Terug naar de zoekresultaten

Foto's

©Speakers Academy - Walter Kallenbach

©Speakers Academy - Walter Kallenbach

©Speakers Academy - Walter Kallenbach


Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

dr. Steven van Eijck

©Speakers Academy - Walter Kallenbach

dr. Steven van Eijck

Voormalig Staatssecretaris van Financiën en fiscalist
Talen : Engels, Nederlands

 • Categorieën

 • Bestuur & Politiek
  • Politiek - Overheid
 • Economie & Financiën
  • Crisis Management
  • Kenniseconomie
 • Ondernemerschap
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Consultant/Trainer
 • Onderwerpen

 • Koopkrachtplaatjes en effecten van economisch beleid
 • Jeugdbeleid
 • Economische vraagstukken
 • Fiscaliteit
 • Financiële planning
Steven Richard Antonius van Eijck is geboren op 4 augustus 1959 te Rotterdam. Opleiding Na het behalen van het diploma Atheneum-B studeerde hij economie met als specialisatie fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (doctoraal examen 1988). Hij volgde in 1991 aan dezelfde universiteit de postdoctorale opleiding Europese fiscale studies. Op 8 maart 2005 promoveerde hij bij prof. dr. L.G.M. Stevens op het proefschrift 'Het vermogen te dragen'. Onderwijzer en
Lees meer
Steven Richard Antonius van Eijck is geboren op 4 augustus 1959 te Rotterdam.

Opleiding
Na het behalen van het diploma Atheneum-B studeerde hij economie met als specialisatie fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (doctoraal examen 1988). Hij volgde in 1991 aan dezelfde universiteit de postdoctorale opleiding Europese fiscale studies. Op 8 maart 2005 promoveerde hij bij prof. dr. L.G.M. Stevens op het proefschrift 'Het vermogen te dragen'.

Onderwijzer en wetenschapper
Van 1985 tot 1997 was hij aan de Hogeschool voor Economische Studies (HES) docent algemene economie, bedrijfseconomie, bankleer en fiscale economie en vanaf 1988 tevens vakgroepvoorzitter fiscale economie en bankleer.
Vanaf 1988 was hij ook verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), tot 1990 als wetenschappelijk docent belastingrecht aan de Juridische faculteit, als universitair docent fiscale economie aan de Economische faculteit en onderwijscoördinator van het Fiscaal economisch instituut; tot 2002 was hij er adjunct-directeur capaciteitsgroep Fiscale economie en recht, adjunct-directeur opleiding fiscale economie, wetenschappelijk hoofddocent fiscale economie en financiële planning en directeur van het Erasmus Instituut voor Financiële Planning. In 1999 werd hij uitgeroepen tot beste docent van de economische faculteit van de Erasmus Universiteit. Hij was tevens als universitair hoofddocent verbonden aan de Open Universiteit Nederland. Steven van Eijck zat in tal van redacties en van zijn hand verschenen enkele honderden publicaties, waaronder (studie)boeken, artikelen en columns.

Ondernemer
Al tijdens zijn studie richtte Steven van Eijck zijn eerste onderneming IBRON (Instituut voor Branche Onderzoek) op. Later volgden Adfident en TAPA BV. Een advies en een verzekeringsbedrijf in de medische sector. Hij was van 1996 tot 2002 voorzitter van het bestuur van de Academie voor Financiële Planning (AFP) en Chairman of the board of directors of the European Financial Planning Association (EFPA) en directeur/(groot)aandeelhouder van het Instituut voor Fiscale Kennisoverdracht BV (IFK) te Rotterdam (tevens sinds 2003).

Ongebonden politicus
Op 22 juli 2002 werd hij benoemd tot staatssecretaris van Financiën in het Kabinet Balkenende I. Aansluitend benoemde het Kabinet Balkenende II hem tot commissaris jeugd- en jongerenbeleid en werd hij eindverantwoordelijk voor Operatie Jong. Dit interdepartementale samenwerkingsverband (VWS, BZK, OC&W, Justitie, SoZaW, VROM en Financiën) stond voor een sterk en resultaatgericht jeugdbeleid. Afsluitend bracht Steven van Eijck in 2006/2007 een viertal sturingsadviezen uit ('Koersen op het kind', 'Kompas voor het nieuwe kabinet', 'Diversiteit in het jeugdbeleid' en 'Groeistuipen in het speciaal onderwijs') met 127 aanbevelingen. Het overgrote deel van de aanbevelingen is overgenomen door het kabinet. Augustus 2008 werd Steven van Eijck door de Commissaris van de Koningin in Utrecht aangezocht als informateur om de daar ontstane provinciale bestuurscrisis te doorbreken. Twee weken later nam het fractievoorzitters convent met grote meerderheid zijn advies over voor de vorming van een werkbare stabiele coalitie die op een meerderheid in Provinciale Staten kon steunen. De Ministerraad heeft op 7 november 2008 ingestemd met de voordracht tot benoeming door de koningin van Steven van Eijck als voorzitter van het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal). De adviezen aan regering en Staten-Generaal betreffen met name het beleid van het kabinet om de regeldruk terug te brengen. Dit beleid wordt gecoördineerd door een ministeriële stuurgroep onder leiding van minister-president Balkenende.

Rooms katholiek
Steven van Eijck is in 2003 lid geworden van de Raad voor Economische Aangelegenheden van het bisdom Rotterdam (REA). Kardinaal Simonis benoemde hem per 1 mei 2004 namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie tot lid van de Commissie voor Overleg Met de Overheid (COMO). Op 3 januari 2007 bedankten, tijdens de algemene audiëntie, bisschop Van Luyn en Steven van Eijck paus Benedictus XVI voor zijn opkomen voor de rechten van het kind. Op 1 november 2008 is Steven van Eijck door Z.H. Em. John Patrick Kardinaal Foley tot ridder geslagen in de pauselijke ridderorde van het heilig graf van Jeruzalem.

Rotterdammer
Steven van Eijck is bij de oprichting in 2004 (en tot 1 oktober 2007) door het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders benoemd tot voorzitter van de Economic Development Board Rotterdam (EDBR). Deze 'buitenboordmotor van het college' zorgt voor de versnelling van de economie van Rotterdam. In die hoedanigheid was hij ook vice-voorzitter van de International Advisory Board (IAB vz dr. Ruud Lubbers), de internationale denktank van de EDBR. Steven van Eijck is door de burgemeester van Rotterdam onderscheiden met de Wolfert van Borselen penning voor zijn bewezen diensten. Per 1oktober is hij benoemd tot kwartiermaker en later voorzitter van de Raad van Bestuur van de Stichting Rotterdam European Youth Capital. Deze stichting ontving van het college van B&W een startkapitaal van 55 miljoen Euro om Rotterdam als Jongerenhoofdstad van Europa in 2009 op de kaart te zetten. Inmiddels heeft de Europese Commissie via Eurocommissaris Jan Figel het patronaat verleend aan dit initiatief.

Voorzitter Landelijke Huisartsenvereniging
Per mei 2006 is Steven van Eijck voorzitter van de Landelijke huisartsen Vereniging (LHV). De Landelijke Huisartsenvereniging bestaat 60 jaar. De vereniging is als beroepsvereniging in 1946 opgericht om de belangen van de individuele huisartsen en de beroepsgroep als geheel te behartigen. In de bestuursverklaring 'Zorginitiatief 2006-2010' staat de huisarts en de patiënt centraal. Steven van Eijck is tevens lid van het federatiebestuur van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).

Overige (maatschappelijke) functies
Steven van Eijck is columnist voor het Algemeen Dagblad (AD). Hij is lid van het Bestuur van het Belasting- en Douane Museum in Rotterdam en voorzitter van de Grote Financiën prijs van het Ministerie van Financiën. In juli 2008 werd Steven van Eijck door Minister Verburg geïnstalleerd in de Task Force Financiering Landschap Nederland (vz. Prof.dr. Alexander Rinnooij Kan). Steven van Eijck is het najaar van 2008 benoemd tot voorzitter van de commissie van beroep van NL kabel (de vereniging van de kabelbedrijven in Nederland).
Samenvatting inklappen

Artikel ACADEMY® magazine 2012

FILANTROPIE, Convenant met overheid over aanpak problemen
Lees publicatie

Artikel ACADEMY® Magazine najaar 2008

'Ik ben een bruggenbouwer'
Lees publicatie

Artikel ACADEMY® Magazine 2007

'De overheid moet gekanteld worden'
Lees publicatie

Interview ACADEMY® Magazine 2005

Bruggenbouwer die wil aanjagen en versnellen
Lees publicatie

Artikel Algemeen Dagblad

Energiek, dynamisch en ‘n heel druk baasje
Lees publicatie