This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers

Ben jij een Survivor of een Thriver?

Leer in 5 stappen hoe je risico's omzet in kansen met Agile Risk Management.

Martin de Bruin

Financieel trendwatcher

Ben jij een survivor of een thriver? Dit is een vraag die veel mensen zichzelf stellen wanneer ze te maken krijgen met veranderingen en onzekerheid in hun leven of werk. Een survivor is iemand die overleeft en zich aanpast aan de omstandigheden, terwijl een thriver iemand is die groeit en floreert ondanks de uitdagingen.

Survivor: aanpassen aan nieuwe omstandigheden en overleven

1. Een voorbeeld van een survivor is een collega die zijn baan verliest tijdens een economische recessie. In plaats van zich neer te leggen bij de situatie, begint deze collega te solliciteren en uiteindelijk vindt hij een nieuwe baan, maar wellicht met minder salaris en minder voordelen. Deze persoon is een survivor omdat hij zich aanpast aan de nieuwe omstandigheden en overleeft.
2. Een ander voorbeeld van een survivor is een bedrijf dat al jaren hetzelfde product verkoopt, maar niet in staat is om zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden. Dit bedrijf kan zich alleen staande houden door zijn kosten te verlagen of zijn marges te vergroten.

Thriver: omzetten risico’s in kansen en floreren

1. Een voorbeeld van een thriver is een collega die zijn baan verliest tijdens een economische recessie. In plaats van zich neer te leggen bij de situatie, besluit deze persoon om zijn eigen bedrijf te beginnen. Deze persoon investeert tijd en moeite in het opzetten van zijn bedrijf en groeit uiteindelijk tot een succesvol ondernemer. Deze persoon is een thriver omdat hij groeit en floreert ondanks de uitdagingen van het verliezen van zijn baan.
2. Een ander voorbeeld van een thriver is een bedrijf dat dat al jaren hetzelfde product verkoopt en zich aanpast aan de veranderende marktomstandigheden door een nieuw product te lanceren en hiermee de markt verovert.

Het is belangrijk om te onthouden dat we allemaal zowel survivor als thriver kunnen zijn, afhankelijk van de situatie. Het is belangrijk om te leren hoe we risico’s kunnen omzetten in kansen en in controle te blijven in tijden van verandering en onzekerheid. Zoals je kan zien in de voorbeelden, een survivor past zich aan en overleeft terwijl een thriver groeit en floreert ondanks (of dankzij) de uitdagingen.

Ben jij nog in control?

Dit is een belangrijke vraag voor bedrijven om aan zichzelf te stellen, vooral in een zeer onzekere omgeving waar risico’s niet alleen de winstgevendheid, maar ook de continuïteit van het bedrijf op korte of langere termijn kunnen bedreigen. Risicomanagement is daarom van groot belang.

• Een voorbeeld van een risico dat de continuïteit van een bedrijf kan bedreigen is klimaatverandering. Bedrijven zijn geconfronteerd met het risico van extreme weersomstandigheden, schaarste van grondstoffen en veranderende duurzaamheidswetgeving. Risicomanagement kan helpen om deze risico’s te identificeren, te beoordelen en te beheren, zodat een bedrijf in staat is om snel te reageren en de continuïteit te waarborgen.

• Een ander voorbeeld zijn geopolitieke risico’s. Bedrijven die actief zijn in meerdere landen kunnen geconfronteerd worden met politieke instabiliteit, handelsembargo’s en valutarisico’s. Risicomanagement kan helpen om deze risico’s te identificeren, te beoordelen en te beheren, zodat een bedrijf in staat is om snel te reageren en de continuïteit te waarborgen.

• Daarnaast kan inflatie een risico zijn voor de continuïteit van een bedrijf, omdat dit kan leiden tot stijgende kosten en daling van de winstgevendheid. Laagconjunctuur kan ook invloed hebben op de continuïteit van een bedrijf, omdat dit kan leiden tot daling van de vraag en daling van de winstgevendheid.

Het is daarom in de huidige dynamische marktomstandigheden cruciaal om op de hoogte te zijn van de risico’s die grote impact op het business model van de organisatie kunnen hebben. Risicomanagement wordt daarom steeds belangrijker om de continuïteit van het bedrijf te borgen. Bedrijven kunnen ook proactief handelen door risico’s om te zetten in kansen, bijvoorbeeld door het aanbieden van nieuwe producten of diensten die aansluiten bij veranderende marktomstandigheden. Door de continuïteit van het bedrijf te waarborgen en tegelijkertijd kansen te creëren, kan een bedrijf groeien en floreren in plaats van alleen te overleven.

Risico’s omzetten in kansen met agile risk management

Agile risk management is een methode die bedrijven kan helpen om te groeien en te floreren in plaats van alleen te overleven. Bedrijven kunnen proactief handelen door risico’s om te zetten in kansen, bijvoorbeeld door het aanbieden van nieuwe producten of diensten die aansluiten bij veranderende marktomstandigheden.

Een voorbeeld van dit omdenken is de verduurzaming. Zo krijgen banken in toenemende mate te maken met strenge wet- en regelgeving om te verduurzamen. Voldoen zij hier niet aan, dan kan dat een boete van de toezichthouder opleveren en mogelijke reputatieschade. De nieuwe wet- en regelgeving biedt echter ook kansen om diensten te ontwikkelen die de verduurzaming van woningen stimuleren zoals subsidie- en financieringsadvies voor particuliere woningbezitters.

In 5 stappen van risicomanagement naar innovatie op een Agile manier

Ik heb zelf de waarde van agile risk management ervaren in mijn werk als interim risicomanager -en agile coach voor verschillende opdrachtgevers. Met agile risk management ligt de focus op beheersing van de belangrijkste risico’s door deze om te zetten in kansen (voor innovatie). Niet overleven, maar floreren… Dat is het idee.

Door de 5 stappen van agile risk management hieronder toe te passen, kun je risico’s omzetten in kansen en in controle blijven in tijden van verandering en onzekerheid. Het is belangrijk om te onthouden dat risico-kans management een continue proces is en dat het belangrijk is om flexibel te blijven en aan te passen aan veranderende omstandigheden. Door te leren hoe je risico’s kunt omzetten in kansen, kun je jezelf versterken en groeien in plaats van alleen te overleven.

1. Inventariseren, classificeren en mitigeren risico’s

Dit is onderdeel van het traditionele risicomanagement. Het doel hiervan is om bewustzijn te creëren en maatregelen te nemen om risico’s te beheersen.

2. Visualiseren risico’s huidige situatie en context

Er zijn diverse mogelijkheden om de geïdentificeerde risico’s te visualiseren. Zo kan je gebruik maken van risicomanagement software en/of Excel templates. Zelf voeg ik hier een component aan toe, namelijk het visualiseren van de huidige situatie en context. Dit helpt mijn stakeholders, vaak beelddenkers, om in één oogopslag inzicht te krijgen in de risico’s en de te nemen beheersmaatregelen. De focus ligt hier op overleven.

3. Visualiseren kansen gewenste situatie

De output van stap 2 is een visualisatie van de belangrijkste risico’s en is een ideale “praatplaat” om hetzelfde beeld te krijgen van de huidige situatie en de te nemen beheersmaatregelen. Maar om de stap van overleven naar floreren te nemen, is er meer nodig. In deze stap bepaal je aan de hand van de “praatplaat” de kansen op basis van de in kaart gebrachte risico’s. Omdenken dus, waarbij de focus op waarde creatie ligt.

4. Bepalen stip aan de horizon

De output van stap 3 is een visualisatie van de stip aan de horizon en is een ideaal startpunt voor het uitschrijven van de visie en een plan van aanpak om de visie te realiseren. Je schrijft hierin waarom je als bedrijf richting de stip aan de horizon wilt bewegen en hoe je dit wilt gaan realiseren.

5. Schrijven Agile backlog

De visie en het plan van aanpak vormen de basis voor doorvertaling van de hierin gestelde doelen naar een agile backlog met agile user story’s. De breakdown van grote doelen naar hapklare brokken voor een sprint. De implementatie kan beginnen…

Door risico’s en kansen op deze manier aan te vliegen, kan een bedrijf zich beter voorbereiden op onverwachte gebeurtenissen en sneller reageren op veranderende marktomstandigheden. Nieuwe dingen doen is moeilijk voor sommige bedrijven. Kan je dit niet zelf, haal dan innovatiekracht van buiten naar binnen met behulp van een Agile Coach of een accelerator programma. Maar het begint met strategisch risicomanagement: inzicht in strategische risico’s en beheersing daarvan. Ook op dit gebied is het aan te raden om een frisse blik van buiten naar binnen te halen.

Wil je meer over dit onderwerp weten of wil je concreet aan de slag met strategisch risico- en verandermanagement? Volg dan mijn workshop Gokken met je bedrijf: doe jij aan strategisch risico management?. Klik hier om je aan te melden voor mijn Agile Risk Management workshop.

Martin de Bruin

Financieel trendwatcher

Ervaren interim risk manager/agile coach en financieel trendwatcher...

Offerte opvragen Bekijk het profiel