This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers

De maatschappelijke impact van de digitale revolutie

Bob de Wit: "Het continu verbeteren van de exploitatie van de huidige business is in het huidige digitale tijdsgewricht niet meer genoeg – een leider doet er verstandig aan zich ook nadrukkelijk te richten op de exploratie van nieuwe business modellen, samen met interne en externe stakeholders."

Prof. Dr. Bob de Wit is auteur van de wereldwijde bestseller “Strategy: An international perspective”, Hoogleraar Strategisch Leiderschap aan Nyenrode Business Universiteit, oprichter van het Rotterdamse strategieadviesbureau Strategy Works|Strategy Academy, en lid van tal van adviesraden en editorial boards. Zijn persoonlijke missie is het combineren van ’academic rigor’ en ‘practical relevance’. Ook heeft hij een eigen podcastserie: de Bobcast, waarin hij samen met Nick Kiran en Lorenzo van Galen maatschappelijke veranderingen in de wereld van morgen bespreekt.

De maatschappelijke impact van de digitale revolutie

De coronacrisis geeft een plotselinge versnelling aan de digitalisering van de samenleving. Niet alleen de grote hoeveelheid nieuwe technologieën zorgt voor veel impact, maar ook en vooral de combinaties tussen bestaande en nieuwe technologieën. Robots zijn niet nieuw, het zijn immers machines, maar in combinatie met digitale technologieën als optische technologie en kunstmatige intelligentie ontstaan er intelligente robots die steeds beter menselijke taken kunnen uitvoeren en als kunstmatige levensvormen kunnen worden beschouwd. De snelle ontwikkeling van 3-D printing zorgt voor geheel nieuwe waardeketens, industry platforms als Uber en AirBNB leiden tot geheel nieuwe bedrijfstakstructuren en de blockchain technologie maakt de ontwikkeling van een decentrale economie mogelijk. De veranderingen zijn zo talrijk en vergaand dat met recht kan worden gesproken van een revolutie die vele, zo niet de meeste, kenmerken van de maatschappij gaan veranderen. Prof. dr. Bob de Wit plaatst deze ontwikkelingen in een historische context en kijkt vervolgens naar de impact op verschillende industrieën en de maatschappij als geheel: welke mogelijkheden bieden zich aan? Zelden is het van zo groot belang als op dit moment om enerzijds op kosten te bezuinigen en anderzijds te blijven investeren in de toekomst. Hoe kan worden voorkomen dat korte termijn beslissingen gevolgen hebben voor het voorbestaan op middellange en lange termijn?

Voor wie?

Deelnemers uit alle sectoren die te maken hebben met strategische besluitvorming of interesse hebben in de impact van digitale technologieën op hun eigen organisatie (en hun bestaansrecht).

Onderwerpen die in dit webinar besproken worden: de kracht van technologie in tijden van corona.

  • Hoe beïnvloeden huidige digitale technologieën organisaties, sectoren en de maatschappij als geheel?
  • Hoe past deze vierde maatschappelijke golf in de historische context? Een reis door de tijd.
  • De 4e maatschappelijke golf is nog maar net begonnen, en de 5e golf (artificiële intelligentie, kunstmatig leven) heeft al zijn intrede gemaakt. Wat is hiervan de impact? Ontwikkelingen gaan steeds sneller en hebben een steeds grotere impact.
  • Hoe kun je in deze snel veranderende omgeving relevant blijven als organisatie? Welke processen heb je hiervoor nodig? Het belang van een paradoxbenadering bij strategische vraagstukken.
  • Wat betekenen deze ontwikkelingen voor jouw rol als leider?

Dit webinar is naast inspirerend soms confronterend, maar draagt bij aan het loskoppelen van de waan van de dag. Deelnemers worden geïnspireerd om buiten de huidige kaders na te denken over de verre toekomst en het bestaansrecht van hun organisatie op de korte, middellange en langere termijn. Welke mogelijkheden bieden zich aan? Leer op een andere manier kijken naar jouw organisatie en brainstorm over nieuwe waardeproposities!