Terug naar de zoekresultaten

Foto's

©Patricia Börger

©Evert Jan Daniels

 © Patricia Börger


Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

prof. dr. Willem Vermeend

 © Patricia Börger

prof. dr. Willem Vermeend

Eén van de grote specialisten op financieel en fiscaal terrein in Nederland
Taal : Nederlands

 • Categorieën

 • Bestuur & Politiek
  • De 3e Kamer
  • Europa
  • Politiek - Overheid
 • Economie & Financiën
  • Crisis Management
  • Pensioenen
  • Vermogensbeheer
 • Alle categorieën
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Onderwerpen

 • Europa
 • Financiën
 • Fiscaliteit
 • Economie
 • Sociale Zaken
 • Verzekeringen en oudedagsvoorzieningen
 • Internet en breedband
 • Politiek
Prof. dr. W.A.F.G. (Willem) Vermeend is ongetwijfeld één van de grote specialisten op het sociaal-economische vlak en het financiële en fiscale terrein. Hij is uitstekend op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen en trends op economisch, financieel en fiscaal terrein. Over deze onderwerpen schrijft hij ook als columnist in de Telegraaf. Hij is hoogleraar European Fiscal Economy aan de Universiteit van Maastricht. Bovendien was hij eerder ook hoogleraar in Groningen. De meest recentelijke
Lees meer
Prof. dr. W.A.F.G. (Willem) Vermeend is ongetwijfeld één van de grote specialisten op het sociaal-economische vlak en het financiële en fiscale terrein. Hij is uitstekend op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen en trends op economisch, financieel en fiscaal terrein. Over deze onderwerpen schrijft hij ook als columnist in de Telegraaf. Hij is hoogleraar European Fiscal Economy aan de Universiteit van Maastricht. Bovendien was hij eerder ook hoogleraar in Groningen. De meest recentelijke publicatie van Willem Vermeend is 'Arm & Rijk in Nederland. Hoe het echt zit met inkomen en vermogen' (2014). In deze publicatie gaat hij in tegen het toekomstbeeld geschetst door Thomas Piketty, die een samenleving van renteniers voorspelt waarbij de rijken ten koste van de armen steeds rijker worden en overal de dienst gaan uitmaken. 

Willem Vermeend was kamerlid, staatssecretaris, minister en bestuursvoorzitter van de Meeùs Groep (financiële dienstverlening en onroerend goed). Nadat hij deze functie bij de Meeùs Groep neerlegde werd hij commissaris bij deze groep. Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan, waaronder: Taxes and the Economy (2008), De Kredietcrisis (2008/2009) en de “WIJ economie”, over de ondergang van de 'ik economie' en de opkomst van de 'wij economie' (september 2009). Willem Vermeend is internetondernemer en daarnaast partner bij advies- en managementbureau BMC, boardmember bij cross-media bedrijf TSS en bijzonder hoogleraar European Fiscal Economics aan de RUL te Maastricht. Daarnaast vervult Vermeend een aantal commissariaten, onder andere bij Randstad Holding, autoconcern Mitsubishi en Maison van den Boer. Andere nevenfuncties zijn: lid van de raden van toezicht van de Erasmus Universiteit en Eramus MC, lid van het algemeen bestuur van VNO-NCW, lid van de VROM-raad, voorzitter Nederland Breedbandland en voorzitter van PPS netwerk.

Van 1984 tot 1994 was hij lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, uiteraard als specialist op het fiscale, financiële en economische vlak en het vennootschapsrecht. Hij was onder meer voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor de Rijksuitgaven. Van 1994 tot 24 maart 2000 was hij Staatssecretaris van Financiën in het eerste en tweede kabinet-Kok. Op 24 maart 2000 werd hij benoemd tot Minister van Sociale Zaken in het tweede kabinet-Kok. Hij hervormde het belastingsysteem en zijn optreden dwong groot respect af, ook buiten onze grenzen.

Zijn grote kennis gecombineerd met een goede dosis humor en zijn juiste lichaamstaal maken dat de Willem Vermeend een uitstekend spreker is die in staat is zijn publiek te boeien, zijn kennis over te dragen, en ook om zijn gehoor te laten lachen. 
Samenvatting inklappen

Interview ACADEMY® Magazine voorjaar 2016

'SLIMME BEDRIJVEN DENKEN SMART'
Lees publicatie

Interview ACADEMY® Magazine 2014

Bedrijven die onvindbaar zijn op het internet bestaan gewoon niet
Lees publicatie

'Alle hens aan dek voor de Nederlandse economie', Telegraaf december 2012

Lees publicatie

ACADEMY® Magazine najaar 2009

"Nu investeren in de WIJ-economie"

Lees publicatie

ACADEMY® Magazine najaar 2008

De deugd belonen, de ondeugd belasten

Lees publicatie

ACADEMY® Magazine voorjaar 2006

Nederland moet het hebben van durf en creativiteit

Lees publicatie
Cover van Internet of things

Internet of things

Bestellen
Geen samenvatting beschikbaar
Cover van Arm & Rijk

Arm & Rijk

Bestellen

`Armen maak je niet rijker door rijken armer te maken. Op basis van cijfers en trends verkent Willem Vermeend de toenemende kloof tussen arm en rijk. Hij gaat lijnrecht in tegen het toekomstbeeld van econoom Thomas Piketty, die een samenleving van renteniers voorspelt waarbij de rijken ten koste van de armen steeds rijker worden en overal de dienst gaan uitmaken. Ook weerlegt Vermeend Pikettys suggestie, en die van zijn aanhangers, dat zwaardere belastingen op rijken een oplossing bieden. `Armen maak je niet rijker door rijken armer te maken, zo stelt Vermeend. Hij zegt dat een verkleining van de kloof het best gerealiseerd kan worden via onderwijs, extra economische groei, het scheppen van voldoende banen en het aanpakken van extreme loonverschillen in het bedrijfsleven. Willem Vermeend was staatssecretaris van Financiën en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (19942002). Momenteel is hij actief als internetondernemer, commissaris bij internationale bedrijven en honorair professor of Economics and Internet Business. Daarnaast is hij auteur van economische, fiscale en financiële bestsellers.

Cover van Verwarring van het land van Henk & Ingrid

Verwarring van het land van Henk & Ingrid

Nederlanders willen van oudsher normaal doen, dan doen we immers al gek genoeg. Maar doen we wel zo normaal, vandaag de dag?

Bestellen

Nederland is een land op drift, in verwarring, bevolkt door een groot aantal kiezers dat terugverlangt naar de gulden, boos is op de politiek en zich niet langer thuisvoelt in de veranderende samenleving. Ze zouden de grenzen van dit land het liefst willen sluiten. Hun onvrede wordt verwoord door Geert Wilders, die dankzij hun stem de gedogende baas van Nederland is.

Dit verhelderende boek is een pleidooi voor een politiek en maatschappelijk debat over het wel en wee van dit land, op basis van gedegen analyses en feiten. Vermeend ontmaskert op messcherpe wijze populistisch geschreeuw als onzin en kiezersbedrog, en pleit voor een internationaal georiënteerd Nederland met een sterke en duurzame economie, een sociaal gezicht en gezonde overheidsfinanciën. In het laatste hoofdstuk lanceert hij daarvoor een plan van aanpak.

Verwarring in het land van Henk en Ingrid is een onmisbaar boek voor iedereen die geïnteresseerd is in de hedendaagse politiek en de toekomst van ons land. Het is inzichtelijk geschreven, gelardeerd met harde feiten, geschreven door een financiële en economische topexpert en onvervalste insider in de vaderlandse politiek.

Cover van Uitdagingen voor een gezonde zorg

Uitdagingen voor een gezonde zorg

Bestellen

De gezondheidssector is een van de belangrijkste sectoren in ons land. De komende decennia zal het zorggebruik blijven toenemen en bestaat het risico van een tekort aan personeel. Door deze ontwikkelingen en de verdergaande medische innovaties, zullen de kosten van de zorg bij ongewijzigd beleid elk jaar blijven stijgen.

Door politiek Den Haag zijn er al vele maatregelen getroffen om tot lagere kostenstijgingen te komen. Deze hebben (nog) niet tot het gewenste resultaat geleid, en gezien de vergrijzing en de toenemende vraag naar zorg is dit niet verrassend.

In Uitdagingen voor een gezonde zorg dragen Willem Vermeend en Roger van Boxtel prikkelende oplossingen aan die een rol kunnen gaan spelen bij de discussies over toekomstige ontwikkelingen en aanpassingen van het zorgstelsel.

In dit boek stellen Willem Vermeend en Roger van Boxtel dat:

 • De gezondheidszorg niet meer als een kostenpost moet worden beschouwd, maar als een van de belangrijkste economische sectoren van ons land. Een sector die van groot belang is voor economische groei, werkgelegenheid, innovaties, onze gezondheid, welvaart en welzijn.
 • Nederland internationaal moet uitgroeien tot een land dat wereldwijd een koppositie inneemt op het terrein van de beste gezondheidszorg. De financiering van het Nederlandse zorgstelsel ingrijpend moet worden vereenvoudigd en gewijzigd.
 • Er een nationaal meerjarenprogramma moet komen waarin een pakket maatregelen wordt opgenomen dat ongezond gedrag tegengaat en een gezonde levensstijl bevordert.
Cover van De WIJ-economie: de opkomst van de WIJ Economie, en de ondergang van de IK economie

De WIJ-economie: de opkomst van de WIJ Economie, en de ondergang van de IK economie

Bestellen

In De WIJ Economie schetst Vermeend op heldere wijze een economisch en maatschappelijk beeld van de wereld ná de crisis. De toekomstige economie duidt hij aan als de WIJ economie en de economie van het verleden als de IK economie. Daarbij gaat hij in op de verschillende aspecten van de ondergang van IK en de opkomst van WIJ.

Cover van De kredietcrisis: En hoe we er sterker uit kunnen komen

De kredietcrisis: En hoe we er sterker uit kunnen komen

Bestellen

Sinds september 2008 wordt het nieuws wereldwijd beheerst door de zogenoemde kredietcrisis: een van de meest ingrijpende crisissen in de financiële sector ooit. Overal ter wereld dreigen banken om te vallen en in een groot aantal landen moeten regeringen banken met kapitaalsteun overeind houden. ook worden banken genationaliseerd, waarbij ze volledig in handen van de staat komen. In alle landen storten de beurzen in. De crisis beperkt zich niet alleen tot de financiële sector, maar raakt algauw de economie van alledag. Bedrijven en burgers kunnen moeilijk geld lenen, omdat banken zeer terughoudend zijn geworden en extra voorwaarden stellen. Bedrijven gaan daardoor minder investeren. ook de consumenten schroeven hun bestedingen terug. lagere bestedingen en afnemende bedrijfsinvesteringen leiden tot een inzakkende groei van de wereldeconomie. wereldwijd zijn economische deskundigen en regeringen niet alleen verrast door de omvang van de crisis, maar ook over de snelheid en hardheid waarmee de wereldeconomie wordt getroffen.

In dit boek worden de hoofdlijnen geschetst van de kredietcrisis en de gevolgen voor de dagelijkse economie. Willem Vermeend geeft op heldere wijze antwoorden op veelgestelde vragen: wat is de kredietcrisis? waar komt ze vandaan en wat zijn de gevolgen? Daarnaast gaat hij in op de belangrijkste oorzaken van de crisis, crisissen uit het verleden en de maatregelen die getroffen moeten worden om de kans daarop in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. Vermeend maakt duidelijk dat de wereld niet alleen geconfronteerd wordt met een inzakkende internationale economie, maar ook met de klimaatcrisis en het energievraagstuk: olie, gas en kolen raken op. In het slothoofdstuk presenteert hij een pakket maatregelen dat het kabinet zou kunnen inzetten om de Nederlandse economie uit het slop te halen. 'De kredietcrisis (en hoe we er sterker uit kunnen komen)' is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de achtergronden van de crisis, de gevolgen en de mogelijke aanpak.

Cover van Taxes and the Economy: A Survey of the Impact of Taxes on Growth, Employment, Investment, Consumptio

Taxes and the Economy: A Survey of the Impact of Taxes on Growth, Employment, Investment, Consumptio

Bestellen

This book discusses the impact of taxation on economic growth, employment, investment, consumption and the environment. The public finance literature commonly distinguishes between three major functions of taxation: the traditional function of raising revenue to finance government expenditure; the distributional function as an instrument to alter the distribution of income and wealth amongst households; and the regulatory function that uses taxation at the benefit of stabilization and other economic policies. Especially after the Second World War, OECD countries have increasingly used taxation to achieve a variety of economic and social objectives. Today many governments use the tax system to stimulate economic growth and employment. Fiscal measures also play a role in creating a favourable climate for business investment and to promote a long-term sustainable environmental policy. Currently, in the debate on global warming, the use of tax Instruments to tackle climate change is on the top of the international agenda.

The authors aim to provide the reader with the necessary empirical Information, while at the same time presenting an overview of the latest theory and best practices. In doing so, many relevant policy issues are touched upon. Based on theoretical and empirical studies and practical experiences in OECD countries, the book establishes guidelines for effective tax policy. The book offers tools for tax design in a globalising economy and the world of the internet with increasing tax competition and a growing battle for companies and brains between countries. The book also presents a 'carrot and stick' model to promote clean technologies, reduce pollution and combat climate change. The message from the authors is straightforward: broad, low, simple, and a shift from income to consumption taxation. These principles are illustrated in a concept proposal for a so-called Second Life Tax system.

Willem Vermeend, former Minister in the Dutch government, is in the Faculty of Law and the Faculty of Economics at the University of Maastricht, The Netherlands, Riek van der Ploeg, former State Secretary in the Dutch government, is Professor of Economics at the University of Oxford, UK and at the University of Amsterdam, The Netherlands and Jan Willem Timmer is in the Faculty of Law at the University of Maastricht, The Netherlands.

Directievoorzitter Rabobank Graafschap-Midden

Petra Teunis

''Bij deze wil ik u nogmaals hartelijk danken voor de levendige, prikkelende en tot de verbeelding sprekende lezingen van gisteravond.

Wat onze gasten en ondergetekende bijzonder op prijs stelden was dat u ook na afloop nog de moeite nam om die gasten uitgebreid en enthousiast te woord te staan. Mijn complimenten voor deze spontane benaderbaarheid die extra glans gaf aan uw verhaal en de hele avond. Met veel plezier en gepaste trots kijk ik terug op deze geslaagde avond.

Bijzonder bedankt en wellicht nog eens tot ziens.''

Andere personen bekeken ook: