This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers

‘Ware verandering: denk groter dan je je voelt’

Elke verandering vraagt om een gedragsverandering, een andere manier van voelen, denken en doen. Alleen wat stuurt wat aan? Is je brein de baas over je lichaam? Of is je lichaam de baas over je brein?

Hélène Oosterhuis

Persoonlijk leiderschap | Mindset | Gedrag

Een organisatie in een veranderingstraject houdt een middag vol workshops. De bedoeling is medewerkers te motiveren ‘de verandering’ te omarmen. Als keynote-spreker verzorgt Hélène die dag de afsluiting en geeft antwoord op vragen als: ‘Hoe leid je succesvol jezelf? ‘En ‘Wat is de grootste uitdaging?’

Na de inspiratiesessie zijn de reacties enthousiast. ”Voldaan stap ik mijn auto in. Terwijl ik mijn navigatiesysteem instel, lopen er twee mannen voorbij. Ze praten hardop. De één zegt: “Ze willen weer zoveel, maar dat moet ik nog zien. Na twee eerdere pogingen lukte het ook niet.” Waarop de ander lacht: “Nou ja joh, we hebben het weer gehad. Niemand kan zeggen dat we niet betrokken zijn. We zijn geweest toch?”

Herken je in je omgeving zulke reacties? Dat is logisch. Want elke verandering vraagt ook om een gedragsverandering, een andere manier van voelen, denken en doen. Alleen wat stuurt wat aan? Is je brein de baas over je lichaam? Of is je lichaam de baas over je brein?

We zijn gewoontedieren, dagelijks houden 60.000 tot 70.000 gedachten ons bezig. Maar liefst 90% van die gedachten zijn precies dezelfde als die van de vorige dag. Eigenlijk leiden we het merendeel van ons leven ‘op de automatische piloot’. Dat is prima, tenzij we willen veranderen.
Wij creëren dezelfde routines en wij reageren constant hetzelfde op mensen die op onze emotionele knoppen drukken.

Als lichaam en geest tegenwerken, verandert er nooit iets.

Zo wordt je gisteren ook je morgen. En zo bepaalt je verleden in werkelijkheid je toekomst. Daarom reageerden de twee mannen in mijn anekdote zo. We kunnen geen nieuwe toekomst creëren als wij met onze ‘negatieve’ emoties in het verleden leven. Dat is simpelweg onmogelijk. Als we steeds dezelfde emoties opnieuw beleven doen we geen nieuwe ervaringen op.

Je gevoelens worden namelijk je manier van denken

Emoties zijn de chemische eindproducten van onze ervaringen en vroegere herinneringen. Er bestaat een neuro-chemische relatie tussen brein en lichaam. Wanneer je bepaalde dingen denkt, maakt ons brein stoffen aan. Die zorgen er op hun beurt voor dat jij je precies voelt zoals je denkt. Voel je je zoals je denkt, dan begin je te denken zoals je je voelt. We zitten gevangen in deze cyclus. Tenminste, dat gelooft ons lichaam. Dat komt doordat ons onbewuste brein werkelijk dezelfde ervaringen uit het verleden doorleeft.

Emoties kennen geen tijd. Onze gedachten en gevoelens vereenzelvigen zich met het verleden. We kunnen niet groter denken dan wij ons voelen. We zijn verslaafd aan onze vertrouwde gememoriseerde emoties. De hersenen geven het signaal af: maak meer chemicaliën aan, wanneer aan emotionele chemische behoeften niet wordt voldaan. Zo overheerst het lichaam het denken.

Echt veranderen vereist meer. Het vereist dat jij uitstijgt boven het lichaam. Dat je meer wordt dan je beperkende emotionele herinneringen, verslavingen en onbewuste gewoonten.

Positief denken op zichzelf haalt niets uit

‘Je moet meer positief denken’, roepen ze vaak. Maar klopt dat wel? Sommige menen dat ‘positief denken’ de oplossing is voor de chemische disbalans tussen emoties, gedragingen en percepties. Dat beeld is niet helemaal waar. Het klopt bijvoorbeeld niet wanneer sommigen proberen positief te denken, terwijl ze in werkelijkheid verdringen hoe ze zich voelen. Ze denken bewust op de ene manier, maar zijn eigenlijk het tegenovergestelde. Als lichaam en geest tegenwerken, verandert er nooit iets.

Aan de slag met je gevoelens

Wist je dat boosheid je immuunsysteem verlamt? Onderzoek wijst uit dat alléén al het denken aan een boze ervaring de werking van het immuunsysteem zes uur lang sterk vermindert. Immers, zoals gedachten de taal zijn van ons brein, zijn gevoelens de taal van ons lichaam. Emoties als frustratie, boosheid of bezorgdheid veroorzaken extra stress. Het belemmert ons denken en vraagt veel van onze energievoorraad.

Het is belangrijk dat we bewust worden van wat we voelen. Dat we onze emoties zelf in de hand hebben. ‘Ongezonde’ emoties zorgen voor minder helder denken, minder efficiënt besluiten nemen, minder duidelijk communiceren, verminderde lichaamscoördinatie. Het verhoogt de kans op hartziekten en een hoge bloedruk.

Ik hoor: “Fijne avond en ik zie je morgen” en de twee mannen stappen weer in hun auto. Ik zie ze wegrijden. Voordat mijn ‘ongezonde’ emoties met mij aan de haal gaan, haal ik diep adem en gebruik de ‘Freeze-Frame’-techniek. Ik herken mijn gevoelens en gedachten. Even neem ik een ‘time-out’. Ik richt mijn aandacht op het gebied rond mijn hart en stel mezelf voor dat ik door mijn hart adem. Dan haal ik langzamer en dieper adem. Ik tel zo’n 4 à 5 seconden voor elke in-en uitademing. Terwijl ik dat doe, roep ik een gevoel op van waardering, dankbaarheid of plezier. Hierdoor vermindert de stress. Ik denk helderder, presteer beter. En bovenal heb ik het meer naar mijn zin.

Door het gebruik van de ‘Freeze-Frame’-techniek verschuif je de aard van signalen die van je hart naar je hersenen gaan. Dat verhoogt de samenwerking van je zenuwstelsel, je hart en je hersenen. Het haalt de ruis van de lijn.

Het is belangrijk dat we bewust worden van wat we voelen.

Nogmaals: je kunt geen verandering verwachten als je op de ene manier denkt en op een andere voelt. Elke seconde worden in je brein nieuwe neurale verbindingen gemaakt en weer vernietigd. Wat goed is om te weten: voor nieuwe neurologische hardware hoeven we niet echt fysiek de ervaring te hebben. Het lichaam kan ook zonder die ervaring veranderen. Wil je in een bepaalde situatie anders reageren? Bereid je dan voor op die situatie. Vraag jezelf af: Hoe wil ik me niet voelen? Hoe zal ik me niet gedragen?

En stel jezelf de vraag: hoe verander ik mijn gedrag – mijn handelingen – en mijn reacties zo dat mijn nieuwe ervaring tot een nieuw gevoel leidt. Blijf dit repeteren zodat je eigenlijk in je brein nieuwe software installeert. Dit zorgt ervoor dat je oude gedachtepatronen loslaat, aangeleerde emoties onderbreekt en impulsieve gedragingen vermijdt. Willen wij veranderen dan moeten we breken met de gewoonte onszelf te zijn.

Hélène Oosterhuis

Persoonlijk leiderschap | Mindset | Gedrag

Hélène Oosterhuis is een verfrissende spreker op het gebied van persoonlijk leiderschap, mindset...

Offerte opvragen Bekijk het profiel