschriften als Avenue, Blvd., DutcH en L’Officiel Hommes NL.  Als trendwatcher en presentator verscheen hij op RTV in Nederland, Engeland (BBC) en Zwitserland.

Zijn nieuwe

Lees meer

Klaus van den Berg (1967) is afgestudeerd politicoloog in de Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1991 is hij werkzaam in marktonderzoek, strategie en trends voor bedrijven, overheden, NGO’s en goede doelen in Nederland en daarbuiten. Hij heeft gepubliceerd in toonaangevende tijdschriften als Avenue, Blvd., DutcH en L’Officiel Hommes NL.  Als trendwatcher en presentator verscheen hij op RTV in Nederland, Engeland (BBC) en Zwitserland.

Zijn nieuwe trendpresentatie behandelt de huidige trends en toekomstige ontwikkelingen van de Nederlandse informatiesamenleving, afgekort als de iSamenleving, zoals door hem onderzocht in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties. Zijn werkdocument ‘De (r)evolutie van de iSamenleving’ is gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl. Naast deze maatschappelijke megatrends lanceert hij tevens zijn meest recente trendhypothese in de vorm van een visuele reis langs trendsetters en hipsters in West-Europa.  

In april 2012 is deze nieuwe trendpresentatie in première gegaan aan de Marketing & Strategie Tafel van de Koninklijke Industrieele Groote Club Amsterdam (IGC). Hierbij was een geselecteerd publiek van honderd gasten van alle generaties aanwezig. Het aanwezige publiek is interactief betrokken tijdens de trendlezing (1 uur) en tijdens het daaropvolgende diner (1 uur). De sfeer en de reacties waren zeer positief.

Een korte versie heeft hij later ook gepresenteerd tijdens de retail-bijeenkomst ‘Trends, insights & winkels van morgen’ in Hilversum. Op 19 juni 2012 heeft hij de sessie ‘Kwalitatieve onderzoekers: Trendwatchers of trendonderzoekers: de delicate balans tussen intuïtie en expertise’ afgesloten met een specifieke versie van zijn trendpresentatie voor zijn vakgenoten van de MOA, ‘center for information based decision making & marketing research’. 

Samenvatting inklappen

The New Introverts [Trendverhaal]

Lees publicatie

Jongereniconen 2014: wat beweegt jong Nederland

Lees publicatie

Marketing Analyse: De mobile revolutie staat voor de deur

Lees publicatie

Eerste kwartaalrapportage 2015 Monitor (transitie) Sociaal Domein Almere

Lees publicatie

Monitor (transitie) Sociaal Domein Almere Tweede rapportage 2015

Lees publicatie

Gemeente Almere

Loek van der Geest

"Najaar 2013 stond afdeling Onderzoek & Statistiek (O&S) van de gemeente Almere voor de uitdaging om het omvangrijkste kwalitatieve onderzoek 'tot dan toe' uit te voeren in opdracht van het college van B&W. Het ging om 18 kwalitatieve (brainstorm)sessies met vertegenwoordigers van allerlei groeperingen uit de Almeerse samenleving (stakeholders), de ambtelijke organisatie en de politiek, welke binnen een uiterst strakke timing georganiseerd, uitgevoerd en gerapporteerd dienden te worden. In de zoektocht naar een onafhankelijke en professionele interviewer was er meteen een 'klik' met Klaus van den Berg, waarmee wij voordien nog niet eerder hadden samengewerkt. Hij heeft niet alleen zorg gedragen voor levendige en boeiende discussies aan de gesprekstafels, maar ook voor de werving en selectie van alle respondenten. Door zijn onvermoeibare inspanning is het ondanks de korte voorbereidingstijd gelukt om een breed scala 'bekende' en 'onbekende' Almeerders aan tafel te krijgen. En dankzij zijn scherpe opmerkingsgave en heldere schrijfstijl heeft Klaus van den Berg de bevindingen uit de groepen in een goed en prettig leesbare rapportage samengevat, en op hoofdlijnen gepresenteerd aan het college van B&W. O&S kijkt terug op een bijzondere en prettige samenwerking gedurende het gehele project."


Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties

Jan Andries Wolthuis

"Ik heb Klaus in twee verschillende projecten (eerst rondom de beleving van werken bij de rijksoverheid en daarna in een onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de iSamenleving) leren kennen als een toegewijde en scherpe onderzoeker. Hij werkt nauwgezet, is innemend en kan respondenten heel goed op hun gemak stellen en heeft zijn zaken op orde. Hij is bovenal in staat om precies waar te nemen en inzichtgevende patronen en verbanden te ontdekken rondom complexe vraagstukken. Daarbij is mijn ervaring dat het kijken met een generationele bril veel toegevoegde waarden heeft wanneer je gedifferentieerd naar je doelgroepen wilt kijken."


Directeur Transpositio - VUconnected

Tom Doude van Troostwijk

"Met Klaus van den Berg heb ik in de afgelopen jaren meerdere keren met veel genoegen samengewerkt. Zowel in opdrachtgeversrol (directeur CliniClowns, directeur VU Connected), als in een gezamenlijke adviesopdracht (Gemeente Lelystad, stichting Doe een Wens). Wat mij bij Klaus in al die keren zo opvalt (en waarom ik hem ook steeds heb betrokken) is zijn scherpe waarneming, zijn vermogen om te analyseren en zijn talent om zaken (conclusies, inzichten) te verwoorden. Als gespreksleider (bijvoorbeeld in het focusgroeponderzoek dat hij deed voor VU Connected) weet hij als geen ander structuur aan te brengen en een vertrouwenwekkende sfeer te scheppen, waardoor mensen werkelijk met elkaar in gesprek komen. Het heeft me steeds resultaten opgeleverd die –ook nog veel later- van groot belang bleken te zijn voor de (strategische) ontwikkeling van de organisatie waaraan ik leiding gaf of die ik op dat vlak adviseerde."


Organisatoren van de bijeenkomsten Trends, insights en de winkel van morgen

Inge Oeseburg / Jorien Schaap

"Ik ken Klaus van den Berg als een gedegen onderzoeker met een scherp oog voor trends. Hij weet trends te signaleren en vooral goed te duiden. In een visueel wervelende show neemt hij zijn toehoorders mee door de veranderingen in de maatschappij. Hij laat zien wat er speelt en laat zijn toehoorders het meebeleven door ze actief bij zijn verhaal te betrekken. Na de trendpresentatie van Klaus begrijp je je omgeving beter en zie je waar het naar toe kan gaan de komende jaren." 

Part 1 Trend Presentation Klaus van den Berg Retail Event Hilversum 17 April 2014
Part 1 Trend Presentation Klaus van den Berg Retail Event Hilversum 17 April 2014
'Javastraat is eindelijk weer gezellig aan het worden'
'Javastraat is eindelijk weer gezellig aan het worden'